BejelentésÉletvirága

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Anyahitaként szólok hozzátok…

2010. március 05.

Anyahitaként állok előttetek…..,
- sajnos Engem már sokan elfeledtetek.
Népemnek valljátok magatokat, Rólam mégis megfeledkeztek,- ahogy ősi rítust is elfeledtek.
Sokan elfeledtétek azt az ősi minőséget, EGYSÉGET, Aki Én Magam Vagyok.

Anyahita népe nézz reám,- tekinteteddel, gondolatoddal keress Engem. Szívünkben kapcsolódjunk össze, teljesedjen be az áldás, amit az ősiség írt, alkossunk EGY MINŐSÉGET.

A Magyarok Nagyboldogasszonyaként szólok hozzátok,
- az ÖRÖK MAGBA megyünk most be, abba, Akik kezdetektől vagyunk.

- Az ÖRÖK MAG egy esszencia, különböző aspektusokkal felépítve.

Attól függően, hogy női vagy férfi minőség, választja ki magát és illeszkedik be a Teremtésbe, az Egység Láncolatába.


A MAG a mi esszenciánk.
Különböző magokra vagyunk kódolva,- de az ŐSMAG az EGY,- Ő eredendő a Teremtéssel,- EGYSÉGET alkot vele, szoros kapcsolatban áll vele,- egymásból kiáramló és befogadó mozgást végez.
A MAG a középpontunkban van, az ISTENI SZIKRÁBAN, az ISTENI MEGNYILVÁNULÁSBAN. Ott olyan kódokat hordozunk magunkban, - Akik a Teremtés kezdete óta vagyunk.

Ez a MAG szervesen illeszkedik a Teremtéshez,- hisz szerves összefüggésben, állandó áramlásban van vele.


A MAG a szívünk mélyén egy ISTENI PONT, egy szikra, amely eredendő egységet alkot a Teremtéssel, a TEREMTŐVEL.
A MAG teljességében egy kódcsoport.
Most abból a megközelítésből nézzük,- hogy mit is jelent mindez?

- A MAG ősidők óta egy nép jellemzőit, csoportját alkotta.
Őket magyaroknak hívjuk. A Teremtés kezdete óta a KÖZPONTI MAGból jöttek, a Teremtés fő ciklusából keletkeztek.
A MAGOK hosszú ideig egy állandósult állapotban voltak, EGYSÉGET alkottak, nem volt széthúzás köztük.

Aztán, mikor idegen népcsoport keveredett az Ős- Eredendő vérbe,- akkor már elkezdődtek a torzulások.

Olyan minták alakultak ki, olyan minőségek vették kezdetét,- akik sehogy sem tudtak az Ősteremtésbe illeszkedni és azzal azonosulni.

A MAG szétszakadt, szétszóródott,- darabjaira hullott.
Egy teljesen más minőség vette kezdetét, és teljesítette be magát, népesítette be a Földet.

Az EREDENDŐ MAGOK, az Ősök,- Akik az EGYből, a Szentségből, az Ősteremtésből jötte és igazak maradtak,- kevesen maradtak.
Ők egy elkülönült életet éltek, őrizve maguk tisztaságát és a TISZTASÁG FORRÁSÁT.

Teltek múltak az évek, évszázadok, és ezekből a MAGokból is többé-kevésbé a zöme kiválasztódott, mert nem tudta megtartani az ősi mintát,- így beleesett abba a mintába, ami kevert népcsoportként volt jelen.

Évszázadok láncolatán keresztül ez így volt. Keverve volt a magyar más nemzetiségű maggal.

Az ősi már kiveszőben volt,- és akkor a TEREMTŐ újat gondolt…, - megújította a MAGOT.
Kiválasztja, szétválasztja az ocsút a búzától, és íme,- újra tisztulnak a MAGOK…

- Megismerik, felismerik ősi minőségük, de ehhez jó mélyre kell hatolniuk.
Számos idegen mintát le kell vetkőzniük, ami sosem volt az övék,- csak illeszkedésükképpen magukra öltötték.

A MAGOK- az ŐSI MAGOK legtöbbje már igen mélyen van ebben a teremtésben, - mert teremti magát,- azt az ősit,- azt a minőséget, Aki mindig is volt, lesz és létezik…
Ezek a MAGOK most üresítik ki magukból a régit, szabadulnak meg az idegen mintáktól, a ráhatástól,- hogy isteni tartalommal megtöltve magukat, vállalják fel szabott feladatukat.

- Az Ősteremtés most összekapcsolódik az ÚJ megteremtésével.


A múlt, a jelen összekötődik és EGYSÉGET, TELJESSÉGET alkot,- és visszatér az ÖRÖK KÖRFORGÁSBA, a természetes ciklusba, az EREDENDŐ RENDBE és LÉTFORMÁBA amelyből kiszakadt.

A MAGOK most maguk által tisztítják ki az eltorzult mintákat,- mindazt, amely évszázadokon keresztül öröklődött, - apáról fiúra, anyáról leánygyermekre szállt és így adta tovább, örökítette tovább a hibás kódokat.
Itt az ideje, hogy végleg kitisztuljanak ezek a kódok, és az ÚJ VILÁG teremtése által mindez megújuljon, és illeszkedővé váljon.

Közvetítette: Merité
Tiszta lapra rójuk fel jövőnket…

2010. március 8.

A FÖLD számos mintáját tisztítottátok már.
Egyik lehetséges módja az ilyen jellegű tisztításnak, mikor magatokon átengedve segítitek kitisztítani az idejétmúlt, az elengedésre váró mintákat.
A másik módja, amikor a FÖLD Önmaga Lénye által tisztít ki Magából minden olyan mintát,- ami akadályozza a megújulásban, újjászületésében.

A FÖLD SZÍVANGYALAKÉNT szólok hozzátok, és azért jelentkezek most ebben a minőségben, mert fontos és szükséges, hogy megfelelő segítséget nyújtsatok ANYAFÖLDETEKNEK.
A FÖLD SZÍVE,- a FÖLD ÉLETE,- az összes minőségi rezgést magába foglalja, amit a föld Magába fogadhat. Itt ezen a ponton a SZÍVCSOKORNÁL kapcsolódik össze és ágazik szerteszét a világba.
A FÖLDANYA SZÍVE KÖZEPÉN ÉLŐ NÉPEK VAGYTOK,- megérzitek a SZÍVE rezdüléseit, fájdalmait…
Érzitek az örömét, azt, amikor fellélegzik, amikor átadja Magát a teremtésnek és újjáteremti Magát…
SZÍVE szívetekkel összekapcsolódik,- érzitek a hívást, amely abból ered,- TEREMTSÉTEK ÚJJÁ, ÚJÍTSÁTOK MEG MAGATOKAT.
Szívetek mélységeit kössétek össze az ÉG magosságos csodáival és a FÖLD mélységes szentségeivel.


- Szívünkben sok fájdalom van, mely az ősidőkből ered.
Mikor meggyaláztak, semmibe vettek bennünket. De mi ezt a fájdalmat tovább már nem hurcolhatjuk magunkkal, nem terhelhetjük vele az újjászülető ANYAFÖLDET.
Ezt a mintát le kell vetnünk magunkról,- és meg kell bocsátanunk…
Zárt szívvel, fájó lélekkel nem lehet őszintén szeretni, nem lehet újat teremteni.
Itt az idő, hogy letegyük a múlt fájdalommintáit, - de most már végleg a gyökerekig menjünk le és hozzuk fel MAGunkból mindazt, ami ott megtapadt.
A múltat és a jövendőt kössük össze, de már megtisztítva kössük össze.
Tiszta lapra rójuk fel jövőnket…
A múlt ne egy szomorú emlék, tapasztalás legyen, s ne fájdalom.
Tapasztalás, amely abból ered, hogy megengedte láttatni velünk, - mi a helyes és mi helytelen.
Gyökerekig lehatolva tisztítsuk ki magunkból azt a fájdalommintát, amely még akadályozza a tisztánlátásunk, teljes megújulásunk.
Csak tiszta alapokra építhetünk újat, törmelékekre nem építkezhetünk,- ez így van az egyén és a Nemzet sorsában is!
Tisztulásunknak ára van,- fájó és lehúzó energiákat kell átélnünk, hogy elengedjünk…
Csak tudatos feloldással és elengedéssel tudjuk segíteni a FÖLDANYA SZÍVÉNEK tisztulását, fájdalmai feloldását, megújulását,- de az ANYAFÖLDÜNKET szabadítjuk fel ezáltal.
Az ÚJ VILÁGBAN már nincs helye fájdalommintának, csak megújulásnak.
Saját magunkon keresztül, tudatosan segítsük a FÖLD SZÍVKÖZPONTJÁNAK ÚJJÁSZÜLETÉSÉT.
Minden tőlünk telhetőt tegyünk meg annak érdekében, hogy ne mérgezzük tovább ANYAFÖLDÜNK,- se szóval, se tettekkel, se különböző vegyszerekkel, se más megnyilvánulási formákkal.
Ez által egy lehetőséget kapunk arra, hogy új jövőt írjunk, ÚJ Világot teremtsünk,- de mindezt csak magunkon keresztül valósíthatjuk meg.
A megváltást mindenkinek saját magában kell véghez vinnie.
Az Úr megadja számunkra azt a lehetőséget, hogy megszabadítva, felszabadítva magunkat, újjászülessünk,- és összefogja egymással egyet alkotva, felszabadítsuk magunkat és Országunkat. Ez hozza meg a szebb, a jobb jövőt,- amelyet a magyarok, a feltámadás ünnepeként emlegetnek.

Én teljes szívemből kívánom,- ÍGY LEGYEN!
Áldás!

Lejegyezte: Merité

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!