BejelentésÉletvirága

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Magyarország sorsa.
A jövő, mely előttetek áll.
Jézus üzenete a magyarok számára II. rész


2010. április 19.

Gyermekeim!

Kérlek bennetek, a Korona Szentségét adjátok vissza a népnek:
- ÉN már visszaadtam néktek...
Szabad választásotok alapján döntitek el, milyen jogrendszert választatok magatoknak.
Magyarország most ebben a nehéz, erőpróbáló időben egy történelmi megújuláson megy keresztül.
"Az állami érdek mást kíván mint a „paraszti érdek”,a nép érdeke." Ha ezen szemléletek szerint állítjátok fel nézeteiteket, akkor a jogutódlás nem szállhat ágról-ágra, családról,- családra. Egy olyan szervezetnek lesztek kiszolgáltatva hamarosan, amely a nemzeti érdekeket és értékeket sárba tiporva fog meggyőzni arról bennetek,- hogy nemes célt szolgáltok.
Tudatotokat el akarják homályosítani, és egy olyan minőségi változást kívánnak létrehozni, amely mindenképpen az ő érdekeiket szolgálja,- ezáltal egy olyan hatalmi megnyilvánulás veszi (venné) kezdetét, - amelyben a magyar nép újra más népek csatlósaivá válna.
Magyarország sorsa a jövőbe van írva.
Nem történhetnek olyan megmozdulások, amelyek vért kívánnak.
A „magyar vér” már évszázadokon keresztül egy olyan megnyilvánulási formát alkotott,- amelyben csak adott és adott, és a viszonzást a legcsekélyebb mértékben sem tette lehetővé.
„Az évszázadok lemossák a gyalázatot”,
Igen Kedveseim, egy olyan időszakhoz érkeztetek el történelmetekben,
- amikor egy nemzeti megújhodásnak kell megszületnie.
Tudatos eszmék,- és akár áldozatok árán kell felkészíteni az embereket, hogy ne csak egy irányba lássanak, szélesítsék ki a látókörüket.
A hamisság és a látszat sok mindent körülfont már világotokban. És ennek még nincs itt vége, csak ezután következik a java.
Talán meglepődtök, hogy ÉN miért beszélek most erről nektek.
Nos azért Kedveseim, mert itt az idő, és soha jobbkor mint a mostban, - hogy észrevegyétek azokat az erőket akik a megtévesztés álarcát magukra öltve kívánják Hazátokat egy olyan helyzet elé állítani, - amelyben újra a magyar, a magyar vér ellen megy.
Ne higgyetek a látszatnak,- az összefüggéseket, az összefonódásokat keressétek! Lássátok meg mindazt az Isteni Tervet, amelyet rajtatok keresztül kívánok megvalósítani!
Ne higgyetek a látszatnak, az olyan összeesküvéseknek, amelyek az Ország sorsát és jövőjét akarják megmételyezni.
Gyermekeim, Ti, Akik magyarok vagytok.
Nézzetek mélyen szívetek legmélyére, és onnan válaszoljatok feltett kérdésemre:
- Van számotokra nemzeti megújulás?
Képesek vagytok-e arra, hogy Bennem bízva, sorsotokat az ÉN kezembe helyezve, adjátok át magatokat az Isteni Hatalomnak?
Számos ima elhangzott. Számos sóhaj érkezett meg Hozzánk…
Lássátok és nézzétek,- Mivé lett az Ország?
Lássátok és nézzétek, hogy kik működtetik ezt az Országot.
Ima és tettek nélkül nem lesz nemzeti megújulás.
Tiszta értékek, belső bölcsességek nélkül nem haladhattok előre.
Fel kell tárni múltatok, és abból kell megújulva egy Új Jövőt írnotok.
Egy olyan sorsot, amely felszabadítja az Országot, és a látszathatalmat megdöntve a Szent Értékeket hozza vissza. Azt az értékrendszert és megnyilvánulást, amely az Ősiség Törvényét alkotja.
Ha ezt a rendszert visszaállítjátok,- ÚJ Irányt szabtok.
Ez az ÚJ Irány, szabadulásotok óráját jelenti.
Ne fogadjatok el mindenféle jogrendszert, főleg ne olyat, amit nem tudtok átlátni, mert mélységében nincs olyan mértékű rálátásotok a dologra,- amely által meg tudnátok állapítani,- hogy ez most jó, avagy rossz számotokra.
Gyermekeim. Magyarország jövője sorsotokba van írva.
Ne feledjétek,- a nemzeti érdeknek, a nemzeti értékeknek össze kell csengenie, egyet kell alkotnia a nép érdekeivel!
Az Örök Fény amely megvilágítja az utat előttetek, ezt a fényt mindenki MAGában találja meg.
Isten (Íz- TEN) és Ember (EM- BAR) SZÖVETSÉGET alkotott.
Ez a TI SZÖVETSÉGETEK,- amelyet senki el nem vehet Tőletek,- erre jól figyeljetek. Ámen.

Lejegyezte: Meríté
Feketéné Lendvai Katalin


Angyali Korona, a Magyar Szent Korona

2010. április 11.

Kedves Olvasóim!


Szívemben erős késztetésként jelentkezett, hogy osszam meg Önökkel a választások reggelén történt látomásomat.

A Magyar Szent Korona jelent meg lelki szemeim előtt.
Kértem a Teremtő Istent, hogy Krisztusi Fényében fürdesse meg és oldjon le róla minden olyan hamis megnyilvánulást ami elhomályosítja fényét, és nem engedi beteljesíteni Istentől kapott erejét.
Ezután egy látomás jelent meg előttem, amelyben az Úr Jézus kezében tartja a szíve előtt a Szent Koronát.
Irgalmas Szívéből kiáramló Fény folyamatosan itatja át a Koronát.

- Íme a Korona, amely a Nép Szentségét őrzi. - mondta
- Én most a kezemben tartom ezt a Szentséget, és innentől fogva Én őrzöm a tisztaságát.
- Hol háború dúl,- Ott béke terem.
- Hol hazugság leplezi magát,- Ott igazság fedi fel magát.

Ezután az Úr Jézus magasra tartotta a Koronát az Ég felé, és ezt mondta.
- Szent vagy, Szent vagy,- Csillagok Honából származol.
- Atyám kérlek, add újra vissza ennek a Népnek a Szentséget.
Ahogy ezt kimondta, jöttek az Angyalok és elvették az Úrtól a Szent Koronát és az Ország szívcsokra fölé helyezték.
A Korona abban a szent pillanatban felragyogott…

A Magyar Szent Korona összekapcsolódik a Föld szívcsokrával, és innen sugározza a magyar emberek szívébe az Egy Isteni Igazságot.
E rezgések által egyre erősödik a Kárpát- medence rezgése és olyan megnyilvánulás jön létre, amelyben minden ami hamis, és nem az EGY ISTENI IGAZSÁGOT és RENDET képviseli az feloldódik, összedől és elemeire hullik szét. Ezáltal az Isteni Irgalom a Korona Szentségén keresztül teljesíti be magát.


Írta: Meríté
Feketéné Lendvai KatalinIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!