Bejelentés



Életvirága

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.






Márciusi Közvetítéseim


Szeretettel köszöntöm kedves Látogatóimat!
Az itt található írások szabadon terjeszthetőek módosítás nélkül. Kérem, hogy minden esetben a nevet és forrást jelöljék meg.
Köszönettel: Feketéné Lendvai Katalin




Magyarország még a Keresztutat járja

2009. március 30.


Magyarország sorsa elérkezett egy olyan állomásához, amelyben most még a Keresztutat járja, de a Feltámadás Misztériumán megy keresztül.
Magyarország életében sorsdöntő változások következnek be.
Ez most egy tisztulási folyamat, amely mélyreható változásokat fog előidézni bennetek.
Olyan konkrét dolgok kerülnek felszínre, amelynek eddig még nem voltatok a tudatában, és mindez sokkolóan hat rátok.
Gyermekeim, amit most tehettek, hogy előre néztek!
Nem a múltat „hánytorgassátok,” ne a múlt fájdalmainak és történéseinek adjatok energiát,- mert az csak az indulatokat hozza elő bennetek!
Előre nézzetek!
Azon gondolkodjatok, hogy tudnátok EGYSÉGBE szólítani az embereket. Hogy tudnátok megtisztítani a szíveket, és a lelkeket felemelni abba a magasságba, ahol már nem az indulat vezérli a cselekedeteket.
Tisztán és okosan kell döntenetek, elhamarkodott lépéseket ne hozzatok létre!
Mielőtt cselekednétek, mindent alaposan elemezzetek ki,- rakjátok össze a kockákat, építsétek egymásra, hogy abból egy kialakult Egységes Terv szülessen!
A szakralitásnak adjatok még nagyobb szerepet!
Jobban hallgassatok a belső hangra, ne az indulatra!
Lelketek mélyén tudjátok, KI a JOGOS ÖRÖKÖSÖTÖK.
Tudjátok, KI irányítja az Országot.
Próbáljatok még nagyobb elhivatottsággal fordulni feléje, és mindazt az energiát, amelyet másra fordítotok, ebbe az irányba helyezzétek át!
Energetikailag sok mindent megtehettek
és áthelyezhettek, ami aztán a szellemi síkról, az anyagi világba tér meg.
A Szellem üzenete bennetek lakik!
Mélyreható változásokat csak úgy érhettek el, ha a belső értékeket hozzátok felszínre, és a KRISZTUSI REND TÖRVÉNYE szerint állítjátok sorrendbe!
A Keresztút, tisztulással, fájdalommal és megvonással jár.
Ti most ezt személyes életetekben is járjátok, nemcsak az egyéneknél van jelen, hanem az egész Nemzetnél.
Az Ország, a Nemzet tisztulni kíván!
Megszabadulni mindattól a fájdalomtól, mindattól a ráragasztott hamis intrikáktól, amelyben eddig része volt.
Most már nem kell, hogy részt vállaljon ebben!
Kötelessége, hogy felvállalja az ÚJAT, átlépjen az ÚJBA, és megteremtse saját valóságát!
Azok az emberek, akik a hazugság szélén állnak, és azok, akik már elmerültek benne,- saját MAGuk bírájává válnak.
A REND, a HATALOM, amely bírálja őket, ami mindenek felett áll, - mert Ő a MINDENHATÓ.
Minden elkövetett bűnért, minden elkövetett cselekedetért, ami nem a Haza jobbítását szolgálta, - keményen felelniük kell!
De ember, nem ítélhet ember felett, csak kiutat mutathat, és irányt szabhat! Eltávolíthatja közegéből az árulót, a Rendbontót.
Egy ember lelke felett csak a JÓISTEN mondhat ítéletet!
Gyermekeim, mit is mondhatnék néktek?
Szép szavakat, REMÉNYT adhatok, és veletek maradok,- de mindazt a cselekedetet, amely előre viszi az Országot és felszabadítja az elnyomás alól,- azt nektek kell végrehajtanotok!
Bennem bízhattok, és Én teret adok mindannak a lehetőségnek, amely a KRISZTUSI REND keretein belül és annak megfelelően FELSZABADÍTJA az ORSZÁGOT.
Magyarország SZABADULÁSÁNAK az ÓRÁJA, a közelben van!
Végtelen Szeretetemmel átölellek bennetek.
Minden egyes lépést Belém helyezzetek!
Minden egyes sóhajjal Felém forduljatok, és ne feledjétek el azt, Akinek felajánlottátok az Országot!
KRISZTUSI FÉNYEMMEL megáldalak benneteket, Bennem REMÉLJETEK!
Ámen.



A változás átalakító ereje


2009. március 28.



Hániel Arkangyal vagyok, meg kérlek, hogy továbbítsd a következő üzenetet.
A mostani változások, mélyreható folyamatokat hoznak elő életetekben.
Legtöbben most már ezt élitek.
Olyan lelki minőségek és megnyilvánulások kerülnek elő életetekben, amelynek eddig egyáltalán nem voltatok a tudatában.
Mélyen lévő elnyomott részeitek kerülnek felszínre ebben az időszakban.
Az Új Energia és az áramlás, amely most jelen van,- lelketek legmélyén lévő fájdalmaival, hiányosságaival szembesít.
Az EGYSÉG érzéséhez, teljes minőséget kell elérnetek, és ez az élet minden területére kiterjed. Ebben az időszakban, jobban rávilágítunk a hiányosságaitokra, szembesítünk önmagatok mélyen elnyomott részeivel.
Ezeknek a feloldása és meggyógyítása vár most rátok. Szembe kell néznetek mindazzal a mélységgel, amely feltör belőletek, - hogy azt teljes egészében át tudjátok formálni, és Fénnyé tudjátok alakítani.
Az előző életek lenyomatai is tisztulásra várnak.
Éppen ezért, az ehhez kapcsolódó megnyilvánulások, elemi erővel törhetnek fel, és hozhatnak téged olyan helyzetbe,- ami szembesít, hogy ez még megoldandó feladatként van jelen az életedben.
A folyamat részeként, különböző személyeket bevonzhattok az életetekbe,- hogy kiegyenlítsétek karmikus tartozásaitokat, és a REND alapján minden elhibázott folyamat kijavításra szoruljon.
Stabilitást most csak a bennetek lévő isteni minőségből nyerhettek.
Ez a folyamat senki számára nem lesz könnyű megélés, mivel a tisztulás részeként óriási fájdalommal szembesülhettek.
Engedjétek útjára mindezt, hogy már ne képezze részetek.
Kérjétek helyére a KRISZTUSI FÉNY gyógyító erejét, hogy töltse fel lelketek és alakítsa át testetek, olyan minőséggel és energiával,- amelytől újra Fénylővé és SZABADDÁ válik.
Emberként élő angyali testben, már semmilyen korlátozó tényezők nem lehetnek jelen.
A múlt gyökereit most alakítjátok át, SZERVES LÉTEZÉSSÉ alakítjátok,- amelyben már rengeteg tapasztalat van jelen.
A pozitív dolgokat és tulajdonságokat ragadjátok ki belőle, a fájdalmat és a hiányt formáljátok át, alakítsátok át.
Én Hániel, ennek gyógyításában részt veszek.
Gyakran forduljatok Hozzám és kérjétek a segítségemet.
Ámen.

- Hogyan dolgozzunk együtt Hániel Arkangyallal?

Hániel aurája kékesfehér, mint a telihold ragyogása.
A hozzátársított kristály a holdkő, amelynek varázslatos, tápláló energiát tulajdonítanak.
Amikor szeretnénk Hániel közelébe kerülni, viseljük vagy markoljuk meg a holdkövet. Ő körül fog ölelni bennünket gondoskodó, anyai energiájával, és csodákat fog tenni irántunk érzett szeretetével.




Fohász


2009. március 25.


Boldogasszony Anyánk,
Fényes tekinteteddel nézzél le reánk.
Hozzád könyörgünk, Téged kérünk,
Magyar nemzetünk megmentésében,
Adj segítséget nékünk.

Boldogasszony Anyánk nézzél le reánk
Magyarokra,
Kik, Hozzád könyörögnek,
Benned remélnek.
Adj jobb sorsot e Nemzetnek!
Add, hogy feltámadjon ez az Ország
és újra visszataláljon Hozzád!

Adj nekünk Reményt, Békességet
és soha el nem fogyó bizalmat Benned.
Boldogasszony Anyánk, tekintsél le reánk.

Áldott kezeidet nyújtsd segítségül nékünk,
Hogy sorsunkat ne szenvedjük,
Hanem örömödben leljük.

Boldogasszony Anyánk,
add nékünk vissza Koronánk Szentségét!
Engedd, hogy újra felragyogjon,
s minket Fényével beborítson!

Kárpátok bércein felcsendül az ének,
Vigad a bús magyar...
Lesz-e áldás, áldomás,
vagy részünként már csak a nyomor marad?

Sírva vigad a magyar…
Könnyei végig peregnek arcán,
Lelke sajog, fájdalom járja át…
Így tudni, ki az Igaz Magyar,
Ki menté és nem veszejté Hazáját.


Boldogasszony Anyánk, nézzél le reánk.
Hallgasd meg bús könyörgésünket…
Minket Magyarokat, soha ne hagyjál el!
Áld meg ezt a Hazát,
Segíts, hogy Újjászülethessen!
Népednek add vissza e Szentséget.

Add, hogy újra EGY legyen az Ország,
és a MAGYAROK ISTENE kormányozza Országát!
Ámen.



Megbékélésre szólítunk bennetek!

2009. március 23.


Kedveseim!
Égi Édesanyátok szól most hozzátok.
Szívem Szeretetében benne vagytok Magyar Népem!
Imáimban benne foglaltatik Magyarország sorsa és jövője.
Végtelen Szeretetemmel átölelem Országom és a benne élő embereket, - hogy felébresszem a szívetek, megtisztítsam a lelketek mindattól a keserűségtől, amelyben most éltek.
Anyai Szeretetemmel átölellek bennetek, és erőt sugárzok néktek.
Kitartásra és bátorságra ösztönözlek titeket.
Magyar Népem, emeld fel a fejed!
Nézz fel Isten Szent Egére,- ahová az Egy Isteni Örök Igazság vagyon írva!
Lásd, a felhők eltakarják az eget, hogy ne lásd meg a Napod.
Sötét felhők tömörülnek Magyarország Ege felett.
Szívetek igaz szeretetével, tisztítsátok meg a felhőktől a Napot, hogy újra a Fény és a Világosság győzedelmeskedjen feletettek.
Imádkozzatok, hogy mindez megvalósuljon, és életre kelljen!
Imádkozzatok, hogy újra felragyogjon a ti Szent Napotok, amely békét teremt!
Fiam Jézus megbékélésre szólít bennetek, ahogyan Én is ezt teszem!
Kérlek titeket, hogy találjátok meg a békés megoldásokat, a békés átmenetet!
Ne folyjon több vér, ne essen több áldozat, ne forduljatok egymás ellen!
Magyar magyarral ne álljon szemben!
A Magyar Szent Koronának még nagyobb tisztelet jár!
Hajtsatok fejet előtte!
Szívetek szent fényével borítsátok be, bizalmatokkal takarjátok be Őt!
Krisztus Világába emeljétek át Őt!
Adjatok neki még nagyobb SZERetetet, még nagyobb Tiszteletet, amellyel megfelelően tudja aktiválni a KÓDokat.
Segítséget Tőle várjatok!
Emeljétek Őt az első helyre, Ő legyen az iránymutatótok, a helyre állítotok!
Kérjétek a Segítségét és mindazt az útmutatást, amellyel a segítségetekre lehet.
SZERessétek, támogassátok, emeljétek MAGosra Őt!
Isten áldása legyen veletek, a REMÉNY soha ne hagyjon el titeket.
Ámen.




A KRISZTUSI MINTÁK begyökereztetése

2009. március 21..


A Krisztusi minták begyökereztetése történik most.
A Megújuló Föld egy olyan Szerves Létezési síkra lépett, elindult egy olyan folyamaton,- amelyben Önmaga Megújítójává vált.
Ez a folyamat rohamos ütemben folytatódik tovább.
Átlépett egy olyan fázisba, amelyben az összes energiáját kamatoztatni tudja.
Azok a Gyermekeim, akik már Újjászületőként vannak jelen az Energetikai Mintájában, már SZERVES SEGÍTSÉGGEL tudják ellátni ŐT.
Ez a segítség mindenképpen SZERETET alapú.
Az Új Világ Rendje és Földje erre épül!
Ez a Kód teljesíti ki és hozza el számotokra a paradicsomi állapotot, amelyben az Újjászülető Világ a legmagasabb szinten rezeg.
Ebben a Világban már nincs gyűlölet, nincs elhatároltság,- EGYSÉG és SZERETET tölti be és alkotja a meghatározó szerepet.
Krisztusi Szeretetemmel megáldalak benneteket, kérlek, figyeljetek most Rám!
Az Új Világ Rendje, amely megalakulóban van, (de még teljességgel nem alakította át MAGát, hisz még a Föld is a megújulás alatt áll),- egy olyan változást hoz az emberek számára (azokéra, akik együtt tudnak megújulni vele)- AMELYBEN LÉNYÜKET, ÚJRA ISTENI MINŐSÉGBE EMELHETIK FEL.
AZ ISTENI TULAJDONSÁGOK ÚJRA EGYENSÚLYBA KERÜLNEK BENNÜK, ÉS EZ ÁLTAL A SZERETET,- AMELY TEREMT!
A TEREMTÉSBE ez által újra bekapcsolódtok, és Szerves Létezőként segítitek azt meg. A visszaállt Rend és Egyensúly által,- a körülöttetek lévő Világ is EGYENSÚLYBA KERÜL.
Most formáljátok át MAGatokat!
Most építitek be mindazokat a kódokat, és gyökereztetitek be, amire szükségetek van.
Jól erősítsétek meg ezeket a gyökereket, hogy ne váljon ingataggá,elmozdíthatóvá,- biztos támaszt és alapokat nyújtson nektek!

Krisztusi Fényemmel megtöltelek benneteket,
- szívjátok MAGatokba ezt a minőséget,
- áramoltassátok végig MAGatokon,
- gyökereztessétek be MAGatokat a Megújuló Földbe,
- árasszátok el végtelen szeretetetekkel, és ezzel tápláljátok, erősítsétek ŐT…
Érezzétek, hogy EGYSÉGET alkottok...
Érezzétek az együtt hatást és mindazt a SZERETETET, ami átfolyik rajtatok, és EGYSÉGET alkot veletek…
Teljesedjetek ki benne, töltsétek fel MAGatokat a Végtelen Szeretet Forrásával….
Engedjétek, hogy minden parányi sejteteket átjárjon ez az érzés….
Érezzétek mindazt a Végtelen Szeretetet amellyel megerősítelek benneteket.
Szerető Szívemet felétek kitárom, és MAGAMHOZ ölellek bennetek.
Áldásom adom rátok és minden Létezőre.
Fogadjátok be mindazt a KEGYELMET, amit árasztok felétek!
Ámen.



KRISZTUS ALAPÚ VILÁGKÉP

2009. március 20.


Gyermekeim!
Ti, akik már az Új Világot építitek, egy olyan áthangoláson mentetek keresztül, amelynek fő szakasza, a mai nappal lezárult.
Mindazokat az energiákat és a kódokat elérhetővé tettük számotokra, ami szükséges az Új Világ megteremtéséhez.
Innentől fogva, mindenki MAGa építi a saját valóságát!
Erre az időszakra feltárult előtettek, hogy mi az, amit a jövőben tennetek kell, mire vagytok hivatottak.
Melyik az az út, amelyen elindultok és azt a legjobb tudásotok szerint teljesítitek be.
Az Új Világ már csak a SZERETETRE épülhet!
A ti feladatotok az, hogy megtaláljátok az utat a SZERETET FORRÁSÁHOZ és a többi embert is oda vezessétek,- hogy megtanítsátok emlékezni, mit jelent a FELTÉTELNÉLKÜLI SZERETET!
Amely már nem a tettek után mér, hanem az embert isteniként tartja számon.
Minden emberi élet,- ÉRTÉK!
Ezt az értéket újra meg kell találnotok, és ahhoz méltóan kell cselekednetek!
A KRISZTUSI SZERETET VILÁGBAN már ezen ÉRTÉKREND szerint mérünk!
A fő cél a Békesség, a Szeretet megnyilvánulás, ami átformálja, átalakítja az ember jellemét és tudatát. Ehhez, hogy ezt beépítsétek és MAGatokénak valljátok, még sok tanulási fázison kell keresztül mennetek.
Mire eléritek a célt,- sokszor bizonytalanodtok el, és mondatok ellent.
A SZÍV az ész logikáját itt már felülírja.
A szíved kap újra fő központi helyet az életedben, onnan merítheted a tudást, onnan hozod elő mindazt a bölcsességet, amely eddig is részedet alkotta, csak olyan mélyen el volt zárva előtted, hogy nem volt teljes hozzáférésed.
KRISZTUS ÚJ VILÁGÁBAN a SZERETET kapja a fő szerepet!
Aki nem tud e kód szerint működni, az nem tud részt venni az Új Világ építésében és megteremtésében!
Nem tud olyan részt vállalni és kiteljesedni, mint a „nyitott szívvel” élő társai. Épp ezért, újabb rétegződési folyamatok alakulhatnak ki,- ami meg kívánja osztani az Új Világ Létét. De, a KRISZTUSI REND TÖRVÉNYE ezt nem engedi,- az ilyen erőknek és behatásoknak, ebben az Új Világban már nincs létjogosultsága!
Így tehát kérlek benneteket, hogy találjátok meg a SZERETET kulcsát és tárjátok szélesre szívetek kapuját!
KRISZTUSI SZERETETEMMEL hadd töltsem meg MAGotok, hogy ti MAGatok is azzá váljatok.
Áldás, Békesség, Szeretet legyen részetek, és ez kísérje léptetek!
Ámen.



2009. március 19.


A KRISZTUSI fájdalom minták feloldása megtörtént,- a mai nap még az utolsó helyre állítások történnek.

Ma még felerősödhetnek ezek a minták és intezíven hathatnak,- de ezek már az utolsó átformálási műveletek.
Fogadjátok el a fájdalmat, és engedjétek útjára SZERETETTEL. Kérjétek a mellétek rendelt Segítőket, hogy fordítsák át Fénnyé.
Ezeknek a mintáknak az elengedése még a mai nap folyamán, körülbelül délután három óráig tarthat.
Addig intenzív hullámban törhetnek fel belőled a fájdalomhoz kötődő érzések, és talán MAGad sem tudod megmagyarázni az okát.
Ezek a minták még a régi energiához kötődnek, a szétválasztottság az elkülönültség érzéséhez.
A küldöttek, akik Krisztusi minőségben vannak jelen, fokozottabban érezhetik ezt a fájdalomáramlást.
A KRISZTUSI VILÁGBAN, amelyet már a Megújuló Föld TELJESSÉGGEL képez, ennek a mintának helye nincsen!
A TELJESSÉG érzésében kell részt vennünk, - nem a megosztottságéban, az elkülönültségében!
Egy TELJES VILÁGOT alkotunk, ami KÖR alapú.
NÉGY EGYENLŐ RÉSZRE van osztva, amelyben EGYENSÚLY van.

Itt már a Négyesség Törvénye lép be.
NÉGYESSÉG TÖRVÉNYÉNEK nevezzük azt:- amikor mind a NÉGY ELEM, egyforma arányban van jelen bennünk,- EGYFORMA ARÁNYBAN ÁRAMLIK,- TELJESÍTI és EGÉSZÍTI ki EGYMÁST!

A NÉGY ELEM egyforma arányban:

- Levegő
- Föld
- Tűz
- Víz

AZ EGÉSZET ÁTFOGJA a SZER- ELEM, ami az ÖTÖDIK ELEMKÉNT van jelen, mindet MAGÁBA FOGLALJA és KIEGYENLÍTI.
A SZER- ELEMben nyitottá válsz, befogadóvá,- egy emelkedettebb szinten rezegsz.
Ez az ALAPJA, a TÖKÉLETES VILÁGKÉPNEK,- a TÖKÉLETES EGYSÉGNEK és ÁRAMLÁSNAK.
A Szív-csokrod kitárul és kiegyensúlyozza az alárendelt csokraidat.
Hisz ő a fő átalakító, az ŐS-ERŐ,- a kiegyensúlyozó és EGYENSÚLYBAN TARTÓ.
Add át neki az irányítást, hadd egyensúlyozza ki az életed!
Hadd alakítsa át a fájdalmat KRISZTUSI SZERETETTÉ.
A KRISZTUS ALAPÚ VILÁGBAN a KRISZTUSI SZERETET a KÓD.
Ebben az ÚJ VILÁGBAN a régi fájdalom mintának már helye nincsen!
Ámen.



Árpád – Fa

2009. március 18.


Meg szeretném osztani Veletek a ma reggeli munkám eddigi részleteit, már csak azért is, mert nagyon fontosnak tartom, és engem végtelen boldoggá tett.

Ma reggel, 8 óra 8 perc.

- A Megújuló Föld Szívközpontjában a KRISZTUSI SZERETET MAGOT meg kellett erősítenem.
Egy apró sérülés volt rajta, aminek gyökerei a mélyből törtek felszínre, és gyógyításra vártak.
Végtelen Krisztusi Szeretet Energia áramoltatásával, amely a szívcsakrámon keresztül folyt át,- hamarosan gyógyulttá vált.
De a Fénye még mindig nem volt az IGAZI.
Újabb nagy adag Krisztusi Szeretet Energia folyt rajtam keresztül és ölelte át a Megújuló Földet, Szeretetével betakarta, megsimogatta….

- A Megújuló Föld fellélegzett, és beindult az áramlás, a ragyogás….
Innentől kezdve Ő már ösztönösen gyógyítja és védi meg MAGÁT.

Bizalmat a Szerves Létezésnek szavaz...

- Az Ősök Szellemei körbeállták a Megújuló Föld központját, és VÉD Elemet szolgáltatnak neki.

- Egy pillanat múlva megjelent ISTEN SZEME.
ISTEN SZEME és VÉD-ELME van a Megújuló Földön.
- Innentől fogva eldőlt sok minden….

- A Megújuló Föld közepéből egy ÚJ VILÁGFA indult fejlődésnek, amely velünk együtemben erősödik, építi fel MAGát.

- Már most óriási törzse van és mélyreható, vastag gyökerei...
(A szimbolikára figyeljetek!)
Azt kéri,- nevezzük ÁRPÁD-FÁnak….

- Végtelen Szeretetetekkel öntözzétek minden nap azt a FÁT, hogy kedvetekre megerősödjön, és hogy Ti is VELE EGYÜTT erőssé váljatok!

- Hiába fújj a szél, hiába tombol a vihar és cibálja ágait, - semmilyen erő és hatalom már a FÖLDBŐL ezt a FÁT nem tépi ki….
Áldás – Béke – Szeretet.

Ha nem mentjük meg a régi épp gyökereinket, akkor az ÚJ nem tud SZERVESEN beilleszkedni, meggyökerezni!



A Népnek Remény kell!

2009. március 17.


Szabad vagy mint a madár, ne szabj MAGadnak határt!
Bizalom vezesse utad és ez váljon részeddé,
- teljesedjen ki benned.
Főnix madárként repülj, de gyökereidet szikla szilárdra építsd!
Szabadulj fel az emberi gyarlóságok és hívságok alól.
Most elvezetlek az Én Uramhoz, Ő kíván szólni hozzád.

Átutazóban vagy itt gyermekem, tapasztalni jöttél a földi életet.
Csillagok Honából származol, ahol Örök Béke van és Szeretet.
Sok fájdalmat elvittél és feloldottál ebből a világból, szereteted által Fénnyé formáltad.
- Adj Uram, Istenem Békét e Nemzetnek,
- számtalanszor kérted Tőlem.
És Én számtalanszor meghallgattam a kérésed.
De a valóságot, csak MAGad által, összekapcsolódva a többi MAGGAL tudod valóra váltani!
Lelkedben tombol a Haza Szeretet és be fogja hívni azokat az embereket, akik ezt az utat járják. Csak EGYÜTT teljesedhettek ki, csak EGYÜTT léphettek előre!
Különválásnak itt már helye nincsen!
Krisztusi Szeretetemmel megfürdetlek téged és mindazokat, akik ezt vallják. Lépjetek előre és vállaljátok MAGatokat! Teljesedjen ki az Áldásom bennetek, ezt kívánom nektek.
Vegyétek észre az élet csodáit, szépségeit és ez adjon erőt nektek.
Ebből töltekezzetek, ebből táplálkozzatok, ez áthidalja mindazt a rosszat, amellyel nap, mint nap kénytelenek vagytok szembesülni.
Csak a jóból, a szépből tudtok táplálkozni, csak ez tud előre lendíteni és tud megoldást hozni az életetekben felmerülő problémákra.
A Világ Teremtésében részt vesztek, és ezt az Új Világot már MAGATOK szépségére formáljátok,- hogy SZABADSÁGOT adjon, BÉKÉS átmenetet.
Csak SZERETETTEL juttok előre, hisz ezen a Földön a Krisztusi Szeretet a KÓD.
E KÓD által kapcsolódtok Hozzám, Atyátokhoz, Aki Megváltja Világotok. Megváltja a sötétségtől, a rettegéstől, a reménytelenségtől.
Békét és megnyugvást hoz a szívetekbe.
Erősek legyetek, ne hagyjátok MAGatokat elgyengülni!
Ne hagyjátok MAGatokat eltiporni!
Okosak legyetek mint a kígyó,bölcsek,
- de a galamb szelídségével is rendelkezzetek!
Ha így haladtok előre, baj nem lehet belőle.
Megfontoltak legyetek és megfontoltan cselekedjetek!
Várjátok meg amíg Én Jelet adok, addig ne sürgessétek az eseményeket.
Higgyetek Bennem, bízzatok Bennem, csak ez által érhettek el eredményeket!
Magyarország szabadulásának órája a közelben van, épp ezért megfontoltan cselekedjetek!
Várjátok az órát, amikor újra találkozhattok Velem, és Én visszaadom nektek megtisztítva a Nemzetet.
Emeljétek fel a szíveteket Hozzám és kérjétek, hogy váltsalak meg benneteket!
Szívem szélesre tárom és Végtelen Szeretetemmel átölellek bennetek.
Tudás Népe ne indulj a harcba, fordítsd át az energiát, és az eszeddel cselekedj!
Az eszeddel láss előre, és a szíveddel haladj előre,- így bajod nem eshet!
Áldottak vagytok ti, és Áldásom szálljon rátok kicsiny Népem!
Ámen.

Megkérlek, teljes egészében közvetítsd az üzenetet és a teljes neveddel lásd el. Nem kell értened, csak cselekedj és bízzál Bennem.
Ne sírj, most nem a sírás órája van itt, hanem a boldogságé, - a SZABADULÁSÉ.
Fogadj be Engem és éld Velem az életed.
Ámen.



Újjászületettek

2009. március 16..

A tegnapi időszakkal lezárultak a SZERVES VILÁGBA születés kapui, (ezt nem az újonnan leszületőkre értjük), hanem az újjászületés fázisán keresztül mentekre.
Akik eddig a pontig nem tudták Megújítani MAGukat, azok most már egy másik Rend szabályai szerint működnek.
Ez nem azt jelenti, hogy a szervetlen erők közé soroljuk be őket.
Az Újjászületésnek két fázisa van,- az egyik most lezárult.

A következőre még várni kell, - ez akkor következik be, amikor a Föld már TEJES EGÉSZÉBEN ÚJJÁSZÜLTE MAGÁT.
Addig, készítjük fel azokat a lelkeket, akik ebből a turnusból kimaradtak.

Az első újjászületők addigra már annyira megerősödnek, hogy segítséget adhatnak az újjászülető társaiknak.
Most, hogy megszületettek, újjászületettek az ÚJBA, és SZERVESEN ÁTFORDÍTOTTÁTOK az ENERGIÁTOKAT,- a megerősödés ideje, a tapasztalatszerzésé és megvalósulásé jön el.
Új feladatokat kaptok, hisz Ti ezt vállaltátok.
Ezután az építkezés ideje jön el, mint fizikai, mint szellemi szinten.
Most teremtitek az Újat, ezért jól figyeljetek mindarra, amivel a jelenben foglalatoskodtok.

Sokan egy olyan áthangoláson mentek keresztül, amely a fizikai testet, erősen a tűrőképessége határaihoz állította. Minderre azért volt szükség, mert a legmélyebb rétegekből is fel kellett hozni a letapadt és rögzült részeket, amelynek a feloldása nem tartozott a legkellemesebb dolgok közé.

Az elmúlt időszak ezzel telt el.
Most az Új Építése történik.
A jelenben alapozzátok meg a jövőtöket, amelyet szikla szilárd alapokra kell helyeznetek. Gondosan mélyüljetek el magatokban, hogy mi az az életút, amelyben részt tudtok vállalni, és annak megfelelően cselekedjetek,- indítsátok el a folyamatot.
Kérjétek a Segítő Szellemeket, hogy kössék be mindazt az energiát, amely ehhez szükséges.
Így zökkenőmentesen tudtok elindulni, és MI minden Tőlünk telhető segítséget megadunk, csak nagyon figyelmesek legyetek.
Fedezzétek fel MEGÚJULT ÉRTÉKEITEKET és tárjátok fel azt mások előtt is.
Áldás, Béke és Végtelen Szeretet öleljen át bennetek.
Ámen.



2009. március 13.

Gyermekem!

Én az ÚrJézusként állok előtted. Megkérlek, hogy tolmácsold az üzenetem.

Teljes Szívemből kérlek benneteket Magyar Népem, - a Szent Fény Erővel egyesüljetek!
Vegyétek át Tőlük az Ő Fényrezgéseiket, hogy ez által még nagyobb Fényenergiát tudjatok Magyarország területére behívni.
Nagy szükség van most erre!
Sötét felhők közelítenek, akikben a szándék nem egyértelmű!
Ne hagyjátok kimozdítani MAGatokat a béke állapotából és táptalajt adni a sötétség erőinek, akik vészesen közelítenek!
Minél gyakrabban járuljatok kéréssel a Szent Fény Erőihez, Magyarország védelmében!
Próbáljátok meg a SZERETET EREJÉVEL győzelemre vinni mindazt, amit meg kívántok cselekedni.
Ne hagyjátok, hogy az indulatok eluralkodjanak rajtatok, ne cselekedjetek felelőtlenül!
Mindennek meg van a megfelelő ideje és RENDje.
Meg kell érezni a legkedvezőbb pillanatot, amikor a legkisebb erőfeszítéssel tudtok célba érni!
Ez az idő, nem itt van!
Most már nem sokat kell várnotok, amikor Jelem feltűnik az Égen, és az egyben a Nemzet megváltását is jelenti.
Felszabadítom a Keresztúttól Országom, megadom neki mindazt a Kegyelmet, amire SZÜK- SÉGe van.
Várjatok! - Csak Velem együtt vihetitek győzelemre a népet!
Gyermekeim,- ez a március 15.-e sorsdöntő pillanat lesz életetekben.
Sokan nem értitek majd, hogy mi történik, oly nagy lesz a zavarkeltés a fejekben.
A cél ez, hogy ne lásd tisztán a dolgokat, és „zavarodott” elmével tedd a dolgodat.
A sötétség hatalmának álljatok ellen, ne engedjétek, hogy lefátyolozzon bennetek!
Kérjétek a Fény Hatalmát és Erősségét, hogy adjon segítséget nektek.
Mindezt átgondolva tegyétek a dolgotokat, Isten áldjon bennetek!
Ámen.


Papp - Váry Elemérné: Hitvallás

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszítettem.

Szeretném harsogni kétkedő fülébe,
Szeretném égetni reszketők lelkébe,
Lángbetűkkel írni véres magyar égre:
Ez a hit fegyver, hatalom és élet,
Ezzel porba zúzod minden ellenséged,
Ezzel megválthatod minden szenvedésed.

E jelszót, ha írod lobogód selymére,
Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe,
Halottak országát feltámasztod véle.
Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted.

Munkás, ki ezt vallod, boldog jövőt veted,
Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.
Férfi, ki ennek élsz, dicsőségét vittél,
Polgár, ki ezzel kelsz, új hazát szereztél,
Magyar- e szent hittel mindent visszanyertél!

Mert a hit erő! Mert aki hisz, győzött,
Mert az minden halál és kárhozat fölött
Az élet urával szövetséget kötött.
Annak nincs többé rém, mitől megijedjen,
Annak vas a szíve minden vésszel szemben,
Minden pokol ellen, mert véle az Isten!

Annak lába nyomán zöldül a temető,
Virágdíszbe borul az eltiport mező,
Édes madárdaltól hangos lesz az erdő.
Napsugártól fényes lesz a háza tája,
Mézes a kenyér, boldogság tanyája,
Minden nemzetségén az Isten áldása.

Magyar! Te most árva, elhagyott, veszendő,
Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,
Magyar, legyen hited, s tiéd a jövendő.
Magyar, legyen hited, s tiéd az országod,
Minden nemzetek közt az első, az áldott,
Isten amit néked címeredre vágott.

Szíved is dobogja, a szavad is hirdesse,
Ajkad azt rebegje reggel, délben, estve,
Véreddé, hogy váljon az ige, az eszme:
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!



Készüljetek az ÓRÁRA, amikor találkoztok VELEM!

2009. március 9.


Minden olyan Létező, aki nem illeszkedik a Megújuló Föld Szerves Rendjébe,- eltávolításra vár!
Az utolsó „csapatkivonások” történnek.
Utolsó próbálkozás részükről, hogy megpróbálnak bennetek bizonytalanságot, kétséget ébreszteni.
Ez a folyamat a múlt hétvégén nagyon felerősödött.
Különböző energetikai csápokkal és kötésekkel próbálnak hozzátok kötődni, észrevétlenül kapcsolódni,- azt a látszatot kelteni, hogy a mélyen ülő félelmeitek hatalmasodtak el rajtatok.
Jézus Krisztus nevében szólítsátok fel őket a távozásra,- mert a Krisztusi Rend Törvényébe nem illenek bele, Szervesen nem gyökerezhetnek be!
Itt az ideje a RENDRAKÁSNAK!
Mivel a Rend Törvényét Megújítottam,
- a Létezésnek ez a megbontó formája már nem lehet itt jelen, és nem kötődhet be a Szerves Mintába!
Szólítsátok fel őket az önvizsgálatra, és világítsátok meg számukra azt az utat, amelyben az ő rendjükbe illeszkedhetnek.
A Krisztusi Törvény és ennek megfelelően, a REND ERŐK, folyamatosan távolítják el, és távozásra szólítják a REND ellen hatókat.
Figyelmeteket azért hívom fel erre, hogy még tudatosabbak legyetek, és ne adjatok teret a szervetlen erők bekötődésének,- annak, hogy még pontokban sem csatlakozhassanak hozzátok.
Legegyszerűbb módja ennek, ha magad egy kristálygömbbe helyezed, és a legmagasabb ISTENI VÉDELMET kéred rá.
Napközben ezt többször meg kell erősítened, mivel gyengülhet a fal a folyamatos támadástól és próbálkozásoktól.
Felkérek minden Szerves Létezőt, hogy segítsenek a szervetlen csapatok kivonásában,- a Krisztusi Szeretet Fényhídjára vezetve, „Fényhajón” szállítjuk el őket.
Utolsó Figyelmeztetésem jeléül, nem ezt a pontot jelöltem meg.
Az idő nem messze van, amikor JELEM feltűnik az ÉGEN és minden Létezőt, aki ebben a Világban van jelen, felszólít, - hogy tartson önvizsgálatot, - ez az UTOLSÓ MEGTÉRÉS ESÉLYEKÉNT LESZ JELEN!
Én Jézus, Ki Krisztusban feltámadott és újjászületett, kérlek benneteket,
- készüljetek az ÓRÁRA, amikor találkoztok VELEM!
Ámen.



A MAGújulás

2009. március 7.


Én Jézus, Ki Krisztusban feltámadott és megszentelődött benne, Én diktálom a következő sorokat.

A Nemzet megújulása, csakis önmagatok belső megújulásával következhet be. Amíg önmagatokat, a belső lényeteket és ahhoz kapcsolódó szellemet, tartalmat, nem újítjátok meg,- ne várjátok, hogy jelentős előrelépéseket tehettek.
Az a szellemi forradalom, ami már elindult nálatok, mindent magával von. A körülöttetek élő népekre is hatással van.
A MAG megújítását úgy kezdhetitek, ha nem alakíttatok önjelölt prófétákat. Nem választatok ki különböző embereket és magasztaljátok fel, és ruházzátok fel olyan tulajdonságokkal, amelyekkel ő soha sem rendelkezett.

Magyarország MAGújulásának a titka csakis belőletek ered!
Miből gondoljátok azt, hogy egy felkent vezető, egy önjelölt próféta, aki eddig sem bizonyította be kiállását, tettei még mindig kívánni valót hagynak maga után,- győzelemre vinné az Országot?
Aki nem tud megújulni, és az újban gondolkodni, az, sajnos a régi rendhez tartozik, és azon belül tölti meg magát szellemi tartalommal, és azt sugározza át másoknak.
A kis családokban, és közösségekben kellene legelőször rendet tennetek!
Az idő sürget. Egy átfogó tervet csak úgy dolgozhattok ki, ha tisztán látjátok a kialakult helyzetet. A baj legfőképp az nálatok, hogy sokan még mindig „szemellenzősen” gondolkodtok. A többség mindig nem látja be, hogy tévedett, és olyan útra próbálja vezetni az Országot, amelyben győztes nem lehet.
Sikerre szert csak úgy tehettek, hogy a lehetőségekhez képest minél előbb megújítjátok magatokat!
Egy Nemzetet nem lehet úgy győzelemre vinni, ha nem látod tisztán önmagad belső lényét, azt, hogy milyen álláspontot is képviselsz. Mert ha így teszed a dolgod, könnyen megtéveszthetővé és befolyásolhatóvá válsz.
Amíg nincs kialakult véleményed, és nem meggyőződésből teszed a dolgod, hanem a kényszer és a népakarat visz rá,- addig nem érhetsz el jelentős változást.
Először is gondoljátok végig történelmetek,- elhazudott múltatok tisztulni akar. Hazugságban már nem élhettek, pedig a színfalak mögött még sokan ezt akarják. Sokan játszanak ki különböző helyzeteket és tévesztenek meg benneteket. Már sok mindent nem hisztek el, de mégis többet elhisztek, mint kellene.
Tudom, hogy bizonyos dolgoknak nem tudtok utána járni. Azt is tudom, hogy már maga a létetek került veszélybe.
De akkor miért nem cselekszetek emberek?
Miért nem álltok neki nagyon kitartással és lendülettel a változtatásnak?
Miért várjátok azt, hogy más mondja meg helyettetek, hogy mit tegyetek?
Önmagatok portáján sepregessetek először, tisztítsátok ki azt,- de azt gyorsan tegyétek, minél előbb tegyétek meg, hogy a következő lépésben már részt vehessetek. Mert a következő lépés már nagyon fontos,- az hogy közösséget alkossatok.
Több helyen megalakult már ilyen Szövetség, és a nézet amit képvisel,- helyes. De az idő sürget, többet kellene tenni és gyorsabban kell tenni!
Nagyobb kiállással és erővel ébreszteni a népet.
Ehhez egy ember ereje és a mögötte álló Szövetség ereje kevés!
Minél több olyan embert kell megújítani, aki képes az igaz tanok továbbadására. Egy nagy közösségen belül, több olyan ember kell, hogy megújuljon, aki rendelkezik a prófétálás művészetével, és a legfontosabb,- hogy azt őszinte tiszta meggyőződésből teszi.
Nagyon fontos ebben az időben, hogy ébresszétek az embereket! Hogy felrázzátok abból a fásultságból, közömbösségből, amelyben élnek. De ezt csak úgy tehetitek meg, ha ti is teljesen felébredtek, és megfelelő tisztasággal láttok dolgokat.
Csak így tehettek minél többet és juthattok előre rohamosan.
Egy ember és egy szerveződés, önmagában nem tudja megváltoztatni a nép jellegét és gondolkodásmódját.
Ami évszázadokon belül alakult ki a fejekben, azon elég nehéz változtatni, de mindképpen meg kell adni a lehetőséget az embereknek.
A legnagyobb probléma azzal van emberek, hogy mindenkiben először a megváltót látjátok, és utána, ha esetleg olyat mond vagy cselekszik, ami nem egyezik meg a ti véleményetekkel,- már kikiáltjátok.
Nemzeti Megváltót vártok és benne reméltek, pedig a megváltást mindenkinek saját MAGában kell létrehozni!
Ezt senki nem fogja megtenni helyettetek!
A ti feladatotok, Istentől rendelt sorsotok, hogy ezt megcselekedjétek!
Ne várjatok, kezdjetek neki mielébb a munkának! Ezt a munkát önmagatok gyógyításával kezdjétek. Mert a Nemzet Testét és ÖnMAGát, csak akkor gyógyíthatod meg, ha már önmagad gyógyítójává válsz!
Ebben az esetben már nem cipelhetsz, nem hurcolhatsz magaddal indulatot,- a múltat és az abban elkövetett hibákat, bűnöket, meg kell bocsátanod!
Ha mindig a fájdalmat és az ebből adódó dühöt hurcolod MAGadban, akkor mindig a múlthoz térsz vissza,- ahhoz az energiához, amelyben mélyre taszítottak és megbántottak.
Nem hátra kell már néznetek és a szomorú múltat cipelnetek!
Meg kell újulnotok, meg kell bocsátanotok az elkövetett bűnöket!
Haraggal és nehezteléssel nem élhettek, és legfőképpen nem érhettek el eredményeket!
Az szeretném kérni tőletek, hogy alaposan gondoljátok át és vizsgáljátok át lelkiségetek.
Gondoljátok át a múltat, és minden egyes mozaikdarabkát helyezzetek a méltó helyére.
A sérelmeket pedig formáljátok át tapasztalássá,- amit csak a megbocsátás által tehettek meg.
A súly, ami még mindig lehúzza lelketek, ÖnMAGatok tagadásából ered!
A gyógyítást MAGatokon kell megkezdenetek, mert csak így válhattok mások gyógyítójává, a Nemzet gyógyítójává és ezáltal tudtok RENDET teremteni.
Ha ti lelketekben a múltat illetően REND van, a megbocsátás már feloldotta az indulatokat,- akkor az őszinte tettre készség veszi át a szerepet.
Már nem a múlt lehúzó energiájában szenvedsz, és nem a sebeidet nyalogatod, hanem tisztán látod a kialakult helyzetet,- azt hogy mit és mikor rontottatok el, - a múlt hibáiból tanultatok, és ezt újra nem követitek el.
Előre csak így haladhattok, először meg kell gyógyítani MAGatokat, aztán a Nemzetet!
A gyógyítás belőletek ered. Ha rendet raktok a fejetekben, a lelketekben, akkor ezután már másnak is segíthettek a rendrakásban. De, amíg magad sem vagy rendben, hamis látszatot ne kelts!
Kidolgozott technikákat nem tudok a kezetekbe adni.
Örök Törvény az, amióta a REND uralkodik és veszi át a vezető szerepet, hogy önmagad irányítására kell először figyelned!
Semmilyen hatalom, még az égi sem mondhatja meg, hogy mit tegyetek. Javaslatokat adhatunk, segítséget adhatunk, de egy működő rendszert nektek kell kidolgozni és utána megvalósítani,
- csakis ezzel váltjátok meg MAGatokat.
A megváltást mindenkinek először saját magában kell létrehozni, és ezt már megtette, akkor tudja megváltani az Országot! De, ezt egyedül nem teheti meg! A megváltást ebben az esetben csakis együttes erővel tehetitek meg. Ezáltal értek el egy olyan RENDET, ami példát mutat a körülöttetek élő Országoknak.
Azt hiszem már eleget beszéltem, és tudom, hogy ti még mindig nem látjátok benne a lényeget. Kész, megtervezett útvonalat kértek Tőlem, amivel Én sajnos nem szolgálhatok, mert csakis magatok által, aztán együttesen, összefogva válthatjátok meg a kialakult helyzetet.
Isten áldjon benneteket, és a remény ne hagyjon el!
Ámen.



Gyógyító Angyalok

2009. március 05.


Az Angyali jelenlét az utóbbi pár napban megerősödött.

Az Angyali Rendek készen állnak, hogy segítségetekre siessenek, és irányt mutassanak életetekben. Kérhetitek Őket fájdalmaitok feloldásában, és minden olyan helyzetben, életetek különböző területén, amelyben gyógyításra, vigasztalásra szorultok.
Az Öröm Angyalai, most fokozottan vannak jelen.
Különös kegyelmet árasztanak rátok, amely Isten Kegyelméből ered.
Megpróbálják feloldani a bennetek mélyen ülő fájdalom mintákat, amelyek esetleg még mindig be vannak tapadva energiatestetekbe és ezáltal különböző, energetikai blokkokat okoznak.
Most itt az idő ezeknek a mélyen lévő sérült részeknek a feloldására.
Különböző módszereket is alkalmazhattok, de mind közül a legegyszerűbb és a leghatásosabb módja, ha kéritek, és igénybe veszítek a MI segítségünket.
Semmi mást nem kell ehhez tennetek, csak ki kell nyilvánítani az akaratotokat, hogy gyógyulni kívántok és kéritek, hogy MI segédkezzünk ebben. Persze mindemellett ugye már említenem sem kell,- hogy nyitottnak és elfogadónak kell lennetek Velünk szemben.
Megpróbálunk minden Tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a sérült részeket, minél előbb gyógyításnak vessük alá.
Ez a legelején járhat lelki és fizikai fájdalommal, attól függően, hogy az adott sérülést, emlékképet, mióta cipeled.
Most már a legtöbb esetben, és a legtöbb egyénnél, a régi karmikus fájdalom minták oldásra kerültek, de van még ahol fokozottabb gyógyításnak kell alávetnünk a sérült részeket.
Mindez attól függ, hogy mióta cipeled a sérült lélekrészeket és amellett mennyi hajlandóságot mutatsz a meggyógyítására.
Tudatosan teszed, vagy a tudat mélyén ellenállsz, és ragaszkodsz a régi mintához, mert részeddé alakult.
Az elkövetkező hetekben ez a gyógyítási folyamat fokozottan előtérbe kerül, hogy testeteket minél előbb fel tudjátok szabadítani a visszahúzó és korlátozó energiamintáktól.

Összefoglalva:
- Az angyali szférákhoz gyakrabban forduljatok.
- Sűrűbben kérjétek a segítségüket.
- Fokozottan jelen vannak, várják, hogy segíthessenek.
- A Megújult Rendbe, Ők is beletartoznak.
- Lényük intenzívebben hat, mint valaha.
- Segítenek az átalakulásban, a megújulásban.

Angyali Rendek hívlak bennetek.
Kérlek, vegyetek körbe gyógyító, tisztító energiátokkal…..

Gyógyító Rendek hívlak bennetek, kérlek, lépjetek be szívem belsejébe és tisztítsátok meg a tisztánérzékelésem központját….

Tisztítsátok meg a szívemben lévő kristályt a félelemtől, a fájdalomtól, az emberi aggodalmaktól….

Köszönöm Nektek Gyógyító Rendek, a „szívembe zártalak” bennetek…

A következő gyógyítási módszert személyesen ajánlom a tapasztaltabbaknak:

Kérjük meg az Őrző vagy Védő Angyalainkat, hogy időben vezessenek oda és mutassák meg, ahol, és amikor a legnagyobb,- számunkra itt és most feldolgozható és feloldható sérelmeket vagy félelmeket elszenvedtétek.
Ezek a sérelmek és félelmek, akkor tárulhatnak fel kizárólagosan előtettek,- ha már a feldolgozására és orvoslására, Lényetek készen áll.
- Kérjétek tehát segítőiteket, hogy időben és térben, vezessenek benneteket vissza oda, ahol tárolódik, őrződik a félelem, vagy az ehhez kapcsolódó energiaminta.

- Lehet, hogy időben és térben utazol, de az is lehet, hogy tested valamely pontjába utazol, és ott találkozol a számodra legnagyobb és még feldolgozatlan félelmeiddel.

Azért célszerű ezeknek a blokkoknak, sérült részeknek a tudatos kioldása, hogy megértsük azt az élethelyzetet, érzést, szituációt ami kiváltotta, - hogy legközelebb már felismerjük, és ugyanabba a hibába ne essünk bele. Főképpen pedig azért van nagy jelentősége, hogy fizikai formában, a betegség leképezéseként ne jelenjen meg. Hasznos néha testünkben és térben ilyen utazásokkal próbálkozni, hogy megelőzzük (prevenció nagyon fontos), a betegség kialakulását.
Ha már fizikai szinten megjelent a betegség,
- akkor fel kell oldanunk az adott testrész blokkolt részeit,(energiamintáit) és életünket ennek megfelelően átalakítani,- nagy esélyünk van a teljes gyógyulásra.

- Amikor felkészülsz erre az utazásra, jó előre már tisztáznod kell magadban, hogy:- csak annyi és olyan jellegű sérelem, vagy fájdalom táruljon fel előtted, aminek a befogadására és feldolgozására már készen állsz.

A gyógyítás menete:

- Meg kell ismerni és feltárni az adott problémát.
Ebben segítenek az Angyali Erők, Akikkel az utat megteszed. Ők biztosítják a te tökéletes védelmed, (csak annyit és azt tárják fel előtted, aminek az elfogadására, készen áll már Lényed).
Nem „tálalják” eléd a kész megoldásokat, hanem benyomások formájában közvetítik feléd. Képeket láthatsz, különböző érzéseket élhetsz át az állapotodtól függően.
Többnyire kitolódhat a gyógyulás, a sérült rész súlyosságától függően, egytől- három nap általában a tisztulási periódus. Ezt a szakaszt nem biztos, hogy a legjobb lelkiállapotban éljük meg. A fokozottabb tisztulás részeként, az álmaink is segítségünkre siethetnek. Érdemes végig gondolni és kielemezni mélyebben ezeket a helyzeteket, - hiszen a megoldás minden esetben, csakis benned gyökeredzik.

- Azonban vannak olyan félelmek és mélyen ülő sebek, amelyeket nem kell újra átélnetek, mert Lényetek nem viselné el a fájdalmat, - ezeket az Angyali Segítők meggyógyítják, és kiemelik a sérült részeket.
Mindaddig, amíg a félelmek élnek bennetek, addig nagyon sebezhetőek és legfőképp billenékenyek vagytok. Többnyire olyan rész van még bennetek mélyen eltemetve, amiről nem tudtok, vagy nem akartok róla tudomást venni, - és ezt a „részt” egy számotokra „negatív hatás” egy pillanat alatt aktiválni tudja.
Ha már Lényetek elért egy magasabb és egy letisztultabb állapotba,- akkor éppen itt az ideje, hogy a legmélyebb és a legfájdalmasabb pontjaitokkal is szembe nézzetek.
Gondolok itt többek közt,- az ősfájdalmakra.
Amíg a félelem egy kis darabkája is mozog bennetek, addig teljes Éneteket nem ismerhetitek meg.
Kérjétek minden esetben az Isteni Énetek vezetését, hogy segítsenek feltárni a benned mélyen megbúvó aggodalmakat, félelmeket és meggyógyítani mindazt.
Nagy jelentősége van az oldásnak, mert amíg a legmélyebb félelmeink bennünk vannak, addig úgy hatnak,- hogy falakat, blokkokat állítanak elénk az életünk különböző területein.
De térjünk vissza egy kicsit a Gyógyító Angyalokhoz.
Ha Gyógyító Angyalokat említjük meg, mindjárt Rafael Arkangyal és serege jut az eszünkbe.

A Gyógyító Angyalokhoz a színek által is tudunk kapcsolódni, hiszen minden színnek van egy Angyala.
Ha elképzelünk egy színt, és gondolatban rávetítjük az adott testrészre, rövid időn belül megjelenik a Szín Angyala, és segít nekünk.
A Fehér Fény,- az Őrangyal színe.
A Színes Fény, - az Angyaloké és némelyik Felemelkedett Mesteré.
A Fehér Fény kettős feladatot lát el:
- Tisztít,- elősegítve a gyógyulást.
- Védelmez.
Erőteljes hatással van a mélyen gyökeredző félelmek és betegségek gyógyításában.
Jó munkát kívánok, sok szeretettel: Feketéné Lendvai Katalin



A Megújuló Föld

2009. március 3.


A Szerves Születéscsatornáról szeretnék beszélni nektek.
Az Új Születésébe nemcsak a Föld megújulása tartozik bele, hanem az emberi megújulás is szerves részét képezi.
A Föld és az emberiség, ugyanúgy a növény és az állatvilág, egy teljes megújulási fázison megy keresztül. Ez a megújulás hozta elő a „forradalmat”, amelyet a jelenben válságként éltek meg.
Ehhez hozzákapcsolódhatnak különböző erők, akik kihasználják, és el kívánják billenteni negatív irányba, a kialakult folyamatot.
Ebben az időben lépnek felszínre különböző szervezetek és szerveződések, amelyek nem minden esetben a jó, és a nemes célokat szolgálják.
A jelenlévő Rend, beleértve Isten Törvényeként az ember, a növény és az állatvilág megújulási folyamatát,- már életbe lépett és működőképes.
A Krisztusi Rend Törvényét képviseli!
Aki ez ellen hat, akármilyen cselekedettel, vagy formában,- az, fokozottabb elbírálás alá esik!
Aki ezt a Törvényt megszegi,- az saját lelke elbírálása által, egy olyan fázisba kerül,- ahol, fokozottabb szigorral lépek fel ellene.
Jóvátételre mindig van lehetőség,- de különleges és Számomra kiváltképp hasznos, értékes cselekedettel válthatja meg gyarlóságát.
Fokozottabb figyelemre intelek benneteket! Adjatok nagyobb figyelmet és tiszteletet, a növény és állatvilágnak, és segítsétek az átalakulásban!
Ne nehezítsétek meg a helyzetét kegyetlen módszerekkel, szennyezésekkel,- próbáljátok meg és tegyetek meg minden tőletek telhetőt megtisztulása érdekében,- a hordozott fájdalom minták feloldásában segédkezzetek.
A Föld, ahogy megújítja MAGát, a mélyéről a felszínre tőrnek a kitisztításra váró minták,- ezzel együtemben,- mindez, a ti belsőtökből is tisztításra vár.
Adjatok meg minden lehetőséget magatoknak, és a hozzátok kapcsolódó Szerves Élővilágnak, hogy még fokozottabb tisztuljon, és ennél fogva, minél előbb túljuthasson ezen a fázison.
Ne hátráltassátok és akadályozzátok a folyamat gyorsaságát!
Inkább minden tőletek telhetőt tegyetek meg, hogy saját magatokon is könnyítsetek, és egymás segítségére legyetek.
A Föld megújulási folyamata tőletek is függ, ugyanúgy, mint a saját és a környezetetekben hozzátok kapcsolódó erőterek megújulása!
A megújulás ebben az időben fokozottan jelen van, ezért testeteket és környezeteteket, fokozottabb tisztulásnak vessétek alá!
Akadályozó tényezők mindig voltak és most is jelen vannak.
A szellemi megújulást több helyről próbálják összezavarni,- és a fejekben zavart, a szívekben pedig kétségeket ébreszteni.
Ne foglalkozzatok az ilyen erőkkel, ne tápláljátok őket,- ne adjatok nekik energiát, amiből táplálkozni tudnak (gondolok itt a saját megélt félelmeitekre és kétségeitekre is).
Tájékoztassátok a többi embert is a jelenlévő folyamat fontosságáról, és lássátok el segítségképpen, hasznos tanácsokkal őket!
Ebben az időben, még jobban előtérbe kerül a megosztottság, és a zavarodottság próbálja megbontani a REND oldalát.
Rendet magatokban úgy tehettek, ha mélyen befelé hallgattok,- összekapcsolódtok az istenivel, és ezt a FORRÁST tápláljátok MAGatokban és nem hagyjátok kiapadni!
A Születés Szerves Csatornáját megújítottam, különböző változásokat létrehoztam. Ez a Szerves Csatorna, már alkalmas és kiváltképp megfelelő, biztonságos, az újonnan érkező, születendő lelkek számára.
Egy ciklus hamarosan elindul, készen áll a leszületésre, az Új Világban való építkezésre,- ezen belül is van egy-két olyan egyed, Aki, isteni teljességet hoz MAGával. Ők az Én, ANGYAL-Embereim,- az Új földi létezők, Szerves Megnyilvánulások, - AKIK, már egészen kicsiny korukban „nagyot” alkotnak.
Különleges képességekkel ruházom fel Őket, Ők az Én RENDEMET alkotják. Ők Kristálylétezők, - Akik Krisztusi Szívminőséggel születnek a Földre.
Jelenlétük mindenhol SZERETETET áraszt, hisz az a kódjuk, többek közt ezért jönnek ide.
Rövidesen eljön az idő, amikor az Új Kor első Gyermeke megszületik.
Ő már teljesen más tulajdonságokkal és értékekkel rendelkezik, mint az itt jelenlévők.
Az érkező küldöttek feladatát most nem tárnám fel előtettek, mert nem akarok zavart okozni a fejekben.
Magyarország is egy ilyen küldöttre vár. Érkezését, sokan sejteni sem fogjátok, mert Lényét, már most sokan tagadjátok. Mert a szemetekkel hiába láttok, ha mögötte nem rejtőzik az ISTENI SZEM, amely magyarázatot adhat.
Egyet kérek tőletek,- fogadjátok be Őt, ne vessétek ki MAGatokból, ne bélyegezzétek meg, s ne tartsátok különcnek!
Kérlek benneteket, hogy ne ismétlődjön meg újra az Én történetem!
Áldásom adom rátok, és minden Létezőre.
A Fény útját járjátok, és a Fény útját járva segítsétek egymást emberek!
Ámen.












Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?








Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!