BejelentésÉletvirága

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Üzenőfal


Név:

Üzenet:

Szeretettel köszöntöm kedves Látogatóimat!
Az itt található írások szabadon terjeszthetőek módosítás nélkül. Kérem, hogy minden esetben a nevet és forrást jelöljék meg.
Köszönettel: Feketéné Lendvai Katalin
Átalakulás, átmenet az Új Világba.

Jelen - Meglátásaim.

2009. november 28.


Az átalakulás folyamatos része életünknek, ami bennünk megy végbe.
Az Új bennünk válik ÚJJÁ, és ezzel az új minőséggel, új szemlélettel foglaljuk el helyünket az általunk kialakított Új Világban.
Tőlünk válik a körülöttünk lévő világ ÚJJÁ, mert lélekben, szellemben, a fizikai síkkal összekötve magunkat,- megújulunk, újjászületünk,- középre helyeződünk.
Amíg idáig eljutunk, bizony vannak az életünkben olyan időszakok, amit a legkevésbé sem élünk meg kellemesen, és amelyek előtt értetlenül állunk.
Olyan ez, mint amikor elindulunk a régi otthonunkból egy teljesen új környezetbe, és a választott új lakóhelyünkre érkezésünket, az átmenetet, egy hosszú híd köti össze.
Tételezzük fel, hogy ezen az átmeneten való átkelést, egy száguldó vonaton utazva kívánjuk eltölteni. A hídon lévő állomásokon mikor megállunk, érintkezünk társainkkal. Sokan, akikkel eddig együtt utaztunk, különböző állomásokon kiszállnak, és újak jönnek helyettük,- akik vagy velünk maradnak további utunkon, vagy ők is csak egy bizonyos állomásig utaznak velünk.
Egyszer csak azt vesszük észre, hogy választott utunkon egyre gyorsabb tempóval haladunk tovább. Akármilyen „gyors vonatra” is szálltunk fel, a megélt folyamatot ami az átalakulás, átmenet részét képezi,- személyes életünkben borzasztó lassúnak és vontatottnak tűnik.
Ebben az időszakban a magunkba nézést semmiképpen sem kerülhetjük el. A SORS olyan helyzeteket teremt az életünkben, aminek kapcsán szembesít minket esendőségünkkel.
Minél jobban meg akarjuk oldani a problémáinkat, annál nagyobb ellenállásba ütközünk. Folyamatosan zárt falakat döngetünk, olyan, mintha egy kényszerhelyzetbe lennénk beszorítva, és ez valójában az egyik napról a másikra történik meg, - főleg ha nem vettük észre a figyelmeztető jeleket.
A régiből átmenetet képezni az Újba, nem a legkellemesebb megélések közé tartozik. Szellemben pontosan tudjuk, hogy valójában nem történik velünk semmi rossz, de a fizikai világban lévő környezetünk szembesít.
Olyan problémákat állít elénk, amit tudunk, hogy önerőnkből képtelenek vagyunk megoldani.
A kapuk be vannak zárva, a kulcs a legfölső polcon van.
Hogy mikor érjük el a kulcsot, és mikor tudjuk saját börtönünk ajtaját kinyítani?
Akkor, ha megértjük, megéljük ami történik velünk, és megadjuk magunkat a folyamatnak.
Ha már felültünk arra a „gyorsvonatra”, akkor ne engedjük, hogy azt lelassítsák, vagy esetleg leszállítsanak róla, eltérítsenek a célunktól.
Éljük meg a folyamatot, a bennünk és a környezetünkben lévő változásokat.
Ne akarjunk semmit visszatartani, megtartani,- bízzunk rá magunkat a SORSRA, a MAGASABB RENDEZŐELVRE.
Próbáljuk feloldani a félelmeinket, kétségbeeséseinket, örült kapaszkodásainkat. Hagyjuk csak sodródni tovább magunkat az ismeretlen felé,- tudjuk, hogy a régmúlt már nem képezi részünket, teljes átalakítás/átalakulás alatt van velünk együtt.
Magasabb szinteken már minden eldőlt, elrendeződött, de időbe telik mire a fizikai síkra is átképeződik.
Támogassuk és gyorsítsuk meg ezt a folyamatot bizalmunkkal, hitünkkel.
Az átalakulás, az átváltozás folyamatos részét képezi életünknek.
Vannak olyan személyek, akiknek csak kisebb dolgokat kell elengedni, kisebb dolgokban kell változtatni, - tőlük a SORS nem vár el teljes elkötelezettséget. De bizony vannak olyan egyének, akiknek gyökeresen megváltozik az élete. Tőlük a SORS teljes elkötelezettséget kíván, teljes jelenlétet. Teljes hittel és bizalommal lévő ráhagyatkozást az Isteni Vezetésre.
Ebben az esetben az ember nagyon nehéz tapasztalásokon megy keresztül, valójában nem érti mi történik vele. Olyan mintha kihúzták volna a lába alól a talajt.
Tapogatózik, találós kérdéseket tesz fel magának. Mindent átvizsgál az életében, vajon mit rontott el, mit kellett volna esetleg másképp csinálnia.
De aztán rájön, hogy minden úgy volt jó ahogy tette, mert az akkori tudásának birtokában cselekedte meg a dolgokat.
Mikor magunkban idáig elérkezünk, akkor a híd közepén jóval túlhaladtunk.
A szívünkben, a lelkünkben már időtlen idők óta él az Új, de most eljött az idő, hogy itt a fizikai valóságban is bizonyságot tegyünk.
A Szellem üzenetét a fizikai világba be tudjuk-e illeszteni?
Tudjuk-e alkalmazni a tanultakat?
Tudunk-e teljes hittel és bizalommal élni, amikor minden pillanat az életből azt közvetíti felénk, azt sugallja, hogy nincs tovább, nem tudunk mit tenni. Még az is benne van a pakliban, hogy amiért megdolgoztunk, mindazt egy pillanat alatt elveszíthetjük.
Tudunk-e ilyenkor teljes hittel élni?
Rámerjük-e bízni magunkat a TEREMTŐRE?
Ha eddigi utunkon teljes szívvel Isten felé fordultunk és hittünk a Magasabb Rendezőelvben, akkor is nagyon nagy mélységeket járunk be magunkban.
Lelkünk igen érzékeny területeire érkezünk. A világ nyomora még mélyebben megérint, más síkokat járunk be önmagunkban.
Mélyebb értékeket hozunk a felszínre, és mélyebb megértéseket találunk.
Mire idáig eljutunk, már a híd végénél találjuk magunkat.
Már látjuk, érezzük az Újat, tudjuk azt is, hogy ott kitárt karokkal várnak minket. De még vissza van a legnehezebb lépés, ami ezután következik.
Már összekötöttük a szellemit a fizikaival, megéltük/átéltük,- átértünk, de most ott magunkban, a szívünkben, teljes terjedelmünkben ezt középre kell helyeznünk és átlépnünk az Új Világba.
Szellemben, elvben, lélekben már sokan, és sokszor átléptünk. Különböző fokozatokat átléptünk, átéltünk.
Most viszont eljött az idő egy bizonyos rétegnek,- amikor végképp mind a három valóságot (fizikai- lelki- szellemi) magába forgatva, kiegyenlítve,- teljes hittel és bizalommal az Újba be kell lépnie. Még olyan áron is, ha ezzel akár mindent és mindenkit, ami/aki nem az új részét képviseli már életében, elveszíthet.
Egyet nem veszíthetünk el soha,- Magunkba és Istenbe vetett hitünket, bizalmunkat. A nehéz helyzetekből adódó tapasztalások megerősítenek.
Lehetőséget adnak, hogy tapasztalásaink által levont tanulságokkal másoknak segítő jobbot nyújtsunk.

Isten áldása kísérjen utunkon!
Szeretettel: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin.
Isteni Irgalmasságomat hirdesd! II.


2009. november 27.

Leányom kérlek, továbbítsd az üzenetem, amelyben Isteni Irgalmasságomat szeretném kinyilatkoztatni.


Gyermekeim!

Szívetekben mélyre kell hatolnotok ahhoz, hogy megtaláljatok Engem.

Az elmúlt időszakban számtalan esetben hirdettem ki Isteni Irgalmasságomat, de hiába, foganatja nincsen.
Nincs meg bennetek az a szándék amellyel megközelítetek Engem.

Nincs meg bennetek megfelelő mértékben az összefogás képessége, az akarat, amely a másik megsegítésére szolgál.
Saját problémáitokat helyezitek az első helyre, és épp ezért elmentek olyan hiányosságok mellett, amelyek szembeötlőek.
Rengeteget beszéltem nektek a kegyelemről, és az irgalom jelentéséről. Számtalan tanítást adtam át ebben az irányban, hogy jobban érthetővé váljék számotokra a jelentése, és az eszköz amellyel megvalósíthatjátok.
Egy évvel ezelőtt hirdettem ki leányom keresztül, hogy Isteni Irgalmasságom hirdessétek.

Most felteszem a kérdést:- Egy év óta milyen irgalmas cselekedeteket vitettek véghez?

Milyen szándékkal közelítettétek meg társaitokat?
Tudtatok-e, tudtok-e mindenkihez irgalmasok lenni?

Meg van-e bennetek a szándék, ami a másik ember életének jobbítására szolgál?
Számtalan ehhez hasonló kérdést intézhetnék felétek.
Kevés az az ember, akinek szíve megdobban a hívó szóra.
Kevés az az ember, aki kegyelemmel tud lenni a másik ember szenvedése láttán.

Isteni Irgalmasságom óráját kihirdettem.

Ennek ellenére, sem nővérem (Fausztina nővér), sem leányom általi felhívásra nem olyan szándékkal reagáltatok, amelyet elvártam volna tőletek.
Saját lelketek engeszteléséért sok mindent elkövettek. De, hogy másnak is segítséget nyújtsatok, az a szándék már kevésbé nyilvánul meg bennetek.
Hogy akarok így Új Hazát, Új Világot, Új Földet építeni?

A SZERETET már kiveszőben van bennetek!
Vannak olyan embereim, akik mindent feladva követnek Engem, szolgálatomba állították magukat. De ők, önmaguk által, a ti hiányosságaitokat és gyarlóságaitokat nem válthatják meg.

Újabb felszólítást intézek felétek,- engeszteljetek!
Számtalan esetben nyilatkoztattam ki Magam, de megértő szívekre kevesekben találtam.

A szándék kevés, akarni kell!

Olyan elkötelezettséget kérek tőletek, amely által másokat is Hozzám vezettek!

Isteni Irgalmasságomat utoljára hirdettem ki, több felhívást ez irányban nem intézek felétek.
Döntsétek el ti, miben kívántok részt venni.


Irgalmasságom óráját újra kihirdetem!

Kérlek benneteket, aki elkötelezettséget érez ez irányban, az teljes szolgálatával vegyen részt ebben a RENDben.

Isteni Irgalmasságom az egyetlen módja a megtérésnek, a lelkek Hozzám vezetésének.

Utolsó figyelmeztetésem jeléül nyilatkoztattam ki Magamat!

Éljetek ezzel a lehetőséggel, ne mondjatok ellent!
Ragadjatok meg minden lehetőséget, hogy Hozzám megtérjetek!

A mai világban ez az egyetlen eszköz, amely által lelkedet megmenekíted a sötétség fogságából.


Én Jézus, ezen a napon újra kinyilatkoztattam Magamat.
Kérlek benneteket, hallgassatok a szóra, ne mondjatok ellent!

Ámen.

Fausztina nővér által lejegyzett Isteni Irgalmasság (részletek)


Isten legfőbb tulajdonságának Fausztina nővér az irgalmasságot tartja (Napló 301), amelyet máshol a szeretet virágának (Napló 651) nevez.Ez a csodálatos üzenet, hogy az Isten, ami Urunk irgalmas és vár bennünket amíg nem késő, szépen terjed a világon, s amelynek terjesztésére mi is meg vagyunk hívva.


Az Irgalmasság órája. 1937. októberében Krakkóban Fausztina nővér figyelmét az Úr Jézus halála órájának tiszteletére hívta fel: `Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára` (Napló 1572).
Az Úr Jézus elég pontosan megadta azt az imamódot is, ami Isten Irgalmasságának kultuszában ennek a formának legjobban megfelel: `Igyekezz ebben az órában elvégezni a keresztutat! -- mondta Fausztinának -- Ha ez nem lehetséges, kis időre térj be a kápolnába, tiszteld irgalommal teli Szívemet a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha ez sem lehetséges, akkor merülj el imádságban -- ha röviden is -- ott, ahol éppen vagy` (Napló 1572).

5.)

Az Irgalmasság tiszteletének terjesztése.

Ezt azért emelhetjük ki, mert ehhez is ígéretek fűződnek. Ennek rendkívül lényeges része az Isteni Irgalmasság üzenetének terjesztése, vagyis az apostolkodás, valamint az Istentől távol élő testvéreinkért végzett imádság.
Jézus így szól: ,,Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek`` (Napló 1075).

Az Isten Irgalmassága iránti kultusz lényege: az Isten iránti keresztény bizalom és a felebarát tettekben megnyilvánuló szeretete. Az Úr Jézus ,,teremtményeitől bizalmat`` (Napló 1059) követel, valamint az irgalmasság cselekedeteinek végrehajtását tettel, szóval vagy imádsággal. (Vö. Napló 742). ... Jézus azt kívánja tisztelőitől, hogy a nap folyamán legalább egy jó cselekedetet végezzenek felebarátaikért.

Lényeges, hogy híveink jussanak hozzá a Naplóhoz, az Irgalmas Jézus-képhez, függesszék ki házaikban s tiszteljék azt. Tanulják meg és minél gyakrabban imádkozzák az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét. (Napló 754). Ismerjék meg az ígéreteket és apostolkodjanak. De soha ne feledjük: első lépés önmagunk átformálódása az irgalmas szeretet jegyében. Az apostolnak csak így lehet hitele. Önmagunk megújulásában nagy segítséget jelenthet a következő ígéret: ,,...a legtöbb kegyelmet azoknak a lelkeknek juttatom, akik áhítattal gondolnak kínszenvedéseimre`` (Napló 737).


Az irgalmas Isten tevékeny szánalmában ,,arra vár, hogy irgalmazzon nektek, és fölkel, hogy könyörüljön rajtatok`` (Iz 30,18). Adja Isten, hogy felragyogjon ez az új fény nemzetünk egén.

Az irgalmasság tisztelete

Jézus üzeneteivel a világ teljes megújulását akarja elérni. ,,Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas Szívemre szorítani`` (Napló 1588). ,,A büntetést csak akkor alkalmazom, ha ők maguk kényszerítenek erre. Nem szívesen nyúlok az igazságszolgáltatás kardjához. Az igazság napja előtt az irgalmasság napját küldöm`` (Napló 1588).Az Isteni Irgalmasság üzenete utolsó esély (Napló 998), a végső idők jele (Napló 848), biztos lehetőség, de utolsó mentőöv (Napló 687), ami a világnak adatik. ,,Sok lélek fog általa visszafordulni a pokol kapujától`` (Napló 639). A szerveződő és elhatalmasodó bűnnel szemben új fény tűnik fel az Egyház egén: az Isteni Irgalmasság üzenete, annak teljesebb megértése s a belőle fakadó lelki gyümölcsök.

Bárki részesedhet benne, még a bűn feneketlen mélységébe tántorodott lélek is. ,,Isten senkitől sem tagadja meg irgalmát`` (Napló 72). Jézus így szól erről a Naplóban: ,,Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében`` (Napló 1059). ,,Ha a lélek már oszló hulla lenne, s emberi értelemben képtelen az újjáéledésre, s már minden el volna veszve, nem így az Istennél! Az irgalmasság csodája teljesen életre kelti a lelket`` (Napló 1448). ,,Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Írd: Mielőtt eljövök mint igazságos bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját`` (Napló 1146).

A bűnben élőkért vállalt áldozat és imádság hatékony és kedves Urunk előtt: ,,Mindig megvigasztalsz, ha a bűnösökért imádkozol. Legkedvesebb dolog előttem az ima -- a bűnösök megtéréséért mondott ima. Tudd meg, leányom, ezt az imát mindig meghallgatom.`` (Napló 1397)Jézus: Kapukat nyitottam a szívekben.

2009. november 18.

Az Irgalmasság Templomában állunk, amely a szívedben van jelen.
Minden ember szívében ott van ez a templom, aki kellő alázattal, hittel és szeretettel fordul FELÉM.
Kapukat nyitottam a szívekben, és a kapuk őrzői ti vagytok.
Rajtatok múlik kit engedtek be a szívetekbe.
A körülöttetek lévő sötétséget csak a ti fényetek olthatja ki,- ez a Fény belőletek ered.

Irgalmasoknak nevezzük azokat az embereket, akik segítő jobbot nyújtanak kegyelemvesztett, reményvesztett társaiknak.
Az Irgalmassághoz az Engesztelő Ima hozzátartozik.
Az ima által oldozzátok fel a lelkeket, és adtok egy újabb lehetőséget számukra a megtérésnek. Nagy szükség van most erre a kegyelemre.
A mostani időszakban a lelkekre nyomásként hat az a bélyeg, amit a környezetükben élő társaik, saját kétségeik, félelmeik magukra nyomott.
Ezek a lelkek csak segítség által tudnak felszínre jönni a mélységből, a kétségbeesésből. Nem taszíthatjátok őket még távolabbra magatoktól!
Ilyenkor egy szerető kéz amely szerető szívvel párosul, reményt adhat, lelkierőt hozhat az ember életébe.
Az Irgalmasság futótűzként kell terjedjen az Országban.
Ha kell, alapítsátok meg e Rendet, és mindenki saját szíve, keze munkájával járuljon hozzá,- adja meg a lehetőséget, a reményt, körülötte élő társainak, akiknek szíve elsötétült a fájdalomtól és már a kilátástalanságtól nem látják a Fényt.
Szerető szívvel álljatok melléjük és adjatok…
Ha a szavakon, a reményen, az összefogáson kívül más egyéb lehetőséget is tudtok adni, és az megkönnyíti a másik ember életét,- akkor még nemesebb a szándék és a lélek, aki segítő kezeket nyújt a rászoruló felé.

Ámen.
Az IMÁDSÁG MENETE:

Örök Atya, kéréssel fordulok Hozzád,
- Adj nekünk Üdvösséget, Örök Életet!

Most azokért a lelkekért imádkozunk, akik szándékban, akaratban elfordultak Tőled, és nem képesek visszatalálni a Szent Fény Örök Birodalmába.
Kérlek Téged, adj nekik Kegyelmet!
Adj rájuk üdvösséget!

Édes jó Anyánk, Szűz Mária, kérlek, segíts nekünk abban, hogy a szívek megnyíljanak, és a lelkek megtisztuljanak!

Édesanyánk kérünk téged, vezess minket, támogass minket!
Támogass abban, és működj együtt velünk, hogy imádságunkban kellőképpen elmélyültek legyünk, és kellő alázattal és szerető szívvel forduljunk embertársaink felé.

Az IMA ereje által gyógyuljanak a lelkek, és kapjanak Örök Üdvösséget!

Imádkozom Hozzád Mennyei Atyám, Országom felvirágoztatásáért!
Engesztelő Imával fordulok Hozzád, az Országban, és Országon kívül élő szegénykért, szenvedőkért, a kegyvesztettekért, azokért, akiknek lelke elsötétült a fájdalomtól, akik örök rabságban élnek az idő fogságában, a haldoklókért, gyermekekért, a nyomorgókért és mindazokért, akik nem képesek szívüket felemelni Hozzád.

Örök Atya, kéréssel fordulok Hozzád,
- Adj nekünk Üdvösséget, Örök Életet!

Ámen.


Felhívás!

Kérem Önöket akik szívükben megérezték az elhívást,
csatlakozzanak az Irgalmasok Rendjéhez, - az Úr Jézus szavaival élve, futótűzként terjedhessen szét az Országban.
Engesztelő Imádsággal lélekben ha van rá lehetőségük mindennap este nyolckor kapcsolódjunk össze.
Jézus Urunk kérése:- "Az engesztelés lényege, hogy Egységet alkossatok!
Mindenki saját lelki és tudatossági szintje szerint fogalmazza meg az engesztelő Ima szövegét. A lényeg, hogy egyes pontokban (vastagon szedett) megegyezzen!
Gondolok itt a sor elejére, végére és Szerető Édesanyám közbenjárására! Emiképpen cselekedjetek, és jobbá válik életetek!"
Ámen.

„Ha a szavakon, a reményen, az összefogáson kívül más egyéb lehetőség" is eszükbe jutna, kérem jelezzék felém,

 • Irgalmasok Rendje


 • hogy együtt összekapcsolódva valósítsuk meg és alkossunk EGYSÉGET.
  Kialakult elképzelésem még nincs az összefogás menetéről, ezért szívesen fogadom a hozzászólásokat és azokat az ötleteket amelyeket az ügy érdekében közösen megtudunk valósítani.
  Köszönettel: Feketéné Lendvai Katalin
  Az Irgalmasok Rendjének védőszentjeként Szent Erzsébet közbenjárását kértem. Az Ő támogatását kérjük,- erősítsen meg minket hitünkben és szeretetünkben, hogy az Ő példáját követve váljunk mi is irgalmasokká.

  Ámen.

  2009. november 19.

  Jézus: Hisztek és bíztok Bennem?

  2009. november 16.

  Az ÚJ VILÁGBA az ÉN segítségem által léphettek be.
  Bizonyos törvényszerűségeknek kell alávetnetek magatokat, amelyek mindenkire vonatkoznak.
  Hiteteket és bizalmatokat meg kell erősítenetek Bennem!
  Nézzetek magatokba mélyen:
  - Hisztek és bíztok Bennem?
  - Minden tőletek telhetőt elkövettek-e annak érdekében, hogy a KÖZTÜNK LÉVŐ SZERETETSZÁLAKAT MEGERŐSÍTSÉTEK?
  Most ebben az időszakban mélyen befelé kell figyelnetek, nem kívülről jövő információknak teret engednetek.
  Egy tudatosodási folyamat alatt álltok, - amelyben, hitben és akaratban megerősödhettek Bennem.
  A külvilág zaja és hangja messzire próbál vinni Tőlem, de ezt ti soha ne engedjétek meg.

  Mindig találjatok rá időt és módot, hogy a KÖZTÜNK LÉVŐ ENERGIÁT MEGÚJÍTSÁTOK, ÉLŐVÉ TEGYÉTEK.


  MOST ÚJRA ELVENÍTSÜK FEL AZ ISTENI IRGALMASSÁGOM ÜZENETÉT.
  Folytatás megtalálható:

 • Csillagszülött


 • ARANYKOR • A Föld ciklikus változási folyamata


  2009. február 20.

  (Ismétlés,- úgy érzem nem árt feleleveníteni.)


  A Föld változási folyamatáról szeretnélek tájékoztatni benneteket.
  Ez azért fontos,- hogy tisztában legyetek a bennetek és a környezetetekben zajló változásokkal.
  Az emberek többsége még nincs teljes tudatában annak, hogy mi is zajlik körülötte.
  Egy olyan átváltozási folyamaton megy keresztül az emberiség, amelynek tudatosságában benne van a Föld Újjászületése.
  Ezzel a ténnyel a kisebb tömeg, akiket nevezzük, - felébredetteknek,- tisztában van.

  A mostani helyzetben és időszakban, az ő helyzetük a legnehezebb. Teljes megújulás alatt állnak, ami Szerves Egységben, párhuzamban van a Föld megújulási folyamatával.

  Ennek következményeként, többen úgy érezhetitek, hogy kicsúszik a lábatok alól a talaj.
  Többféle szinten élitek meg a megújulás folyamatát. Nemcsak anyagi szintre tevődik át mindez, hanem hozzákapcsolódva, Egységben, mindhárom szinten. Tehát a Test a Lélek és Szellem szintjén is teljes megújuláson mentek keresztül. Néha olyan érzésed lehet, hogy nem tudod ki vagy, hova tartozol, és mi az a feladat, amiben most részt kell venned, és mi az az erő, amellyel rendelkezel.
  Teljes zavarodottság, összevisszaság ütheti fel a fejét benned. Mindez a folyamat részeként hat rád, nem árt, ha tudatosítod és ennek függvényében másképpen állsz hozzá bizonyos dolgokhoz.
  Azok az értékrendek és emberi minőségek, amelyek eddig fontosak voltak számodra, most egy pillanat törtrésze alatt értéktelenné válnak.
  Magad is csodálkozol, mi történik veled,- mindez hogy történhet meg.
  Van, amikor felszabadult és boldog vagy,- mint aki már újjászületett, de aztán a következő pillanatban már visszacsúszhatsz a félelem rabságába, börtönébe. Nem árt tudni mindez miért történik meg veled.
  A Föld egy ciklikus változási folyamaton megy keresztül, most szüli meg a JÖVŐT. Ezzel együtt ti is egy változási folyamatban vagytok és szülitek újjá MAGatokat.
  Ezek a folyamatok többféle mélységeket érintenek. Nemcsak emberi, hanem társadalmi szinten is egy teljes megújulás várható, aminek eredményeképpen már egy Új Világban élhettek. De mire idáig eljuttok, számos folyamaton kell még keresztül mennetek. Ennek a folyamatnak az állomásai, nem minden esetben emelik a lelkedet, sőt olykor nagyon mélyre letaszítják, hogy szembesüljön mindazokkal a korlátokkal, amelyeket maga elé állít. Ez a folyamat nem csak egyénekre levetítve hat, hanem MAGába foglalja az egész társadalmi helyzetet, ami egyben egy megújulási folyamaton megy keresztül.

  A Föld most kidobja, kitisztítja MAGából mindazt a szennyet, amivel szennyeztétek Őt, akár fizikai, akár gondolati szinten.
  Ennek következményeképpen a Föld alsó rétegeiből olyan megnyilvánulások lépnek elő, amelyek az emberek tudatára zavaró tényezőként hatnak. És a cél valójában ez, hogy ne láss tisztán, ne gondolkodj tisztán, állj ellen a változásnak, a megújulásnak, az újjászületésnek.
  Ez ellen úgy tehettek, - tudatosítsátok minden esetben, hogy a folyamat részeként hat, de különösebb energiával nem ruházzátok fel ezeket a lényeket, és gondolati megnyilvánulásokat.
  Mert abban a pillanatban, amikor már nem tudatosan teszed a dolgod, - elgyengülsz,
  - hatással van rád. És a cél minden esetben az, hogy ne láss tisztán.
  Sokat segít ilyenkor az ima, a szellemi segítők kérése, hogy világítsák meg előtted álló utad részeit, és megértést kapj a veled történtekre.
  Ami a legfontosabb, minden esetben kérd a tisztánlátást!
  Ebben a rendben, ami most megújulóban van, különböző szerveződések lépnek elő. Mindegyik hirdeti a maga igazságát. Arra kérlek benneteket, óvatosak legyetek, - fokozott óvatosságra intelek benneteket!
  Minden esetben kérjétek a tisztánlátást, és elhamarkodott döntéseket ne hozzatok! Ne csak a szívetek vezéreljen benneteket, hanem gondosan fontoljátok meg cselekedeteiteket. Mert ha egy hirtelen elhamarkodott döntést hoztok, - azt lehet, hogy már sokkal nehezebb lesz rendezni,
  - és újra megtalálni a helyes utat, az irányt.
  Ez a változás felhozza a bennetek, a mélyen elnyomott részeiteket.
  Ezek a részek legtöbb esetben negatív töltéseket tartalmaznak.
  A ti feladatotok, ennek átformálása, Fénnyé váltása,- ennek érdekében minden tőletek telhetőt tegyetek meg. Ne álljatok ellen a változásnak, hanem vegyetek részt benne. Így alakíthatjátok át Fénytesteiteket kellő tisztaságúvá.
  A fizikai testeteket is nagyon megviseli ez változási folyamat, úgy mint a lelkit.
  Magadon úgy könnyíthetsz, - hogy állandóan tisztítod a tested és a lelked. Folyamatosan vesd alá lelked templomát különböző tisztulási módszereknek. Mindezért nem kell eljárnod otthonról és drágán fizetned, - az otthoni módszerek is kiválóan alkalmasak erre.
  Segítségül felsorolnék néhányat, - a só és víz nagyon fontos szerepet kap ebben az időben. Egyszerű de mégis, összetett vegyületként hat, amit használhattok testek lemosására, külsőleg, belsőleg tisztításra.
  Fokozottan vegyétek igénybe a gyógynövények és kristályok áldásos hatását.
  Mindemellett a tudatot befolyásoló tényezőkre is gondoljatok, - különböző lelki gyakorlatok elvégzését javasolom, ami fokozottan elősegíti a Test a Lélek és Szellem megújulását.
  A testekben fellépő fájdalmas történésekre is külön figyelmet fordítsatok,
  - mert általában az esetek többségében, a tünetek oka nem a betegség,- hanem a testen belüli szervek, sejtek megújulása, tisztulása, - ami fizikai formában fájdalomként, rossz közérzetként jelentkezik.
  Sokat segíthettek ennek oldásában, ha tudatosan odafigyeltek, és megnézitek, hogy az adott testrész fájdalma milyen élettörténést takar. Ha teljes figyelmedet oda fordítod, és szeretettel elfogadod, hogy valamikor ez a megnyilvánulás részedet alkotta, - de most a megújulás folyamatában leválni, feloldódni készül, - mindez arra késztessen, hogy szeretettel elenged, hogy már ne képezze többé részed. Ha görcsösen ragaszkodsz hozzá, a fájdalom csak fokozódhat, és mindaddig részedet alkotja, amíg nem állsz készen az elengedésére.
  Sokan feltehetitek a kérdést miért kell mindezen keresztül mennetek?
  Azért kedveseim, mert a Föld egy megújulási folyamatában van, és annak idején ti döntöttek úgy, hogy mindebben részt vesztek.
  Még nem szóltam azokról a lelkekről, aki képtelenek felvállalni (felvenni), a megújult feladatot és az energiát,- lelkük, sőt testük sem áll készen a változásra.
  Ők, azok a lelkek, akik most többségben elmennek, itt hagyják a földi szférát, ők ezt választották szabad akarati döntésük alapján.
  A küldöttek közül is egyre több átlényegülés történik, - többek közt szabad akarati döntésük alapján, mert bevégezték a vállalt feladatukat. Mindennek okaként elhagyják a földi valóságot, és egy másfajta megnyilvánulásban vesznek részt, és onnan segédkeznek.
  Ha kibillentek az egyensúlyotokból, - próbáljatok meg minél előbb visszatérni az Egység állapotába. Így tudtok kialakítani egy olyan Rendet, - amelyben ti veszítek át az irányítást, a hatalmat, a rendet megbontó erők felett.
  Vegyétek kezetekbe MAGatok irányítását!
  Az ÚJ, a Megújult Föld, már Krisztus Törvényeivel áll összhangban!
  Ámen
  ÁhimRé


  Az átmenet az átalakulás szerves részét képezi.

  Jelen- meglátásaim


  2009. november 12.


  Minden a jelenben már nem működő részünknek és tulajdonságunknak ami a régi világban részünket alkotta és a jelenben már nem működőképes, búcsút kell mondanunk, - ez velejárója az átalakulásnak az Új Világba lépésünknek.
  Lehet, hogy ezek érzések az elmúlt két napban fokozottan törtek fel belőled. A beáramló nagy minőségű fényenergiák felszínre hozhatták ezeket a mélyen ülő fájdalom, fél-elemben lévő részeket.
  Mindez annak érdekében történik, hogy ezeket elengedd, fénnyé váltsd, és teljes bizalommal és hittel indulj el az Új Világ felé.
  Minden félelem, ami a mélységből tőr elő, régi energiás részed lenyomata.
  Ezek a részek most tisztulásra várnak, elengedésre.
  Tudatosítanod kell magadban, hogy ezek a régi energiás részeid összetevőjét alkották, de ha tudatosságod átformálod, Szellemed az ÚJBA helyezed,- akkor ráeszmélsz, hogy ezek mind megkötésként, gátként álltak előtted.
  Az Új Energiában teremtővé válsz.
  Tudatosítsd magadban isteni lényed, és azzal az eltökélt szándékkal indulj az úton, hogy bizonysággá váljék életedben,- Önmagad teremted gondolataidat, minden teremtett gondolatodért te vagy a felelős, hisz életed alakulását ez irányba tereled.
  Most lehetőséget kaptatok, hogy a mélységből felhozzátok és fénnyé váltsátok a régóta hordozott fájdalom, fél-elem részeiteket.
  Az átmenet részeként különböző dolgoktól meg kell válnotok.
  Mindazoktól az eszméktől, mélyen rögzült téves generációkon át hordozott kódoktól, ami arra késztetett, hogy fél-elemben élj, ne lásd meg a teljes fényt, ne éld meg a teljes egységet.
  Az Új Világba ezt már nem vihetitek magatokkal, mert ott semmi ilyen megnyilvánulásnak helye nincsen.
  A hibás fél-elemben lévő részeket egészítsétek ki, adjatok neki új programot, töltsétek meg tartalommal, FÉNNYEL, ÉLETTEL.
  Ha szükségét érzitek, építsetek mentális védelmet magatok köré, és ne engedjétek, hogy a régi fél-elem program újra áttörje a már biztosnak tűnő felépített programokat.
  Emberi aggodalmaitokat próbáljátok meg Szellemi tudatosságotokkal átvizsgálni, és megtalálni azt a pontot, amelyben egy egységes álláspontot alakítotok ki.
  Ha ezt eléritek, és mindennap megerősítitek, akkor saját életetek teremtőjévé váltatok.
  Ehhez kívánok sok erőt és tudatos munkát Isten áldásával.
  ÁhimRé.


  Ízisz köve, Thoth titka.
  Ízisz csarnokában- meditáció.

  2009. november 4.

  Az ősi civilizáció rejtekébe vezetlek be most bennetek. Letűnt korok történetébe adok betekintést. Most az Opál tanítását adom át néktek.
  Az Opál egy olyan kő, mely Kristállyá alakult át.
  Lemuriában fontos szerepet töltött be, különböző felhasználási módokban alkalmazták.
  Az Opálkövet látókőnek is nevezik. Kristálygömbökben alkalmazzák, távollátásra használják. Megtöri a fényt, szerkezetileg átalakul, struktúrája változik, alkalmazkodik a körülményekhez. Többnyire hűvös, elsötétített helyen tartották.
  Atomi szerkezeténél fogva egy olyan állapot létrehozására képes, amelyben összekapcsolódik a Felsőbb Tudattal, szintetizálja az energiákat és olyan fontossági rendben hozza elő belőlünk a kódokat,- hogy fejlődésünk történetének megfelelő alapjain végigmegyünk.
  Egy állandósult állapotban tartja magát, mindig egy bizonyos frekvencián rezeg.


  Az Opál szerkezetét
  azért mutattam be, hogy most megértsétek a szerepét.
  Különböző energetikai központokban megfelelő módszerek szerint alkalmazták. Gerjesztett energiaként használták.
  Lemuria történetébe ha visszamegyünk, olyan kódokat fejtünk meg az Opál által, amire nem is számítottunk.
  - Miért fontos és miért kerül újra be a tudatba az Opál Kristálykő szerepe?
  Aktivizált energiaként használhatjátok. Tisztánlátásban segítséget nyújthat, megtör bizonyos szabályokat, áthidal bizonyos megoldásokat,(elengedhetetlen módszerei közé tartozik), egyensúly megosztási szerepe jelentős.
  Az Opálhoz bizonyos minőségek kapcsolódnak.
  Cetfélék, ősi egyiptomi társadalmak, de legjelentősebb szerepet Lemuriában töltötte be.
  Az Opál szíved ékköveként szolgál. Rezgéseidet magába fogadja, átalakítja, megfelelő szintre emeli fel, az alacsony energiákat generálja,- aktivátorként működik.

  Thoth titkaiban az Opál benne foglaltatik.
  Titkos őrzője egy kulcs, amely nagyobb, mélyebb tudást rejt magában.
  Az Opál és Thoth titka összefügg.
  Főnixmadárként száll fel és repül alá, - korszakról korszakra vált.
  Generálja magában az energiát, átkristályosítja,- folyékony halmazállapotba hozza,- átstrukturálja.
  Az Opál egy látszólag semmitmondó kőnek tűnhet. Látványa nem ragadja meg a szemet, de anyagi struktúrájánál fogva igen hasznos segítség lehet. Thoth őrzi ezt a titkot, tudja mivé alkalmazzuk.
  Tudja mi az az átmenet, amely szükségességét képezi az ÚJ VILÁGBA átlépésünknek.
  Atomi energiákat gerjeszt, összeállít egy struktúrát, és ha belép az idő kódjába, akkor ott már nincs lehetetlen. Merkabát alakít körénk, ezáltal olyan minőségbe helyez át, ahol a Tér- Idő nem korlát.
  MER- KA- BA MER- Fény

  KA- Szellem

  BA- Fizikai test.
  Most az Opál tanítását adom át nektek: Látszólag megművelt kő vagyok. A felszíni látszat alatt, mélyebb részecskék húzódnak. Átrezegtetem magamon azokat a kódokat, amelyet az emberek nem tudnak levezetni, kellőképpen alkalmazni.
  A DNS áthangolásában fontos szerepet töltök be anyagi struktúrám által.
  Ízisz köveként ismernek, Thoth tudó pálcájaként rezgek.
  Olyan kódokat alakítok át és hozok a felszínre, amelyek mélyen a takarás alatt rejtőznek.
  Ízisz köveként megfelelő női energiákat gerjesztek.
  Számos kultúrában alkalmaztak, használati tárgyként hordtak.
  Bizonyos jeleket és impulzusokat küldtem az emberek felé, de leginkább az ősi titkok rejtekként helyezkedtem el.

  Ízisz kezében a termékenységet segítem elő.
  A nőiesség azt az aspektusát képviselem, amely eredendően hordozza magában azokat a megnyilvánulási formákat, amelyek által a nők hordozói az Ősi Tudásnak és Rendnek.

  A nők képesek azt az energiát végigáramoltatni magukon, amely által a férfi teste egy olyan aspektusba helyeződik át, ahol a rezgésszintje eléri azt a tudatosságot amellyel beléphet az Örök Létbe.
  Ennek az energiának az áramoltatása, bizonyos egyének kiváltsága.
  Az lenne a cél, hogy ez természetessé váljék.
  Ízisz templomaiban mindezt tanították és áthelyezték a gyakorlatba.
  Spirituális leckék által, földi testben megvalósították.
  Olyan energiákat generáltak, fejlesztettek ki magukban az Opál által, amely olyan rezgésszintre hozta fel a női minőséget, ahol önmaga átalakítójává vált.
  Bizonyos rezgéstereket képeztek ez által, és így olyan hatásmechanizmussal tudták felgerjeszteni magukban az energiákat,- hogy férfinem az együttlét által egy olyan energetikai szférába került, ahol az éterikus test magától aktiválta azokat a kódokat, amelyek egy magasabb szintre emelték spirituális testét, és ezáltal egy olyan energiát bocsátott ki magából, hogy- teremtővé vált.
  A férfi és a nő összekapcsolódása ezen a szinten egy magasabb fázisba, energetikai állapotba helyeződött át, amelyben mindketten egy olyan eksztatikus élményt éltek át, - ami által azokat az energiatesteket aktiválták és hozták fel egy magasabb szintre, ami abba a rezgéstartományba tartozott ahol megszűnt a Tér- Idő.
  Itt ennél a pontnál az ember kilép és egy isteni minőség veszi át a helyét, és irányítja akaratát. Olyan módosult tudatállapotba kerül, ami által szűznemzés veszi kezdetét. Feloldja az idők korlátját, magához öleli Isteni Magját, megtermékenyíti vele önmagát, a Teremtéssel eggyé válik, Fényt nemz,- egy olyan állapotot hoz létre, ami által egy olyan energetikai állapotba kerül, ahol a Központi MAG-ban aktiválódik.

  Ízisz köve ezt a célt szolgálja.

  Megistenült Gyermekként jött létre az utód, és megistenülését abból nyerte,- hogy önmagát egy olyan szellemi szférán tudta átemelni, ahol a Tér- Idő már nem korlát, mert kilépett ennek hatásköréből és egy olyan világba lépett be, olyan szférákat érintett meg, még ha csak pillanatokra is, - amelyek olyan energiákat gerjesztettek, hogy az ISTENI MAGGAL EGGYÉ VÁLT. A Teremtésben, a Létezésben adódtak ilyen esetek.
  Gondosan felkészített, megalapozott munka által jöttek létre az ilyen egyedek.
  Tudásszintjük az átlagon felül állt, emberi testben lévő megdicsőült lényként jöttek világra, egyedi rezgéssel, egyéni vállalt feladatkörrel,- olyan útravalóval, amelytől a világ jobb lett, több lett.

  Az Opál energia magába foglalja azt a létformát, ahol a Tér- Idő kilép a megszokott ciklusból,- új struktúrát alakít magának, új elemi részecskékkel magát átalakítja, folyékony kristályos állapotba hozza, materizálja.
  Az Opál a jövő köve, a jelen kristálya, amelynek jelenleg nem a legnagyobb becsülete és a tisztelete.
  Az Opál rezgése által személyt választ magának, és ez minden esetben először éteri formában történik meg.

  Tehát az Opál egy minőség, kristályminőség, ami materizálja magát, fizikai szintre átalakítja, összeállítja elemeit, ezáltal egy anyagi struktúrával rendelkező szerves létformát hoz létre.

  Az Opál egy rezgésminőséget hoz magával,amely bizonyos egyénekre levetítődik.

  Azok az egyének akik az ősi civilizáció részét alkották, a jelenben ezzel a rezgéstartománnyal bírnak.

  Az „átopálosítás” mint energetikai megfelelő struktúra és kellék, azonban nem mindenki részét alkotja. Megfelelő tudatosság és alkalmazkodási képesség kell ezeknek a rejtett kódoknak az újjáélesztéséhez, de testünk emlékezik és tudja ki az, aki magában hordozza ezeket az ősi titkokat.

  Ízisz csarnokában.

  Meditáció

  2009. november 5.
  Ízisz csarnokába vezetlek benneteket, oda ahová kevesen léphetnek be.

  Készítsd fel a testedet, lelkedet, hogy ide beléphess, mosd tisztára az Örök Fény Ölelésében, hogy tisztátalanságot ne hozz ide be.

  Az Örök Fény
  átvizsgálja tested, megvilágítja sejted láncolatait, letapogatja lelked, személyiséged. Itt már nem tehetsz fel álarcokat, való lényedet kell adnod.

  Ha lelked tiszta bebocsátást nyersz…

  Belépsz a csarnokba Ízisz fogad.

  - Ülj le kedves Velem szemben. Most nyújtsd ki a kezedet Felém, aztán tárd szét a karjaidat.

  Fejedet emeld feljebb, szemeidet hunyd le, ad át magad az Örök Létnek, az Isteni Forrásnak….

  Most karjaidat keresztezd a szíved előtt, és mélyen hajolj meg.

  Tiszteld a Fényt, Aki Örök, és Aki Örökkön Örökké veled marad… Most állj fel, átvezetlek egy másik terembe.
  Ahogy belépsz ebbe a terembe, teljes sötétségbe lépsz.
  Erős, határozott energia vibrálása vesz körül.
  Ezek az energiák körülötted cikáznak, aztán benned egyesülnek.
  Tested megrázkódik, alig bírja el ezt a tömeget. Súlyként nehezedik rád az energia, szinte letaglóz,- mereven állsz, nem tudsz továbblépni.
  Pillanatok telnek el ebben az állapotban.
  Aztán egyszer csak azt érzed, hogy egy erő kihúz a testedből.
  Már nem érzékeled a nyomást, nem érzékeled tested súlyát,- kilépsz ebből a térből, és egyre feljebb emelkedsz.
  Olyan mintha gigantikus hegyeken keresztül emelkednél át, de közben érzed gyökereidet.
  Szól egy hang,- emelkedj feljebb… A különös erő, különös hatalom egyre feljebb vonz.
  Spirálisan emelkedsz, tested már nem is érzékeled.
  Kapu nyílik előtted, és te bebocsátást nyersz. Ezt a Mennyek Kapujának érezheted ahogy átlépsz…
  Vibráló, pulzáló fényeket érzékelsz,- békesség és nyugalom árad szét benned és körülötted.
  Emlékszel, már jártál itt,- szól újra a hang, ismerősnek tűnik minden.
  Egyszer csak éles fény hasít beléd, szétárad benned, még jobban megemeli rezgéseidet,- érzed, hogy tudatosságod még magasabbra emelkedik…
  Most már nem érzékelsz Tért- Időt, benne vagy egy olyan állapotba, amely akár örökké is tarthat.

  Különböző fényforrások vesznek körbe, emelnek egyre feljebb, már semmit sem érzékelsz, csak azt, hogy lebegsz…
  Nem tudni mennyi időt töltesz itt, de érzed valami megváltozik, átalakul benned, olyan mintha egy Új Világba lépnél be.
  Egy olyan világ tárult eléd, amit eddig nem ismertél, csak emlékeidben élt.
  Érzed, hogy átalakulnak az energiáid, érzed, hogy az erő vibrál körülötted, összegyűjtötted magadban,- de ugyanakkor azt is érzed már, hogy ezt az erőt össze kell kötnöd földi testeddel.
  Letekintesz rá, és érezni fogod a vonzódást. Érezni fogod a vágyat, hogy újra elfoglald a helyed, és új energiáiddal megújítsd magad.
  Látod a szálat mely összeköt testeddel és egyre közelebb húz hozzá.
  A kapu hirtelen bezáródik mögötted, és te egyre közelebb kerülsz a földi léthez.
  Kicsinynek és törékenynek látod tested, vágyat érzel arra, hogy megerősítsd, megújítsd.
  Óvatosan foglalod el helyedet, árasztod szét magadban összegyűlt erődet.
  Tested egy új ritmust vesz fel, az energiák szétáramlanak benne, aktiválják fizikai tested.
  Most már nem érzed a kívülről jövő nyomást.
  Egy erős fénysugár villan fel előtted, feleszmélsz, és beljebb lépsz.
  Egy kőoltár körvonalai bontakoznak ki előtted, mintha virágokat is látnál rajta, mécseseket melyek meggyújtásra várnak.
  Odalépsz az oltárhoz, meggyújtod a mécsest…
  Egy pillanat alatt a sötétségből a Fény felviláglik, te döbbenten állsz, és tekintetedet nem tudod levenni az előtted hatalmasodó NAGY ANYA képéről. Energiája elemi erővel hat rád.


  - Megkaptad a feladatod teljesítéséhez szükséges erőt.
  Menj és másokat is hozz el ide, hadd vegyék fel ők is ezt az erőt, és adják tovább másoknak.
  Az Anyaság egy misztérium, és azt csak jól csinálhatod.
  Nővé válni, Anyává lenni nem elég,- azt tudni kell, érezni és gyakorolni.
  A nő, az anya, benned kell hogy megérjen és kiteljesedjen.
  Rajtad múlik, hogy magadban hordozod a szépséget, mindazt a teljességet, amit nőként, anyaként adsz át a környezetednek.
  Belső tartalmad által sugárzóvá válhatsz, és teheted a környezetedet.
  Meg kell tanulnod MAG-odban élni. Meg kell tanulnod magadba nézni, mást előtérbe helyezni, segíteni és átadni az Anyaság Misztériumát.
  A nők azok, akiknek kelyhükben a csoda terem.
  Ők megkapták azt a kegyelmet, hogy a világot megváltoztassák.
  Megváltoztassák családjukat, örömtelivé tegyék életüket, és mindez eredendően belülről kell, hogy fakadjon, a FORRÁSBÓL,- ahol az Isteni Kegyelem által mindig jelen vagyunk…
  Ezek és ehhez hasonló gondolatok törtek fel belőlem a NAGY ANYA előtt állva, és úgy gondoltam mindezt meg kell osztanom veletek.  Az ÚJ EGYHÁZ.
  TANOK, melyek az ÉN IGAZSÁGOMBÓL erednek.


  2009. november 2.

  Az Új EGYHÁZ egy olyan REND, amely maga alá foglalja az összes rendet.
  Mindenekfelett áll, mert az ÉN SZERETETVALLÁSOMAT hirdeti, azt a vallást, amelyet EREDENDŐEN hoztam el számotokra, és torzításmentesen adtam át néktek.
  Az ÚJ EGYHÁZAM tagja bárki lehet, aki szívét megnyitja NEKEM, s ENGEM követ, az ÉN HITEM szerint él, KRISZTUS VALLÁSÁT és ORSZÁGÁT hirdeti.

  Az ÚJ EGYHÁZ egy olyan REND, amelyben minden tisztaszívű gyermekem lehetőséget kap arra, hogy az ÉN IGÉIM szerinti életet éljen, az IGAZSÁGOT állítsa az első helyre,- ezáltal a hamis tanoknak ellent mondjon.
  Az ÚJ EGYHÁZNAK az IGAZSÁG az alapja. Ezt az értékrendet állítja az első helyre, ezáltal a téves, a dogmatikus irányzatok a helyükre kerülnek, mert egy olyan IGAZ RENDET állítok fel, amelyben tisztaszívű szolgáim nagyobb teret kapnak IGÉIM hirdetésében.
  Ezek a tanok minden körülmények között az IGAZ TANOKAT képviselik, az EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGOT.
  Néha olybá tűnhet, hogy az „igaz tanításoknak” teljességgel ellent mond, de ez abból adódik, hogy a helyes értelmezés által, az adott helyére kerülnek bizonyos értékrendek, és ez által a magyarázatok, a tanítások, más értelmet nyernek.
  Sokan lesznek, akik ellene szegülnek, mindezt bizonyos pozíció megtartása érdekében teszik.

  Az ÚJ VILÁG eljövetelével a rendek szétválnak, és mindenki mást képvisel.

  Az ÚJ EGYHÁZAT nem templomokban találod meg, hanem szíved rezdülésében, igazságában. Lehetőséget ad arra, hogy az IGAZ TANOKAT képviseld, és aszerinti életet élj.
  Az ÚJ EGYHÁZ vallása lassan kezd el terjedni, és ennek egyetlen oka, hogy azok az embereim, akik az IGAZ TANOKAT képviselik, nehezen találnak egymásra. Még előttük is kibontakozásra vár IGAZ TÖRTÉNETEM, az, AKI valójában ÉN VAGYOK.

  Az ÚJ VILÁG, ÚJ RENDET szül azok számára, akik ENGEM követnek, az ÉN RENDEM szerinti életet élnek.
  Mindennek alaptétele a tisztaszív, a becsület értéke, és az IGAZSÁG.
  Ezek a tulajdonságok kell hogy jellemezzék RENDEMET, amely BELŐLEM fakadó, BELŐLEM származó.

  Mielőtt szívedben, lelkeddel egyesülve belépnél ebbe a RENDBE,- jól gondold át, hogy mered-e vállalni, mered-e továbbadni az ÉN IGAZSÁGOMAT, s ha kell kiállsz-e érte?
  Hiszel-e BENNEM?
  Mered-e az ÉN RENDEM szerinti életet élni, és azt fel is mered vállalni?
  Tudsz-e ENGEM akkor is követni, ha annak akár az ára, hogy az emberek elmennek mellőled?
  Tudsz-e feltétel nélkül bízni BENNEM, még akkor is, ha nem látod mi a következő lépés, ha nem látod merre visz az utad?
  Jól gondold át a dolgot, és bölcsen dönts,- lásd mi az, amit lelked elbír és mi az, aminek ellent mond. Senki nem erőlteti rád az akaratát, szabad választásod alapján döntheted el, hogy követed-e az ÉN MEGÚJULÓ RENDEMET, vagy a régi rendben maradsz és aszerinti életet élsz.
  Itt nincs jó és rossz, itt IGAZ van és hamis.
  A szíved döntse el, hogy milyen értékek szerint élsz, mit fogad el a tudatod, mit kívánsz megvalósítani, milyen eszméket kívánsz hirdetni.
  Nem minden ember képes az ÉN IGÉIM szerinti életet élni.
  Nem minden ember képes ENGEM követni és KRISZTUSBAN ÉLNI.

  Az ÚJ EGYHÁZ a SZERETETVALLÁSÁRA épül és IGAZ TANOKAT közvetíti. Tagjai azok lesznek, akik szívükben hívást éreznek, hogy HOZZÁM megtérjenek, az ÉN IGAZSÁGOM szerinti életet éljenek,- ENGEM hirdessenek, és KRISZTUSBAN újjászülessenek.

  Gondoljátok át a dolgot gyermekeim, hogy a Tisztaszívűek Országa mit jelent a számotokra. Gondoljátok át, milyen cselekedetekkel tértek meg ebbe a RENDBE, mert nem elég csak beszélni róla, azt meg is kell cselekednetek.

  Az ÚJ EGYHÁZ a szívedben alakul, ott válik valóra, ott válik IGAZZÁ,- ha kéred, ÉN megpecsételem, és a szívedben kiteljesedve váltom valóra azt az „álmot” amely BELŐLEM ered.

  Krisztusi szeretetemnél fogva felemellek téged, és minden segítséged megadok, hogy szívedben az igazság újjáéledjen.

  Ámen.

  Enveco Free Stat

  Szólj hozzá

  Név:
  E-mail címed:
  Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
  Szöveg:
  Milyen nap van ma Magyarországon?  Keresés a honlapon
  Ingyenes honlapkészítő
  Profi, üzleti honlapkészítő
  Hirdetés   10
  Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

  KÖSZÖNÖM NOÉMI!