BejelentésÉletvirága

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Májusi Közvetítéseim

Szeretettel köszöntöm kedves Látogatóimat!
Az itt található írások szabadon terjeszthetőek módosítás nélkül. Kérem, hogy minden esetben a nevet és forrást jelöljék meg.
Köszönettel: Feketéné Lendvai Katalin


 • Relax Music

 • Kristályszív tudatosság a magyarság vonatkozásában.

  2009. május 27.

  A FÖLD Szerves Rendjébe csak azok az egyének kötődhetnek be, Akik a KRISZTUSI SZÍV MINŐSÉGBE be tudnak helyezkedni.
  Feltudják venni ezeket az energiákat, be tudják kötni, és áramoltatni képesek magukon keresztül.

  A KRISTÁLYSZÍV együtt rezeg, és
  teljes összhangban van a FÖLD SZÍVÉVEL.
  Mivel ezek a kódok az elmúlt napokban aktiválásra kerültek,
  a FÖLD azon területe, ahol a SZÍVcsakra minősége helyezkedik el energetikai szinten,- aktiválva lett.
  A Kárpát- medence területe, egy szerves megújulási folyamaton ment keresztül az elmúlt napokban.
  Ennek eredményeképpen, a magyarság helyzete újra fő feladatkörbe helyeződött át.
  Részletes tervek készültek e NÉP egyensúlyba állítása érdekében.

  A MAGYARSÁG helyzete fő feladat és jogkörként az elsődleges helyen szerepel.
  Beilleszthetővé vált az adott RENDBE, mivel fel tudta venni és meg tudta újítani a Szerves létezési Lét formát.
  A Kárpát medencében élő magyarok lélekszinten felvállalták a feladatukat. Ezt követően ezeknek a vállalásoknak a feltárása következik.


  Próbáljátok megérezni a saját helyeteket és terveteket a MINDENSÉGBEN.
  Próbáljátok megkötni és beföldelni az energiákat, és minél szélesebb körben behívni azt az erőt, Aki segítséget nyújt ebben, mint fizikai, mint szellemi szinten.
  Áldottak legyetek TI és minden Létező, Aki a FÉNY útját járja, és ebben valósítja meg MAGát!
  Ámen.

  A FÖLD Szerves Létezőinek RENDJE

  2009. május 24.

  Szerves Létezőnek számít:
  - AKI tiszteli a FÖLD SZENTSÉGÉT és benne foglaltakat, a JELENVALÓKAT.

  JELENVALÓ:
  - A Szerves Létezők leképződése.
  Fizikai formában megnyilvánuló minőség.


  SZERVES és szervetlen Létezőkre bontunk benneteket.
  A szervetlen létezőknek nincs létjogosultsága az ÚJ FÖLD terében és jelenében. Ők egy másik idősíkra helyeződnek át.
  A két lét egyre távolodik egymástól, időbeli elcsúszások vannak.
  A szervetlen létezők nem tudnak bekötődni a FÖLD terébe, mert az ÉLET SZENTSÉGE és ezzel járó TÖRVÉNYEK megakadályozzák létüket, megnyilvánulási formájukat.

  Szervetlen létezők:
  - Azok az egyedek, akik az ÉLET SZENTSÉGÉT áthágják, figyelmen kívül hagyják. Sőt, mint megnyilvánulási formát, egy olyan minőségbe kívánják áthelyezni,- amelyben a FÖLD szervetlenné, élettelenné válna. Kiaknáznák a kincseit, erőforrásait, mindazokat a termőterületeket, amelyek a Jelenvaló minőségét támogatják.


  Éppen ezért, nekik ellent mondunk, és egy más idősíkra helyeződnek át.
  Ami azt jelenti, hogy a két Lét egy olyan formátumot alkot,- ahol legkisebb a súrlódási felület.
  Mindaz, amit a „szervetlenek” létre akarnak hozni, romba dől.
  A FÖLD ANYA nem támogatja őket, nem tölti fel létüket és megnyilvánulási formájukat a FÖLD ELEMÉVEL,- ennek következményeképpen egy vegetáció jön létre,- amelynek eredményeképpen megkezdődnek a „csapatkivonások”.

  Most megkérdezhetitek,- hogy mindez hogy zajlik le?
  Térjünk a tárgyra Kedveseim!
  A szervetlen létezők önmagukat mérgezik, mint mentális, mint fizikai szinten. Ezáltal egy olyan közegbe kerülnek, amelyben nem képesek felvenni a SZERVES LÉTFORMÁT.
  Ennek okaként és a vegetációs folyamat eredményeképpen,- egy olyan hatásmechanizmus jön létre,- hogy ők nem képesek azt a megnyilvánulási formát magukon keresztül átáramoltatni, - amely építi, feltölti őket az ÉLET EREJÉVEL és SZENTSÉGÉVEL, ezért amíg a vegetációjuk tart, itt élnek, utána egy másik Létbe kényszerülnek.


  Hosszú, évekig tartó folyamatot vesz igénybe, mire egy letisztult állapot bekövetkezik,- talán 2012,- ez az utolsó dátum, ami meghatározó pontként szerepel.
  Itt már, ebben az időszakban egy olyan minőségű LÉT kialakítására kényszerültök, amelyben, csak az aranykori állapotnak megfelelő egyedeket tekintitek Jelenvalóknak, a FÖLD, SZERVES LÉTEZŐINEK és MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁJÁNAK.

  A FÖLD SZERVES RENDJÉBE tartoznak:
  - az emberi megnyilvánulási formák.
  - különböző egyedek, akik az ember közelségében élnek.
  Gondolok itt,- az állat-növényvilágra, kristályokra, ércekre, és mindazokra a szerves anyagokra, amelyek az ÉLETFORMÁTOKAT létükkel támogatják.


  Különböző egyedek átminősülnek és egy másik Létbe térnek.
  Ők ott teljesítenek feladatot. Földi létük lejárt, megnyilvánulási formájukat egy másik síkra helyezik át.
  Ennek eredményeképpen kialakul egy olyan REND, amelyben aranykori állapot uralkodik.
  ISTEN és az ÉG Angyalai legyenek veletek!
  Ámen.


  A HATHOROK üzenete

  2009. május 22.

  MI, Akik az egyesült Fény invokációján keresztül lépünk kapcsolatba veletek, a Fény Képviselői,
  - Hathori minőségben (megnevezve magunkat)
  szólunk hozzátok.
  A Hathori generáció az ősi civilizáció kezdete óta részeteket alkotja. Többféle megnyilvánulási formában vett részt a Föld Rendjében, és töltött be, fontos, megnyilvánító feladattal látta el a Csillagcsaládjából érkezett küldötti minőségeket.

  Az idősíkokról beszélünk most nektek.
  MI, Akik mostantól fogva, egységet alkotunk az üzenet közvetítőjével,
  - kijelentjük nektek embereknek,
  hogy a mai nappal 2009. május 22,-vel az idősíkok amelyek átfedték egymást, visszalettek állítva az adott RENDBE, és az adott, megszokott helyére.

  Ciklusokon keresztül jött létre egy olyan torzulás, amelyben a Bolygó, mint Szerves Létező és Jelenvaló, egy torz mintát vett fel, és ennek eredményekében, az idősíkok átfedték egymást, és nem a megszokott ütemben/ritmusban haladtak egymás mellett.
  Ez azt jelenti, hogy most a visszaállított időzóna eredményeképpen, a (rohanás, amely a felgyorsult világ részét alkotta, és innen indult ki) visszaáll a megszokott, EREDENDŐ HELYÉRE.
  Kérünk benneteket figyeljetek magatokra, és lássátok meg az így kialakult RENDET.
  Azok a küldötti minőségek, akiket a mai naptól fogva KÉPVISELŐKÉNT nevezünk meg,- elkezdték a munkát.
  A vállalásukat felvették, EGYSÉGET alkot a BOLYGÓ MINŐSÉGÉVEL és RENDJÉVEL.
  A Hathori generáció újra visszatért, aktiválta KÉPVISELŐIT, és innentől fogva, rajtuk keresztül adjuk át az üzeneteinket, tanácsainkat, meglátásainkat.
  Az egyesült Fényinvokáció csatornáján keresztül érkeztünk teretekbe,
  - ami azt jelenti, hogy EGY SZERVES MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁT és RENDET alkotunk, ami EGYSÉGBEN áll a BOLYGÓ RENDJÉVEL.
  Az egyesült fény vibrációja, mint gyógyító, és mint kiegészítő lehetőség nyilvánul meg a FÖLD számára.

  De most beszéljünk az emberi értékekről.
  A ti világotokban, és azoknál a (küldötti), KÉPVISELŐI minőségeknél, sőt mindezt a rendszert különválasztva és félrehelyezve, a normál emberi minőségű és tudatú emberek életterében borzasztó nagy hiányosságokat véltünk felfedezni.
  Az életükből alapvetően hiányzik a biztonság.
  Az elkötelezett munka eredményeképpen bizonyos minőségektől elesnek, és ennek függvényében egy olyan életminőségbe kerülnek, helyeződnek át akaratuk ellenére, amely korlátként és visszahúzó tényezőként hat számukra.
  Most ezeket a minőségi változásokat kívánjuk helyrebillenteni, és adott RENDBE beilleszteni.
  A Krisztusi Tanács elé került ez az ügy felterjesztése, komolyan folyik a tanácskozás a REND ez irányú helyre állítása érdekében.

  MI, Akik a Fény Képviselőiként szóltunk hozzátok, kérünk benneteket,
  - hogy vállalásaitokat felvéve, megerősítve, EGYSÉGES RENDET alkossatok a KRISZTUSI VILÁGBAN.
  A FÉNY legyen veletek!

  Az ÚJ VILÁG beköszöntött

  2009. május 20.

  Az elmúlt időszakban nagyon sok minta bekötésre került.
  Sikerült beföldelni azokat az energiákat, amelyek az ÚJ VILÁG részét alkotják.
  Éppen ezért bizton kijelenthetjük,
  - MI, Akik az EGYESÜLT FÉNY INVOKÁCIÓJÁN keresztül egy
  ÚJ MINŐSÉGBEN tértünk meg, és EGY ÚJ MINŐSÉG által, megnevezve magunkat,
  - a FÉNY KÉPVISELŐINEK,- adjuk át az üzenetet.
  Éjjel egy olyan változáson ment keresztül a Bolygó, amelyben felvette mindazt a szükséges energiát, amelyre még szüksége volt az
  ÚJ VILÁG beköszöntéséhez.
  MI a FÉNY KÉPVISELŐI, egy- két embernek megjelentünk és kinyilatkoztattuk magunkat.
  Éppen ezért arra kérünk bennetek, hogy tiszteljétek a LÉTET, amelybe megtértetek.
  Tiszteljétek azt az ÉLETET, amely, benne gyökeredzik.
  A FÉNY MUNKÁSOK új csatornákat nyitnak meg a következő időszakban,
  - ez mind az ÚJ VILÁG LÉTÉT erősíti meg.
  Sok olyan minta kerül még bekötésre, amelyben a SZERVES LÉTEZÉSI MINTÁK új kódokat tárnak fel előtettek.
  Arra kérünk benneteket, hogy mindenki a saját tudatosságával/saját tudatossági szintjének megfelelően kezdjen el dolgozni az ÚJ VILÁG megerősítésén, beföldelésén,- amelyben, az ő saját léte is olyan energiákhoz jut, amelyben fel tudja venni az adott, a számára megfelelő ritmust.
  A FÉNY KÉPVISELŐI számos civilizáción keresztül veletek voltak, részeteket alkották. Most azok a FÉNY KÜLDÖTTEK, Akik szervesen kapcsolódnak hozzánk, egy új megvilágítást tárnak fel előtettek,- nemcsak a Bolygó Létével kapcsolatban, hanem a Teremtéssel, és az Élet Szentségével kapcsolatban is új megvilágításba helyezik át a dolgokat.
  Minderre azért van szükség, mert a változásokkal együtt kell haladnunk, és fel kell vennünk azt a ritmust és azt a megnyilvánulási formát, amelyben az ÚJ VILÁG szervesen begyökeredzik, és működő képessé válik.
  MI, Akik a FÉNY KÉPVISELŐIKÉNT szóltunk, most elbúcsúzunk tőletek.
  Egy idő múlva újra jelentkezünk, és új tanácsokkal és feltárandó kódokkal látunk el benneteket.
  A FÉNY legyen veletek!  A FÖLD változási folyamata

  2009. május 17.
  (20 óra)

  Én az Isteni Éned, ÁhimRÉ szólok most hozzád és adok át neked egy üzenetet.
  A testi fájdalmak és a lelki/mentális egyensúlyvesztések, mind a FÖLD változási folyamatával állnak kapcsolatban.
  Ebben az időszakban sokkal feszültebbek vagytok, és úgy hattok.
  Mindez a FÖLD mágneses vibrációjából ered.
  Elmesélek/átadok neked egy történetet.

  Ti, akik küldöttként most itt vagytok, jelen vagytok, már számos kultúrában éltetek. Különböző testetöltésekkel és megnyilvánulási formákkal, illeszkedtetek/illeszkedtek a FÖLD SZERVES RENDSZERÉBE. Ebben a RENDszerben, a ti megnyilvánulási formátokra nagy szükség van, nagyobb mint valaha.
  A FÖLD, mint SZERVES EGYSÉG és HATÓ, a MINDENHATÓ felügyelete alá tartozik. Az ő közreműködésével jöttek létre a világok, és alkottak egy olyan galaktikus pályát, amely most mozgatja ezt a RENDet.
  Ez a REND most kiborult az egyensúlyából.
  Látszólag egységet és összeszedettséget alkot és mutat, de aki mélyebben belát a színfalak mögé, az láthatja, hogy ez valójában nem így van.

  Egy olyan rendszer részesei lettetek, amelyben egy ÚJ VILÁG SZÜLETIK.
  De mint a vajúdó asszony is a legnagyobb/feltétlen bizalmát adja a TERMÉSZET irányában, ti is ezzel feltétel nélküli bizalommal és SZER-ELEMMEL szavazzatok a FÖLDnek egy ÚJ ÉLETET.
  Másképpen nem tudtok kiválni/ kilépni az adott rendszerből, mert nem látjátok, láthatjátok az összefüggéseket.

  Sok mindent a mostani időszakban nem adunk tudtotokra néktek, nem adunk a tudatotokba. A tudat és az ahhoz kapcsolódó megnyilvánulások elértek egy olyan határhoz, végítélethez, amelyben már a legnagyobb jóindulat mellett sem hozzák tudatotokba az előtettek álló lépéseket.
  Mindez azért van, mert ha tisztában lennétek a feladat nagyságával MAGosságával, akkor már előre elrettennétek és blokkolnátok magatokat. Így már nagyon sokan nem öt érzékszervvel rendelkeztek, hanem a minőségi változásnak köszönhetően, kifejlődött mind a hét érzékszerv, sőt most már ebben az időszakban a nyolcadik van kifejlődőben.

  Most arról írunk, hogy tudjátok magatokat egyensúlyban tartani, hogy ne legyetek billenékenyek. És ha ennek ellenére kibillentek egyensúlyotokból, nem mindegy, hogy mennyi időt töltettek az egység megbontott/ megbillent állapotában.

  Most kérlek benneteket, vegyetek egy mély lélegzetet… minden felhalmozódott feszültséget engedjetek az útjára,… szeretettel engedjétek el, hogy ne alkossa részetek, és ne kösse meg az energiátok bizonyos/szükséges részeit.
  Sok mindent fel tudtok hozni a légzés által, mély és mélyen ülő dolgoktól tudtok megszabadulni, ha odafigyeltek a légzésetekre.
  Az emberek többsége általában felületesen lélegzik, a tüdő kapacitásának az egy negyedét használja. Gondolhatjátok, hogy ez ebben a formában mennyire megterheli a szervezetet. Éppen ezért újra felhívjuk a figyelmet a légzés fontosságára.
  Tehát ott tartottunk, hogy mély belégzés egészen le a hasig, a Haráig, ott tartsátok bent egy lélegzetnyi másodpercig a levegőt, majd préseljétek ki a levegőt….
  Jó megvan,… most a szervezet egy új löketet kap, mert a vérkeringés felfrissül, a vér megtisztulóban,- és újjászületőben lesznek azok a kódok, amelyeket most felébresztetek.

  Kedveseim, most nagyon figyeljetek rám,- egy olyan légzési és azzal együtt, egy helyre állító technikát szeretnék átadni számotokra, amely különösen fontos lesz most ebben az időszakban.
  Az egyesült Ének, mint invokációt hozták le és adták be a tudatba.
  De sokatoknál ez még többnyire nem ismert tézis, éppen ezért kérlek bennetek, most jól figyeljetek.
  Amikor (az előzőekhez visszakanyarodva) elértétek mély belégzéssel a Hara-központot, akkor egy másodperc erejéig tartsátok bent, formáljátok át mindazt a levegőt, amelyet az előbb magatokhoz vetettek.
  Ennek azért van különös jelentősége, mert ez az élettel teli energia a pránavezetékbe csatlakozik be.
  A pránavezeték testetek középső részén, a főcsatornában foglal helyet, és szerves egységet alkot a központi részetekkel.

  Fontos, hogy rákapcsolódjatok erre az energiára, és ezt használva szervesen kötődjetek a FÖLD ANYJÁHOZ, mint SZERVES MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁHOZ.
  A pránavezetékhez nádik csatlakoznak a test közbülső részéről. Ezek szolgáltatják az energiaáramlást, és a test számára szükséges nedveket. Ha itt a rendszer bedugul, valami végett elakad, akkor feszülté válik ez a terület. Ezen úgy segíthettek, ha magatokra figyeltek, jobban mint előtte.

  Most arról van szó, hogy egy olyan szerves kötődési formát kell kialakítanotok a FÖLDhöz kapcsolódóan, amelyben önmagatok tudatát és valóságát irányítjátok.
  Különböző technikákat nem tartunk szükségesnek átadni néktek, mert mindenkinek a saját Énje a közvetítő, és ennek függvényében, ő hozza tudtára a számára megfelelő és szerves mintát, amely által töltekezhet és megpihenhet az EGYSÉG állapotában.

  A mélyreható gyökereiteket újítsátok meg a FÖLD ANYA vonatkozásában, kérjétek az egymásra-hangoltság érzését, és amikor szükségesnek érzitek a pránavezetéken keresztül, engedjetek aranyszínben tündöklő FÉNYT feléje, és mindez töltődjön fel az EGYSÉG szeretetével és erejével.

  Ha mindezen már túl vagytok, és ennek ellenére még mindig nem érzitek az EGYSÉG állapotában magatokat, akkor kérlek bennetek, hogy hívjátok RAFAEL ARKANGYAL jelenlétét, és kiegyensúlyozó szeretetét.

  Most ebben az ÚJ időszakban az Ő LÉTE különösen fontos szerepet kapott. Mivel Ő nemcsak mentális/tudati szinten dolgozik, hanem Őrzője a RENDnek, mint SZERVES MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁNAK, éppen ezért nála jobban, senki nem tud energetikailag egyensúlyba hozni, és az EGYSÉG állapotába visszaállítani benneteket.

  RAFAEL ARKANGYAL Létét most visszavonultnak érezhetitek.
  Valójában nem az, mert a FÖLD mély rétegén dolgozik, gyógyítja mélyen elraktározott, évezredek óta őrzött sebeket, amelyek mélyen el voltak takarva és el voltak fedve még a FÖLD, mint SZERVES LÉTEZŐ számára is. Ezzel együttemben belőletek is legmélyebb rétegekből tárjuk fel ebben az időszakban a gyógyítandó sebeket és mintákat.
  Ez többnyire nem kellemes érzéssekkel társul, de nézzünk csak dolgok legmélyére. Egy seb, ha gennyedzik és tisztul, akkor csak úgy tud meggyógyulni minél előbb, ha felszínre hozzuk és kitisztítjuk a mérgeket.
  Ez a legmélyebb mélységekből tör elő. Éppen ezért ebben az időszakban nagyon tudatosak legyetek. A mérgek „kinyomása,” feloldása történik ebben az időszakban.

  A küldötteknél ezt már leteszteltük, és többnyire túl vannak a nehezén.
  Az ő dolguk annyival nehezebb, hogy valójában nem adtuk a tudtukra, nem adtuk a tudatukba a történéseket.
  ŐK mint Szerves Megnyilvánulási Formák és Erők, már felhatalmazottak arra, hogy a FÖLD ezen korszakában segítő kezeket nyújtsanak megrekedt, elakadt, kétségbeesett társaik felé, de mindezt csak úgy tudják megtenni, ha ők is végig mennek ezen a számukra is megterhelő folyamaton.

  ŐK azok az ATYA számára kedves gyermekek, akik nagy mélységeket összekötik a legnagyobb magasságokkal. Ezért kérünk benneteket, tartsátok tiszteletben az Ő létüket, és szervesen segítsétek őket, támogatásotokkal „etessétek” őket.
  Ebben a formában a FÉNNYEL való ETETÉSRE gondoltam.

  Lehet, hogy most meglepődtök a szóhasználaton, de hadd fejtsem ki bővebben, az ETET szó jelentését.
  ETETNI csak azt lehet, akit SZERETSZ, SZER-ETETTEL, -ETETSZ, szeretettel lehetsz.
  Csak az iránt tudsz szeretettel lenni, aki részedet alkotja, akivel egy voltál a TEREMTÉSBEN, aki veled EGYSÉGET alkotott,- a legkisebb, a legparányibb megnyilvánulási formában is.

  SZER- ETET-TEL lehetsz a társad iránt, a férjed/ feleséged, szeretőd/ szerelmed, gyermeked irányában, édesanyád/apád irányában, és még sok mindenkivel szemben, nem kívánom most felsorolni, feltárni a mibenléteket.

  A REND mely az elmúlt időszakban életbe lépett, SZERVES EGYSÉGET alkot a FÖLD RENDJÉVEL, és minden LÉTEZŐVEL és MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁVAL.
  Éppen ezért arra kérlek benneteket, hogy a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordítsatok az ÚJ RENDRE, és MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁKRA, és a FÖLDRE, mint SZERVES LÉTEZŐRE.

  Az elmúlt időszakban lehet, hogy mondanivalómat egy kicsit bővebbre fogtam, de mindez azért van, mert az Én, akivel együtt dolgozik, és egységet alkot, egy olyan mintán és megnyilvánulási formán megy keresztül ebben az időszakban, és az elkövetkezendőben, ami mindenképpen hatással van a FÖLD RENDjére és megnyilvánulási formájára.
  AZ ANYASÁG, mint egység lép fel nála. AZ ANYA szót és mélyebb értelmezését a következőekben tárgyaljuk meg.
  Addigra a Lét, mint szerves megnyilvánulási forma, egy olyan időszakához és korszakához ér, amelyben felveszi, mert rendelkezésére állnak azok a kódok és azok a lehetőségek, amelyeket be tud építeni magának.

  Most elbúcsúzom, mindenkinek kívánom azt, hogy létében/éltében a legjobb és a legszélesebb lehetőségeket használja ki, és azt kamatoztassa is. Áldás, békesség, SZERELEM, ami az ÚJ VILÁG részét alkotja,- e nélkül az ELEM nélkül, nincs, SZER-ELEM.
  ÁMEN, ÁMEN, ÁMEN.


  Kígyó Csillagnemzettség

  2009. május 15.


  KA vagyok a Kígyók Bölcse. A TUDÁS ŐRZŐJE vagyok.
  Elmondom a jellemzőiteket.

  A Kígyók nemzettségébe tartozóak, általában magányosan, egyedül, vagy kevés emberrel érintkezve, a társadalomtól elvonulva teljesítik be vállalt küldetésüket.

  Időszakonként visszatérnek és nyilvánosság elé lépnek,- ilyenkor nagy szükség van a jelenlétükre, amely saját maguk lényéből ered.
  Ősi tudással rendelkeznek ők, ősi korokban játszottak a Föld vonatkozásában jelentős szerepet.
  Most újra visszatértek és megújították magukat.
  Gyógyító- tanító energiájukra nagy szükség van a jelenben.

  Most olyan kódokat adunk át nektek, kik ezt a Csillagnemzettséget képviselitek,- amelyben öntudatra ébredtek, feltárulnak bennetek az eddig zárva lévő kapuk, felszínre tőr az a tudás, amely eddig is részeteket alkotta, csak mostanáig zárva volt előtettek.

  KÍGYÓK NEMZETTSÉGE ÉBREDJETEK!
  ÁLLJATOK SORBA, SORAKOZZATOK FEL!
  TALÁLJÁTOK MEG a KÖZÖS KAPCSOLÓDÁSI PONTOKAT, AZOKAT a LEHETŐSÉGEKET, AMELLYEL EGYMÁS SEGÍTSÉGÉRE LEHETTEK!


  Ők általában az ősi civilizációban öltöttek testet, mindig fontosabb korszakokban vállaltak vezető szerepet.
  Most újra itt az idő, hogy előlépjetek, és tudatosságotokkal emeljétek a Nemzetet!
  Azt a rezgést, amelyet mélyen magatokban hordoztok, most árasszátok ki a körültettek élőkre.
  Ezek a rezgések nagy Fényvibrációval bírnak, mely megemeli a körülöttetek élő egyének vibrációiját, és ezáltal egy magasabb tudatossági szintre léphetnek.
  A Kígyó Bölcsek általában 12-24 karéjos beavatottak voltak. És most is vannak ilyen testben élő személyek.

  Feladatuk általában eltérő az átlagostól, a megszokottól.
  Nem rendhagyó képességekkel rendelkeznek. Vállalásuk eltér a többi emberétől, tudatosságuk vállalt feladatuk érdekében és véghezviteléhez átlagon felüli.
  Ők azok a bölcs lelkek, akik nemzettségeken át veletek voltak és maradandó megnyilvánulásokat, tetteket, cselekedeteket,emlékeket tártak fel előtettek.

  Ma is élnek köztetek ilyen személyek.
  Létüket/nemzettségüket nem fedik fel, sőt bizonyos módszerekkel eltakarják, hogy környezetükben ne keltsenek feltűnést. De, általában jellemzőik eltakarása ellenére is kitűnnek a környezetükből, mert az átlagostól teljesen eltérő vállalással/küldetéssel és ennek megfelelő, energetikával rendelkeznek.

  Most ennyit szólnék röviden a KÍGYÓK CSILLAGNEMZETTSÉGÉRŐL.
  Ha késztetést érzel magadban, hogy közéjük tartozol-e, szólíts engem
  KÁ-t, a Bölcsek Bölcsét, és megsúgom,- amennyiben hozzánk tartozol.


  Nyisd ki Előttem SZÍVED ajtaját

  2009. május 14.-i közvetítésem
  (12 óra)


  Szívetekben- lelketekben, ebben az időszakban mélyre hatoltok.
  Nagy mélységeket és nagy magasságokat jártok be.
  Utolsó próbák ezek,- A HIT PRÓBÁI.
  Én Jézus, Aki Eggyé váltam az Atyával és megszentelődtem benne, kérlek benneteket,- TARTSATOK KI!
  Hallgassatok a szóra, a belső szóra, amely lelketek, szívetek legmélyéről tőr elő. Nézzetek szembe és mondjatok ellent a csábításnak, a gazságnak, az indulatnak,- és
  CSAK a SZERETET EREJE LEGYEN VELETEK!
  A SZERETET ellen semmit sem tehetnek!
  Nincs oly erő, aki a SZERETET hatalmával szembeszáll, ha ezt megteszi, ISTEN ellen teszi.

  Édes kicsi Gyermekeim!

  Kitartásra ösztönözlek benneteket!
  Tudom, számotokra nehéz idők jöttek.
  Sokan szenvedtek, és nem látjátok ebből a kilátástalanságból a kivezető utat.
  Én soha nem hagylak el benneteket, veletek vagyok az idők végezetéig!
  Csak kérjetek és kérjetek, Velem legyetek!
  Végtelen szeretetemmel átölellek bennetek, feloldozom lelketek, elűzöm a fájdalmat, meggyógyítom a mérges sebeket.


  KRISZTUS VILÁGÁBAN, gyermekként élni nem könnyű.
  A SZERETET kell, hogy meghatározza cselekedeteket!
  A SZERETET, amely előrevezet, és engedi a FÉNYT láttatni veled!
  Nem bújhatsz el, és nem adhatod át magad a fájdalom mintáinak, mert ha így teszel,- ELVESZEL!

  Én csak akkor tudok számodra segítséget nyújtani, ha tekintetedet REÁM emeled, karjaidat FELÉM kitárod, szívedben utat nyitsz az ÉN SZERETETEMNEK.
  Akkor,- ha hívsz ENGEM, Én részt veszek az életedben, társaddá válok, és életed minden egyes pillanatában veled tartok.

  A KRISZTUSI ÚT soha nem tartozott a könnyen bejárható utak közé. Keskeny, és sűrű, szúrós indákkal van tele.
  Minden egyes lépését, önmagadba vetett bizalmad,
  és BELÉM vetett HITED által kell megjárnod.
  Van, amikor nem látod a FÉNYT, és lesz, amikor eltűnik a REMÉNY.
  De, ÉN akkor is veletek maradok, ha nem láttok, és nem éreztek magatok mellett ENGEM.

  Van úgy, hogy hosszú és kemény próbákon kell keresztül mennie a LÉLEKNEK,
  hogy megérlelődjön, és ragyogó tisztaságúvá váljon.
  Most ezt az időszakot élitek.


  Szeretlek benneteket,- teljes SZÍVEMBŐL szeretlek benneteket.
  SZÍVEM ajtaja nyitva áll előtettek,
  - ÉN soha nem fogom megkérdezni, hogy eddig hol voltál, és miért nem ENGEM választottál.
  - Térj be HOZZÁM kedves, hadd könnyítsek életeden.
  Hadd vegyem el a fájdalmat belőled, és mutassam meg az utat, mely előre, a FÉNYBE vezet.

  Áldás és Békesség szálljon minden gyermekemre.
  A REMÉNY ne hagyjon benneteket!
  KRISZTUSI Fényemmel és Szeretetemmel átölellek benneteket.
  BENNEM REMÉLJETEK!
  Ámen.


  A TÜNDÉREK visszatértek a FÖLDI LÉTBE.

  2009. május 13.


  Wi-Csau-Ling a Természet Őre vagyok.
  Mítosztól mítoszra térek vissza, mely a természetből ered.
  Sokan talán mesének látjátok ezt történetet, mert túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.

  Tündérkert Királynője visszatért, Ő őrzi az ősi titkokat és átjárókat.
  A Kapuk még le vannak zárva, de eljön az az idő, amikor egy szempillantás alatt mindez feltárul előtettek, és betekintést kaptok egy olyan világba, amelyből születettek és megtértetek a földi honba.

  Kilenc leánytestvérről szeretnék mesélni nektek, akik különböző tulajdonságokkal rendelkeztek.

  Az elsőt nevezzük - Yóságnak
  Másodikat - Gazdagságnak
  Harmadikat - Szerénységnek
  Negyediket - Tomboló Viharnak
  Ötödiket – Lázadásnak
  Hatodikat – Csodaszépnek
  Hetediket – Igazságnak
  Nyolcadikat – Egységnek
  Kilencediket – Teremtőnek


  Ezeknek a lányneveknek mindegyike egy kódot tartalmaz,- egy megtestesülési kódot. Minden emberben van egy ilyen kód, bizonyos részekben megnyilvánul benne, és ennek kiteljesítése és egyensúlyba hozása az ő feladata.


  De talán térjünk vissza a kilenc lánygyermekhez, akik már kicsi gyermekkorukban különböző tulajdonsággal rendelkeztek.

  Az első lánygyermek Yóság, maga volt az élet. Őszinte lényével elbájolta a körülötte élőket. Nem volt olyan kérés, amit ő ne teljesített volna, még ha ez fáradságos munkát is jelentett számára. Őszintén, tiszta szívvel tette, mert örült a lelke, hogy tehette.
  A második lánygyermek Gazdagság, dölyfös volt, pont az ellentettje a testvérének. Naphosszat csak a rezidenciájában üldögélt, kincseit számolgatta, javait halmozta. Egy kedves szó, bájos mosoly nem hagyta el az ajkát.
  A harmadik lánygyermekhez, Szerénységhez, a szépség is párosult és kiteljesítette. Visszahúzódó volt, de teljes életet élt.
  Szerette a természetet, az állatok, a barátainak szegődtek, ebben teljesedett ki az élete.
  Tomboló Vihar egy makacs lány volt. Ha nem az történt vele amit ő akart, mindjárt dühöngött, ordított,- olyan energiákat mozgatott meg, hogy a körülötte élő emberek inkább menekültek előle.
  Lázadácska nevű gyermeken pedig végképp nem lehetett kiigazodni, tetteit kiszámítani. Minden pillanatban mást gondolt és eszerint is cselekedett. Mindig a fenn álló rend ellen lázadt, hogy valójában miért, erre a választ ő sem tudta.
  Csodaszép, naphosszat a tükör előtt üldögélt, és csak a saját szépségével volt elfoglalva. Saját magát babusgatta, és semmi mással nem foglalkozott, csak a szépsége megőrzésével. Kemény és rideg volt.
  Igazság visszahúzódó életet élt,- figyelt, szemlélt. Figyelte a világ dolgait, átgondolta,- átformálta, és ezek után megpróbálta az Igazság oldalára billenteni.
  Egység és Igazság nagyon jól kijöttek egymással. Egyforma értékeket képviseltek. De míg Igazság mindig biztosan állt a talpán, Egységet sokszor megérintette a „vihar szele”. Sok energiát fektetett bele, hogy egységbe hozza magát és a körülötte élő embereket.
  Teremtő , az utolsó lánygyermek volt a legkisebbik. Ő mind, az összes előtte született lánygyermek tulajdonságával rendelkezett. De valahányszor észrevette, hogy a hamisság, az igazságtalanság, egyensúlytalanság, a tomboló vihar, és a kapzsiság akar felülkerekedni és elhatalmasodni rajta, azon nyomban átformálta MAGában ezeket a tulajdonságokat.
  Minden egyes alkalommal a Teremtőjéhez imádkozott, hogy szabadítsa meg ezektől a számára negatív tulajdonságoktól, amelyek be akarják szennyezni, meg akarják mételyezni életét.
  Őszinte szívvel fordult Urához, és őszinte szívvel kérte a segítségét.
  Az ÚR meghallgatta őt, és átalakította a benne előtörni készülő árnyoldalakat.
  Sok-sok időt töltött el a tökéletesre formálásával, de megérte, mert ő lett az, aki legkisebbikként, az összes leánytestvérének a legtöbb segítséget tudta nyújtani, a saját teljességük kialakításában.
  (A kilences szám a TELJESSÉGET jelenti)

  Hosszú-hosszú idő telt el mire mindez megvalósult, földi években nem is lehet megszámolni. Mind a kilenc gyermek TÜNDÉRRÉ változott.
  ŐK alapították meg a Tündér- Nemzettséget.
  A Teremtő nevű lánygyermek lett az elöljáró, a képviselő, a szószoló.
  A világ, amikor egy magasabb létsíkra emelkedett, ŐK is vele együtt emelkedtek. Majd még nagyobb feladatot vállaltak és úgy térnek
  meg ide a földi létbe…
  Évszázadokon, évezredeken keresztül velünk voltak, és remélték,hogy egyszer csak felfedezi őket valaki, és ezáltal újra visszatérhetnek a földi létbe. Egyesült tulajdonságaikkal taníthatnak, nevelhetnek minket.
  Újra megkérhetnek, hogy figyelmüket feléjük fordítsuk, és ŐK mindezt meghálálják nekünk.

  Én Wi-Csau-Ling a Természet őre, aki mindezt lediktálta neked, megkérlek, továbbítsd ezt az üzenetet:

  - A TÜNDÉREK visszatértek a FÖLDI LÉTBE.
  A Természet Lényei megújították magukat. Mindaz, hogy meddig maradnak, csak rajtatok múlik. Együtt tudtok-e működni velük, teret adtok az Ő kéréseiknek, és azt a legjobb szándékkal igyekeztek megvalósítani, vagy elmentek mindemellett.
  Most nagyon fontos, hogy ránk figyeljetek, - az hogy ne szennyezzétek többé a FÖLDET.
  Magatokban kialakítsatok egy olyan értékszemléletet, amelynek eredményeképpen,- az ember és a Természetvilág Lényei,- egyesült erővel áramoltassátok magatokon keresztül a SZERETET minőséget, amely megteremti az Új PARADICSOMI ÁLLAPOTOT.

  Áldás, Békesség szálljon feléd, ki szíveden viseled sorsunk, ki meghallod kéréseinket, ki hirdeted, és újra visszahozod a tudatba LÉTÜNKET, ÉRKEZÉSÜNKET.
  Most TÜNDÉR- ANGYALI köszöntéssel elbúcsúzok.

  Namaste
  (“A bennem lévő Fény tiszteli a benned lévő Fényt”)


  FÖLD Anya szólít

  2009. május 12.


  A szeretet, a szerelem hónapja május, a megújulásé.
  A Természet kibontja szárnyait és ezerszínben tündököl.

  Önmagatok is egy megújulási folyamaton mentek keresztül.
  A régi és megszokott dolgok, amelyek eddig részeteket alkották, most mind semmisé válnak, mert egy leválási/átalakulási folyamaton mentek keresztül.
  Ebben a hónapban, új dolgokra nyittok, új tudatossággal tervezitek azt a jövőt, amely az ÚJ VILÁGBAN részeteket alkotja.
  Sokan érezhetitek az átlagosnál fáradtabbnak, ingerlékenyebbnek magatokat,- ennek az oka, hogy a FÖLD egy ÚJ PERIÓDUSÁBA érkezett.
  Ez a periódus határozza meg a ti érzékeléseteket. A mágneses vibrációk mindenkire hatnak,- de vannak akik az átlagosnál érzékenyebbek.
  A május ennek a jegyében telik.
  Éppen ezért kérünk benneteket, hogy próbáljátok megőrizni a tudatosságotokat. Kérjétek minden esetben a KIEGYENSÚLYOZÓ ERŐK jelenlétét és támogatását.

  Mivel a FÖLD egy ÚJ CIKLIKUS PÁLYÁRA lépett, ezért a ti változási/átalakulási folyamatotok is ezzel együtt felgyorsult.
  Amit tehettek, hogy biztonságba helyezitek magatokat. Tudomásul veszítek, hogy ez a folyamat részét alkotja, és ennek jegyében megpróbáljátok megőrizni az egyensúlyotokat.

  A FÖLD és a FÖLDön élő egyedek összehangolása történik ebben az időszakban.

  Ha végtelen szeretettekkel átölelitek most a FÖLD Anya Testét,
  - szeretetetekkel beborítjátok ŐT,- akkor képesek lesztek arra, hogy mélyen meggyökerezzetek, kiegyensúlyozzátok magatokat, együtemben rezegjetek és vegyétek át a FÖLD megújult rezgéseit.
  A FÖLD napján (ELEMEK napjai) különös figyelmet fordítsatok ezekre a rezgésekre!

  Hétfő:- SZERELEM
  Kedd:- VÍZ-ELEM
  Szerda:- TŰZ- tánc, - SZER-ülés
  Csütörtök:- FÖLD-ELEM
  Péntek:- LEVEGŐ-ELEM
  Szombat:- FA- ELEM, - A TERMÉSZETI REND megnyilvánulásai
  Vasárnap:- TŰZ- ELEM, - NAP ATYA – HOLD ANYA Násza

  A FÖLD és magatok közötti összhang így létrejön, a kiegyensúlyozás megtörténik, és könnyebben túljuttok ezen a korszakon.

  FÖLD Anya SZÍVE dobban…..a TI SZÍVEtekkel összhangban dobban.
  Gondoskodjatok róla, hogy minél gyorsabban oldódjanak fel azok a fájdalomminták, amelyeket még mélyen a hordoz a Testében.
  Alkalmazzátok meditációs technikákat, vizualizációs gyakorlatokat, amivel a segítségére lehettek.

  A magyarok Védőangyalaként szólok hozzád

  2009. május 11.


  Egy olyan REND beiktatása előtt álltok, amelyben a Krisztusi minőségek, és azok az értékszemléletek és egységek térnek vissza, amelyek az ÚJ VILÁG részét alkotják.
  Mivel Magyarország haladó állam, ezért értékszemléletében jelentős változásokat kell létrehoznia. Elsősorban egy egységes kormány felállítását kellene követelnie, amelyben a NÉP, mint vezető, tölti be a szerepet. Azokat a teóriákat és hazug, felállított, az embert nyomorba döntő rendelkezéseket, amelyeket az elmúlt időszakban alkottak a bennfentes embereitek, sutba kellene dobni.

  Magyarországnak egy TELJES MEGÚJULÁSON és TISZTULÁSON kell végighaladnia.

  Ennek a formátuma, rajtatok múlik.
  A gyertyák csonkig égtek, az imák elhallgatnak, a remény már kiveszítik belőletek.
  Vajon KIBEN, miben reméltek?
  Mi az az egységes tett, vagy cselekedet, amely megválthatná az Országot az elnyomással szemben?
  Először is önmagatokba kell néznetek és ott, onnan a mélyről, mindenkinek saját magában megtalálni, hogy mit jelent neki a HAZA.
  Mit jelent a magyar föld, a legelő, az ősei hagyatéka?

  Én, Aki Magyarország Védőangyalaként szólok most hozzátok,
  - arra kérlek benneteket, hogy újra térjetek vissza a NAGYBOLDOGASSZONY tiszteletéhez.
  Azokat a kéréseket, amelyeket naponta elrebegtek, az ő közbenjárásával nyerítek meg.
  Ő az a személy, AKI Magyarország sorsát szívén viseli.
  Sokan kéritek ŐT, de sokan elfordultatok Tőle.
  A magyar nép,- REMÉNYeit, minden időben Belé helyezte.

  Arra kérlek benneteket, hogy újra nyissátok meg szíveteket előtte,- fogadjátok meg az ajánlását, mindazt a jó tanácsot, amellyel el lát bennetek.
  Kérlek, alkossatok egy olyan rendet, amelyben az Ő tisztelete kapja a főszerepet. Így juthattok ki a válságból, mindabból a szükséges rosszból, amelybe döntöttek benneteket.
  Hívjátok elő újra NAGYBOLDOGASSZONY tiszteletét, adjátok vissza nagyságát, adjátok vissza Őseinktől felruházott hagyatékát, és akkor szép lassan, apránként előremozdul a Nemzet.

  Magyarország egy kegyelmi időszakon megy át. Ezeket a kegyelmi erőket nem észlelitek, sőt azt hiszitek, hogy egyre mélyebbre süllyedtek.
  Magyarország egy tisztulási folyamaton megy át, amely által, újra lehetőséget kapott, hogy fénylő Nemzetté váljon.
  Sok helyen, és sokat beszélnek rólatok.
  Ki akarják aknázni, szándékukban áll elvenni tőletek, dús legelőiteket, kaptáraitokat. Az idegen befolyásnak ellen kell, hogy álljatok, Hazátokat nem adhatjátok el!
  Részletekben lássátok meg a jövőt. Minden egyes lépéssel előre haladjatok. Az Ország egy megosztottságon megy keresztül.
  Ezt a megosztottságot fel kellene számolni, és újra EGYSÉGET alakítani.
  Csak együtt, EGYMÁSSAL ÖSSZEFOGVA VÁLTHATJÁTOK MEG a JÖVŐT!
  Áldás és Béke váljon részetekké, tervezzétek az ÚJ JÖVŐT!
  Ámen.


  Boldogasszony Anyánk

  Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk!
  Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
  Magyarországról, édes hazánkról,
  Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

  Ó Atya Istennek kedves szép leánya,
  Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!
  Magyarországról, édes hazánkról,
  Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

  Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
  Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.
  Magyarországról, édes hazánkról,
  Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

  Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
  Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.
  Magyarországról, édes hazánkról,
  Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

  Mert sírnak, zokognak árváknak szívei,
  Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.
  Magyarországról, édes hazánkról,
  Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

  Vedd el országodról ezt a sok ínséget,
  Melyben torkig úszunk, Ó nyerj békességet.
  Magyarországról, édes hazánkról,
  Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

  Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget,
  Magyar nemzetedből a hitetlenséget!
  Magyarországról, édes hazánkról,
  Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

  Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek,
  Úgy minden magyarok most is dicsérjenek.
  Magyarországról, édes hazánkról,
  Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

  Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,
  Szent László király is minket reád bízott.
  Magyarországról, édes hazánkról,
  Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

  Fiad ellen sokat, megvalljuk, vétettünk.
  De könyörögj értünk, s hozzája megtérünk.
  Magyarországról, édes hazánkról,
  Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

  Jézus fiad előtt hajts térdet érettünk,
  Mert ha nem cselekedsz egy lábig elveszünk.
  Magyarországról, édes hazánkról,
  Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!
  Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
  A te szent Fiadnak, s Szentlélek mátkádnak.
  Magyarországról, édes hazánkról,
  Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!


  A SZERETET Törvénye életbe lépett

  2009. május 9.

  Én a vándorok kísérője, a betegek gyógyítója és feltámasztója, Rafaelként szólok hozzád.

  A SZERETET Törvénye életbe lépett és a mai nappal be lett iktatva.
  SZERETET Törvényének hívjuk azt a megnyilvánulást, amelyben minden eredendő Lélek EGYSÉGET ALKOT AZ ISTENI MEGNYILVÁNULÁSSAL.
  Mélyebben értelmezve:- Lelkiségüket ISTEN szolgálatába állítják és teljes lényükkel REÁ hagyatkoznak.


  A SZERETET legfőbb parancsa az ISTENI SZIKRA.
  Ez a szikra, minden eredendő Lélek szívében ott él. Azt, hogy ezt a szikrát amely mélyen benne él, megtudja-e gyújtani, feltudja-e szítani, önmagából elő tudja-e hívni,- ez már csak rajta múlik.
  Eredendő szó jelentése,- az ISTENI EGYSÉG következtében létrejött szerves megnyilvánulás.

  ISTEN, megnyilvánulásával,minden Létező egyedét MAGÁBA FOGLALJA, felemeli és lehetőséget ad számukra a VISSZATÉRÉSHEZ.
  A szeretetlenség törvényét már az előzőekben közöltük.
  (A szeretetlenség törvénye:- mindazt az energetikai megvonást jelenti, amivel az ISTEN az ember irányában megnyilvánul.)

  A SZERETET, mint ISTENI ERŐ, MEGNYILVÁNULÓ ERŐ,- minden ember lelkében ott van. A szeretet-megnyilvánulások magas fokon rezegnek.
  A SZERETET Törvénye egy olyan parancs, amelyet KRISZTUS, Jézus idejében és Őáltala nyilatkozattatot ki.
  - „Jézus azt mondta,- új parancsot adok nektek szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket.”
  Ő ezzel a paranccsal, (nem a szó szoros értelmében nevezzük parancsnak),- EGY ÚJ KORSZAKOT NYITOTT. Ez a korszak magával hozta az Új Törvényeket. Ezeket a Törvényeket, az akkori RENDBEN is többnyire semmisnek vették, elmásították/megmásították és nem a megfelelő keretek közt alkalmazták.

  Az ATYA most ÚJ „PARANCSOT” ad néktek.

  - Szeressétek a LÉTEZÉST.
  - Szereteteteket segítségképpen állítsátok az emberek szolgálatába.
  - Szeretettel LEGYETEK!


  A SZERETET alapú VILÁGKÉP Törvényei így hangzanak.
  A SZERETET Törvénye egy szerves megújuláson ment keresztül, amely által egy magasabb rezgés síkra lépett.
  EREDENDŐ VILÁGKÉPET ALKOT- ÖSSZHANGBAN a LÉTEZÉSSEL.


  A FÖLDÖN minden olyan Létező kiváltságot élvez, AKI nyitott bármilyen szinten ezt a rezgést/megnyilvánulást MAGÁBA fogadni és áramoltatni.
  EZ SZERVES FELTÉTELE az ÚJ VILÁGKÉPNEK.
  Az ÚJ VILÁG,- az ÚJ REND,- az ÚJ FÖLD, csak ezekre az ALAPOKRA épülhet!
  A TÖRVÉNY be lett iktatva, a Smaragdtáblába be lett róva.


  A Smaragdtábla az ősi, az eonokon keresztül útmutató életviteli szabályokat közli, ősi apokrif írásba foglalva.
  Ezeket az írásokat számos helyen lefordították és alkalmazzák.
  Ma is működő és élő láncot alkot, részt vesz a TEREMTÉSBEN.
  Éppen ezért ez az ÚJ KINYILATKOZTATÁS, az ÚJ REND megfelelőjeként fel lett róva.

  A rovást ismeritek, és NÉPETEK kisebb-nagyobb sikerrel, hosszú időkön át alkalmazta. A rovásban rejlik a titok, az ERENDENDŐ ÚT amelyen haladhattok.

  A VILÁG egy ÚJ KÖRT írt, és ebben a KÖRBEN már magatok megnyilvánulásával játsszátok a fő szerepet.
  Minden egyes tettért, cselekedetért már csak magatokat hibáztathatjátok. Nincsenek már átfedések, hosszú láncú kötelékek (karma), mindez már itt végett ért.
  ÚJ LAPPAL indultok, ÚJ LAPRA rótok.
  Életetek történéseit ennek megfelelően alakítsátok, tervezzétek, hogy egy szebb és szeretet-teljesebb jövőt alkossatok.
  Én Rafael voltam KI szóltam, ISTEN Áldása kísérjen bennetek.
  Ámen.  Szivárványgyermekek

  2009. május 8.


  Ők azok a gyermekek, Akik az Őseink/Véneink tudásával rendelkeznek.
  Magos szellemi világból érkeznek ide a FÖLD megsegítésére.
  A Szivárványgyermekek most még csak terünkbe érkeztek, de még nem öltöttek testet, leszületésre várnak.
  A szerves születéscsatornáján keresztül érkeznek a FÖLD terébe.
  ŐK azok a lelkek, AKIK nagy feladattal érkeznek.
  KRISZTUSI MEGNYILVÁNULÁSSAL születnek.
  Aminek az a jelentése, hogy Ő BENNÜK már a lélekrész kiteljesedett.
  EGYSÉGET alkot a TEREMTŐ MINŐSÉGGEL.
  Nem fél résszel érkeznek, hanem TELJESSÉGET alkotnak.
  A lelki minőség már nem abban a formában nyilvánul meg bennük, mint az előző megtestesüléseknél.
  ŐK már TUDATOS LÉLEKKÉNT, a HÉT ISTENI TULAJDONSÁGGAL EGYENSÚLYBAN érkeznek.
  Ezért fő irányadójuk a SZELLEMISÉGÜK.
  A SZELLEM HATALMA alatt állnak, és már ez motiválja cselekedeteiket.
  SZERETETMEGNYILVÁNULÁSUK nagyon magos fokon rezeg.
  ŐK az EGY ISTENI/KRISZTUSI MINŐSÉGET tükrözik vissza, és hozzák el/adják át a VILÁG számára.
  ŐK az IGAZI PARADICSOMI ÁLLAPOT megteremtői,
  - az ARANYKORI GYERMEKEK.
  Akiknek a testetöltése bizonyos időszakon belül elkezdődik.
  ŐK az ATYA/ANYA, - FÉNYgyermekei.
  Különös kiváltságokkal rendelkeznek, és különös kiváltságokat tesznek annak érdekében, hogy a FÖLD, mint Bolygó egy olyan emelkedett állapotba kerüljön, amelyben minden létező egyede egy magas vibrációval bír. Az Ő feladatuk, SZELLEMISÉGÜK folytán mindennek a bekötése, leföldelése és áramoltatása, - amelynek eredményeképpen a TELJES EGYSÉG nyilvánul meg a női és a férfi nem között, az ATYA/ és ANYA között.
  A helyes értékrend és értékszemlélet visszaállítására törekszenek,
  - amelyben a (duálok), a PÁROK,- újra EGY MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁT alkothatnak. Fő céljuk ennek a megteremtése,
  az ISTENI- PARADICSOMI ÁLLAPOT visszaállítása.
  Ámen.  A REND ERŐI és a REND ellen hatók


  2009. május 7.  A Krisztusi Tanács nevében kérünk fel téged, hogy továbbítsd ezt az üzenetet.
  A megalakult REND, Szerves részét képezi a FÖLDNEK.
  Ebben a RENDBEN különböző ERŐK hatnak.
  Azok az ERŐK, amelyek itt helyet foglalnak, csak a SZERVES LÉTEZÉSI FORMÁT TÁMOGATJÁK.
  Ebben a TÉRBEN és RENDBEN már nincs helye a rendbontásnak!
  Azokat az erőket, (nevezzük szervetlen létezőknek:- akik, nem tudtak bekötődni az ÚJ FÖLD mintájába, sem energetikájukkal, sem tényleges létükkel),- NEM ENGEDJÜK HATNI EBBEN a TÉRBEN és LÉTEZÉSBEN!


  Most alakul ki és erősödik fel egy olyan különválási folyamat, amelynek részeként különböző rendekre bomlotok.
  Mindenki megtalálja a MAGA RENDJÉT és HELYÉT, és annak megfelelően illeszkedik bele a SZERVES LÉTEZÉSBE.

  Azok az erők, akik nem tudtak/tudnak energetikájukban megújulni, tudatosodni,- ők egy másfajta létezésben vesznek részt.
  A KÉT REND egyre távolabb kerül egymástól, mint emberi, mint létezési szinten.
  Nem adunk már teret a rendbontóknak!
  Ez egy hosszú folyamat lesz és ennek a megvalósulása bizony sok időt vesz igénybe.
  De az ÚJ FÖLD érdekében és VÉDELMÉBEN már nem engedhetjük meg, hogy túlkapások történjenek.
  Nem engedjük háborítani a FÖLD nevű Bolygó egyensúlyát, és semmiféleképpen nem adunk teret az ártó megnyilvánulásoknak!

  Megpróbálom elmagyarázni a könnyebb érthetőség végett.
  Az olyan megmozdulások, amelyek abban az irányban történnek, hogy kiaknázzák a FÖLD kincseit és javait,- fokozatosan meghiúsulnak!
  ÖKOSZISZTEMATIKUS RENDSZER lép életbe, ami azt jelenti, hogy a Természet egy olyan megújulási folyamaton meg keresztül,- amelyben ezektől az egyedektől megvonja a támogatást.
  Ennek eredményeképpen, már nincs létjogosultságuk E FÖLDI ÉLETHEZ, és egy másik földi minőségbe lesznek áthelyezve.
  Ugyanez történik a szerves születési csatornával is.
  AKIK az ÚJ FÖLD részét alkotják és részt vesznek a munkájában,
  és az ezután leszületők, AKIK tudatossági szintűk magas fokán állnak,- ŐK, a megújított születés csatornán keresztül térnek meg E FÖLDI LÉTBE, az ÚJ FÖLD TERÉBE.

  Azok az erők, akik nem kívánnak részt venni az ÚJ FÖLD állapotában, nem kívánnak szervesen bekötődni,- ők egy másik minőségű földi térbe kapnak leszületést. Így távolodik el egymástól a két közeg.

  Az ÚJ FÖLD felügyelete, a KRISZTUSI TANÁCS megújult MINŐSÉGŰ és TÖRVÉNYŰ felügyeletet alá esik.
  Már nem enged utat a túlkapásoknak, a REND bontásnak!
  Éppen ezért fogadjátok el az ÚJ TÖRVÉNYEKET.

  A KRISZTUSI TANÁCS,
  csak a LÉTEZÉSNEK a SZERVES FORMÁJÁT támogatja.

  - ebben támogatottságot élvez, minden olyan LÉTEZŐ megnyilvánulási forma, amely energetikájával, létével, szervesen kötődik és beleillik a MEGÚJÍTOTT FÖLD RENDJÉBE.
  - amennyiben, ezen követelményeknek nem felel meg,- akkor megvonjuk a támogatottságot tőle.
  Ez azt jelenti,- hogy csak saját energetikájával és létével tud működni és hatni. Az Isteni megnyilvánulás magas fokú minőségét nem veheti igénybe.


  Akik az ÚJ FÖLDÖN foglalnak helyet,- de a rendbontásnak adnak teret,
  ők is különböző törvényeknek lesznek alávetve.
  Többek közt a szeretetlenség törvényének.
  Ezeket a rendbontókat a KRISZTUSI TANÁCS minősíti,- még pedig annak megfelelően, hogy milyen mértékű volt a rendbontásuk.
  A szeretetlenség törvénye:- mindazt az energetikai megvonást jelenti, amivel az ISTEN az ember irányában megnyilvánul.

  Különböző CSILLAGNEMZETSÉGEK erőteljesebb megnyilvánulási formával lesznek jelen az ÚJ FÖLD RENDJÉBEN.
  Gondolok itt többek közt a SÁRKÁNY CSILLAGNEMZETSÉGRE.
  ŐK játsszák itt a FÖLDÖN a fő védelmi szerepet. Az Ő hatáskörük alá tartozik a BOLYGÓ ÁTEMELÉSE és ÁTALAKÍTÁSA.
  Az Ő jelenlétüknek köszönhetjük ezt a megnyilvánulást, amelyben eddig fokozottan, előrehaladottan bekötődtünk a SZERVES LÉTEZÉSBE.

  A következő CSILLAGNEMZETSÉG tagjai újdonságként hatnak,
  - ők egy új megnyilvánulási formával lépnek elő,
  - ŐK a KRISZTUSI TANÁCS REND ERŐIKÉNT hatnak,
  - ezért KRISZTUS KATONÁINAK nevezzük őket.
  Az Ő feladatuk a közeljövőben lép életbe, ezért már alapos áthangolásnak és kiképzésnek vetettük alá őket.
  Ők KRISZTUS KATONÁI, akik a REND ELEMÉHEZ tartoznak.
  Ők felügyelik a RENDET, mindazt a szemléletet képviselik, amelyet KRISZTUS, mint a MINDENSÉG URA és PARANCSOLÓJA tükröz vissza az emberiség számára.

  Még egy megnyilvánulási formával találkozunk, amely már fokozottan van jelen az Új FÖLD RENDJÉBEN, - a JELENVALÓVAL.
  A JELENVALÓ minőség azt jelenti, hogy az itt élő emberek tudatossági szintje elérte azt kritikus hányadot, amelyben képes megújítani magát és beilleszteni a SZERVES LÉTEZÉSBE.
  Ez az állapot egy aránylag jó tendenciát mutat. Ezek az emberek, akik a JELENVALÓT tükrözik vissza,- mint energetikai mintában, mint felkészültségben, készen állnak az ÚJ REND beiktatására és bizonyos általuk lehetőségként kapott keretek beiktatására.
  Éppen ezért az ő szerepük nagyon fontos.
  A JELENVALÓK többféle minőségekkel rendelkeznek és éppen ezért többféle feladatkörrel.
  Ez egyik fő feladatkör,- az üzenetek, közvetítések tudósítása, továbbadása. Ők folyamatos átképzés alatt állnak. Az ő életvitelük nem tartozik a legkönnyebbek közé, mert mint energetikában, mit személyiségben egy másfajta megnyilvánulással és közeggel rendelkeznek mint a körülöttük élő JELENVALÓ társaik.
  Sokkal alaposabb kiképzésnek, és áthangolásoknak kell alávetnünk őket, hogy ÜZENETEINK, ami rajtuk keresztül kerül átadásra, mindenféleképpen az EGY ISTENI /KRISZTUSI ÖRÖK IGAZSÁGOT tartalmazzák.
  Ámen.

  A Kegyelmi időszak kitolódott

  2009. május 6.

  Én a vándorok őrzője és segítője, a betegek és a FÖLD gyógyítója Rafaelként szólok hozzád. Az elmúlt időszakban különböző összehangolások történtek,
  - a két világ összekötötte magát. Most egy olyan folyamaton mentek keresztül ebben az időszakban, amelyben a régi energiák és történések,megnyilvánulások lezárulnak.
  Más idősíkra léptetek át. Ez azt jelenti, hogy kezdetét vette egy olyan Világkép, amelyben a Mindenség Ura és Parancsolója, egy olyan életeseményt, történést tár fel előtettek, amelynek szervesen a részét képviselitek.
  Ebben az időszakban a bolygórendszeretekbe egy új erő érkezik. Ő már egy másfajta tudatosságággal kíván részt venni/vállalni a FÖLD felemelkedési folyamatában. Ő az Én Rendemet képviseli.
  Ő egy olyan megnyilvánulást hoz magával/hordoz magával, amelyben az Isteni Akarat és a Szeretet összetett és egységes erőként hat.
  Nemsokára megláthatjátok, hogy e RENDben milyen jelentős változások történnek, veszik kezdetüket. Éppen ezért, arra kérlek benneteket, hogy fokozottan figyeljetek az érzékszerveitekre, hagyatkozzatok rá, és vegyétek igénybe mindazt a multidimenzionális tulajdonságaitokat, amellyel már sokan rendelkeztek.
  Az elkövetkező időszakban nagy szükségetek lesz erre.

  A szerves születési csatorna is egy megújítási folyamaton ment keresztül, amelyben minden Létezőt egy magasabb szintre emeltem.
  Ennek eredményeképpen, most már egy olyan szakaszba léptetek be, amelyben a FÖLD nevű bolygón élő emberek egy különös kiváltsággal rendelkeznek. Lehetőséget kaptak arra, hogy saját sorsukat ISTENI KEGYELEMMEL irányítsák, így a KEGYELMI Időszak kitolódott.
  Éppen ezért és erre utalva kérlek benneteket, hogy egy mélyebb/alaposabb önvizsgálatnak, kritikának vessétek alá magatokat saját lelketek által. Ennek függvényében kérlek benneteket, hogy a helyes útra lépjetek, a helyes irányt találjátok meg, és az embereket is erre vezessétek!

  A KEGYELMI IDŐSZAK, ATYÁNK különös Kegyelme és irántatok érzett szeretete által tolódott ki.
  Az Ő Rendjébe tartozó szerves erők, akik Krisztusi létezőként vannak már jelen az Új Földön,- képesek voltak egy olyan tudatos eszmevállalással beteljesíteni, végig vinni az adott/ felvállalt feladatukat, hogy ennek dicséreteként és áldásaként a KEGYELMI IDŐSZAK, meghatározatlan ideig kitolódott.
  Így az a megnyilvánulás, amit ti utolsó/végső Figyelmeztetésként jelöltök/jelöltetek meg, az most ebben a korszakban hátrébb tolódott.

  A megtörténte mindattól az emberi megnyilvánulásoktól függ, amelyet kibocsátatok magatokból. Annak függvényében, hogy miképp/ hogyan cselekszetek. Mennyire tudtok élni ezzel a KEGYELMI KORSZAKKAL, és mennyire tudjátok mindezt beépíteni az adott/jelenlévő Rendbe.
  Én Rafael szóltam, áldottak legyetek ti, akik a Jelenvalót tükrözitek vissza és adjátok tovább a Létezésben.
  Ámen.

  A dualitás törvénye

  2009. május 5.


  Ti emberek kik egységet alkottok, nem igazán vagytok tisztában e szó fogalmával. A duál:- du -kettőt jelent.
  Két részt, amely az EGYSÉG állapotából kiszakadt, részekre bomlott, és különvált.
  Különböző megtestesülési folyamatokon mentek keresztül.
  A duálok nem minden esetben és alkalommal találkoznak egymással.
  A különválás következtében különböző/másféle utakat járnak be, másféle tapasztalással, megéléssel rendelkeznek, - egy azonban közös,- az az Egységes rész, amely a dualitás alkalmával Szerves Egységet alkotott.
  Manapság ez nem minden esetben összeilleszthető, és ez azért van, mert olyannyira másfélék vagytok.

  Hosszú- hosszú évszázadokon, évtizedeken keresztül kerestétek egymást, keresitek egymást,
  - egy álmot kergettek, amelyben újra valóra válik az EGYSÉG megélése, és a különválásé szertefoszlik.
  Nos kedveseim, - nem minden esetben törvényszerű, (sőt erre aztán igazán nincs törvény),- hogy a két fél rész egyet alkosson.

  A dualitás törvénye szerint, önmagadban kell kiteljesíteni a hiányzó részeket/részedet, és így ezáltal alkotsz egy teljes Egységet, EGÉSZET.

  Ha ez az egész, az Egység már megtörtént, akkor lehetőség van rá, hogy bevonzad a másik feledet,
  aki lelkednek kiteljesedésében segíthet.
  De ez nem törvényszerű.
  Ritkán alakul úgy a testet öltések során, hogy a két összeillő lélekrész egy időben, egy inkarnációs cikluson belül testesül meg, tér meg ide a földi világba.
  Mivel az életfeladatod az, hogy magadat kiteljesítsd, így ritkán van lehetőség arra, hogy az együttélés szabályaival rendelkezzetek.
  Ha ez meg is történik, nem minden esetben szerencsés.

  A lélek, mivel hasonló és összetartozó,- éppen ezért teremt olyan helyzeteket, amelyben nem éppen kellemesen érzitek magatokat.
  Itt mindig főszerepkör az, hogy mit kell még megtanulnotok, elsajátítanotok egymástól.
  Igaz, ha együtt éltek nagyobb lehetőség adódik ennek elsajátítására, de ezáltal még több sérült/gyógyításra váró rész kerül felszínre belőletek, - ami aztán elmehet odáig, hogy képtelenek vagytok a normális, harmonikus együttélés betartására.

  Egy házasságban, amikor a „sors véletlenszerűsége folytán”, két összeillő pár egyet alkot, és ebben a dualitás alkotja a főszerepet, - nagyon oda kell figyelni különböző szabályokra.
  A másik felet nem sajátíthatjátok ki!
  Minden esetben meg kell hagyni az ő személyiségét!
  Nem tulajdoníthatod magadénak azokat a tulajdonságokat, amivel ő rendelkezik.
  Nem kell pontosan egyformának lennetek,- sőt a dualitás törvénye pont ebben rejlik, hogy a hasonló részeket egy olyan egységbe formáljátok át, amelyben mindenféleképpen összeilleszkedik, és EGYET alkot.

  Mivel a lélek az EGYSÉG állapotából, a kiesettség következtében általában több részre is bomlott,
  éppen ezért nem egy duál párunk van.
  Az apró darabokra hullott részeket, az idő folyamán összeillesztettétek.
  De mindig marad egy kis hiányzó darab, ami által úgy érzitek, hogy még nem vagytok teljesek, nem éltek teljes életet.
  Ajánlom, hogy ilyenkor magatokba nézzetek szét, és keressétek meg azt a hiányzó részt, - hozzátok a felszínre, teljesítsétek azt ki, hogy azáltal még többek legyetek, és egy teljes KÖRT, EGYSÉGET alkossatok.
  A mai poláris világban, újra fő szerepet kap a dualitás törvénye.
  Minden esetben gondolkodjatok el rajta, hogy miképpen tudjátok a legkönnyebben és zökkenő mentesebben beleilleszteni a hiányzó felet/feleket, ami egyben bizonyos életminőségek megélésének a hiányosságát is jelentheti.
  Szólj hozzá

  Név:
  E-mail címed:
  Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
  Szöveg:
  Milyen nap van ma Magyarországon?
  Ingyenes honlapkészítő
  Profi, üzleti honlapkészítő
  Hirdetés   10
  Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

  KÖSZÖNÖM NOÉMI!