BejelentésÉletvirága

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Üzenőfal


Név:

Üzenet:

Kedves Olvasóim!
A honlap folytatását a következő oldalon találják meg:
 • MAGOK Vagyunk

 • Ajánlom szíves figyelmükbe, kattintással elérhető:
  Gönczi Tamás : Piliscsillag, Napcsillag c. könyvét.
  Hazánk Őrangyalához!

  Ó hazánk Szent Őrangyala,
  Tiéd a kiváltság, hogy megvédd
  reménységünk szeretett földjét.
  Hozzád fordulunk Szent Angyalunk,
  Isten igazságosságának, szépségének
  és igazságának hatalmas követe!
  Vezess elhatározásainkban,
  őrködj céljaink fölött!
  Tisztítsd meg kívánságainkat!
  Hozd el népünk számára Isten irgalmának világosságát!
  Hozd el népünknek Isten irgalmas jóságát!
  Hozd el népünknek Isten irgalmas szeretetét!
  Ments meg minket Isten igazságosságának Szent Angyala,
  múltunk tévedéseitől!
  Tedd nemessé népünket Isten akaratának igazságával!
  Tett erőssé népünket Isten akaratának bölcsességével!
  Áraszd népünkre Isten akaratának áldását!
  Áraszd ki Isten Lelkének jóságát földjeinkre és folyóinkra!
  Áraszd szét Isten Szentségének jótéteményeit a szelek által
  fáinkra, virágainkra és mezőinkre!
  Áldd meg állatainkat, halainkat és madarainkat!
  Vedd hatalmas szárnyadra népünket
  és vígy minket mindörökre Isten irgalmas Szívébe!
  Amen.


  (szerző ismeretlen)  Kérem, hogy a szeretet és az összetartozás erejével gyógyítsuk meg Hazánkat, imádkozzunk együtt a Magyar Feltámadásért és gyújtsunk egy szál gyertyát érte!

 • Gyertyaláng

 • Wass Albert:
  "Háromféle ember van ebben az országban... háromféle magyar.


  Mind a három egyezik abban, hogy elégedetlen a világgal, a kormánnyal, ami ennek a világnak a nyakán ül, a rendszerrel, mindennel. Panaszkodnak, morognak, keseregnek, átkozódnak. Aztán egy részük úgy próbálja megoldani a maga bajait, hogy kiszolgálja a hatalmon lévőket.

  Csatlakozik hozzájuk. Hasán csúszik, farkát csóválja, s ha odalöknek neki egy koncot, s befogadják cselédnek, akkor veszettebb lesz a veszett kutyánál, marósabb a vad farkasnál, kegyetlenebb az ellenségnél, kommunistább a kommunistánál, csakhogy bebizonyítsa a maga hűségét, és nagyobb koncot kapjon érte.

  Egy másik részük az ellenkezőjét teszi: feláll a két lábára és verekszik. Védi azt, amiről úgy érzi, hogy az övé. A maga jussát az élethez. A maga jussát a szabadsághoz. A maga jussát ehhez a földhöz, melyen született, s mely a hazája. Verekszik másokért is, mindenkiért. A mások jussáért, a mások szabadságáért. A még csak meg sem születettekért is verekszik. Mindenkiért és mindenki helyett.

  Aztán van a harmadik csoport, a nagy csoport, amit úgyis nevezhetünk: a nép. Akinek nincsen arca, sem rossz, sem jó. Sem szép, sem csúnya.
  Se nem hős, se nem áruló. Senki és semmi. Tömeg. Nyáj. Nem tesz se jót, se rosszat. Semmit se tesz. Csak meghúzódik és vár. És mint a fű a rátaposó láb alatt, meghajlik, meggörbed, tűr, mindent eltűr, s amikor tovább lép a nagy láb, akkor lassan felegyenesedik megint. De sohasem egészen. Egy kissé mindég meghajolva marad, készen arra, hogy újra lelapuljon egy másik láb alatt. Érted? Eszébe sem jut, hogy tegyen valamit a rátaposó láb ellen, megvágja, megszúrja, küzdjön ellene, kockázatot vállaljon jussáért, a szabadságáért, bármiért. Érted? Ez a nagy tömeg. Ez a nép."

  Wass Albert: Egységes magyarság (részlet)


  Ahhoz, hogy szólhassunk valamit magunkról, s arról, ami bennünket összeköt, meg kell vizsgáljuk előbb becsületesen magyarságunk fogalmát, az egység jelentését és tisztáznunk kell az akadályokat, melyek előttünk állnak.
  Mindenki önmagán keresztül méri le a fogalmakat. Számomra a magyarságom ezt jelenti: mint ember, vérség és lelki alkat szerint egy családhoz tartozom, s ezt a családot szeretem erényeivel és bűneivel együtt, s javáért munkálkodni életem értelme ezen a földön.
  Tehát ember vagyok s ezáltal magyar.
  Mennél jobban sikerül embernek lennem, annál igazabb, tisztább és termékenyebb lesz a magyarságom is.
  Ha csak magyar volnék, s nem ember, olyan lenne ez, mintha gyalogosan vágnék neki a tengernek, hogy élelmet vigyek testvéreimnek a túlsó partra. Ostoba volnék, elfogult, egyoldalú és kártékony.
  Emberségem az, mely a magyarsághoz, mint családomhoz való viszonyomat szabályozza.
  De szabályozza egyúttal magyarságom viszonyát a többi népek irányában is, ha nem is mentesen az önzéstől, de mindig törekedve az igazságra. Magyarságom a gyökér, mely hozzáköt a földhöz s nemzethez.
  Emberségem a korona, mely a fa törzsét egyenesen nőni tanítja, s mindig fölfele.
  Hogy amellett a magyarságom helyhez kötött, abban nincsen semmi meglepő. Ha sehova-semvaló magyarnak tudnám magamat, akkor már gyökértelen lenne bennem a magyarság.
  Regionális a magyarságom, mint ahogy emberségem is az, midőn azt mondom, hogy magyar vagyok. Magyarország a hazám, de Erdély az otthonom, s ezt nem is akarom soha elfeledni.
  MI AZ EGYSÉG? Ha mindannyian egyet akarunk.
  Ha mindannyian másképpen is akarjuk azt az egyet, már akkor is egység az.
  A különböző felfogás vitát virágzik, s a vita felismerések és tisztázások gyümölcsét érleli. Csak jóindulat kell hozzá és megértés egymás irányában.
  Tudni és megérteni azt, hogy az is jót akar, aki másképpen akarja a jót, mint én.
  Ehhez még az szükséges, hogy mindenki igazán jót akarjon. Itt érkeztem el az akadályokhoz, amiket elhallgatni nem szabad.
  Minden egységnek veszedelme a tagozódás.
  De nem csak az olyan tagozódás, mely nem közös gyökérből indul és nem közös irányba nő.
  Tudom, elnyomás alól szabadult népünket kétféle betegség veszedelme fenyegeti, mint behozatali cikk az anyaország felől: a politikai pártoskodás, s az osztályellentétek.
  Minálunk, Erdélyben voltak eddig gazdák, iparosok, kereskedők, papok, tanítók, tanárok, munkások és tisztviselők.
  Ezek együtt mind magyarok voltak.
  Ennyi volt közöttük a párt és az osztály. Legalábbis én így látom ezt.
  Különböző foglalkozásokat űző magyarok voltunk, s bár apró érdekeink vékony ágacskái néha keresztezték is egymást, a vezérágak közös irányba nőttek, s ez az irány magyarságunk iránya volt. Igaz, hogy mind szegények voltunk, s a szegénység közelebb hozza egymáshoz az embereket. De talán szeret bennünket egy kicsit az Isten, s ezentúl sem fulladunk bele a tejfölbe.
  A bacilusok pedig csak a kövéreket szeretik.
  Ezeknek az egységet megrontó betegségeknek a leküzdésében jut az írókra elsőrendű feladat.
  Ha külön utakon indulnak emberek közös kincset keresni, kiáltókat kell vigyenek magukkal, kik a sűrűségen át egymásnak kiáltják az eredményt, a felfedezett titkot, s ha kell, a veszedelmet.
  De aki egyszer kiáltónak szegődött, jól nézze meg, hogy mit tart a kezében, s a sárga agyagot aranynak ne kiáltsa.
  És most, hogy idáig eljutottam, már felelhetek őszintén és becsületesen:
  EGYSÉGES A MAGYARSÁG AKKOR, HA MINDEN MAGYAR EMBEREBBÉ LENNI IGYEKSZIK, HOGY EZÁLTAL MAGYARABBÁ VÁLJON.
  OTTHONÁN KERESZTÜL SZOLGÁLJA HAZÁJÁT, S MINDEN AKADÁLYON KERESZTÜL IGAZ JÓ SZÁNDÉKKAL TÖREKSZIK A KÖZÖS CÉL FELÉ.
  ÉS A CÉL UGYEBÁR EGYSZERŰ: HOGY BÉKESSÉGBEN, S IGAZSÁGBAN ÉLJÜNK MINDNYÁJAN EGY FEDÉL ALATT.
  S KIKET EGYFORMÁN VER A ZIVATAR, EGYFORMÁN SÜSSÖN AZOKRA A NAP IS.

  Enveco Free Stat

  Szólj hozzá

  Név:
  E-mail címed:
  Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
  Szöveg:
  Milyen nap van ma Magyarországon?  Keresés a honlapon  Hírek  Ingyenes honlapkészítő
  Profi, üzleti honlapkészítő
  Hirdetés   10
  Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

  KÖSZÖNÖM NOÉMI!