BejelentésÉletvirága

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:Hírek


Júniusi Közvetítéseim


Szeretettel köszöntöm kedves Látogatóimat!
Az itt található írások szabadon terjeszthetőek módosítás nélkül. Kérem, hogy minden esetben a nevet és forrást jelöljék meg.
Köszönettel: Feketéné Lendvai Katalin


Link - Örömkönnycsepp templom Csíkszeredán
A gyémántszív minőségének
aktiválása I. rész


2009. június 24.

A Jóság és a Szeretet Törvénye győzedelmeskedett.
A gyémántszív minőségének aktiválása zajlik az éterben.
A gyémántszív minőség a legmagasabb Krisztusi tudatosság része.
Minden Létező, aki képes megnyitni a szívét és a lelkét e minőség előtt, képessé válik arra, hogy elérje azt az állapotot, amelyet a legmagasabb Krisztusi tudatosság állapotának nevezünk.


A gyémántszív minőségének aktiválása
II. rész


2009. június 29.IRGALMASSÁGOM hetedik szentsége életbe lépett.
Amely azt jelenti,- hogy minden olyan Létező, Aki a FÖLD Szerves Egységét szolgálja, egy olyan áthangoláson megy keresztül,
- amelyben a Gyémántszív minőséget aktiválni tudja.

A Gyémántszív minőség jelentése: - A legmagasabb Isteni Megnyilvánulás emberi testben való leképeződése.

Az Irgalmasságom hetedik szentsége életbe lépett.

Gyermekeim!
Az elkövetkezendő időszakban egy áthangoláson mentek keresztül, amelyben megmérjük és előhívjuk, a bennetek lévő tiszta szív szeretet minőségét.
Utat nyitunk és lehetőséget adunk arra, hogy kiegyenlítsd és kitárd a szíved és a lelked legmélyebb rétegeit.

A benned lévő Isteni Magot kell a felszínre hoznod.
Minden egyes gyermekemnek lehetőséget adok arra, hogy szíve teljes szeretetével Hozzám forduljon, és életében az IGÉIM szerint éljen.
Én őt megerősítem szívben és lélekminőségben.
Amit ehhez tenned kell,- kinyilvánítanod az Irántam való elkötelezettségedet.
Szándékodat adni arról, hogy az EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGOT szolgálod, és lélekben/ szívben a FÉNY útját járod.

- A hetedik szentség, Isteni Irgalmasságom legmagasabb minősége.
- Egy olyan SZENTSÉGET foglal magában,- ahol életedben eljutsz ahhoz a ponthoz, amikor az ISTENI AKARAT önmagát teljesíti be.


Sokan eljutottatok már eddig a pontig, de sokan még az út felénél sem jártok.
Sokatok még az egoja csábításában él, és éppen ezért nem tud lemondani arról a korlátokról, ami a fizikai lét megnyilvánulásaihoz köti.
Mindenek felett önmagát teszi az első helyre, Engem pedig élete legtávolabbi pontjára űz távol,- oda, ahol számára semmit sem jelentek.
Az ilyen emberek számára nincs Létjogosultságom.
Ők azok akik Istent játsszák, és a hatalom összes irányítását a maguk kezébe akarják áthelyezni.
Ezek az emberek nem léphetnek be a SZÍV-ORSZÁGÁBA!
Sokat kell tanulniuk és fejlődniük ahhoz, hogy mindazt a minőséget elérjék, amellyel szívük-lelkük megnyílik az Én Isteni Szeretetem és Minőségem felé.

Minden embernek megadom a lehetőséget a Hozzám való megtéréshez, soha nincs későn. Életed bármelyik pillanatában dönthetsz úgy, hogy megszólítasz Engem és behívsz az életedbe.


Az Isteni Szeretet az út, amellyel szívedben kiteljesedik mindaz az ÁLDÁS, amivel Én áldalak meg bennetek.

Most szíveteket nyissátok meg egy magasabb minőség előtt,- ami szíveteket összekapcsolja a Krisztusi Tudatossággal és Minőséggel.
Így lesz a szív a szűrője ész, és az ész szűrője a szív.
Ennek a minőségnek az összehangolása nagyon fontos a számotokra.

Ezt a minőséget úgy tudjátok a legkönnyebben felvenni, ha kéritek az angyali erőket, hogy nyilvánuljanak meg körülöttetek, és adjanak meg minden segítséget ahhoz, hogy a Gyémántszív-minőségét aktiválni tudjad.
Lehet ahhoz, hogy ez létrejöjjön,- először számos érzelmi mintát kell feloldanod.
Sok elvarratlan szálat kell a helyére raknod.
A meditációkon és a szellemi munkán kívül, a valós életben is rendezned kell emberi kapcsolataidat/viszonyaidat.
Ki kell állnod Hitedért, és képviselned kell azt.
Teljes szívvel és ráhagyatkozással kell követned Engem, és Én így válok részeddé és teljesedek ki benned.

Isten áldása legyen utadon és kísérjen végig életedben.
Ámen.

ADJ BÉKÉT URAM


 • MELODIAS DE ANGELES.
 • A SZÍV üzenetét figyeljétek!

  2009.június 22.

  Gyermekeim!
  Az elkövetkezendő hetekben kemény próbák elé néztek.
  Ellenfelem minden tőle telhetőt megtesz, hogy szívetek, lelketek békéjét és nyugalmát megdöntse,
  és benne egyensúlytalanságot teremtsen.
  Megpróbál szívetek, lelketek legmélyébe beférkőzni és ott kétséget ébreszteni.
  Most mást nem tehettek, csak azt, hogy MAG-atokra figyeltek.
  MAG-atokban találjátok meg az IGAZAT, az EGYET,- az
  EGY ISTENI IGAZ SZERETETET.
  A belőletek áradó SZERETET és HIT ami túlsegít,
  átsegít ezen a nehéz helyzeten.

  Óvatosak legyek, éberek legyetek, ne dőljetek be a hamisságnak!
  A MAG-atokból feltörő bölcsességgel és útmutatással haladjatok előre, ne kívülről várjátok a segítséget!
  A Szellemi üzeneteket most egy mélyebb szűrőn engedjétek át, hangoljátok össze a SZÍV üzenetével.
  Csak így tudjátok megszűrni az Igazat, és távol tartani a hamisat.
  Az, ami nem az EGY SZENT ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGOT tartalmazza, így szívetekben semmissé válik.
  Az Isteni Fény legyen veletek!
  Ámen.
  Ősi kódok aktiválása, életfeladatok feltárása.


  2009. június 19.

  Az elmúlt időszakban megtisztítottuk szíveteket, és feloldottuk azokat az itt lévő, mélyen megbúvó fájdalom mintákat, amit a különböző testet öltések sorozatában hoztatok magatokkal.
  Ezek a fájdalomminták, nevezhetjük ősi fájdalom mintáknak,
  - szívetek legmélyebb rejtekében húzódtak.
  Időről időre hoztátok magatokkal ezeket a megnyilvánulásokat.
  Eljött az idő, hogy mindezek a fájdalom minták a Kegyelem szentsége által feloldódjanak, és a sebek begyógyuljanak.
  Az elmúlt időszakban ennek a gyógyítása történt.

  Most tovább lépünk, és egy olyan tudatossági szintre igyekszünk helyezni benneteket, amelyben feltárul előttetek mindaz az életfeladat, életcél, amiért leszületést nyertetek.
  Szívetek legmélyebb MAG-jában rejtőznek ezek az ősi kódok elrejtve.
  Ha kellőképpen megtisztult szívetek-lelketek az ősi fájdalom mintáktól, akkor az elkövetkezendő időszakban rohamos fejlődésbe kezdtek.
  Elindultok egy olyan úton, amelyben olyan szemléletváltozás történik életetekben, amikor a miérteket egy másik aspektusból és szemszögből közelítitek meg.
  Szívetek legmélyebb, titkos rejtekében vágyat éreztek arra, hogy feltáruljon előtettek, és megértésre kerüljön az az életfeladat, amiért leszületést nyertetek.
  Ebben az időszakban ezeknek a kódoknak az aktiválása történik.
  Most már egy másfajta tudatossággal kell rendelkeznetek.
  Fő helyre kell állítanotok MAG-atokban azt a célt, amit meg kívántok valósítani, és ezért minden tőletek telhetőt meg kell tennetek.
  Előbbre kell lépnetek!
  Egy gyorsabb munkára ösztönzünk benneteket, hogy mire eljön az idő, addigra készen álljatok a feladat felvállalására. És azt szívetek, lelketek, legtisztább és legmélyebb szeretetével és elfogadásával tegyétek.
  A Fény legyen veletek!


  Szívgyógyításra szeretettel ajánlom:


 • Paul Potts énekel


 • Paul Potts
 • Ősi magyar hitvilág.

  2009. június 17.


  Az alábbi mondatok belőlem, magamból erednek és gyökereznek.
  Egyszer volt hol nem volt, volt egy nép,
  amely magorinak vallotta magát.
  Tetteit és cselekedeteit dicsőség övezte.
  Ő volt az, Aki a Napvallást követte.
  Ez a nép, mely magorinak vallotta magát, Isten tenyerén élt.
  Magos tudatossággal és szeretet megnyilvánulással rendelkezett.
  Az őseit Istenként tisztelte, szerette.
  Egyszer aztán hosszú idő múlva, mindez végett ért.
  A miérteket nem ismerve, egyre távolabb került attól a szeretett Lénytől, AKI Istenként töltötte be szívében a vezető szerepet.
  Egyre távolabb került mindattól az ősi földtől és gyökértől, amelyet a magáénak mondva és vallva, egy olyan isteni szemléletet és ráhagyatkozást tudott volna megvalósítani, amelyben az élet szentségét első helyre tudja helyezi, és más népeknek is meg tudja tanítani mindazt a szemlélet, és tudatos kiállást amely eredendően magából ered.
  A Mag eltávolodott ősi megnyilvánulási formájától.
  Ez nem azt jelenti, hogy az őrzök nem érzik és ápolják szívük meleg szeretetével ezt a mintát. Hanem azt jelenti, hogy még mindig nem vállalta fel teljességgel múltját, nem javította ki teljességgel azokat a hibás ráaggatott, mondva csinált eszméket és mondva csinált megnyilvánulásokat, amiképpen egy olyan sorba süllyedt le, (mert hagyta) ahonnan most nagyon nehéz a kiszállás, a felemelkedés.
  A felemelkedés minden lételeme megadatott a számunkra.
  Van dús mezőnk, legelőnk, gyönyörű természeti csodáink, dús, meleg és hideg vizű forrásaink, kincseink mely nyelvünkben rejlik…
  Mindent meg tudunk teremteni, ha belülre hallgatunk, a szívünkre hallgatunk.
  Nem szabad, hogy kiszolgáltassuk magunkat idegen hatalmaknak.
  Az ősi mondák, mítoszok visszatérnek.
  Egyre többen és többet fordulunk hagyományaink felé.
  Egyre jobban meglátjuk a hiányosságokat.
  Ez így van jól, dicséretes dolog.
  Egy NÉP, amely vissza akarja állítani dicső múltját és történelmét, mindig ellentéteket szül a világ számára. A többi népnek ez nem jó, mert csak azt szűri le ebből, azt látja,- hogy próbál e Nemzet valamilyen szinten önállóvá válni, megtagadni azt az elnyomást, amelyben évszázadok óta része volt. Ha ez sikerül és ezt megtesszük, már semmilyen hatalom nem törhet pálcát a MI fejünk felett. Eljön az az idő, reméljük nem is sokára, amikor újra dicső, fényes nemzetté válunk, és az ÚR dicsőségét hirdetve, és az Ő hitét megvédve vállaljuk azt, akik vagyunk, mert mi magyarok vagyunk.
  A magyar egy név, mely kötelez.
  Ősi hitre, kiállásra, bátorságra.
  Nem tunyaságra, henyélésre, ödölgésre.
  Mi, Akik vagyunk, magyarok vagyunk, minden időben megteremtettük azokat a javakat és mindazt, amire szükségünk volt. Sőt másnak segítő jobbot nyújtottunk. Én most nem magyar különlegességét és nagyságát akarom kihangsúlyozni és ezzel más nép minőségét és magasztosságát megtagadni. Szó sincs róla. Csak, hogy tisztán lássunk kérem szépen, menjünk már vissza az ősi mondavilágba.
  A Hunor és Magor mítoszhoz, a Csodaszarvashoz, Szép Ilonához, Tündérvilághoz, Boldogasszony leányaihoz, Csaló-köz mondavilágoz.
  Azt hiszem ezzel mindent elmondtam.
  Ez a mi hitünk és a mi szerepünk.
  Aki ezt tudja és hiszi, és ismérve betartja azokat a magából jövő tanokat, eszméket és minőségeket, sőt még át is adja, átörökíti, az magosra állította magának a mércét. De mindez így helyes, mert magosok vagyunk, a tudás népe és szentsége.
  Aki ezt nem hiszi, járjon utána.
  Nem kötelező mindent elhinni, de ha megéli, rájön, hogy mindaz amit az előbb felsoroltam, eredendően bennünk van, mert belénk van kódolva, belénk van ültetve, gyökereztetve.

  A gyökér mi MAG-unk vagyunk.
  Mi már régen meggyökereztünk, most hozzuk az új hajtásokat, nemsokára megteremtődik a gyümölcs, és az, ha beérik és léesik a fáról, akkor bizton elmondhatjuk és megvallhatjuk, hogy mi magyarok vagyunk. Mert akkor már nemcsak mondjuk, hanem be is bizonyítjuk azt, hogy kik vagyunk, honnan vagyunk, és mi a feladatunk.

  Sokan elgondolkodhatnak, hogy mit akartam ezekkel a sorokkal írni, mi a mondandóm lényege.
  Ezerszer elhangzott és elcsépelt mondatok,- ez a lényege?
  Aki IGAZ magyarnak, MAG-nak vallja magát, nem tesz fel olyan kérdéseket, hogy - Minek ez a nagy magyarság, minek ez a nagy HAZA szeretet?
  Az eredendően a szívéből, lelkéből tudja, hogy ezek nem elcsépelt szavak. Hiába hallottuk már ezerszer-tízezerszer, ha még mindig csak meghallgatjuk, aztán legyintünk, és kevesen vagyunk, akik teszünk.
  Tenni sokféleképpen lehet.
  Nem mindenki van birtokában az ékes szólás tehetségének, nem mindenki rendelkezik a prófétálás művészetével.
  Isten, különböző megnyilvánulási formákat és „eszközöket” küld számunkra segítségképpen.
  Vajon meghallgatjuk ezek az „eszközöket”, kinyilatkoztatásokat és azt meg is cselekedjük?
  Vagy csak újra és újra elolvassuk és elmondjuk, hogy még mindig nem változott semmi.
  Ahhoz, hogy valami változzon, kérem tenni kell. Mindenkinek a saját portáján kell először söprögetni. És ha már tisztán és igazul látja az összefüggéseket, akkor legjobb és szeretettel teljes szándékkal segíthet meg másokat, és nyithat meg utakat.
  Most még a várakozás, az érlelődés állapotában vagyunk.
  Most hozzuk meg az első új hajtásokat, most kapaszkodunk össze, most fogódzunk egymásba és keressük meg együtt működőket.

  Csak a belőlem, a magomból feltörő érzéseket vetettem papírra.
  Lehet, hogy sokan nem értenek ezzel egyet, lehet, hogy az a sok közvetítés, ami rajtam keresztül átadásra kerül, már elcsépelt és unalmas sokak számára. De én is csak egy kis toll, egy eszköz vagyok Isten kezében, a többi sok „toll” és „eszköz” mellett.
  És mindaddig, amíg Isten, a belső isteni magom és szeretetem ezt kívánja tőlem, addig teljesítem ez irányú feladatom.

  A Szeretet Törvénye egy olyan parancs, amelyet KRISZTUS, Jézus idejében és Őáltala nyilatkozattatot ki.
  Jézus azt mondta új parancsot adok néktek,- Szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket.
  Szeressétek egymást így szól a parancsolat, de ez nem azt jelenti, hogy ájtatosak legyetek, mert ez a magyarnak nem sajátossága.
  A magyar vagy szeret, vagy nem szeret.
  Megpróbálhatja nem kimutatni az érzéseit, de a gondolatai a lelkén keresztül az arcára vannak írva.
  Mutathatja azt a nagy felebaráti szeretetet, ha mindaz nem a szíve legmélyéről tőr elő. Ennek a játszmának értelme így nincsen.
  A mostani világban, ahol a Krisztusi Világképre és Szeretetre épül minden, ilyen elcsúszások már nem lehetnek.
  Nem mondhatod a másiknak azt, hogy szereted, ha nem szereted, és nem viseled el a lényét. De nem ítélkezhetsz felette.
  Egyenes szóval és mondatokkal kell kifejezni magad, nem erőszakosan fellépni és lelkébe lépni.
  Az IGAZ szónak súlya van, viszont a hamisságnak ára van.
  Most mi ennek a hamisságnak az árát fizetjük ki, amit a felső vezetőink ránk erőltetnek.
  Ebből ki kell törtünk, hogy milyen áron és hogyan, azt nem tudom, csak sejtem, - Hogy az egyetlen lehetséges út, ha ÖSSZEFOGUNK és EGYET alkottunk.
  EGYSÉGET alkottunk, közös célokat, szemléletet, és újra visszahozzuk a magyar becsületet.
  Isten- Isten.

  Veszprém. 2009. június 17.

  Feketéné Lendvai Katalin


  Az életedet szentségként kell élned.


  2009. június 15.


  Feltétel nélküli bizalommal és ráhagyatkozással kell lennetek az Irányomban.
  Az elkövetkező időszakban nagyon fontos, hogy ezt a szívetekbe véssétek és a gondolataitokban az első helyre, helyezzétek!
  A világ egy olyan átalakuláson megy keresztül ebben az időszakban, amelyben azok a tanok, amelyek nem az Egy Isteni Örök Igazságot hirdetik, felszámolásra kerülnek.
  Nagyon fontos, hogy ebben az időszakban a szíved legmélyén megbúvó Istenire hallgass, mert csak ez adhat és mutathat irányt az élet útvesztőiben!
  Sokféle rend lép elő és mindegyik hirdeti a maga igazát és hatalmasságát.
  Hogy meglásd mi az IGAZ, és mi a hamis,- kifinomult érzékekkel és tisztánlátással kell rendelkezned.
  Nem mindegy mit választasz utad részévé.
  Mi az az életút és azon belül lévő állomás, amit lelked fejlődése érdekében, és tudatod emelése érdekében megjársz.
  Most mindkettőt EGYSÉGBE kell hoznod!
  Saját értékeid, és értékrended szerint kell végig menni egy olyan folyamaton, amelyben az életedet Szentséggé emeled.
  Az életedet szentségként kell élned, és a benne lévő embereket szentségként tisztelned.
  Ez az út vezet el oda, ahol megtalálod az Egy Isteni Szent Örök Igazságot.
  Istenben élsz és Istennel lépsz.
  Napjaidban Őrá hagyatkozol, életed momentumaiban Őt szolgálod.

  Áldassék az Atya, az Örök Jelenvaló.
  Ámen.


  Ősi megtestesülések  Megkezdődnek az Ősi testet öltések.


  2009. június 7.


  Az Ősi minták leföldelése ebben az időszakban történik meg.
  A MAGYAR egy olyan RENDET, rendszert állít és hoz be a tudatba,- amelyben az ISTENI MINŐSÉGEK és MEGTESTESÜLÉSEK újra életbe lépnek.
  Ez alatt azt értem, hogy újra visszatér az a REND, amelyik ŐSEITEK RENDJÉT alkotta.
  A megtestesülési minták, szervesen kötődnek a MAGYARSÁG ALAPMINTÁIHOZ, RENDSZERÉHEZ,- és ez által létrejön egy olyan energiaminta, amely visszaállítja a régi kódokat,- de megújult minőségbe helyezi át.
  Az ISTENI SZERETET, mint SZÍV-MINŐSÉG kél életre.

  Ehhez kapcsolódóan, bizonyos területek is aktívabbá válnak,- Pilis és környéke.

  Az Ősi mintát csak úgy tudjátok előhozni MAGatokból,
  - ha megnyitjátok SZÍVETEKET, és hajlandóságot mutattok mindazoknak a kódoknak a feltárására, előhozására,- amely, a múltatokban is részeteket alkotta, és megújult formával és intezitással van itt a jelenben.


  Ezek a minták most bekötésre várnak.
  Ezt úgy tudjátok a legjobban megtenni, hogy SZÍV-NÉPET alkottok.
  Egyenként pedig,- mindenki a saját helyén és tudatosságával köt meg egy olyan energetikai rendszert, amely a jövőben egy újfajta tudatosságot állít fel a MAGYARSÁG életében.

  Az Ősök újra visszatérnek, és egy megújult formával látják el feladatukat.
  Megkezdődnek az Ősi testet öltések.
  SZERVES EGYSÉGBE hozzák MAGukat a fennálló RENDdel.
  Beillesztik,- de MAGukban megtartva, és az Ősi mintát tovább örökítve teszik élővé és hozzák vissza, adják be a tudatba az ŐSI MINŐSÉGET.
  Ezzel a szakralitás, egy ÚJ ÁLLOMÁSÁHOZ érkezik el.

  Folyamatos áramlásokban és hullámokban történnek meg a leszületések.
  Ami eddig akadályozta ennek létre jöttét, az a gát most átszakadt.
  Gátló tényező volt,- hogy a FÖLD Szerves Mintája nem illeszkedett e RENDbe. Az átalakítások hatására, létrejött egy olyan közeg, amelyben ezek a MINTÁK beilleszthetővé, életképessé váltak/válhatnak.

  A MEGTESTESÜLÉSI TÖRVÉNY,- az ŐSI MINTA szerinti LESZÜLETÉS,- megújítva MAGát SZERVES RENDKÉNT, beilleszthetővé vált a FÖLD SZERVES RENDjébe.

  A Szerves születéscsatorna, SZÍV-KAPUIT megnyitottuk, szélesre tártuk.
  Most már semmi sem szabhat gátat Őseink eljövetelének és beilleszkedésének.
  Ettől a naptól fogva, folyamatos áramlásokban indul el egy olyan Ősi Csoport a Tejútrendszerén, amely HAZÁJA MEGMENTÉSÉT tűzi ki fő feladatául.
  Végtelen szeretettel fogadjátok ezeket az „újonnan” leszülető lelkeket.
  Támogassátok őket, hogy mindazt a feladat és Yogkört, amivel leszületést nyertek, be tudják illeszteni a FÖLD Szerves Rendjébe.
  A FÉNY legyen veletek!
  2009. 06. 05.

  11:11


  KRISTÁLY SZÍV SZERETET,- maga az Isteni
  Szeretet megnyilvánulási formája,- KRISZTUSI SZERETET.

  A Kristály Lótusz Energia,- a TELJES EREDENDŐ EGYSÉGET foglalja MAGÁBAN, amely a SZERETETBEN nyilvánul meg.
  Ősi minták

  Fájdalom minták lélekszintű oldása.


  2009. június 2-3.


  Mi, Akik ebben a Térben vagyunk és hatunk, egy olyan közvetítést adunk át neked, amelyben rávilágítunk a még jelenlévő fájdalom minták feloldására és Fénnyé váltására.
  Talán kezdjük az egészet a kezdeteknél, az Ősteremtésnél.
  Az akkori mintában és világban jelenlévő, módosult tudatállapotú emberek teljesen más minőségben élték mindennapjaikat, eredendően Isten közelségében vallották/valósították meg magukat.
  Az Ősiség Törvénye kimondja,- szeresd ten magadat és Istened, és ekképpen szolgáld.
  Alázattal és önbecsüléssel mindezt csak úgy tudod megvalósítani és a jelen rendbe átemelni, ha tisztában vagy ezen értékekkel és törvényekkel.
  Ennek tudatában élsz és valósítod meg önmagad és helyezed be a Teremtésbe, a Világmindenségbe.

  Az egész az Ősrobbanással kezdődött, amely azon módon jött létre, hogy az Isteni Mag szétválasztódott és különböző részekre oszlott szét a világban. Szétszóródott a Föld különböző részeire, és ennek következményeképpen különböző megtestesülési formák jöttek létre.
  Az egyik ilyen megtestesülési forma az Ataiszi kultúra volt.
  Az Ataiszi minőség még máig is köztetek él, és a Föld különböző részein őrzi a MAG minőséget, és most a jelenben egy olyan szerves kiválasztódási folyamaton megy keresztül, amelyben az Isteni, az Atyai minőséget újra magáénak vallja.
  Ezt a módosult létformát, amely az Atyai minőség megnevezése alá szorítunk be, - úgy tudja a leghamarább elérni, ha az összefoglaló népcsoportokat is magáénak vallja, és velük összefogva, és őket megsegítve lép a változás azon útjára, amelyben az Is-ten, mint szerves létforma és megnyilvánulás,
  tér vissza az eredendő helyére és Létbe.


  Én, Aki ebben a kultúrában éltem, szerves részét alkotottam és alkotom a jelenben,- bátran kijelenthetem, hogy ez az a létminőség/ lélekminőség, aki magyarnak mondja magát.
  A magyarság egy lelkiség szintmérővel ellátott kódolt tudás őrzésére „szakosodott” népcsoport, amelyben, és amiképpen Isten fiainak vallja magát.
  Az Ősteremtés kezdetén sem volt ez másképpen.
  Ők voltak, és Ő volt az a REND, amely be tudta illeszteni a szerves létezésbe azt a megnyilvánulási formát, ami egy olyan Létformát hozott létre, - amely EREDENDŐ RENDET alkotott.


  Sokan közületek még szívetek, lelketek legmélyén hordozzátok ezeket az ŐSI MAGokat. Ezeknek a MAGoknak az őrzése mind idáig, nagy és különleges feladatként szolgált. Már csak azért is, mert aki vállalta ezt a létformát és lélekminőséget, - az olyan tudásnak a birtokában van, amelyben, a szerves kultúrák eredendő rendjébe betekintést kaphat.
  Ez mind szép és jó dolog. De borzasztó nagy felelősséggel jár ezeknek a mintáknak a hordozása és továbbadása.
  Azok a képviselők, akik küldött minőséget töltöttek be, aránylag tisztában vannak ennek mibenlétével.
  Ezekhez a mintákhoz az évezredek során, számos megnyilvánulási forma kapcsolódott és mind magáénak vallotta magát.
  Ebből kifolyólag és ennek okaként, keveredtek a népcsoportok.
  Ez népesedés politikailag egy új rendet vett fel, és ennek következményeképpen a házasság szent köteléke és mibenléte is egy eltorzult rendet alkotott.
  Különböző megtestesülési formák jöttek létre, és így a SZENT VÉR már keverve/keveredve volt.
  Az Isteni minőséget, az Istenfiak nem tudták megtartani és a magukénak vallani.
  Különböző felekezetek jöttek létre, amely által mindenki a saját nagyszerűségét helyezte előtérbe és vallotta azt, hogy csak ő lehet az Isteni minőség.
  Is- ten ekkor összezavarta a nyelveket és óriási zűrzavar támadt.
  És ez az zűrzavar, nemcsak a nyelveket, a tudatot támadta meg, hanem az eredendő lélekminőséget.
  Nos kedveseim, most arra kérünk benneteket,-- hogy nézzetek lelketek legmélyére, - ki az, aki igaz magyarnak vallja magát.
  A magyarságát ne születési helyeként határozza meg, hanem annak a minőségeként, amely alá behelyezi magát.

  Ezeknek a torz mintáknak a tisztítása történik most a jelen időszakban.
  Csíksomlyó, Bükkszentkereszt,= (Szent-bükk- kereszt) és hasonló szakrális helyek, akik szakralitásukat a mái napig őrzik, tudatában vannak ennek a minőségnek. Ők elfogadják és befogadják ezeket a tényeket, és vele együtt azokat az embereket, akik a különböző lélekminőségeket alkotják és hordozzák.
  De, most eljött az az idő, amikor ki kell üríteni poharunkat, és meglátni egy olyan valóságot, amely a VILÁG EREDENDŐ RENDJÉT alkotja.
  Mert csak így, és ez által jöhet létre egy olyan szerves megújulási létforma, amelyben a magyar, tiszta szívből magyarnak vallhatja magát.

  Azokat a fájdalom mintákat amelyek még a múlthoz kötnek és a múltat idézik vissza, ezekben a napokban oldjuk ki. Ezért kérünk benneteket, hogy nagyobb tudatossággal és odafigyeléssel segítsétek meg ezt a folyamatot. Lelketek könnyítése és az IGAZSÁG felszínre kerülése érdekében, minden tőletek telhetőt tegyetek meg.

  Egy olyan szakrális változás előtt álltok, amely mindenképpen változást hoz a magyarság életében. Olyan dolgok kerülnek előtérbe, amely felfedi a hamis tanokat és megvilágítja mindazt, amit évtizedek, évszázadok óta a suba alatt rejtegetnek.
  A magyarság elindul egy olyan úton, amelyen eddig még nem járt. Egy teljesen új utat fog bejárni.
  Bevilágítja, megvilágítja a velük együtt járó népcsoportok megoldandó helyzetét, és szerves segítséget nyújt előrelépésükben.
  Lehet, hogy mindez első hallásra hihetetlennek hangzik számotokra. De, a magyarság, a magyar nemzet elindult egy olyan úton, amelyben teljességgel megtisztítja magát, kiveti magából az eltorzult értékrendet és ítéletet, és egy olyan tudatossági szintre helyezi át magát, amelyben a tudat, mint szerves megnyilvánulási forma tölti be feladatát és veszi át a vezető szerepet.
  Áldás!


 • Bükkszentkereszt- látnivalók
 • Szólj hozzá

  Név:
  E-mail címed:
  Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
  Szöveg:
  Milyen nap van ma Magyarországon?  hajdu.sandor [ 2011-03-05 22:45 ]

  gyözelem.a.halalba.magyarnak.leni  Hajnalka (Szabó) [ 2009-06-22 13:08 ]

  Kedves Katika,
  köszönet ezért a szép új oldalért is, nagyon sok szép és tiszta gondotatot találtam itt is.
  ölellek:
  Alba-Hajnal  Ingyenes honlapkészítő
  Profi, üzleti honlapkészítő
  Hirdetés   10
  Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

  KÖSZÖNÖM NOÉMI!