BejelentésÉletvirága

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Üzenőfal


Név:

Üzenet:

Szeretettel köszöntöm kedves Látogatóimat!
Az itt található írások szabadon terjeszthetőek módosítás nélkül. Kérem, hogy minden esetben a nevet és forrást jelöljék meg.
Köszönettel: Feketéné Lendvai Katalin


Folytatás megtalálható:
 • Csillagszülött


 • Karácsonyi Óda,- Jézus üzenete

  2009. december 22.

  Én Jézus, Krisztusként szólok hozzátok.

  Várjátok a bennetek lévő Fény megszületését, az Üdvözítő eljövetelét.
  Az Üdvözítőt saját magatokból kell előhívnotok, abból az isteni gyermekből, aki e világra született.
  Gyermekként még értettétek ennek értelmét. Varázslatokban éltetek, és ezáltal olyan kapukat nyitottatok ki magatokban, hogy ti is a csoda részeseivé váltatok. Ekkor az Ég és a Föld középre helyeződött bennetek.

  Aztán ahogy növekedtetek, mindez lassan szertefoszlott, egy más világba léptetek, amely igencsak távol van a Csodák Világától.

  Azonban sokatoknak a szívében még ott él az üdvözítő, a LÁNG, amely TŐLEM való, amely ÁLTALAM született meg bennetek.

  Most eljött az idő, hogy e LÁNGOT ne csak magatokban hordjátok, ne csak őrizzétek, - hanem TOVÁBBADJÁTOK!

  Mindaz a Fény, amely a KRISZTUSI LÁNGOT jelenti számotokra, most továbbadásra vár!

  AZ ŐRZŐKBŐL TOVÁBBADÓKKÁ VÁLTATOK, ezáltal ÚJ ÚTRA LÉPTETEK!

  Utatok egy olyan állomásához értetek, amelyben újra lehetőséget kaptatok arra, hogy az EGET a FÖLDDEL ÖSSZEKÖSSÉTEK, és KÖZÉPRE HELYEZZÉTEK.

  Számos csodát éltek még meg, hogy mindez valóra váljék, működővé váljék.

  FÉNYTEMPLOMOKAT nyitottam a szívetekben, amit a SZERETETHÍDJÁN keresztül le kell horgonyoznotok, a FÖLDDEL összekötnötök és kiteljesítnetek.

  A FÖLDI MENNYORSZÁG így válik teljessé, így jön elő az üdvözítő bennetek, és váltok Ti MAG-atok is azzá.

  Lelketek most hófehérbe öltözött, várjátok az ünnepet, várjátok a KISDED megszületését.

  Helyezzétek magatok Szívetek Templomába, és várjátok Szent Énetek megszületését, - kiteljesedését.

  E Szentség által születik bennetek újjá az isteni gyermek, aki öröktől fogva volt, van és létezik.

  Hagyjátok őt magatokban felnövekedni, különös tisztelettel és érzékenységgel bánjatok vele, - hogy ő alkossa részetek.

  Áldottak legyetek Ti,- Attól, AKI Volt, AKI Van, és AKI eljövendő…

  Krisztus.

  Ámen.
  A Fény ünnepe

  Fénygyermekek, ti mind az Én gyermekeim vagytok.
  Atyátok szól hozzátok.
  Ünnepeljétek a napot, mikor a Fény betölti szíveteket, megnyitja lelketeket és magosra emeli!
  Ha Egységben élsz a Teremtővel és szívedben szeretetet érzel, már eljutottál egy olyan állapotba, amelyben kiteljesedik benned a Fény Üzenete!

  Gyújtsatok fénylángokat szívetekben, és adjátok át a körülöttetek élőknek!
  Érjenek össze a szívek, egymásban oldódjanak fel!

  Gyermekeim, magyarok, most hozzátok szólok!
  Minden egyes lélek szívében lángot gyújtson, ami fénylő máglyaként ég és tisztítótűzként mossa át árnyékrészeiteket!
  Adjátok át a bennetek követőknek, hogy szívében ő is lángot gyújtson és EGYSÉGET alkothasson!
  Máglyaként lobogjatok, világítsátok át Országotok, Fénnyé váltsátok!

  Próbáljátok meg ebben az időszakban, letenni a terheket!
  A múlt sérelmeit ne hurcoljátok tovább, oldozzátok fel MAGatok, a bennetek lévő terheket tegyétek le.
  Társaitok lelkéért imádkozzatok!
  Bűnbocsánatot tartsatok!
  Csak ez által tisztulhat meg az Ország, és alkothat egy olyan Rendet, amelyben már nem az elnyomó uralkodik és jut hatalomra, hanem egy egységes ÚJ Magyarország képe tárul elétek. Ezen keresztül valósítsátok meg MAGatokat, Fénnyé váltsátok Országotokat!

  A mai nap kezdete az Ünnep!

  Minden egyes nap gyertyát gyújtsatok!
  Ne csak meggyújtsátok, MAGatokban is valóra váltsátok!
  Őrizzétek meg a lángját és továbbítsátok!
  Gyújtsatok otthonaitokban Fényt, hívjátok elő a lélek szeretetét, hogy így hozzon békességet, áldást éltetekbe!
  Őrizzétek a lángot, ne hagyjátok kialudni, tápláljátok a tűzet, és ezáltal egy ÚJ JÖVŐT TEREMTSETEK!
  Ámen.

  (2007. december 19-i közvetítésem.)  Fénylánc Magyarországért
 • Csillagszülött

 • A Fényt a Szeretet Lángját szívetekben nektek kell újra gyújtanotok!

  Gyermekem!

  Égi Édesanyád szól hozzád! Kérlek, nyisd meg szívedet, lelkedet, hogy kellő elmélyültséggel fordulhass Hozzám.

  Most rajtad keresztül minden Kedves Gyermekemhez szólok!

  Karácsonyra készülvén, várjátok a Fény eljövetelét, megszületését.

  De ne feledjétek Gyermekeim, hogy a Fényt, a Szeretet Lángját, szívetekben nektek kell újra gyújtanotok, hogy az lángolva égjen és a sötétben utat mutasson!

  Nem külső segítségekre kell támaszkodnotok, hanem belsőleg kell felépítenetek mindazt a Szentséget, amely lényetek, szíveteket Fénnyé váltja!

  Gyermekeim!

  Merüljetek el önmagatokban és tartsatok önvizsgálatot!

  Merüljetek el a lélek csendjében, és vizsgáljátok meg magatokat, hogy eléggé felkészültek, és tiszták vagytok e már ahhoz, hogy a Fény bennetek Szentséggé váljon?

  Meg tudtátok e szíveteket kellőképpen nyitni, embertársaitok felé?

  Szívetek mélyéről segítő jobbot nyújtatok?

  Tetettek valamit azért, hogy a szegénységből, a nyomorból, az embereket kiemeljétek?

  Minden Gyermekemet szerető szívvel kérem, váltsa ünnepé a bánat pillanatait! Nyújtson segítő jobbot embertársainak!

  Számtalan alkalommal kértem és újra kérem, - Imádkozzatok a lélek felemelkedéséért, megváltásáért!

  Mondjatok Engesztelő Imát egymásért, az Országért, a szebb a jobb jövőért!

  Kegyelemmel és kegyelettel forduljatok egymás felé, és EGYSÉGET ALKOSSATOK!

  Ne különváltan éljetek, és úgy alkossatok rendeket!

  AZ ENGESZTELÉS, AZ ORSZÁGBAN VÁLJON MOZGALOMMÁ!

  Ezen keresztül tudjátok önmagatokat felemelni, és másokat eljuttatni egy olyan állapotba, hogy életében a Kegyelem, SZENTSÉGKÉNT JELENJEN MEG.

  Kedveseim!

  Fiam Jézus, többször felhívta a figyelmet az engesztelés fontosságára, és arra, hogy ezen keresztül, Hozzá megtérjetek, Ő Házába belépjetek.

  Isteni Irgalmasságába minden megtért gyermekét befogad, csak arra vár, hogy megtegyétek az első lépéseket, szíveteket megnyissátok felé!

  Ő készen áll rá, hogy Irgalmas Szívébe fogadjon bennetek!

  Ne késlekedjetek! Isteni Irgalmasságát hirdessétek!

  AZ ISTENI IRGALMASSÁG HIRDETÉSE, EBBEN AZ IDŐBEN ÚJRA KIEMELTEN FONTOS SZEREPET KAP!

  Kérlek benneteket, tisztuljatok meg az Ő Fényében, hogy magatokat is Fénnyé váltsátok!

  Fonódjatok össze a lélek csendjében, és EGYSÉGET ALKOSSATOK!

  Az óra már nem messze van! Éppen ezért arra kérlek bennetek, minden tőletek telhetőt tegyetek meg, - lelketek tisztára mossátok, hogy az ÉLET SZENTSÉGÉT befogadhassátok!

  Az ÉLET SZENTSÉGE: - Amikor az életeteket, SZENTSÉGKÉNT tisztelitek, és benne minden Létezőt annak tekintettek!

  Ámen.

  (2008. december 17.)

 • ISTENI IRGALMASSÁG IMÁJA


 • Jézus: Irgalmas Szívembe helyezkedjetek be!

  2009. december 10.


  Az Irgalom Szentségét MAGatokból kell előhívnotok.
  Ebben a Szentségben minden olyan erő benne foglaltatik, amely által a világot egy változáson,- egy MEGÚJULÁSON TUDJÁTOK KERESZTÜL VEZETNI.

  Irgalmasságomba belefoglalom a VILÁG JOBBÍTÁSÁT.
  Irgalmas szívűeknek nevezem azokat a gyermekeimet, akik teljes lényükkel FELÉM fordulnak,- szívbéli elkötelezettségük által, egy olyan IMAKÖRT,- és ez által, egy olyan IMAMEZŐT hoznak létre,- amelyben a világon MEGÚJULÁS veszi kezdetét.
  EZ a MEGÚJULÁS, MAGYARORSZÁGRÓL KELL, HOGY ELINDULJON!

  Irgalmasságomba helyeztem Népem. Különös Kegyelemmel vezetem előre az úton,- hogy a NEMZETI MEGÚJULÁS RÉSZÉVÉ VÁLHASSON!
  Irgalmasságomból kifolyólag, egy újabb esélyt adok, hogy mindazokat a cselekedeteket elvessétek, amellyel nem ENGEM szolgáltok.
  Egy kiterjedt látásmódot kérek tőletek, amelyben a tudatára ébredtek mindannak a célnak, amelyet rajtatok keresztül kívánok megvalósítani.

  Lépjetek be HÁZAMBA, abba a RENDBE, amelybe Irgalmasságomat közvetítem felétek!

  Különös Kegyelmet érzek irántatok, ezért arra kérlek bennetek, minden lehetőséget ragadjatok meg annak érdekében, - hogy minél több lélek Isteni Irgalmamba helyezkedjen.

  A mai nap újabb kijelentéssel állok elő.
  - A RENDET, amelyet Én, Irgalmas Rendnek neveztem meg,- a mai napon különös Kegyelemmel ruházom fel,- ÚJABB LEHETŐSÉGET ADVA, HOGY ISTENTŐL ELRENDELT FELADATÁT BETELJESÍTSE.

  Irgalmasoknak nevezem azokat az embereimet, akik különös Kegyelemmel fordulnak társaikhoz, minden olyan emberhez,- aki megrendült hitben, akaratban, és szíve keménysége által elfordult TŐLEM.

  ÚJABB LEHETŐSÉGET ADTAM a MEGTÉRÉSRE!
  ÚJABB LEHETŐSÉGET ADTAM a SZÍVEK MEGNYITÁSÁRA, a LELKEK HOZZÁM VEZETÉSÉRE!

  Folyamatosan jeleztem Irgalmasságom Szentségét,- e leányomon keresztül utat mutattam, lehetőséget adtam.

  Most arra kérlek bennetek, használjátok ki az alkalmat, és Irgalmas Szívembe helyezkedjetek el! Jézus.

  "Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni.”
  (Szent Pió Atya)  Jézus magyarázata:- Ez a madár, a Ti lelkiségeteket ábrázolja.
  Azt a megnyilvánulást, amely széttöri a korlátokat,- MEGÚJUL, és e megújulás által PÉLDÁT MUTAT a KÖRÜLÖTTE ÉLŐ NEMZETEKNEK.

  Megújulásotok titka szívetekből ered.
  Attól, hogy össze tudtok-e kapcsolódni azzal a tartalommal, amellyel ÉN irányt mutatok nektek.

  Meg van rá a lehetőségetek, hogy a kalitka ajtaját szélesre tárjátok, és a lélek emelkedettsége által, olyan isteni szintre emelkedjetek fel,- amelyben ÚJ TÖRTÉNELMET ÍRTOK.
  Én Jézus voltam KI szóltam. Irgalmas Szívembe fogadlak bennetek, kérlek, ne utasítsátok el SZERETETEMET.
  Ámen.

  Lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin.
  A Felemelkedés újabb hullámait éljük.
  MAG- Újulás  Jelen – Meglátásaim

  2009. december 5.


  A mostani időszakban sokan elérkeztünk személyes életünknek egy olyan szakaszához,- amelyben sok mindent átértékeltünk, beleértve a körülöttünk élő emberi minőségeket is.
  Másképpen tekintünk rá az életünkben bekövetkezett történésekre. Mélyebb összefüggésekben keressük az élet értelmét, és a bennünk lévő mélyebb tudatszintekről hozunk meg bizonyos döntéseket.
  Sok válaszreakciót még nem értünk, de ez is a tudatosodási folyamat része. Most már nincs megállás, ha ráfeküdtünk a szörfdeszkára, akkor csak előre van a tovább. Felborulni éppenséggel még felborulhatunk, de ez nem a legüdvözítőbb megoldások közé tartozik.

  A felemelkedés újabb hullámait éljük.

  Minden ami régi, ami már nem szolgál minket, ami már nem alkotja részünket, azt tanácsos szeretettel elengedni, megválni tőle.Gondolok itt a berögzült látás és gondolkodásmódra.Életünk velejárója, hogy folyamatosan megújuljunk.
  Ez a megújulás csak rajtunk múlik. Teret adunk-e az új energiáknak, teret adunk-e magunkban az újnak, és tartjuk-e magunkat arra érdemesnek, hogy személyes életünkben mélyreható változásokat idézzünk elő.

  Reményeinkben benne van egy Új Haza, egy Új Jövő képe.
  Hogy ezt elérjük, először mi Magunknak kell gyökeres változásokon keresztül mennünk.
  Sok mindent kell még átértékelni az életünkben, hogy ez által magabiztosan és merészen kiállhassunk, és felvállalhassuk MAGUNKAT.
  Felvállalhassunk mindazokat a hiányosságot, ami által életünk nehézségekbe ütközik. Merjük bátran vállalni, hogy nem jól éljünk meg a jelenlegi eltorzult törvényeket.

  Épp itt az ideje már, hogy a MAGYARSÁG elinduljon egy olyan úton, amelyben megmutatja a körülötte élő népeknek,- hogy a MAGYAR NEMZET meg tud újulni, fel tudja számolni mindazt a hamis, ál és az emberi életét megnyomorító összeszövődéseket, amelyek most a hatalmat képviselik.

  Mindehhez, hogy ezt elérjük és győzelemre vigyük, először életünkben kell mélyreható változásokat meghozni.Ha mi már képesek vagyunk az életünkön változtatni, fontos döntéseket meghozni, még akkor is, ha ez bizonyos dolgokról való lemondással jár,- akkor már lelkileg, szellemileg egy magasabb tudatszintre emelkedünk,- és így már lehetőségünk nyílik rá, hogy a közvetlen környezetünkben is változásokat idézzünk elő.Ez az út senki számára nem könnyű, mert mélyen magába kell néznie, és a felszín alatt meghúzódó kétségei, félelmei a felszínre kerülhetnek.
  Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy csak együtt és egymással összefogva érhetünk el eredményeket.
  ÁhimRé  A MAG- újulás


  Én Jézus, Ki Krisztusban feltámadott és megszentelődött benne, Én diktálom a következő sorokat.
  A Nemzet megújulása, csakis önmagatok belső megújulásával következhet be.
  Amíg önmagatokat, a belső lényeteket és ahhoz kapcsolódó szellemet, tartalmat, nem újítjátok meg,- ne várjátok, hogy jelentős előrelépéseket tehettek.
  Az a szellemi forradalom, ami már elindult nálatok, mindent magával von. A körülöttetek élő népekre is hatással van.
  A MAG megújítását úgy kezdhetitek, ha nem alakíttatok önjelölt prófétákat. Nem választatok ki különböző embereket és magasztaljátok fel, és ruházzátok fel olyan tulajdonságokkal, amelyekkel ő soha sem rendelkezett.
  Magyarország MAG- újulásának a titka csakis belőletek ered!
  Miből gondoljátok azt, hogy egy felkent vezető, egy önjelölt próféta, aki eddig sem bizonyította be kiállását, tettei még mindig kívánni valót hagynak maga után,- győzelemre vinné az Országot?
  Aki nem tud megújulni, és az újban gondolkodni, az, sajnos a régi rendhez tartozik, és azon belül tölti meg magát szellemi tartalommal, és azt sugározza át másoknak.
  A kis családokban, és közösségekben kellene legelőször rendet tennetek!
  Az idő sürget. Egy átfogó tervet csak úgy dolgozhattok ki, ha tisztán látjátok a kialakult helyzetet. A baj legfőképp az nálatok, hogy sokan még mindig „szemellenzősen” gondolkodtok.
  A többség mindig nem látja be, hogy tévedett, és olyan útra próbálja vezetni az Országot, amelyben győztes nem lehet.
  Sikerre szert csak úgy tehettek, hogy a lehetőségekhez képest minél előbb megújítjátok magatokat!
  Egy Nemzetet nem lehet úgy győzelemre vinni, ha nem látod tisztán önmagad belső lényét, azt, hogy milyen álláspontot is képviselsz.
  Mert ha így teszed a dolgod, könnyen megtéveszthetővé és befolyásolhatóvá válsz.
  Amíg nincs kialakult véleményed, és nem meggyőződésből teszed a dolgod, hanem a kényszer és a népakarat visz rá,- addig nem érhetsz el jelentős változást.
  Először is gondoljátok végig történelmetek,- elhazudott múltatok tisztulni kíván. Hazugságban már nem élhettek, pedig a színfalak mögött még sokan ezt akarják. Sokan játszanak ki különböző helyzeteket és tévesztenek meg benneteket. Már sok mindent nem hisztek el, de mégis többet elhisztek, mint kellene. Tudom, hogy bizonyos dolgoknak nem tudtok utána járni. Azt is tudom, hogy már maga a létetek került veszélybe.
  De akkor miért nem cselekszetek emberek?
  Miért nem álltok neki nagyon kitartással és lendülettel a változtatásnak?
  Miért várjátok azt, hogy más mondja meg helyettetek, hogy mit tegyetek?
  Önmagatok portáján sepregessetek először, tisztítsátok ki azt,- de azt gyorsan tegyétek, minél előbb tegyétek meg, hogy a következő lépésben már részt vehessetek. Mert a következő lépés már nagyon fontos,- az hogy közösséget alkossatok.
  Több helyen megalakult már ilyen szövetség/ szerveződés és a nézet amit képvisel,- helyes. De az idő sürget, többet kellene tenni és gyorsabban kell tenni!
  Nagyobb kiállással és erővel ébreszteni a népet.
  Ehhez egy ember ereje és a mögötte álló szövetség/szerveződés ereje kevés!
  Minél több olyan embert kell megújítani, aki képes az igaz tanok továbbadására. Egy nagy közösségen belül, több olyan ember kell, hogy megújuljon, aki rendelkezik a prófétálás művészetével, és a legfontosabb,- hogy azt őszinte tiszta meggyőződésből teszi.
  Nagyon fontos ebben az időben, hogy ébresszétek az embereket! Hogy felrázzátok abból a fásultságból, közömbösségből, amelyben élnek. De ezt csak úgy tehetitek meg, ha ti is teljesen felébredtek, és megfelelő tisztasággal láttok dolgokat.
  Csak így tehettek minél többet és juthattok előre rohamosan.
  Egy ember és egy szerveződés, önmagában nem tudja megváltoztatni a nép jellegét és gondolkodásmódját.
  Ami évszázadokon belül alakult ki a fejekben, azon elég nehéz változtatni, de mindképpen meg kell adni a lehetőséget az embereknek.
  A legnagyobb probléma azzal van emberek, hogy mindenkiben először a megváltót látjátok, és utána, ha esetleg olyat mond vagy cselekszik, ami nem egyezik meg a ti véleményetekkel,- már kikiáltjátok.
  Nemzeti Megváltót vártok és benne reméltek, pedig a megváltást mindenkinek saját Magában kell létrehozni!
  Ezt senki nem fogja megtenni helyettetek!
  A ti feladatotok, Istentől rendelt sorsotok, hogy ezt megcselekedjétek!
  Ne várjatok, kezdjetek neki mielébb a munkának!
  Ezt a munkát önmagatok gyógyításával kezdjétek.
  Mert a Nemzet Testét és Önmagát, csak akkor gyógyíthatod meg, ha már önmagad gyógyítójává válsz!
  Ebben az esetben már nem cipelhetsz, nem hurcolhatsz magaddal indulatot,- a múltat és az abban elkövetett hibákat, bűnöket, meg kell bocsátanod!
  Ha mindig a fájdalmat és az ebből adódó dühöt hurcolod Magadban, akkor mindig a múlthoz térsz vissza,- ahhoz az energiához, amelyben mélyre taszítottak és megbántottak.
  Nem hátra kell már néznetek és a szomorú múltat cipelnetek!
  Meg kell újulnotok, meg kell bocsátanotok az elkövetett bűnöket! Haraggal és nehezteléssel nem élhettek, és legfőképpen nem érhettek el eredményeket!
  Azt szeretném kérni tőletek, hogy alaposan gondoljátok át és vizsgáljátok át lelkiségetek.
  Gondoljátok át a múltat, és minden egyes mozaikdarabkát helyezzetek a méltó helyére.
  A sérelmeket pedig formáljátok át tapasztalássá,- amit csak a megbocsátás által tehettek meg.
  A súly, ami még mindig lehúzza lelketek, Önmagatok tagadásából ered!
  A gyógyítást Magatokon kell megkezdenetek, mert csak így válhattok mások gyógyítójává, a Nemzet gyógyítójává és ezáltal tudtok RENDET teremteni.
  Ha ti lelketekben a múltat illetően REND van, a megbocsátás már feloldotta az indulatokat,- akkor az őszinte tettre készség veszi át a szerepet.
  Már nem a múlt lehúzó energiájában szenvedsz, és nem a sebeidet nyalogatod, hanem tisztán látod a kialakult helyzetet,- azt hogy mit és mikor rontottatok el, - a múlt hibáiból tanultatok, és ezt újra nem követitek el.
  Előre csak így haladhattok, először meg kell gyógyítani Magatokat, aztán a Nemzetet!
  A gyógyítás belőletek ered. Ha rendet raktok a fejetekben, a lelketekben, akkor ezután már másnak is segíthettek a rendrakásban. De, amíg magad sem vagy rendben, hamis látszatot ne kelts!
  Kidolgozott technikákat nem tudok a kezetekbe adni.
  Örök Törvény az, amióta a REND uralkodik és veszi át a vezető szerepet, hogy önmagad irányítására kell először figyelned!
  Semmilyen hatalom, még az égi sem mondhatja meg, hogy mit tegyetek. Javaslatokat adhatunk, segítséget adhatunk, de egy működő rendszert nektek kell kidolgozni és utána megvalósítani,- csakis ezzel váltjátok meg Magatokat.
  A megváltást mindenkinek először saját magában kell létrehozni, és ezt már megtette, akkor tudja megváltani az Országot! De, ezt egyedül nem teheti meg!
  A megváltást ebben az esetben csakis együttes erővel tehetitek meg. Ezáltal értek el egy olyan RENDET, ami példát mutat a körülöttetek élő Országoknak.
  Azt hiszem már eleget beszéltem, és tudom, hogy ti még mindig nem látjátok benne a lényeget.
  Kész, megtervezett útvonalat kértek Tőlem, amivel Én sajnos nem szolgálhatok, mert csakis magatok által, aztán együttesen, összefogva válthatjátok meg a kialakult helyzetet.
  Isten áldjon benneteket, és a remény ne hagyjon el!
  Ámen.

  (2009. március 7.)


  Szólj hozzá

  Név:
  E-mail címed:
  Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
  Szöveg:
  Milyen nap van ma Magyarországon?  Keresés a honlapon
  Ingyenes honlapkészítő
  Profi, üzleti honlapkészítő
  Hirdetés   10
  Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

  KÖSZÖNÖM NOÉMI!