BejelentésÉletvirága

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Hírek


Augusztus


Szeretettel köszöntöm kedves Látogatóimat!
Az itt található írások szabadon terjeszthetőek módosítás nélkül. Kérem, hogy minden esetben a nevet és forrást jelöljék meg.
Köszönettel: Feketéné Lendvai Katalin
KRISTÁLYOK

2009. augusztus 24.

A KRISTÁLYOK a FÖLD EREDENDŐ RENDJÉBE tartoznak, és a SZERVES MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁK közé rangsoroljuk be őket.
A Kristály Minőségben és Mintában nem lehet elcsúszás.
A Kristály egy zárt rendszerként működik és nem mindenkinek fedi fel a titkát.
Elcsúszott minták voltak a Föld Rendjében, de a KRISTÁLYOK nem ehhez tartoznak, Ők egy más megnyilvánulási formával bírnak.
Ezt a mintát, én nem elcsúszásként nevezem meg, hanem inkább úgy fogalmazom meg,- Egy időszakra kiléptek a Föld Eredendő Rendjéből,- nem voltak TELJES EREDENDŐ AKTÍV állapotukban.
Az elmúlt időszakban újra visszatértek MINŐSÉGILEG,- TELJES EREDENDŐ MINŐSÉGÜKKEL és AKTIVITÁSUKKAL.

A HEGYIKRISTÁLY üzenete ehhez a témához:

- Nem minden az, aminek látszik.
- A mélyebb dolgok és összefüggések, csak a beavatottak (ebbe a témába mélyebb rálátással és értelmezéssel bíró emberek) számára láthatóak.
- A Kristály válhat „élővé”- „beszélővé” (példaként, gondolok itt a Magyar Szent Koronán lévő beszélő kövekre,- KRISTÁLYOKRA).
De válhat „élettelenné”, ilyenkor egy semleges állapotba helyezi át magát,- nem aktiválja a kódokat, tehát egy semleges állapotban marad.
- A Kristályokkal óvatosan kell bánni, nem lehet Őket rossz célra felhasználni!
- A nem megfelelő kezekbe kerülő Kristály, veszélyessé is válhat abban az esetben, ha az illető negatív kódokkal, akár az emberre károsan ható mágikus eszközökkel helyezi belé a kódokat.
- KRISTÁLYOK gyógyító, segítő hatását használjátok ki.
- SZÍV-MINŐSÉGGEL lássátok el Őket, és helyezzétek ebbe a MINŐSÉGBE.
- A KRISTÁLY „megszólít téged”, így érezni fogod, van-e vele dolgod.
Kristályok, Angyalok, Emberangyalok, Testet Öltött Angyalok.

2009. augusztus 23.

Az elmúlt napokban sokféle ellentmondás alakult ki a Kristályok és az Angyalok jellemzői és besorolása témakörben. Éppen ezért ideje ezeket a dolgokat a helyére tenni.

A Kristályok nem kőbe zárt Angyalok!
Az Angyalokat nem lehet kőbe zárni.
Az Angyalok isteni megnyilvánulások. Ők egy magasabb szférában léteznek, magas tudatossággal bíró lények, akik szabad akarattal rendelkeznek. Szabad akaratukat Isten szolgálatába állították, önként vállalták ezt a szerepet.
Az Angyalokat nem lehet egy kőbe vagy kristályba bezárni. Angyali megnyilvánulási formával rendelkezhetnek a kristályok, hiszen Angyalok kapcsolódhatnak hozzájuk. De így már teljesen más az értelmi megközelítése a dolognak.

A KRISTÁLYOK magas tudatossággal és szerkezettel bíró megnyilvánulási formák, akik a FÖLD Új Korszakában nagy segítséget nyújtanak a számunkra.
A kristályokban rengeteg elrejtett kód húzódik meg. Vannak olyan emberek, akik csak angyali segítség és kristályi minőségük által tudnak összekapcsolódni a kristályok energiáival, és ezzel a segítséggel tudnak gyógyítani, vagy éppen információt hozni.
Azok az emberek, akik szívükben közelebb állnak a Teremtő ezen megnyilvánulási formáihoz, - ők már közvetlen kapcsolatteremtés által tudják áramoltatni az információt, és feltárni olyan kódokat és összefüggéseket, amelyre az emberiségnek éppen szüksége van.
A Kristályok és az Angyalok energiái összekapcsolódhatnak, de nem alkotnak egyet!
Egy angyali létforma soha nem vesz fel egy kőbe zárt szerepet!

Ők Isten magasabb szintű megnyilvánulásai közé tartoznak, éppen ezért,
egy zárt, kemény rendszerbe nem ereszkednek le.
Teljesen más dolog az EMBERANGYALI MINŐSÉG, akiknek a megnevezése, - az emberben megnyilvánuló angyali energiákból ered. Ezek a dolgok nem keverendők össze!

ANGYALOK
– közvetlen ISTEN szolgálatában állnak, szabad akaratukat az Ő szolgálatába állították. Magas szintű, magas tudatosságú létformák, akik isteni rezgéssel bírnak.

KRISTÁLYOK
– a FÖLD ERENDŐ RENDJÉBE tartoznak.
Olyan megnyilvánulási formák, aki egységet képeznek a környezetükkel, de magasabb minőséggel rezegnek és ezáltal tanítóként, segítőként vannak jelen a FÖLD rendjében.

EMBERANGYALOK
– Magasabb tudatossággal bíró egyének, akik szabad akaratukat Isten szolgálatába állították.
Egy (más) magasabb szempontból és magasabb megnyilvánulási formával segítik az Isteni Terv megvalósulását. Emberi minőségben élnek közöttünk, angyali minőségű megnyilvánulásokkal, - de nem keverendők össze az Angyalokkal, sőt a Testet öltött Angyalokkal sem!

A TESTET ÖLTÖTT ANGYALOK
– teljesen más tudatossággal bírnak.
Ők rendszerint egy feladat teljesítésére öltenek testet.
Ez a feladat általában ember feletti megnyilvánulási formát követel,- amit másképpen nem cselekedhetnének meg.
Szentjeink, Királyaink között voltak, akik ilyen megnyilvánulással bírtak.
Most itt ebben a FÖLD korszakban is vannak ilyen testet öltések.
Számuk igencsak ritka és egyedi, pont úgy, mint a vállalt feladatuk, küldetésük.
Szabad akaratukat önként áldozták be, és Isten szolgálatába állították. Ezeken az embereken az ISTENI REND TÖRVÉNYEI fokozottan uralkodnak. Szabad akaratú megnyilvánulásuk nem hasonlítható a körülöttük élő emberek rendjéhez. Ők egy más értékrenddel bírnak, amely a többi ember számára még ismeretlen.

Összehasonlítottuk a különböző megnyilvánulási formákat, RENDjükbe soroltuk és minőségüket kijavítottuk.
A Teremtő áldása legyen továbbra is munkánkon.

MAG minőség begyökereztetése
(meditáció)Szívem teljes szeretetével köszöntelek.
Megkérlek, hogy helyezkedj el kényelmesen, és próbálj meg teljes jelenléteddel elhelyezkedni a középpontodban.

Mély belégzések, és mélyről történő kilégzések által könnyebben eljutsz a középpontodba.
A légzések megsegítik a középpontod megtalálását.
Csak magadra figyelj, ne hagyd, hogy a kívülálló zajok és történések elvonják a figyelmedet a céltól.
Képzelj el egy Napkeresztet, amelynek a középpontjába te magad állsz, és kezeidet széttárva tartod,- így könnyebben találod meg az egyensúlyod, a központi tengelyed.

Most a krisztusi lélekszálat az ősi minőséggel össze kell kötnöd.
Ezt úgy tudod a legkönnyebben megtenni, ha behívod Felettes Éned és kéred, hogy kapcsolódjon össze a szíved legmélyén megbúvó Mag minőséggel.

Felettes Én hívása:
Teljes szívemmel készen állok, hogy összekapcsolódjak a legfelső isteni énemmel.
Készen állok rá, hogy teljes lényemet átadjam a TE szeretetteljes vezetésednek, fényednek és áldásodnak.
Teljes szívemből kérlek, nyilvánulj meg bennem és körülöttem.
A szívemen, a lelkemen keresztül kapcsolódj össze velem és teljesedj ki bennem. Vezess engem, taníts engem, mutass utat, és kérlek, adj segítséget a következő gyakorlat elvégzésében.

Egy kis idő elteltével érezni fogod, hogy végtelen szeretetteljes energia ölel körbe, szívedben melegséget, boldogságot érzel…
Engedd, hogy átjárjon ez az érzés, töltekezz belőle.

Ebben az állapotban hangolódj rá az Univerzum energiáira, kérd a hozzád kapcsolódó segítőidet, hogy mindazokat a kódokat és megnyilvánulási formákat kössék be és aktiválják, amelyek utad részeként, segítőként hatnak, és elindítanak azon az úton, amelyben felvállalod és beteljesíted MAGságod.

Ezután érezd, ahogy megnőnek és kiszélesednek a gyökereid.
Érezd, ahogy gyökereiddel az ANYAFÖLDHÖZ kapcsolódsz.
Érezd át MAG minőséged, a vállalt feladatod…
Kapcsolódj össze szívedben ezzel az érzéssel és teljesítsd ki önmagadban.
Most kapcsold össze FÖLD és az ÉG jelenlétét benned, MAGodban, - a szíved közepén. Aktiváld a kódokat.

Ezt úgy tudod megtenni, hogy behívod tanítómesteredet, a lelkivezetődet.
Semmi mást nem kell tenned, csak rá kell hangolódnod a beérkező, megnyilvánuló energiára.
Csendes ütemes légzésben kell továbbra is lélekezned…

Amikor megérezted a lelkivezetőd megnyilvánuló energiáját, kapcsolódj vele össze. A benned lévő krisztusi fényt és szeretetet sugározd felé.
Kérd, hogy aktiválja és indítsa el a MAGsággal kapcsolatos programodat.
Segítsen aktiválni azokat a kódokat, amelyek utad részeként már jelen vannak, de még nem tárultak fel előtted.

Fény, szeretet és megnyugvás vesz körbe…
Érezd, hogy jó helyen vagy, érezd, hogy biztonságban vagy.

Lelkivezetőd most megfogja a kezed, és elvezet egy olyan helyre, ahol megmutatja neked azt a tervet, amelyet magadra vállaltál ebben a ciklusban.

Csak lélegezz, mélyen lélegezz…
Lazítsd el magad….ne legyenek elvárásaid, csak maradj továbbra is a fény és a szeretet ölelésében…
Egyre mélyebbre jutsz el MAGodban, egyre mélyebb utat jársz be.
De még mindig nem értél célt…
A célhoz ki kell, meg kell nyitnod egy kaput.
Egy nagyon mély és teljességgel őrzött kaput.
Ez a kapu a te szíved kapuja, a te legmélyebb szentélyed, ahol te MAGAD foglalsz helyet. Azt az Ősi Ént találod meg itt bent, aki mindig is voltál, és leszel ebben a megtestesülésben.

Tehát amikor ide megérkeztél, nyisd ki a kaput, tárd szélesre szíved ajtaját. Lehet, hogy először a belőle áradó fény, vakítóan hat a szemedre, de az is előfordulhatsz, hogy sötétséget találsz.
(Ha sötétséget találsz akkor ajánlatos oldást kérni az itt meghúzódó fájdalommintákra. Elképzelhető az is, hogy több alkalommal el kell végezned a meditációt, mire megtalálod azt az Ősi Ént, aki te MAGad vagy).
Ezenkívül a fizikai testedben érezhetsz a szíved tájékán, a szívcsakrádnál, égető, szúró,nyomó érzést, ez természetes dolog, nem kell megijedned tőle. A folyamat részeként van jelen, és valószínű az elkövetkező napokban is többé-kevésbé érzékelheted.

Ezek az érzések ne tántorítsanak el a céltól, ne add fel…
Eltökélt szándékoddá váljon, hogy kapcsolatba lépsz az ősi minőségeddel és azonosulsz, egyesülsz vele, életre kelted MAGodban.

Emlékképek villanhatnak fel előző megtestesüléseidből, (ez egy teljesen természetes dolog), ne adj neki mélyebb tartalmat, csak lásd önmagad.
Mikor már elég mélyre jutottál, Ősi Éned megjelenik veled szemben.
Lásd Őt, érezd meg szellemi hatalmát…
Érezd meg jelenlétét, egységét,- ezután mély légzésekkel próbáld magadba fogadni Őt.
Ne engedd, hogy kívül álljon, külön álljon…
Mély ütemes lélekzéssel engedd, hogy egyre mélyebben merüljön benned.
Te légy Ő…
Ő és Te EGYEK VAGYTOK, EGYET ALKOTTOK.
Egyesítsd, és MAGodban teljesítsd ki Őt, teljesítsd ki magad.

Lélegezz, lélegezz!
Lélekzet által tudod befogadni és minőségét szétárasztani magadban.
Engedd, hogy átvegye az irányítást feletted, engedd, hogy most Ő vezessen. Összpontosítsd az erőt, légy teljesen jelen a folyamatban.
Lélegezz, váljatok együvé.

Most ezt a minőséget terjeszd szét magadban és gyökereztesd le.
(Ne feledd már EGYEK vagytok, egységet alkottok, nincs különválás.
Ősi Éned elfoglalta helyét és aktiválta magát).
Kösd magad a FÖLDANYÁHOZ és szívedben köszöntsd ŐT.
Érezd, hogy szíved szeretete és az Ő szeretete találkozik benned, ott mélyen legbelül a MAGodban.

Érezd meg mit jelent így az ANYAFÖLD…
Kérd, hogy mindehhez a fényhez és szeretethez, ami most magadban van, csatlakozzanak hozzá a Krisztusi Erők, és áldásukkal egyesítsék a benned lévő erőt.

Lélegezz, lélegezz…
Csak befelé figyelj.
Érezd, hogy ÉG és FÖLD benned találkozik, és középre helyeződik.
Az ÚJ FÖLD embere vagy, szolgálatodat Isten szolgálatába állítod, kérd ŐT, hogy adjon számodra megfelelő erőt és kitartást, feladatod beteljesítéséhez.
Így legyen.

Mondj köszönetet minden jelenlévő segítőnek, erőnek, aki támogatott abban, hogy megtaláld MAGadat és előhívd azt a lélekerőt, azt a lélekminőséget, Aki Te MAGad vagy.
Ámen.


Az elkövetkezendő három nap, sokkal jobban figyelj MAGadba.
Keresd a kapcsolatot, és beszéltesd a benned megnyilvánuló
Ősi Erőt.
Segítsd Őt a kiteljesedésben, segítsd MAGAD, hogy itt a FÖLDÖN megvalósíthasd és felvállald ezt az erőt.
Isten áldása legyen rajtad és kísérjen utadon.
Feketéné Lendvai Katalin
Az ősiség értékei II. - ŐSI MAG

2009. augusztus 20.
(JELEN-MEGLÁTÁSAIM)


Egykoron, amikor a VILÁG Teremtése indult,
a MAG egységet alkotott.
Istenbe belesimult és Vele EGYSÉGET alkotott.
Egyszer aztán a MAG osztódásnak indult, különböző apró részekre hullott, és a világ különböző részeire szóródott szét.
Ezeknek a MAG-oknak sokáig tartott amíg megtelepedtek.
Sokat vándoroltak mire megtalálták az igazi ÉLŐ helyüket.
Ott ők megtelepedtek és gyökeret vertek. Ápolták, őrizték MAG-ukban mindazt a tudást, ami részüket alkotta.
Egyre jobban kiteljesedtek MAG-ukban és ÉLHETŐ életet éltek.
(Az élő és az élhető szót azért hangsúlyozom ki több esetben, mert nem mindegy a jelentése.)
Az ÉLŐ szó jelentése őseink körében,- A teljes eredendő, kiteljesedett életet jelentette. Azt, amely paradicsomi idillnek felel meg.
Ebben az időszakban, a MAG, még ha szétszóródva is, de TELJESSÉGET, EGYSÉGET alkotott.
Aztán eljött az idő, amikor ez az EGYSÉG már a megbomlás jeleit mutatta, ami leginkább abból adódott, hogy egyre távolabb került EREDENDŐ RENDJÉTŐL,- isteni minőségétől.
Egy szétválasztódási folyamat indult meg a CSALÁDOKBAN, és ezáltal különböző rendekre bomlottak. Ez a bomlás megbontotta az egykoron kialakult RENDET.
Különböző minőségekkel keveredtek, és egy eltorzult minta vette kezdetét. Ősi értékeiktől, hagyományaiktól egyre jobban eltávolodtak, és egy más minőséget alkottak.
Ezt a keveredést azonban nem általánosíthatjuk, mert továbbra is maradtak olyan ősi MAG-ok, akik szívük tiszta szeretetével és alázatával ápolták hagyományaikat, őrizték az ősi tudást, és adták át a felnövekvő nemzedéknek.
A kereszténység beköszöntével ez az ősi tudás már nem tartozott a követendő minták közé, sőt egy olyan minőségbe lett áthelyezve, ahol már „pogányságként” szerepelt. Az eredendő MAG-ok jelentős része, úgy döntött, hogy nem tagadja meg ősei hitét, inkább visszatér Urához.
Újabb erőt gyűjt az ŐS- TEN ölelésében, hogyha majd egyszer eljön az idő, egy új ciklusban EGÉSZKÉNT, EGYSÉGBEN térjen vissza a többi MAGok megsegítésére.
Ezek közül az ősi minőségek közül már sokan visszatértek, és sokan vannak visszatérőben. A jelenlévő MAG-ok lélekszintű gyógyítása és ébresztése folyamatosan történik.
Szívük legmélyén még keresik azokat a jelenlévő fájdalommintákat, esetleges eltorzulásokat, amelyeket még feloldásra várhatnak.
MAG-ukban ott legbelül, mélyen érzik, hogy sérült részekkel nem haladhatnak tovább, mert így nem alkotnak teljes EGYSÉGET, EGÉSZET.
Akik előrébb járnak, ők már jelentős részét megtették ennek az útnak, átlényegítették MAG-ukba, és többnyire kiteljesítették az ősi minőséget.
Csak megtisztult szívvel és lélekkel gyökereztetjük be, földelhetjük le az ősi MAG minőségünket.
Akik már készen állnak ennek a minőségnek a begyökereztetésére, az Ő számukra segítségképpen a múlt hét folyamán kaptam egy meditációt, amit a holnapi nappal oszthatok meg Önökkel.
Isten- Isten!


A FÖLD EREDENDŐ RENDJE


A magyarság helyzete, hogy illik bele a FÖLD EREDENDŐ RENDJÉBE?2009. augusztus 18.


Minden szerves létező, aki a FÖLD RENDJÉBE tartozik, egy olyan minőséggel bír, amelyben a LÉTEZÉS ELEMÉT állítja fő hangsúlyba.
A LÉTEZÉS ELEMÉT más szóval magának a LÉTEZÉSNEK nevezzük.
A BOLYGÓ lételeme a LÉTEZÉS, e nélkül nincs élet.
Számos egyede már kilépett ebből a körforgásból, és egy magasabb létsíkra helyeződött át.
Most az ember létezési elemét vizsgáljuk.
A BOLYGÓN többféle energia megnyilvánulással rendelkező ember él.
Őket már besoroltuk és szétválasztottuk, a SZERVES és a SZERVETLEN minőségek rendjébe.
Most egy olyan változási folyamaton megy keresztül
a FÖLD és a rajta élő emberiség, amelyben a fő hangsúly a FÖLD EREDENDŐ RENDJÉNEK visszaállítására helyeződik.
A FÖLD EREDENDŐ RENDJE azt jelenti, hogy egy olyan formátum veszi újra kezdetét,
ami a TEREMTÉS idején meg volt határozva.
Mélységében ez olyan minőséget állít elénk, amelyben minden FÖLDÖN élő ember kötelessége, a FÖLD SZERVES RENDJÉT szolgálni és abba beilleszkedni!

Amennyiben ez nem valósul meg, akkor ezek az emberek egy más minőségbe helyeztetnek át, és így már szervetlen formátumot alkotnak, és ezzel együtt a szervetlen létezők és létformák rendjébe kerülnek besorolásra.
Erre már egy régebbi közvetítésemben utaltunk.
(A FÖLD Szerves Létezőinek RENDJE. 2009. május 24.)
A FÖLD RENDJÉBŐL a szervetlen erők kivonása folyamatosan történik.
Az első szakasz mikor egy ciklus lezárul 2009. december 31.
Ez a dátum annyiban fontos, hogy erre az időpontra már egy kialakult REND veszi kezdetét, ami látszólagos rendezettséget mutat.
Törvénybe iktatjuk, hogy a szervetlen létformák, semmilyen manipulativ formával nem befolyásolhatják a BOLYGÓ rendszerébe beilleszkedő szerves létformát alkotó társaikat.
Az ÉLET SZENTSÉGÉT nem hághatják át, mert ha erre sor kerül, minden esetben ebből a RENDBŐL kivonásra kerülnek.
A maradó „kisebbség” akik a FÖLD, SZERVES RENDJÉT alkotják, egy olyan minőségbe és tudatszintre emelik át magukat, és ezzel a BOLYGÓ tudatosságát,- hogy egy magosabb szintre minősülnek át.
Ezt nevezzük ARANYKORNAK, mert a rezgés oktávja eléri azt a minőséget, amelyet egykoron az aranykori ember a magáénak tudhatott.
Ha ezt a minőséget és tudatossági szintet az emberek elérik, akkor egy olyan felemelkedési cikluson mennek át, amelyben egy paradicsomi állapot jelenlétét érzékelhetik.


A magyarság helyzete, hogy illik bele a FÖLD EREDENDŐ RENDJÉBE?

A magyarság egy magas tudatossággal bíró lélekminőség, lélekcsoport, amely az aranykori állapot megtestesítője.
A FÖLD EREDENDŐ RENDJÉHEZ tartozott, és egy olyan mintát alkotott, amit a körülöttük élő népcsoportok nem tudtak szinten tartani, és ezért inkább az elvetendő minták közé sorolták be.
Túl magas szintűnek ítélték meg ezt a minőség áramoltatását, éppen ezért minden tőlük telhetőt megtettek annak érdekében, hogy ezt a lélekminőséget magukból és a rendjükből kiszorítsák, és maguk alá csoportosítsák.
A magyar lélekminőség feladata valójában most veszi fel újra EREDENDŐ MINTÁIT, - egy ébredési fázisban van.
A körülöttünk és a velünk együtt élő népcsoportok, meg akarják akadályozni ébredésünket, és EREDENDŐ ÁLLAPOTUNK VISSZAÁLLÍTÁSÁT. Mindent elkövetnek, hogy ez a minta ne szolgáljon követendő példaként.

Tehát a magyar, egy magas lélekminőséggel bíró népcsoport, amelynek Istentől rendelt feladata, hogy a MAG – a minőségét visszaállítsa az EREDENDŐ RENDJÉBE.
Istenből kiszakadt rész a MAG, ami egykoron Vele EGYSÉGET alkotott.
Most újra ennek az EGYSÉGNEK a visszaállítására kell törekednünk, mégpedig úgy, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy azt az isteni minőséget visszaállítsuk, Akik egykoron voltunk, és ezzel példát mutatunk.
A MAG, MAG–ság helyzete jelenkori helyreállítandó feladat!
Isten minden tőle telhető segítséget megad ennek rendezésére.
Az embereken múlik, milyen tudatossággal érzik át a magyar lélekminőséget, ami eredendően más értékekkel bír, mind a többi népminőség.


A szívemben élő Jézus üzenete a SZERETET fogalmáról:

Minden Gyermekemnek más energiával nyilvánulok meg.
Ez abból adódik, hogy mi éppen a vállalt feladata és milyen tudatossági szinten tart.
Az erősebb megnyilvánulások nem zárják ki a SZERETET fogalmát.
Ti emberek a SZERETET fogalmát igencsak érdekesen értelmezitek. A SZERETET megnyilvánulási formája az is, ha te egy erősebb hangsúlyt használsz, de azt a másik ember érdekében és védelmében teszed. Ez már sok embernek nem tetszik, mert azt hiszi nincs benne SZERETET.
A SZERETET nem azt jelenti, hogy tűrjél, szenvedjél, és megenged a másik embernek, hogy akár a sárba is taposson.
A SZERETET mindezen túl mutat. A SZERETET egy olyan isteni megnyilvánulás, amit ti félreértelmeztek emberek.
A SZERETET,- jó és kegyes,- de lehet haragvó. Mondok egy példát a könnyebb megértés végett.
– Egy atya a gyermekét mélységesen szereti, de látja, hogy minden intelme és figyelmeztetése ellenére a rossz felé halad.
Kérdem ÉN,- Mi ébreszti fel őt?
Ha szeretetteljes marad, becéző,- vagy ha egy erősebb megnyilvánulási formával lép fel, amelyben ugyancsak benne van a SZERETET, de a hangsúly most a lényegen van,- az ébresztésen!
Azon, hogy ne menj a rossz felé, ne cselekedd meg azt!
Mivel ér előbb célba?
Ha többszöri figyelmeztetésem ellenére sem történik a megértés, akkor kénytelen Vagyok egy magasabb szinten és egy erőteljesebb minőséggel megnyilvánulni, de ez nem zárja ki a SZERETET fogalmát.


- Ne ítélj, hogy ne ítéltess….
Ezt soha ne felejtsétek el, mert soha nem tudhatjátok, hogy akit megítéltek, az milyen szerepet tölt be Isten tenyerén.

(2009. augusztus 12.)

SZENT FERENC IMÁJA


Uram, tégy engem a békéd eszközévé,
hogy szeretetet hozzak oda, ahol gyűlölet van,
hogy a megbocsátás szellemét hozzam oda, ahol széthúzás van,
hogy harmóniát hozzak oda, ahol hamisság van,
hogy hitet hozzak oda, ahol kételyek vannak,
hogy örömöt hozzak oda, ahol szomorúság lakik.
Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak ahelyett, hogy engem vigasztalnának,
hogy én értsek meg másokat ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg,
hogy szeressek inkább, minthogy engem szeressenek.
Mert aki elfelejti magát, az találja meg,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az felébred az örök életre.

JÉZUS, - Veletek VAGYOK!.

2009. augusztus 4.

A cél eléréséhez fontos, hogy mélyen a lelkedbe nézz.
Azt az utat, amelyet magadnak választottál, arról le ne térj!
Számtalan kihívás vesz körül jelen életedben, de neked a legjobbat kell cselekedned.
Jó szándékkal és útmutatással kell előrenézned, és a célt a szemed elé helyezned! A cél eléréséhez fontos, hogy senki és semmi, utad állomásain, szakaszain ne tántorítson el.
Csak a cél, a beteljesülés lebegjen a szemed előtt, így nem mész tévútra, és nem jársz be kerülő utakat.
A cél eléréshez fontos, hogy utatok elején ne álljatok meg, ne bizonytalanodjatok el!
Lássátok meg azokat a helyzeteket, amelyeket ÉN idézek elő életetekben!
A cél eléréséhez szükséges,- feltétel nélküli bizalom és szeretet, amely a HIT alapköveiként szolgál, és emel fel benneteket.
Ezek nélkül az erények nélkül nem haladhattok előre, mert célt tévesztetek!
Egy csapáson, egy úton kell végig haladnod ahhoz, hogy tud mi az a cél, az életterv, amelyet meg kívánok rajtad keresztül valósítani.
Nem mindig csak a nagy dolgokban nyilvánulok meg rajtad keresztül, éppen ezért kérlek, figyelj, jobban figyelj,- Mit és miért cselekszel!
- Mi az a belső szándék, amely vezérel?
- Mi az a sok apró mozzanat, amellyel megnyilvánulok általad?
Ha megérted az apró dolgok örömét, megnyilvánulásait,- akkor tudni fogod, hogy ÉN mindenütt ott VAGYOK.
A lelked mosolyában, kacagásában, két szemed csillogásában, ölelő karjaidban, szemed tükrében jelen VAGYOK.
Ott VAGYOK ahol öröm és bánat jelen van, ott, ahol lángoló a szerelem, és ott ahol kihunyt az érzelem, ahol gyász és siralom van jelen.
Én ott VAGYOK, csak akarnod kell, hogy fogjam a kezed.
Csak akarnod kell, hogy SZÍVEMMEL egyé válj, és életed átadjad NEKEM.
Ha mindezt megérzed és megérted, akkor tudni fogok, hogy életedben ÉN VAGYOK jelen. Nem vagy egyedül, ÉN fogom a kezed.
Veled tartok életed mély szakaszaiban, fájdalmaid elviseléséhez erőt adok, reményt, ami által egy magosabb lelki síkra lépsz.
ÉN JÉZUS a szívetekben jelen VAGYOK, a VILÁG VÉGEZETÉIG.
Ámen.

MAGOK ébresztő,- lépjetek elő!

2009. augusztus 1.

Az ősi erő jelen van bennetek és hív,- ÉBREDJETEK!
Ébredjetek az álomból, a kábultságból, amelyben eddig éltetek!
Nyíljanak Szívek, táruljanak Lelkek,- ÖRÖK ÉLETET ÉLJENEK!
Elég volt hazugságból, a csábításból,- ÉBREDJETEK!
Itt az idő, hogy cselekedjetek, előre LÉPJETEK!


Megfontolt szándékkal és akarattal haladjatok előre!
Ezt a legkönnyebben úgy teheted meg, ha MAGadat újjáteremted, élővé, és azonosulsz a benned lévő legmagosabb szellemi minőségeddel.
Találd meg magad, ÖnMAGad mélyén, - rántsd le a korlátozó rétegeket.
Lépésről lépésre haladj előre, tárd fel MAGad ŐSI LÉNYÉT,- azt, AKI VAGY.
Újítsd meg a SZELLEMEDET!
Kösd össze az ősit, és azt, aki most vagy.
Hozd egyensúlyba, - terjeszd ki MAGad.
Figyelj a MAGosabb SZELLEMI ÉNedre!
Szólítsd meg MAGadat:- KI VAGY?


Megérzed az erejét és a jelenlétét.
Ő az a benned ható ERŐ, ami munkál téged,- jelenítsd meg MAGAD.
Te és Én EGYEK VAGYUNK,- egyűvé válunk.
Kiterjesztem Ön MAGam, MAGamba fogadom,- előhívom és összekapcsolom az ősit, azt az erőt, AKI ÉN MAGAM VAGYOK.
Östent kérem, olvassza egyűvé részeimet,- váljak egyé ÖnMAGammal.
Felismerem SZELLEMEM erejét és létét,- azt, AKI ÉN MAGAM VAGYOK, Östentől fogva én voltam, és VAGYOK!


MAGOK ébresztő, lépjetek elő!
Kapcsolódjatok össze, és EGY ERŐT ALKOSSATOK!
Kapaszkodjatok az ŐSI FÖLDBE és így lépjetek előre!

A FÖLD SZÍVÉT MAGatokba fogadjátok, Kegyelemmel öntözzétek ŐT.
Tápláljátok ŐSI SZÍVÉT és EREJÉT, hogy MEGÚJULJON Ő.
Gyújtsatok tűzet a szívetekben és lángolva köszöntsétek ŐT.
FÖLD ANYA SZÍVE, - ÉG ATYA LELKE összeér és MAGunkban középre helyeződik.
Ezek vagyunk, MI MAGunk VAGYUNK.
Ebből teljesedik ki az erő,- A MEGÚJULÓ ŐSI ERŐ.
Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Keresés a honlapon
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!