BejelentésÉletvirága

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Februári Közvetítéseim


Szeretettel köszöntöm kedves Látogatóimat!
Az itt található írások szabadon terjeszthetőek módosítás nélkül. Kérem, hogy minden esetben a nevet és forrást jelöljék meg.
Köszönettel: Feketéné Lendvai Katalin


Magyarok, fel kell, hogy ébredjetek!


2009. február 28..


Az embereket mindig a cselekedeteik után ítéljük meg. Minden időben voltak árulók, akik saját lelküket nem kímélve, eladták Országukat, Hazájukat. A világ örök körforgásrendszerében, ez az egy, többi mással kiegészítve, nem változott.
A színfalak mögött, szervezett működések, teljességével lehetetlenné teszik az Ország felvirágzását.Minden eszközt megragadnak, hogy az irányítást a kezükben megtartsák, és az alapján taszítsák még mélyebbre a népet.
Én az Ősötök,Ki egykoron köztetek jártam a többi Ősötökkel együtt,- mi a fátyol túl oldaláról, jobban rálátunk a helyzetetekre.
Már nem lehet csendes szavakban remélni, a remény már elfogyott benne. Itt már tenni és tenni kell,- erő felett kell tenni, akár áldozat árán is!
Döntsétek el mit jelent számotokra a Nemzet, és a népirtás meddig mehet el, és ennek függvényében cselekedjetek!
Én nem arra buzdítalak benneteket, hogy felelőtlenül és elhamarkodott döntéseket hozzatok meg és aszerint cselekedjetek. De most már a szép szó nem elég, a tettek mezejére kell lépnetek!
Vállalnotok kell magyarságotokat, nemzeti mivoltotokat, és hovatartozásotokat!
Tisztán kell látni a kialakult helyzetet!
Az Ősök mellettetek állnak és a segítségetekre sietnek, - ébresztenek benneteket.
MAGatokban rejlik a megoldás!
Legelőször is össze kell fognotok és EGYSÉGET kell alkotnotok!
A széthúzás sehová nem vezet!
Szétdarabolt energiákkal nem lehet Egységet alkotni!
Újra a kis embernek kell lépni, mert a nagyok nem cselekszenek.
Sőt, ők még rosszabbá válnak, mert nem merik vállalni a helyzetet.
Bábként mozognak, és akképpen mozgatnak másokat.
Éhbérért dolgoztatnak, megadóztatnak, síralomba taszítanak.
Kérésnek, parancsnak, foganatja nincsen. Minden eszközt megragadnak, hogy önmaguk bőrét mentsék. Átgázolnak mindenen és mindenkin,- nem számít, ha egy Ország, egy Nemzet esik áldozatul cselszövéseiknek.
Meglepődhettek gyermekeim, hogy merek ily hangsúlyosan kijelenteni dolgokat.
Az IGAZSÁGOT jelentem ki!
S az IGAZSÁG nem mindenkinek fog tetszeni,- van, akiknek azért nem, mert félnek. Féltik életük, és javaikat mentik.
Féltik a megélhetésüket, a családjukat, és így nem mernek előrébb lépni.
Egymásra vártok emberek, de azt hiába teszitek.
Ember,- embert árul. Ember,- Hazát árul.
Óvatosak legyetek!
Kisközösségben találjátok meg egymást, és alkossatok EGYET.
De mindig előtte győződjetek meg a közösség tiszta szándékáról,- mert benne áruló nem lehet!
Mert biz’á a színfalak mögött figyelők rejtőznek!
Mérlegelnek, okoskodnak, tanácsokat osztogatnak.
Tettetik a butát, a sutát,- de ha tudnátok, mivel vannak felvértezve…
Magyarok, KIK AZOK VAGYTOK,- merjetek, vállaljatok!
Ha Isten veled, ki ellened?
Tetteket, cselekedeteket, kiokumált terveket, nem adhatok a kezetekbe. Ekképp nem segíthetlek meg benneteket. De, tisztánlátásra szólítalak fel benneteket!
A szívélyességnek és a naivságnak itt már helye nincsen!
Ha már Egységet alkottatok, óvatosak legyetek,
- ki az, akit még befogadtok!
A bizalomnak ára van!
Ne válj gyanakvóvá,- de válj óvatossá!
Figyelj oda, mit osztasz meg, és arra, hogy kivel osztod meg.
Ne add ki magad minden körülmények között.
Járj a kígyó bölcsességével és a galamb szelídségével!
Ha csak az utóbbival teszed a dolgod, egy idő után magad is veszendőbe mehetsz.
Találd meg azt az utat, amely a titkot rejti.
A múltból merítkezetek, a múltból éljetek,- de fordítsátok azt át a jelenbe!
A múltat okumálják, a jelent megcselekszik.
Az erő mely bennetek lakozik, nemzeteket mentet meg!
Ne tagadjátok el történelmeteket!
Istent hozzátok vissza MAGatokba, vonjátok be mindennapjaitokba, az életetekbe,- és Vele együtt tegyetek!
Ő legyen a ti pásztorotok, és ti a nyájaivá váljatok!
Ámen.
Lélekgyógyítás alaptételei,- lélekrész mentés visszatérítés

2009. február 26.

A múltkori alkalommal a gyógyításról szóltunk és az ahhoz kapcsolódó szemléletváltásról. Most is ebbe a területbe szeretnénk beavatni benneteket. Ez a módszer még nem tartozik a legelterjedtebb módszerek közé.

A múltkori témához kapcsolódva folytatom a gondolat menetemet.
A Lélek,- akit ti így hívtok, szubsztanciából tevődik össze, bonyolult szerves (fluidikus) anyag .
Összekötő, Test és Szellem között.
A lélek, különböző részecskékből tevődik össze. Ezeket, a részecskéket, mi lélekrészeknek nevezzük,- mert teljes egységet adnak, és foglalják el a helyüket, az egy Egységes LÉLEK elnevezés alatt.
A lélek igen bonyolult, mint felépítésileg, mint tulajdonságaiban.
Egy ugyanolyan, megegyező lelkiséget nem lehet találni. Több ponton megegyezhetnek, hasonlíthatnak is egymásra, de általában, részeire bontva, merően ellentétesek és különbözőek. Ennek a különbözőségnek az oka,
- az életek tapasztalataiból, megéléseiből adódik.
Egy adott személy lelkisége,- megélt élet történései által, csak kapcsolódási pontokban hasonlíthat egy másik személyéhez. Ezért nem tudjuk beleélni magunkat mások történéseibe. Még akkor sem, ha teljes minőségben és jelenléttel kapcsolódnak hozzánk,- gondolok itt egy családra levetített minőségre. A családon belül, az adott személy, akivel történik bizonyos kellemetlen szituáció,- lelkisége fokozottan előtérbe kerül,- így önmagát túllépve és saját korlátait megfeszítve, tudd különböző problémákat megoldani, és ezáltal tudja kezelni a legmagasabb fokon, a másnak lehetetlennek tűnő helyzetet. De az adott személy ne várja el, hogy a körülötte élők (itt még mindig a család fogalmára szorítkozunk), ugyanúgy éljék meg az adott helyzetet. Ez kizárt dolog, mivel különböző lelkiséggel rendelkezünk, és úgy hatunk.
A lélek bonyolult és összetett szerkezet.
Képes életeken át, cipelni olyan megélt történéseket, amelyek a múltban is fájdalmasan hatottak rá. Ennek többnyire az oka, hogy bizonyos lélekrészek az idő fogságában megrekedtek,- így ezek a részek nem tudnak kiteljesedni, egységet alkotni, hanem darabokra, részekre bomlottak. Azok a kicsiny részek, amelyek éppen maradtak, azok itt vannak a jelenben. Viszont a sérült részek, a múlt fájdalmas történéseibe beleragadva, az idő fogságába estek. Mindez előző életekből áthozott fájdalmakra is vonatkozhat. Az idő fogságában ragadt lélekrészeket, amelyek a megélt fájdalom, trauma hatására kiszakadtak, és múltban megtapadtak,- minden esetben ajánlatos felszabadítani, meggyógyítani és visszatéríteni az egészséges részhez,- hogy visszatérhessenek a SZELLEM EGYSÉGÉBE, ezáltal teljes EGYSÉGET alkothassanak.

Elmondok egy történetet, hogy mindez érthetőbbé váljon.
- Beszéljünk most egy anyáról, akinek a gyermeke súlyos balesetben elvesztette életét. Az anya ebben az esetben, a fájdalom hatására sokkot kapott. Lélekrészei sérültek és megrekedtek, beleragadtak az adott tragikus eseményben.
Ezt a lelki sérülést, van amikor egy élet munkájával sem tudja helyre állítani, - egyedül biztos nem. Hiába telik el a tragédia óta, tíz, húsz év,
- a kiszakadt és az időfogságában megrekedt lélekrészek, maguktól nem tudnak visszatérni, meggyógyulni, és a többi lélekrésszel egységet alkotni.
Ha az anya ilyen sérült lelkiséggel éli le az életét, akkor több mint valószínű, hogy a köztes létben fogja ezeket a sérült lélekrészeket meggyógyítani, helyre állítani. Ha még itt sem sikerül a teljes helyre állítás, dönthet úgy is, hogy megélésként, új tapasztalásként újra alá merítkezik,- egy új földi életet választ,
- amelyben ezeket a nem teljes egységben lévő részeket újra egyesíti,- Új megéléseket, új helyzeteket állít fel és tervez meg magának, amelyben önmaga gyógyítójává válik.

Maradjunk továbbra is ennél a történésnél.
De ha az anya, az átélt trauma hatására segítséget kér, (szakirányú segítségre gondolok,
- orvos, vagy hozzáértő terapeuta személyére),
- ebben az esetben már van esély a teljes gyógyulásra még ebben az életében.
Mivel a fájdalom hatására kiszakadt részeket, amelyek az idő fogságában rekedtek,- segítséggel, de saját maga fordítja át, szabadítja fel és hozza át gyógyultan a jelenbe.

A könnyebb megértés végett.
Ha például a tragédia három évvel kevesebb, vagy már több évvel utána történt, akkor is jelentős eredményeket tud elérni, ha az orvos vagy a terapeuta segítségével vissza megy az időbe, és a fájdalom hatására kiszakadt, megrekedt lélekrészeket felszabadítja, - amit megéléssel, megértéssel, megbocsátással (nem önmagát hibáztatja a történtekért), elengedéssel
(nem köti magához az elvesztet személyt,
hanem szeretettel útjára engedi).
Az elengedés folyamata nagyon fontos epizód, mert rengeteg energia szabadulhat fel általa.
A trauma átélése újabb fájdalomhoz vezethet,
- de az itt ragadt lélekrészek, a megélés és a megértés hatására feltudnak szabadulni, áttudnak minősülni, és gyógyulttá válnak és visszatudnak térni a szellem egységébe.
Ebben a folyamatban nagyon fontos, hogy kérjük a szellemi segítőktől a teljes gyógyítást, (ez különböző módszerekkel lehetséges, fénnyel, hanggal,stb… gyógyítsák a sérült részeket), hogy azok a jelenbe visszatérve, az egészséges lélekrészekkel EGYSÉGET alkothassanak.
Ilyenkor már megindul a gyógyulás folyamata. Kiszakad a sérült rész abból a környezetből, amelyben hónapokig, évekig időzött, és most a gyógyítás hatására újra elfoglalhatja helyét, és teljességet alkothat.
Ezzel nem azt jelentettük ki, hogy már az anyának nem fog fájni a gyermeke elvesztése.
Hanem azt, hogy a megélést átformálta, és ezáltal a gyógyulás útjára lépett. Olyan élethelyzeteket tudd teremteni, amelyek már egyre szabadabbá teszik, és nem korlátozzák. Mert a sérült lélekrészek, mindig egy visszahúzó erőként hatottak rá.
Ilyenkor általában az adott személy, nyit a spirituális világ felé. Már nem korlátozza le magát csak a földi történések szintjére, és teljesen más személyiséggé alakul át.
Ami elmehet egészen odáig, (attól függően, hogy dolgozik magán), - hogy mások segítőjévé is válhat.

Az orvostudomány általában nem veszi igénybe ezeket a módszereket, többnyire azért mert időigényes, vagy nincs ennek a lehetőségnek a tudatában.
Az ősi gyógyítási technikák alapja volt a lélekrész visszatérítés, mentés.
Különféleképpen csinálták, akár „síppal, dobbal, nádi hegedűvel…”,- mindennek a lényege, a belső folyamatok megélése, értelmezése és helyre állítása volt. Különböző módszerekkel mindezt kiegészítették, gondolok itt az alternatív gyógymódokra. Mivel minden esetben a TEST-LÉLEK-SZELLEM hármas EGYSÉGET kell néznünk és ennek megfelelően kezelnünk.

A mai orvoslásnak a bukása, ennek a megbontásából ered!
Meg kell értenünk, hogyha valamit nem kezelünk összességében,- hanem különböző szintekre bontjuk,- akkor nem lehet teljes a gyógyulás!
A betegség mindig az EGYSÉG megbomlásából ered!


Kevés százalékban, de eredhet genetikai tényezőktől, és karmikus bevállalásokból. Ezekben az esetekben, mindig a leszülető lélek hozza meg ezt a döntést.
Minden ember a létezésnek három síkján él egyidejűleg, éppen ezért, - Minden esetben, a hármas egységnek megfelelően kell kezelni az adott problémát.
De talán térjünk vissza az előbbi esetre.

- LÉLEKGYÓGYÍTÁS- erről már szóltunk (regresszió, lélekrész mentés, visszatérítés)

- SZELLEMI SZINTŰ GYÓGYÍTÁS- közvetve jelen van, mivel a lélekkel foglalkozunk.

Megerősítésként, és a folyamatok megélésének könnyítésére, ajánlott gyógymód lehet, Bach- virágterápia, Aura- soma, homeopátiás szerek alkalmazása, amelyek a Szellem testek energetikáját állítják helyre és hozzák EGYSÉGBE.

- FIZIKAI TEST GYÓGYÍTÁSA- a testen különböző masszás technikák alkalmazása, melynek hatására a blokkolt részek oldhatóvá válnak és beindul az energiaáramlás. Alkalmazhatunk kiegészítésképpen még kristályterápiát is, széles a tárháza a különböző gyógyítási lehetőségeknek… Ebben a megközelítésben, már a hármas egységet kezeltük, így a gyógyulás teljes értékű lehet.
Tehát, az ősi és a jelenkori gyógyítás összekapcsolódik,- megújul, és a jelenbe áthelyeződik.
A megújulás mindig fontos, hisz mindig új módszerek és alternatívák kerülnek előtérbe, és foglalják el helyüket a világban.

„Minden mindennel összefügg, és szerves egységet alkot.”
(Hermész Triszmegitrosz)

„A gyógymód benne lehet egy virágban, kristályban, ásványban,- a Földanya rengeteg titokkal rendelkezik, amivel gyógyíthatóak vagyunk, és ezáltal visszatérhetünk a belső egyensúly és életerő állapotába.”

„Judy Hall szerint a reinkarnációs terápia, „annyit jelent, hogy nemcsak a testre terjed ki a gyógyítás, hanem a tudatra, az érzelmekre és a szellemre is.
Visszaviszi a pácienst a születése előtti életbe, hogy rájöhessen, milyen nehézségekbe ütközik jelenlegi élete során. A reinkarnációs terápia alkalmazásának a célja a mostani életminőség javítása. Tárgya a mostani élet könnyebbé, jobbá tétele. A reinkarnációs terápia az ok-okozat elvén alapszik (melyet karma néven is ismerünk). Ami valaha, egy múltbeli időpontban elkezdődött, most hatást gyakorol az érintett személy testi, érzelmi, tudati vagy szellemi egészségére. Ez az ok lehet többek között valamiféle vágy, gondolat, érzés, érzelem, fogadalom, ígéret, döntés, ürügy vagy traumatikus élmény. A megelőző életből származó okok a jelenben fóbiaként, krónikus betegségként vagy rossz fizikai állapotként, függőségként, szellemi fogyatékosságként, kapcsolatteremtési zavarokként, bizonyos személyek iránti megmagyarázhatatlan vonzalomként vagy viszolygásként, visszatérő rémálomként vagy egyszerűen csak rossz közérzetként manifesztálódhatnak.”

„ A lelki gyógyításhoz hozzátartozik a „lélekrész mentés”.

Ez annyit jelent, hogy bizonyos visszatérő kezelhetetlen félelmek, fájdalmak, bizonyos események által megélt trauma esetében olyan léleksérülés áll,- az illető egy lélekrésze (akármekkora darabja), bármely időben és térben, (ez lehet előző élet is) rettegés, félelem fogságába kerül. (Rázárul az adott időpillanat, és számára ott megáll az élet). Ilyenkor az átélés lesz az egyetlen megoldás, és a megértés. Mert valójában ez a lélekrész, nem tud visszatérni a szellem egységébe, és kihull az élet áramlásából. Ezt általában nem érzékelik az emberek, mint az adott problémát sem. ”

Leírnám a saját tapasztalatomat, amire a kezeléseim során tettem szert.

Talán térjünk vissza a jelen életre, ami a megszületéssel indul, amit már a lélek tudatosan él át. Rengeteg fóbiát hozhatunk magunkkal az itt átélt élmény hatására, amit elfelejtünk, de később oka lehet különböző megmagyarázhatatlan szorongásoknak, félelmeknek.
Az sem mindegy, hogy az anya milyen érzéssel várja gyermekét.
Hiszen ő már mindent érez, a különböző ingerek már a magzati életben hatnak rá, (ami később megnyilvánulhat: félelem, pánik, stb..) formájában. Munkám során (az anyaméhben eltöltött időszakról), sokkal több volt a negatív beszámoló, mint a pozitív. Bizonyos jelenkori szituációban, mint pl.: fulladás, bezártság érzés, szorongás, és sok más ilyen jellegű tünet, a méhen belül eltöltött időszak, vagy a szülés folyamata közben átélt eseményre vezethető vissza.
Ezek a történések az aurában, az adott helyen, energetikai blokk formájában nyilvánulnak meg. Amit úgy tudunk kioldani, hogy mélytudat szinten visszavezetjük a kezelt személyt, az adott időbe és helyzetbe.
Itt újra átéli, a már „elfelejtett emlékeket”. Ezáltal már tudatosan értelmezi, behelyezi, hogy az életére milyen hatással van, és így az emlék súlyát is feloldja, ami által az energetikai blokk is feloldódik. A kezelés után, az aurában is szoktam egy tisztítást, energetikai összehangolást végezni, ezáltal helyre állítva az illető energetikai rendszerét. Minden embernek meghatározó szerepet tölt be életében a fent említett időszak. Akár elfogadja azt akár nem, ezen értékrendek szerint alakul az élete.
Ha szeretettel várták, ő is nyit a világ felé,- befogadó és elfogadó lesz.
Ha probléma volt a fogantatásnál, kihordásnál, születésnél, a fogadtatásnál, akkor valószínű, hogy egész életében meg akar felelni a körülötte élő embereknek. El akarja fogadtatni magát, bizonyítani akar, és nem saját személyiségét adja.
A szülő és a gyermek közt zajló konfliktus is visszavezethető ide. Számos esetben oka, hogy valamelyik szülő nem akarta, vagy nem várta örömmel gyermekét. Mivel a magzat már tudatos lény, ezt mind átéli, hisz érzékel, - de valójában kiszolgáltatott helyzetben van az anyaméhben. Ebben a helyzetben, áttudjuk átvenni sejtszinten az anyától az ő félelmeit, hisz még egységben vagyunk. Sejtszinten tároljuk ezeket, és áthozzuk a megszületést követő életszakaszba (de a tudatunk mélyen lezárja azt).
Ha az élet során hasonló inger, és hatás ér bennünket, - nem tudjuk felismerni az érzést, mert „elfelejtettük” honnan is származik, de a probléma viszont jelen van. Ebben a mélytudat állapotban el tudjuk fogadni a nem kívánt terhesség állapotát is. Át tudjuk érezni édesanyánk gyengeségeit, azonosulni tudunk vele. De itt fontos a megértés, hogy ez valójában nem a mi érzésünk, csak átvettük tőle. A megértést minden esetben elfogadás, és megbocsátás kell, hogy kövesse. A születésnél még problémát jelenthet az előző élet megszületésének körülményei is. Áthozhatja ebbe az életbe, a múltban megélt negatív hatásokat. Meg kell értetni a pácienssel, hogy már nem azonosulhat azzal a személlyel. Nagyon sokan nem mernek szembenézni a problémájukkal, vagy nem találják meg a megfelelő megoldást. Mindenképpen megkönnyebbülést jelent az illető számára, amikor megértést kap az életében előforduló akadályozó tényezőkre, és ezáltal egy magasabb életminőségbe léphet.Az Új Születésébe a régi szervesen beletartozik...

2009. február 23..

Az Új Születésébe a régi szervesen beletartozik,- mert kötődik.
Ezt a kötődést nem tépheted el, de átformálhatod.
Az őseink is ezt tették. Kénytelenek voltak időről időre megújulni és beilleszkedni az Új Rendbe, mert különben megszakadt volna a lánc, ami az evolúciót alkotta. Amit most tehetünk, nem állunk a változásnak ellen.
Az ősiség titka a jelenben rejlik,- mert mindig a jelenben tudja megújítani magát és felhasználhatóvá tenni, így megmarad a köztudatban, és nem válik semmisé.
Ha végig mentél az átváltozási folyamaton, és megújultan, félelmeid elhagyva léptél ki belőle, - akkor lényed készen áll, hogy az ősi titkokból erőt merítsen. Mert ebben az esetben már nem az ego szolgál, hanem a rejtett értékek kerülnek felszínre. Ez pedig az élet minden területére kihat, és a beilleszthetőségének igen széles a tárháza.
Ha gyógyító vagy (most magamról beszélek, hisz a tanácsot ennek megfelelően kaptam), - A gyógyítást lelked legmélyéről ajánlatos végezned!
Nem kellenek különböző praktikák, iskolák és tanfolyamok, amelyek megtanítanak erre.
A Tudás mélyen belőled,- az Ősi Rendből ered.
Segítségül hívhatod a lényeket, akik szellemben melletted segítségként állnak, - ők őszinte kérésedre irányítani fognak téged. De az egész csak akkor működik, hogyha az eszeddel nem akarod megérteni, mit , miért csinálsz,- hanem hagyod magad és ráhagyatkozol a szellemi vezettetésre.
Ebben az esetben olyan kincseket hozhatsz fel MAGadból, amelyet eddig nem is reméltél. A titok a múltban és a megújult jelenben létezik.
Az Ősiség Törvényébe benne foglaltatik, - csak az számít Szerves Létezőnek, aki képes magát időről időre megújítani, és a fennálló változásokkal együtt haladni!
Ha gyógyító vagy és ezt nem teszed meg, hanem ragaszkodsz a régi, számodra bevált módszerekhez, így nem juthatsz az Újban eredményesen előre,- nem lesznek sikereid, mert a múltban ragadtál, a régi rendszerben.
Az Újban pedig csak megújított energiával, módszerekkel lehet gyógyítani.
Vissza lehet nyúlni a régi gyökerekhez, sőt szükséges,- de minden esetben meg kell újítani azt, mint egyéni, mint társadalmi szintre leképezve és beilleszteni az Új Rendbe.
Így érhetsz el teljességet, így érhetsz el gyógyulást, nemcsak egyénekre levetítve, hanem a Nemzet testében is.
Ha ezt megtartjátok újjászületéseteknek nem álltok ellen. Mindenki MAGa kell, hogy megtalálja megújulása módját és beilleszthetőségét.
Ez egy átváltozási folyamat, amely most mindenkire hat.
Akik nem tudnak megújulni,- ők nem képviselik a Megújuló Föld Szerves Rendjét.
Ez a folyamat egész évben eltart, bizonyos szakaszokra bontva. Mindig egy új állomásán haladtok keresztül, egyre feljebb és önmagadban pedig egyre beljebb, így éritek el a Teljes Felemelkedési Tervet.

Ámen.A Föld ciklikus változási folyamata

2009. február 20.A Föld változási folyamatáról szeretnélek tájékoztatni benneteket. Ez azért fontos,- hogy tisztában legyetek a bennetek és a környezetetekben zajló változásokkal. Az emberek többsége még nincs tudatában annak, hogy mi is zajlik körülötte.
Egy olyan átváltozási folyamaton megy keresztül az emberiség, amelynek tudatosságában benne van a Föld Újjászületése.
Ezzel a ténnyel a kisebb tömeg, akiket nevezzük, - felébredetteknek,- tisztában van.
A mostani helyzetben és időszakban, az ő helyzetük a legnehezebb. Teljes megújulás alatt állnak, ami Szerves Egységben, párhuzamban van a Föld megújulási folyamatával.

Ennek következményeként, többen úgy érezhetitek, hogy kicsúszik a lábatok alól a talaj.
Többféle szinten élitek meg a megújulás folyamatát. Nemcsak anyagi szintre tevődik át mindez, hanem hozzákapcsolódva, Egységben, mindhárom szinten. Tehát a Test a Lélek és Szellem szintjén is teljes megújuláson mentek keresztül. Néha olyan érzésed lehet, hogy nem tudod ki vagy, hova tartozol, és mi az a feladat, amiben most részt kell venned, és mi az az erő, amellyel rendelkezel.
Teljes zavarodottság, összevisszaság ütheti fel a fejét benned. Mindez a folyamat részeként hat rád, nem árt, ha tudatosítod és ennek függvényében másképpen állsz hozzá bizonyos dolgokhoz.
Azok az értékrendek és emberi minőségek, amelyek eddig fontosak voltak számodra, most egy pillanat törtrésze alatt értéktelenné válnak.
Magad is csodálkozol, mi történik veled,- mindez hogy történhet meg.
Van, amikor felszabadult és boldog vagy,- mint aki már újjászületett, de aztán a következő pillanatban már visszacsúszhatsz a félelem rabságába, börtönébe. Nem árt tudni mindez miért történik meg veled.
A Föld egy ciklikus változási folyamaton megy keresztül, most szüli meg a JÖVŐT. Ezzel együtt ti is egy változási folyamatban vagytok és szülitek újjá MAGatokat.
Ezek a folyamatok többféle mélységeket érintenek. Nemcsak emberi, hanem társadalmi szinten is egy teljes megújulás várható, aminek eredményeképpen már egy Új Világban élhettek. De mire idáig eljuttok, számos folyamaton kell még keresztül mennetek. Ennek a folyamatnak az állomásai, nem minden esetben emelik a lelkedet, sőt olykor nagyon mélyre letaszítják, hogy szembesüljön mindazokkal a korlátokkal, amelyeket maga elé állít. Ez a folyamat nem csak egyénekre levetítve hat, hanem MAGába foglalja az egész társadalmi helyzetet, ami egyben egy megújulási folyamaton megy keresztül.
A Föld most kidobja, kitisztítja MAGából mindazt a szennyet, amivel szennyeztétek Őt, akár fizikai, akár gondolati szinten.
Ennek következményeképpen a Föld alsó rétegeiből olyan megnyilvánulások lépnek elő, amelyek az emberek tudatára zavaró tényezőként hatnak. És a cél valójában ez, hogy ne láss tisztán, ne gondolkodj tisztán, állj ellen a változásnak, a megújulásnak, az újjászületésnek.
Ez ellen úgy tehettek, - tudatosítsátok minden esetben, hogy a folyamat részeként hat, de különösebb energiával nem ruházzátok fel ezeket a lényeket, és gondolati megnyilvánulásokat.
Mert abban a pillanatban, amikor már nem tudatosan teszed a dolgod, - elgyengülsz,
- hatással van rád. És a cél minden esetben az, hogy ne láss tisztán.
Sokat segít ilyenkor az ima, a szellemi segítők kérése, hogy világítsák meg előtted álló utad részeit, és megértést kapj a veled történtekre.
Ami a legfontosabb, minden esetben kérd a tisztánlátást!
Ebben a rendben, ami most megújulóban van, különböző szerveződések lépnek elő. Mindegyik hirdeti a maga igazságát. Arra kérlek benneteket, óvatosak legyetek, - fokozott óvatosságra intelek benneteket!
Minden esetben kérjétek a tisztánlátást, és elhamarkodott döntéseket ne hozzatok! Ne csak a szívetek vezéreljen benneteket, hanem gondosan fontoljátok meg cselekedeteiteket. Mert ha egy hirtelen elhamarkodott döntést hoztok, - azt lehet, hogy már sokkal nehezebb lesz rendezni,
- és újra megtalálni a helyes utat, az irányt.
Ez a változás felhozza a bennetek, a mélyen elnyomott részeiteket.
Ezek a részek legtöbb esetben negatív töltéseket tartalmaznak.
A ti feladatotok, ennek átformálása, Fénnyé váltása,- ennek érdekében minden tőletek telhetőt tegyetek meg. Ne álljatok ellen a változásnak, hanem vegyetek részt benne. Így alakíthatjátok át Fénytesteiteket kellő tisztaságúvá.
A fizikai testeteket is nagyon megviseli ez változási folyamat, úgy mint a lelkit.
Magadon úgy könnyíthetsz, - hogy állandóan tisztítod a tested és a lelked. Folyamatosan vesd alá lelked templomát különböző tisztulási módszereknek. Mindezért nem kell eljárnod otthonról és drágán fizetned, - az otthoni módszerek is kiválóan alkalmasak erre.
Segítségül felsorolnék néhányat, - a só és víz nagyon fontos szerepet kap ebben az időben. Egyszerű de mégis, összetett vegyületként hat, amit használhattok testek lemosására, külsőleg, belsőleg tisztításra.
Fokozottan vegyétek igénybe a gyógynövények és kristályok áldásos hatását.
Mindemellett a tudatot befolyásoló tényezőkre is gondoljatok, - különböző lelki gyakorlatok elvégzését javasolom, ami fokozottan elősegíti a Test a Lélek és Szellem megújulását.
A testekben fellépő fájdalmas történésekre is külön figyelmet fordítsatok,
- mert általában az esetek többségében, a tünetek oka nem a betegség,- hanem a testen belüli szervek, sejtek megújulása, tisztulása, - ami fizikai formában fájdalomként, rossz közérzetként jelentkezik.
Sokat segíthettek ennek oldásában, ha tudatosan odafigyeltek, és megnézitek, hogy az adott testrész fájdalma milyen élettörténést takar. Ha teljes figyelmedet oda fordítod, és szeretettel elfogadod, hogy valamikor ez a megnyilvánulás részedet alkotta, - de most a megújulás folyamatában leválni, feloldódni készül, - mindez arra késztessen, hogy szeretettel elenged, hogy már ne képezze többé részed. Ha görcsösen ragaszkodsz hozzá, a fájdalom csak fokozódhat, és mindaddig részedet alkotja, amíg nem állsz készen az elengedésére.
Sokan feltehetitek a kérdést miért kell mindezen keresztül mennetek?
Azért kedveseim, mert a Föld egy megújulási folyamatában van, és annak idején ti döntöttek úgy, hogy mindebben részt vesztek.
Még nem szóltam azokról a lelkekről, aki képtelenek felvállalni (felvenni), a megújult feladatot és az energiát,- lelkük, sőt testük sem áll készen a változásra.
Ők, azok a lelkek, akik most többségben elmennek, itt hagyják a földi szférát, ők ezt választották szabad akarati döntésük alapján.
A küldöttek közül is egyre több átlényegülés történik, - többek közt szabad akarati döntésük alapján, mert bevégezték a vállalt feladatukat. Mindennek okaként elhagyják a földi valóságot, és egy másfajta megnyilvánulásban vesznek részt, és onnan segédkeznek.
Ha kibillentek az egyensúlyotokból, - próbáljatok meg minél előbb visszatérni az Egység állapotába. Így tudtok kialakítani egy olyan Rendet, - amelyben ti veszítek át az irányítást, a hatalmat, a rendet megbontó erők felett.
Vegyétek kezetekbe MAGatok irányítását!
Az ÚJ, a Megújult Föld, már Krisztus Törvényeivel áll összhangban!
ÁmenAz Igazság üzenetét hoztam el néktek.

2009. február 17.


Amitiel vagyok, az IGAZSÁG ANGYALA.
Egy üzenetet szeretnék átadni nektek.
Ti emberek, általában nem foglalkoztok a kimondott szó hatalmával és fogalmával. Felelőtlenül jelentetek ki különböző dolgokat, és aszerint irányítjátok cselekedeteiteket.
Nem ártana jobban lelketek mélyére nézni, és ebben a letisztult állapotban sok mindent másképp látnátok, és ennek következményeképpen,- másképp cselekednétek.

Én Amitiel, most elmondom nektek az IGAZSÁGOT.

Egyszerű szavakban fogalmazok, hogy mindnyájan megértsétek mondanivalómat.
Jézus, Ki Krisztusként él köztetek, mindegyikőtök szívében ott van és együtt él veletek! Az emberek többsége viszont, nem tudta szívét teljesen megnyitni előtte. Így nem tudja befogadni mindazt a SZERETETET és segítséget, amelyet Ő nyújt felétek. Mindezért Őt hibáztatjátok,- hogy mily távolra került tőletek. De, az IGAZSÁG valójában nem ez!
Ti kerültettek távol Őtőle!
Harcolni magaddal kell, az IGAZSÁGOT úgyszintén magadban kell keresned! Nem háríthatod másra, nem tolhatod el a felelősséget magadtól! Az IGAZSÁG keresése utaddá kell, hogy váljon!
Nem alkudhatsz meg hamis teóriákkal, amíg az ellenkezőjét nem látod!
Nem jelenthetsz ki dolgokat egyértelműen, amíg lelked mélyén nem vagy meggyőződve róla, hogy az IGAZ! Ne másban keresd az IGAZSÁGOT,- magadban találd meg!
Az IGAZSÁG keresése és megtalálása, nem tartozik a legkönnyebb és a legegyszerűbb feladatok közé. De, ha szívvel teszed, és az akaratod helyezed belé,- részeddé válik!
Most erre készítünk fel benneteket,- hogy tudd az IGAZAT és éld is azt! Ha meggyőződtél róla, és teljes hittel vallod,- állj ki érte és harcolj!
Ne hagyd, hogy elnyomjanak, hogy eltapossanak, hogy átformáljanak!
Az IGAZSÁG harcát neked kell kivívni, és neked kell végig vinni!
Ez a legtöbb esetben, akadályokba ütközhet. Falakat is találhatsz, amelyeket hiába döngetsz,- egyenlőre nem omlanak le. De, ha a kiállás mellé, kitartás is párosul, akkor nyert ügyed lesz! Mert egyszer csak elgyengül a fal, az ostromtól leomlik, és IGAZZÁ válik.
Mindezt azért mondtam el, hogy tudjátok és megjegyezzétek, hogy az IGAZSÁG keresésének és az IGAZ hittel, meggyőződéssel tett kiállásnak mekkora értéke van.
Tehát, felelőtlenül ne jelents ki dolgokat!
Először győződj meg az IGAZSÁGRÓL, és csak azután cselekedj!
A szív mellett az ész is vezéreljen, és tudatosságot írjon benned!
Az IGAZSÁG keresése és az IGAZ szóval kiállás ideje, most jött el!
Nyissátok meg szíveteket Uratok előtt, tiszta szeretetetekkel fogadjátok be Őt, és kérjétek, hogy utatok részévé váljon,- szeressétek Őt!
Az IGAZSÁG ANGYALAI veled vannak, csak kérned kell, hogy nyilvánuljanak meg körülötted.
Ámen."Az IGAZSÁG maga fogja minden úton-módon segíteni azt, aki elindult az IGAZSÁGOT megkeresni…”
- Matri Vani

„– Az IGAZSÁGNAK több szintje van. Az IGAZSÁG, amely a tapasztalaton vagy a tudáson nyugszik, napról-napra változik. Az Egyetemes IGAZSÁG örök, és arról ismerszik meg, hogy összhangban van lelked emlékezetével.

A végső IGAZSÁG az, hogy te Isten egy darabkája vagy, emberi testben.

Örök Éned Isten személyes jelenlétének rád eső, egyéni része.

A ráhangolódás arra, ahogyan igazában érzel, láncszem, amely összeköt Örök Éneddel.”

- Kimberly Marooney

A szeretet és megnyugvás üzenete

Magyarok, pálosok, táltosok, magosok - Ébreszt Ő!!!

2009. február 13.


Eljött az idő, hogy újra szóljunk. Az Ősök, végtelen szeretetükkel körbevesznek és megkérnek, hogy továbbítsam az üzenetüket.
ÚJ SZÖVETSÉGET alkottok, új intézkedéseket hoztok. Megpróbáltok kitörni abból a rendszerből, amelynek szorítása mindegyikőtök számára már túl szorossá vált. De, - figyelmeteket ne kerülje el semmi!
Bölcsen gondoljátok át a teendőket, mielőtt cselekszetek!
Ne hamarkodjatok el semmit!
Ne az indulat hevítsen és vigyen előre!
Üljetek le, és alaposan gondoljátok át a részleteket,- hogy a későbbiekben el ne vesszetek benne!
Nem szabad elhamarkodott cselekedeteket végre hajtanotok!
Bölcsen és megfontoltan kell előre haladnotok, pici apró lépésekkel kell biztos talajt teremteni a talpatok alá!
Amikor mát „Talpon Vagytok”, előre Kelet felé haladjatok!
Ne nézzetek hátra, a nyugatra ne tekintsetek, csak előre, - Keletre, - a célt nézzétek!
Akinek füle van és értelme a szóra, tudja, mi rejlik az előző mondatokban.
Burkoltan tegyétek meg lépteiteket, és ne adjátok ki MAGatokat!
Ne firtassatok meg különböző dolgokat a „hálón” amely a világban terjed, mert könnyen lecsaphatnak rátok, és könnyen martalékká váltok!
Az Igaz Szó, a Beszéd, - az most lép elébb!
Ne vitassátok meg Hazátok dolgait telefonos beszélgetésekben!
A Kinyilatkoztatásoknak ára van, és felelősségteljesek. Ki vállalja ezt a keresztet, mert ezzel segíti a Nemzetet, - Isten személyesen védelmébe veszi őt, nincs mitől félnie!
Befelé forduljatok és MAGatokba hallgassatok!
Ősi nyelvet írjatok! (rovásban rejtitek a titkot)
Az indulás ideje van!
Álljatok Talpra, hogy ÚJ JÖVŐT hozzatok!
Isten áldja a magyart!
Egységes Magyarországot alkossatok!

Gyújtsátok meg a Fény Tüzét, amelynek „láncszemei”, futótűzként tisztítják meg Országotokat, és hozzák vissza a REND EGYSÉGÉT!
Add át ezt a Fényláncot a többi embernek, hogy továbbítsák és tisztítsák meg vele az Országot!
Éljen Magyarország!
Ámen.
Isten Országa mélyen bennetek van!

2009. február 11.


Én Jézus, Aki Krisztusban feltámadott, Én adom át neked ezeket a gondolatokat.

Abban a Világban, amelyben éltek, már olyan személyek és személyiségek keletkeztek az Ősteremtés által, amely már egy teljesen eltorzult valóság képet mutat magáról. Az Isteni Fény elveszett benne. Távol került attól a hatalomtól, attól szemlélettől, amelyben újra visszatérhetne a Teremtő Isten szolgálatába.
A mostani világotokban ez vette át a vezető szerepet!
A siker, a pénz hajsza feletti vágyatokon nem tudtok uralkodni.
Nem tudtok határt szabni saját gondolataitoknak, vágyaitoknak, - mindent akartok egyszerre, még olyan áron is, ha az másnak kárára lesz.
Gyermekeim, hová jutott ez a világ?
Azok az emberek, akik nem ekképp tesznek, elenyésző számban vannak. Kérdem Én, mit kellene ahhoz tennem veletek, hogy észre vegyétek és megtaláljátok a helyes utat?

Milyen horderejű cselekedetet kellene nyilvánosságra hoznom, hogy újra higgyetek és bízzatok Bennem?
Ki az az ember, aki ha nincs számára biztosíték, - akkor is bátran követ Engem, felvállalja és hirdeti Igéim, eszméim?
Gondolkodjatok el a feltett kérdések súlyosságán!
Nézz mélyen magadba ember!
Lelked, melyet az Istentől kaptál, kellőképpen megtisztítottad-e, készen állsz arra, hogy tiszta szívvel az Úr elé állj?
Nyertél már bűnbocsánatot?
Tettél e már annak érdekében, hogy a jóság, a szeretet uralkodjon fölötted, és ne az önzőség, a kegyetlenség vegye át a vezető szerepet?
Egyenként, magatok tartoztok elszámolással tetteitek után. De más kárára nem tehettetek, és nem élhettek vissza a bizalom és a szeretet forrásával!

Én, Aki Jézusként szólok hozzád, megkérlek, továbbítsd ezt az üzenetet.
A világ elérkezett egy olyan állomásához, amelyben újra vissza kell térnie az Ősi Törvényekhez. Azokhoz a Törvényekhez, amelyeket megalkottam néktek! Ti ezt általában elfelejtettétek, másképp magyarázzátok, és bele magyaráztok egy olyan megnyilvánulást, amely mindenképpen mentséget ad tetteitek elkövetése felett.
Én Jézus, Aki az Atyával Eggyé váltam, ezt nem tűrőm tovább!
Küldötteken keresztül üzentem nektek. Többször figyelmeztettelek benneteket, és hívtam fel a figyelmet, gyarlóságaitokra, és azokra az élethelyzetekre, amelyeken változtatni kellene. Ti ezt mind meghallgattátok, és általában semmi olyat nem tettetek meg, ami az előrehaladásotokat segítené elő, és számot adna az elkövetett hiányosságok felett.
Én a Szeretet Istene vagyok! De ez a szeretet, nem fogadhat el, és nem hunyhat szemet különböző hiányosságok felett! Olyan cselekedetek, amelyek kiirtják, egy ember életét, elveszik az emberi élethez való jogát, ezeket már nem engedem meg nektek!
Eljött az utolsó figyelmeztetésem órája!
Különböző helyeken, és küldötteimen keresztül olvashatjátok ezt.
Kérlek benneteket, figyeljetek oda, hogy mit, és miért cselekszetek! Tartsátok lelketek az Úr színe elé, hogy kellőképpen tisztítsa meg azt! Bűnös életet már ne éljetek, és mást se vonjatok be a bűn csapdájába!
Gyermekeim, kérlek benneteket, - őszinte szívvel imádkozzatok és kérjétek feltámadásotokat az Újban! Megtisztulva és újjászületve lépjetek az Úr színe elé, ha eljön az idő, és számot kell adni életetekkel.
Az utolsó figyelmeztetésem hangzott el.
Mindezt nem haragból, avagy fenyegetésből nyilatkoztattam ki, hanem azért, hogy Új Útra térítselek bennetek! Hogy lássátok meg az Igazat, a szépet, a tisztát, és eszerint cselekedjetek.
Áldásom adom rátok. Isten áldjon meg minden embert, aki szívébe befogadja Istent és az Ő Igéi szerint él!
Ámen.


Magyarország Védőangyalaként szólok hozzád


2009. február 9..


Fontos információt szeretnék átadni neked, és megkérlek minden körülmények közt a továbbítására.

Városodban ahol laksz, (Veszprém) egy olyan esemény történt, amely teljes szívükből megdöbbentette az embereket. Ez a cselekedet előre eltervezett volt, hogy ellentéteket szítson, és békétlenséghez vezessen.
Egyben egy tisztulási folyamat is, de ennek az eseménynek, a tragédiának nem kellett volna megtörténnie!
Ennek háta mögött, mindig különböző „szervezetek” húzódnak meg, akik nem merik felvállalni magukat, és a megnyilvánulás ilyen formájához folyamodnak.
Te, aki most hallod a hangom, kérlek, továbbítsd ezt az üzenetet!
Magyarország elindult egy olyan úton, amely már visszafordíthatatlan számára!
Az események bonyolódnak és egyre jobban összegubancolódnak.
Nagy erőfeszítésetekbe kerül, mire meglátjátok a tiszta képet.
A háttérben, a falak mögött, különböző összeesküvések szövődnek, és ennek szövedékét ti észre sem veszítek.
Hazátokat elárulják!
Különböző megmozdulások történek az Országban, de mindez nem elég ahhoz, hogy nép tisztán lássa a kialakult helyzetet. Amit most tehetek, hogy összefogtok, és SZÖVETSÉGET alkottok!
A SZÖVETSÉG, amely megalakult, tiszta szándékokat képvisel!
Tiszta akarattal, és kiállással teszi a dolgát, a benne lévő tagok, mind elkötelezett emberek.
Ha tiszta szívvel és nyílt segítő szándékkal csatlakoztok hozzájuk, ők létrehozhatnak egy olyan megnyilvánulást, érdek szervezetet, amely kisegítheti az Országot a bajból, és abból a mélységből ahová most jutott.
De mindehhez, hozzá kell őket segítenetek!
Ők, és a megalakult Szövetségük, olyan érdekeket képvisel, amely megadná a Nép számára a helyes értékrendet és életvitelt.
Megszabályozná, beszabályozná azokat a túlkapásokat, amely által az Ország, egy elferdített utat jár.
Kérlek benneteket, hogy minden tőletek telhető lehetőséget adjatok meg nekik, hogy előrejuthassanak és egy olyan kiváltságot élvezhessenek ez által, amelyben célzott megnyilvánulásokat tudnak tenni az Ország érdekében!
Hazátok sorsa rajtatok múlik!
Kiálltok-e bátorsággal, képviselitek-e érdekeiteket, hitvallásotokat felvállaljátok, megbecsülitek, és méltó helyére teszitek?
Nincs idő a késlekedésre,- a tettek ideje itt van, most van!
Álljatok ki bátorsággal, vállaljátok fel MAGatokat, hogy egy Új Jövőt alkothassatok!
Kérlek bennetek, hogy adjátok tovább ezt az üzenetet, már csak azért is, hogy minél több fül meghallja, és minél több szív megértse, hogy most már TENNI KELL!
Isten áldja Magyarországot és az itt élő embereket!
ÁmenA megváltás helyes értelmezése II. rész

2009. február. 06.Ti emberek, akik azt hiszitek, hogy az Igaz tanokat halljátok, most rádöbbenhettek, hogy az Igazság mennyire nem egyszerű és könnyen értelmezhető.

Én Jézus, Aki Krisztusban feltámadott, Én adom át neked az alábbi üzenetet.
Itt az ideje, hogy pontosítsuk a megváltásom „történetét.”
A cél, amellyel közétek jöttem,- nem volt Áldozat!
Egy Egységes Szemléletet, Krisztusi eszmét kívántam átadni tanításként a világnak, mely már akkor is oly mélyre süllyedt.
Ez a Tan és a hozzákapcsolódó Erők, az akkori fennálló rend számára ellenségesnek hatottak. Ez az irányzat, amely az Igaz Tanokat képviseli, az ő vallásukat és nézeteiket veszélybe hozta. Így inkább tagadásba taszították az Igaz Tanokat, minthogy elgondolkodtak volna a valóságtartalmán, és azt magukévá tették volna.
Származásomat illetően megoszlanak a vélemények.
- Ha a zsidó nép ellenem volt, hogy lehettem volna zsidó?
Az akkori rend teljesen más szabályszerűséggel bírt!
Az a nép, amely származásomat magáénak tekinti,- soha nem volt az Enyém!
Isten kijelölt Népe, Ti Vagytok Gyermekeim!
Keresztre feszítésem és árulásom, még mindig nem tisztán értelmezhető sokak számára.
Judás, aki akkoron tanítványom volt, különleges képességekkel bírt.
Számottevő igazsággal rendelkezett, de nem merte felvállalni azt.
Azokat a kiváltságokat, amelyeket ő élvezet, a többi tanítványaim, úgy szintén élvezték. Volt egy „jelenet”,amit ő félreértelmezett, ezért dühében és elkeseredettségében, áruláshoz folyamodott.
Ezzel akart rákényszeríteni, hogy visszatérjek az ő saját elképzelései szerinti rend alkalmazására, és aszerint folytassam tanítványaim nevelését.
Én ennek ellent mondtam,- „így a halált választottam”.
A földi utazásom és itt létem célja nem ez volt!
A megváltást másként kellett volna létrehoznom!
Mivel a Terv „módosult”, így Atyám, keresztre feszítésem pillanataiban váltotta meg testem, és ezzel, megbocsátása jeleként váltott meg attól, hogy abban a bűnben maradjatok, amit elkövettek ellenem.
Ebben a megfogalmazásban, más értelmet nyer megváltásom története. És ennek magyarázataként, már könnyen értelmezhető, hogy miért kerültek elrejtésre az Igazi Tanok, Kinyilatkoztatások.
De eljön az idő, nem is sokára, amikor mindez előkerül és szabályos ellentét alakul a két rend között.
Egyet ne feledjetek!
A Szív Igazsága bennetek lakik!
Azt, hogy ki és mit fogad el ebben a tekintetben, azt saját józan paraszti eszére és értelmi szintjére van bízva. Arra, hogy milyen mértékig fontos neki az Igazság és azt mennyiben fogadja el.
A mostani és az elkövetkezendő időben, hangsúlyt kap az Evangélium helyes értelmezése.
Én minden Tőlem telhető lehetőséget megragadok, hogy ezt küldötteimen keresztül pontosítsam, és az Igazságot a helyére tegyem.
Egyet kérek tőletek,- semmit sem muszáj elfogadni, de logikus gondolatokkal, az összefüggéseket követve és kikövetkeztetve, gondoljátok végig megváltásom történetét!
A szó helyes értelmezését, és annak tudatában valljátok azt MAGatokénak!
De kérlek, többször gondoljátok át, hogy helyesen értelmezitek-e!
ÁmenMagyarok, Testvéreim, hozzátok szólok!

2009. február 3.


A Korona Szentségét nem hághatjátok át! A Korona kezébe vette saját MAGa irányítását! A hozzákapcsoló erők és rendszerek, akik méltóságát el kívánják venni, erejét ki akarják vonni, - megsemmisülőben vannak.
Őszentsége megújította az energiáit, Szerves Létezőként behelyezte az Újba,az Új Energiarendszerbe, és most már ezáltal fejti ki hatását.
Ennek függvényében cselekedjetek, és vállaljátok fel magyarságotokat!
Vizsgáljátok meg tiszta-e a szándék, amellyel előálltok, és Őt szolgáljátok.
Vizsgáljátok felül lelkiismereteteket, hogy minden tőletek telhetőt megtettetek-e annak érdekében, hogy megújuljon ez az Ország?
Gyermekeim, magyarok, most hozzátok szólok!
Alkossatok EGGYET és vigyétek győzelemre a Népet!
Ne külön szándékokban gondolkodjatok, hanem egységes cselekedetekben, - tetteitek eképpen nyilvánuljanak meg!
Külön-külön hatalomra nem törhettek, és így az irányítást sem vehetitek a kezetekbe!
Gondoljatok el Országotok sorsán, hogy a fennálló rend jót, avagy rosszat szolgál. Nézzetek mélyen magatokba és találjátok meg a helyes utat, azt, ami kivisz ebből a válságból és nem még mélyebbre taszít.
Gondolkozzatok el Hazátok jövőjén, Én csak ezt kérem tőletek!
Gondolkodjatok el rajta, lesz-e újra fényes nemzet, - a Magyar Nemzet?
És azon, hogy ti mit kívántok ezért tenni, a saját helyeteken, a saját tudatossági szinteteken?
Magyarok ébredjetek, és alkossatok Új Rendet!
Ha szívedben érzed súlyát a Szavaimnak, kérlek, továbbítsd ezt az üzenetet!
A Fény kísérjen utatokon, az áldás, a békesség váljon részetekké!
Ámen.Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

2009. február 02.Gyermekeim!

Az elkövetkezendő időszakban, egyre többször szólok hozzátok és nyilvánulok meg köreitekben, mindennek oka, a női minőség megerősítése.
Nagyon távol érzitek magatokat az igazi, tiszta női energiáktól. Itt az ideje, hogy mindazt a tudást és tapasztalatot, amely mélyen bensőtökben rejtőzik, újra előhívjátok, és azt beépítsétek mindennapjaitokba.
A Család, újra fontos szerepet kap ebben az időszakban.
Nemcsak a kis családokra gondolok, hanem nagy családokra is, beleértve a Nemzetet.
Gyermekeim, most az asszonyokhoz szólok.
Számtalan kérést idéztem felétek. Számtalanszor kértem tőletek, hogy nagyobb figyelmet fordítsatok a családi értékekre.
Jobban figyeljetek oda gyermekitekre, és kellő tisztelettel neveljétek, gondozzátok őket, és ne mellőzöttek legyenek.
Ne tegyétek félre őket! Hívjátok segítségül őket és vonjátok be őket mindennapjaitokba.
Akár játékosan különböző feladatokat bízzatok reájuk, amit ők örömmel és feltétel nélküli szeretettel teljesítenek.
Ti, akik már anyák vagytok, és anyaként jelen vagytok, reátok vár ennek a feladatnak beépítése. Van akiben,mindez eredendően jelen van és így teszi a dolgát, őneki mindazok a kérések amelyek az előbb előkerültek, a lehető legtermészetesebbnek tűnnek….
De sajnos sok nő, anya, nem tudja az ősi törvényeket!
Nem tudja az anyaság igaz törvényét!
Áthágja és bántja gyermekét!
A bántásnak többféle válfaja van, a legtöbb esetben akaratlanul is lelki sebeket ejtettek gyermekeiteken, és mindez a mellőzöttség érzéséből jön elő nála. Nem érzi fontosnak magát, nincs meg a családban betöltött szerepe és feladata.
Egy családot úgy lehet egységre nevelni, ha minden benne élő egyén feladatot, részt vállal benne. Ha mindenki tiszteli, a másik elvégzett munkáját, mert azt jó szándékkal, és jó akarattal teszi.
A következő nemzedéket, gyermekeitek képviselik.
Őket most kell megtanítani a helyes értékrendre, mindazokra a szabályokra, amit felnövekvő életében, az ő értékeinek tart.
Az anyákra hárul a szerep, hogy mindezt megtanítsák nékik.
Ezzel nem azt mondtam, hogy az apák kivonhatóak a felelősség alól, nekik szintén részt kell vállalniuk ebben. De a megvalósítás nagyobb része a nőkre hárul ebben az esetben.
Kérlek bennetek, próbáljátok visszahozni otthonaitokba a békét, a szeretet varázsát. Mindazt a csendet és meghittséget, amely jellemezte a magyar rend hangulatát.
Sok esetben volt úgy őseitek idejében, hogy még betevő falat is alig akadt a házuk táján, de ők mégis boldogok voltak, mert egységet, egy családot alkottak. És ezt nemcsak mondták, hanem szentségként kezelték és élték.
Bízzatok egymásban, tegyetek egymásért és tiszteljétek egymást!
Ha rend van, békesség a családokban, a kisebb közösségekben, akkor Rend lesz a Magyar Rendben!
De tudnotok kell, hogy először kis helyeken kell kezdeni a rendrakást, mielőtt a nagyba belevágnátok.
Szerető Szívemmel átölellek benneteket, és kérlek benneteket, hogy minden tőletek telhetőt tegyetek meg, hogy Boldog asszonyként élhessétek életeteket!
Ámen.Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!