BejelentésÉletvirága

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Januári Közvetítéseim


Szeretettel köszöntöm kedves Látogatóimat!
Az itt található írások szabadon terjeszthetőek módosítás nélkül. Kérem, hogy minden esetben a nevet és forrást jelöljék meg.
Köszönettel: Feketéné Lendvai Katalin

A tettek ideje itt van, és most van!

2009. január 29.Én Jézus, Aki megszentelődtem az Atyával és Eggyé váltam, Én diktálom le a következő sorokat.
Sokak életében különböző változások léptek be az elmúlt napokban, hetekben. Ez mind annak a következménye, hogy egy olyan nagy mennyiségű és minőségű energia érkezett teretekbe, amely életetek különböző területeire hatással van.
Ez az energia olyan területeket érint, amelyek eddig fedve voltak előtettek. Mindez az elkövetkező napokban teljesedik ki.
Magával hoz egy olyan megnyilvánulást, amely arra készteti az itt élő (Országon belül) élő embereket, hogy sorsuk irányítását a kezükbe vegyék, és még nagyobb bizalommal és hittel álljanak ki azért a célért, amit magukénak éreznek és annak megvalósításáért, minden tőlük telhetőt meg is tegyenek.
Gyermekeim, fogadjátok szeretettel ezt a pár mondatot Tőlem.
Ami most Hazátokban folyik, az már túl ment minden határon!
Itt az ideje, hogy már tegyetek, és ne karba tett kézzel üldögéljetek, és úgy vitassátok meg a világ dolgait!
A tettek ideje itt van, és most van!
Egy közös céllal és eszmével, és legfőképp összefogással álljatok ki MAG-atokért, és valósítsátok meg rég dédelgetett álmaitokat.
Most sokan megkérdezhetitek, - Rendben, de, hogy tegyem, és mit tegyek? Egyedül győzelemre nem mehetek, az Ország sorsa nemcsak rajtam múlik....

Minden egyes felébredt gyermekemre szükségem van ahhoz, hogy ez a rend, amely most van hatalmon van, megdőljön és egy másik rend alakuljon!
Ez az elkövetkező időszak, kiváltképp alkalmas erre. Azok a segítők, akiket mellétek rendeltünk és megújítottunk, az újba áthelyeztünk, várják, hogy megnyíljatok feléjük, hogy szívetekben és elmétekben, felnyithassák mindazokat a kódokat, amellyel bátran kiállhatok, és győzelemre buzdíthatjátok az Országon belül élő testvéreiteket.
Most sokan felhorkantok, és valójában igazatok van, - hogy megint találós kérdést játszunk veletek, megint nektek kell kitalálni azt, hogy valójában, hogy, és miképp haladjatok előre.
Gyermekeim, magyarok, ezt helyettetek meg nem mondhatom.
Egységes szemléletet kell kialakítanotok és bátran fel vállalni magyarságotokat!
Azokat a tendenciákat, amely felé elindultatok,
- helyesnek tartom.
Helyesnek tartom, hogy újra élesztitek hagyományaitokat és átadjátok az utókornak, sőt Országon kívül is viszitek és terjesztitek.
Helyesnek tartom, hogy összefogás és közös szemlélet alakul, alakulóban van és egyre nagyobb méreteket ölt, sőt, ha még ez kiállással is párosul. Mert nemcsak beszélni kell, hanem megcselekedni is a mondandódat!
A szép hangzatos szavak és beszédek itt már nem segítenek.
Olyan irányba indult el az Ország, amely a ti segedelmetekkel, ébredésetekkel jöhet csak ki ebből a gödörből és írhatja át múltját, hogy a jelene fontos és megbízható alapokra épülhessen. Mert minden egyes nappal, a jövőt építettek. A múlt kínjain és keservein már kár taposni.
Kár azon töprengeni, -- ha, és ha mi lett volna.
Értelmetlen mondatok és gondolatok, és nem előre visz mindez, hanem a múltban tart, béklyóban tart. Sokatoknál pedig még mindig ez a helyzet. Nemcsak az Ország helyzetével kapcsolatban gondolkodik így, hanem saját sorsán, elmúlt életének történésein kesereg. Beleragad a múlt fájdalmaiba és emlékeibe.

Szabadítsátok fel Magatokat!
Tépjétek le a láncot, amely gúzsba köt, amely elvenni készül életeteket. Amely megtagadja létezéseteket, romba dönti álmaitokat, amely arra késztet, hogy nyomorogj, hogy koldussá válj, és hogy idegen hatalmaknak szolgáltasd ki Magadat..

Gyermekeim, magyarok, Atyátok szól hozzátok.
Ne járjátok már körbe a múltat, a jelenben éljetek, itt tegyetek!
Itt tegyétek a dolgotokat, és azt nagyobb lendülettel tegyétek!
Kérlek benneteket, vizsgáljátok felül MAG-atokat, hogy személyes életetekben, ti egyenként, aztán majd összefogva, - mit tehettek az Országért. Közös célokban gondolkodjatok, csak így haladhattok előre.
Így dönthetitek meg azt a rendet, amely most a hatalommal bír.


Szívetekben hozzátok vissza azt a varázst, amellyel őseitek élték napjaikat, azt a biztonságot és átjárhatóságot, átláthatóságot, amellyel biztossá válik életetek.
Saját sorsotok irányítását ne adjátok ki másnak!
Magyarok ébredjetek! Az idő itt van, és most van!
A tettek ideje van itt a kiállásé, és nem utolsósorban a bátorságé, hogy felmered vállalni mindazt az eszmét, melyet szívedben, lelkedben hordozol, és azt keresztül viszed a megvalósítás útján tűzön-vízen át.
Gyermekeim Ti oly kedvesek vagytok számomra, Szívemhez oly közel álltok! Kérlek bennetek, nem először és nem utoljára, - TEGYETEK!
Álljatok ki és vállaljatok MAG-atokat a sorsotokat!
Változtassátok meg azt a rendet, amelyben most éltek!
Ehhez minden Tőlem telhető segítséget megadok néktek.
Jézus, Én, Aki megszentelődtem az Atyában és Eggyé váltam vele, Én szóltam.
Áldottak legyetek ti, és áldás kísérje azt a napot, és az előtte álló utatok részeit, amelyben ez az Ország, újra TÜNDÖKLŐ NEMZETTÉ válik.
Isten áldjon bennetek, a HIT, a REMÉNY, a SZERETET, el ne hagyjon bennetek!
Ámen.
Az Igazi Mester

2009. január 23.


A MESTER szintről szeretnék nektek tanítást átadni.
Én Az Úr, Aki Jézusban, Krisztussal Eggyé váltam, Én adom át ezt a tanítást nektek.
A mesteri szint elérése, egy olyan fokozatot jelent, - amelyben, lelkedet és tudatosságodat, egy olyan közegbe emeled, amelyben lélekrészeid egységbe lépnek az Én Szentségemmel.
Itt arra utalok, - hogy egy olyan folyamaton mész végig, és egy olyan magas szintű feladatot építesz be, és teszel magadévá, amelyben Isten, - mint Ható (Mindenható) , és nem szereplőként nyilvánul meg életedben.
Ennek a mélyebb értelmezését most elmagyarázom, a könnyebb megértés végett. Mondjunk, - vegyünk egy példát, amiben ezt jobban megértitek és így nagyobb ráláthatóságotok lesz mindarra, amire utalni, amit tanítani szeretnék nektek.

Példának elmesélem a teknős történetét.
Látszólag, egy semmit mondó állatnak tűnik a szemetekben.
Különböző értékekkel nem rendelkezik, ez sem szépségében, sem emberközeliségében nem nyilvánul meg. De mégis a teremtés, az élővilág részét képviseli, és egységet alkot a benne lévő körforgással. A teknős a hátán viszi a vázat, amiben a mozdulatlanságba tud burkolózni.
A felöltött páncél által védi magát, biztonságot ad neki, a külvilág sérüléseivel szemben, hisz a kitin, ami a vázat alkotja, egy olyan anyagot képvisel, amely a szerves rendszerbe beillik, tehát elbomlik, és a bomlás után még tápot is szolgáltat a Földnek. A teknős története nem egyszerű, mivel az élete sem az. Egyfajta elkülönültség a része, ami abból adódik, hogy viszonylag zárkózott életet él. Nem nyilvánítja meg magát a társai felé, nem veszt részt szó szerint a körforgásban, hanem egy szemlélődő életet képvisel.
A mesteri lét is ehhez hasonló, amiben különbözik, hogy a mester a „tanítványai” között él. Élhet, ami legtöbb esetben sajnos nem történik meg. Pedig pont ez lenne a lényeg, hogy a mindennapi életbe, a körülötte lévő tanítványok beillesszék azt a rendet és életvitelt, amit a mester képvisel. Mert nem csak a kimondott szavakból lehet tanulni, hanem mozdulatokból, gesztusokból is, amik részeddé alakulnak, és megértést nyernek bensődben egy idő után.

A mai világban nagyon sok ember, mesternek nevezi magát. Jelöli magát ezzel a kitüntetéssel, holott, léte, még a tanítványi, a tanulószintet sem éri el.
Lehet, hogy mindez, most a megdöbbenés tárgyát képezi bennetek, de gondoljátok csak végig a MESTER szó értelmezését.

A Mesternek élete példájával kell utat mutatni, de azt neki mindig, minden esetben beillik helyezni a társadalomba, az adott rendszerbe, amelyben él, így szerves létezője a társadalomnak és résztvevője, még akkor is, ha egy viszonylag elvonult életet él. Az életével, a szokásaival, a megnyilvánulásaival, bővebb esetben tanításaival, ad egy olyan életbe betekintést, amelyben az Isten és a Hit a főszereplő. Általában ő, már nagyobb vonalakban, tisztában van a Világ teremtésével, a működésével, mindazzal a rendszerrel, amit képvisel.

Öntudata van, és mindebből az következik, hogy azt a bölcsességet, ami így, vagy úgy, benne lakozik, soha nem hangoztatja, soha nem akar vele kiváltságokat szerezni. Ő csendben teszi a dolgát, de ha kell, ha szükség van rá, kiáll, és tömegeket mozgat, - Ő a MESTER!
Nem az, aki annak mondja magát, és az élete, a nagy volumenű tanításai mellett fabatkát sem ér!
Kedveseim, most túl sok lett köztettek az önjelölt próféta!
Éppen ezért, kérlek bennetek, gondolkozzatok el a szó jelentésén és értelmén!
Gondoljátok végig, életetekben miként szerepeltek, milyen szerepet töltetek be, és abban a szerepben a lehető legjobban, legteljesebben, megvalósítjátok-e magatokat?

Én azt gondolom, a mai rendszer hibás, és ép ezért hívom fel a figyelmet az elcsúszásokra, amelyek már nagy méreteket öltenek!

Pénzért nem tudsz mindent megvenni, a bölcsességet az élet tanítását és tapasztalatait pedig végképp nem! Ahhoz végig kell menned egy olyan folyamaton, amelyben beavatást nyersz különböző folyamatokba.
Betekintést és engedélyt kapsz a szellemi világtól különböző gyógyítási folyamatokba, amelyeket soha nem tekinthetsz a részednek, - hiszen rajtad keresztül HAT, - és nem általad!
Ha mindezt megérted, akkor az egész folyamat, amit, tudatosságod részeként képviselsz, egy olyan magas szintű beavatandóba von be, amelyben mesteri szintre lépsz.
De, Te ezzel soha vissza nem élhetsz, ezt a képességet nem árulhatod, és nem taníthatod, mert nem tőled származik!
Csak annyit tehetsz, hogy azt, aki kéri tőled, aki követ téged, - lelkét közelebb emeled Istenhez, megtisztítod, elmondod neki az igaz tanokat, életeddel példát mutatsz és így Hatsz.
Ilyenkor feltehetitek a következő kérdést, amely minden emberben ilyenkor megfogalmazódik, - Akkor pénzt sem kérhetek tőle?
De igen, kérhetsz, - csak meghatározott keretek között.
És mi a meghatározott keret? - jön a következő kérdés.
Hát az kedvesem, amit a lelked megenged.
Ilyenkor lép be a számodra igazi próba, - hogy melyik feledre hallgatsz.
Az igazi isteni megnyilvánulásodra, vagy a másik feledre, aki ellent mond, és a pénzt veszi elő, és „ezt tartja" fő megélhetési eszközének.
Megvenni a tudást, a gyógyítást, nem lehet, - és ha nincs benne szeretet, emberség, és ha kell (a legtöbb esetben, amikor rászorulnak, - önzetlenség) - semmit sem ér ez a képesség!
Az Igazi MESTER viszont tudja, hogy az Univerzum, a körforgás, - intelligens, és ha nem tud érte anyagi javakat kérni, mert bensője erre készteti, - akkor is tisztában van vele, hogy máshonnan, - de megoldódik a megélhetése.
Ebben az örök körforgásban, újra vissza visszatérünk a teknős meséjére, és ezzel búcsúzom el tőletek.

Tanulságként szemléljétek ezt a történetet:
Élt egyszer egy teknős. Úgy született, hogy a páncélján egy hasadék volt, ő így látott napvilágot. Ezért a társai kivetették, hibásnak, sérültnek nyilvánították és kiközösítették. (Ugye ismerős a történet emberi értékekre lefordítva?)
De, amit a társai nem tudhattak, ugyan honnan tudhatták volna, - hogy ő ezen a hasadékon keresztül Isten tenyerén élt. Ezen a hasadékon, maga Isten hozott számára világosságot, és ő a szerint élt. Elvonult, és magányában Istenhez imádkozott, neki sírta el bánatát, fájdalmát, mindazt, amit társai közt megélt.
Isten volt az egyetlen támasza, a vigasza, az éltető ereje.
A sok ima által, a sok oda fordulás által, ő megértette mi az, ami helyes, és mi az, ami helytelen. Életét és napjait Isten tudatában élte, és tudott örülni a pillanatnyi boldogságoknak is, ezt Kegyelemként élte és hálát adott érte Istennek.

Ti meg tudjátok ezt tenni?

Boldogok tudtok-e lenni akkor is, amikor a „NINCS” az úr?

Vagy csak akkor vagytok boldogok, (avagy éppen boldogtalanok) amikor az anyagi bőségben merítkeztek?
Kérlek bennetek, gondolkozzatok el ezen!
Gondoljátok végig mindennapjaitokat, életeteket, - a múltat s a jelent, és tartsatok számadást lelketekkel!
Én Jézus voltam, Ki szóltam, áldottak legyetek.
Ámen.

Az Igazság pillanatában éljetek!

2009. január 20.


Amitiel Vagyok, az Igazság Angyala. Én adom át néked ezt az üzenetet.
Eljött az igazság pillanata. Minden Létező a földön megmérettetik.
Egy olyan változási folyamaton haladtok keresztül, amelyben a régi, berögzött árnyékrészek, még kapaszkodási lehetőséggel élnek. Utolsó próbálkozások ezek.
A Megújult Föld, Testéből ezt az erőt kiveti, nem hagyja MAGát tovább piszkítani!
Azok a lelkek, akik elmenni készülnek, egy átjáróhoz hasonló „formába” léphetnek be, - lehetőséget kapva lelkük megtisztulására. Ebben a „formában”, még egy ideig időznek, és innen tovább léphetnek. Szakaszokra bontjuk ezt a rendszert.
Ez a „forma” egy tölcsér rendszert foglal magába, amelynek különböző szakaszai bejárhatóak.
A lélek érettségi szintjétől függ, milyen szakaszokon tud áthaladni.
Ez egy új módszer, amely a Megújult Föld rendszerével összhangban áll.
Azok a lelkek, akik maradnak, itt a földi létben maradnak, - Ők különböző áthangoláson mennek át.
Most minden egyes ember, aki a Földön él, döntés előtt áll.
Ez a döntés, különböző szakaszokra bomlik:
- El kell döntened, melyik úton mész tovább és mit képviselsz.
- Milyen szemlélet, látásmód, amit részeddé teszel, és a mellett kiállsz, azt tovább fejleszted, és lelked teljes valóságtartalmánál fogva meggyőződsz róla, hogy egy helyes szemléletet képviselsz.
A Föld Megújult Formájához, így egy Új Rend is kapcsolódik.
Ebben a Rendben, rendszerben, - Ti, mint Társteremtők vállaltok szerepet.
Tisztában kell lennetek a szó fogalmával:
- Ez nem azt jelenti, hogy egyek vagytok Istennel!
Hanem azt, hogy Ő kiteljesedik bennetek, és ez által egy olyan „Erőt” képviseltek, amelyben az Ő Akarata nyilvánul meg.
De az is a rendszer részévé tartozik, hogy nem mindenki válhat Társteremtővé!
Önként, önálló döntés előzi meg ezt, mint az életben minden helyzetet.
A lelkednek tudni kell mire képes, milyen magasságokat tud bejárni, és milyen mélységekbe kíván ereszkedni.
Vannak olyan lelkek, akik az elmenet mellett döntenek.
Lelkük nem tudja felvállalni az adott feladatot, és most egy áthangoláson mennek keresztül, - amely lehetővé teszi számukra az Égi Honba térésüket.
Szabad akaratú döntésük alapján választhatnak így, - mert joguk van hozzá.
Azok a lelkek, akik maradnak, többféle csoportokba bomlanak:
- Az egyik részük, az átmenetet képezi,
- Míg a másik részük, egy olyan rendszer után kutat, amelyben a Földet, mint Szerves Létezőt még jobban kizsákmányolja.
Így rendszerekbe bomlotok, és egymásnak ellent mondatok.
Ebben az időben, még jobban kezdetét veszi a megosztottság, és különböző kasztok előre tőrése és felbukkanása.
Az emberek többsége, aki lelkével nem fordult Urához, (nem tért meg), folyamatos megpróbáltatáson megy keresztül. Ez az út része, (egy újabb lehetőség), hogy még az utolsó pillanatban is megtérj, és lelkedet a Teremtődhöz emeld fel.
A Kegyelem és az Irgalom, ebben a helyzetben, a legfőképpen jelen van.
Tehát, szabad akaratú döntésed alapján határozhatod el, hogy a jövőben mit teszel, milyen rendszer szerint éled az életed.
Akik tovább lépnek, - Ők, Szerves Létezőként élnek a Földön, és a teljes megújulását segítik elő. Ők azok, akik megteremtik az Új Földet, az Új Mátrixot, amelyben a paradicsomi állapot beköszönthet.
Az Igazság Napjai tehát itt vannak!
Az életed számadásával és áttekintésével tudod a legjobban, és a legtökéletesebben eldönteni, - mi az a helyzet ami előre visz, ami megváltoztatja életed, és melyik rendszerben kívánsz részt venni.
A döntés rajtad múlik, határozd el magad, és minél előbb cselekedj!
Ez a folyamat rövid időn belül lezárul, és onnantól fogva, már szabad akaratú döntésed alapján folytathatod utad, és az válik részeddé, - amelyre igent mondtál.
Én Amitiel, Aki az Igazság Részedet képviselem,
- ha megkérsz Engem, Én segítek megvilágosítani azokat a területeket, amelyeket nem látsz tisztán,- amelyben kétségeid merülnek fel.
Gondold át mélyen utad részét, ne hozz elhamarkodott döntést, amit esetleg a későbbiekben megbánnál!
Tiszta szívvel és lélekkel döntsél, és ehhez minden esetben kérd a tisztító Fény erejét, hogy járja át lelked azon részeit, amelyben még a fél-elem tükröződik vissza, és elveti az átmenetet.
Élj vidáman, és Boldog Létezőként!
Ne hagyd, hogy a félelmeid, a korlátok, amelyeket magadnak szabtál, vagy rosszabb esetben, neked szabtak ki, - eluraljanak.
Törd át ezeket a gátakat, old fel a fél-elemben lévő részeidet!
De mindezt szeretettel tedd, önmagad elfogadásával és megvalósításával.
Ha túljutsz ezen a pillanaton, meglátod milyen hatalmas energiakészleteid, tárulnak fel, és adnak segítséget a tovább lépéshez.
Amíg nem hozod meg a döntést, - lelked súlya, súlyos teherként nehezedik rád.
Szeretetben, Igazságban melléd állok, hívj Engem, és Én vezetlek, utaddá válok.
Ámen.

A megváltás helyes értelmezése I. rész

2009. január 15.


Én Jézus, Aki diktálom e szavakat, Én szólok most hozzád.
A megváltás fogalmára és a helyes értelmezésére szeretném felhívni a figyelmeteket.
Minden rendben és korban éltek olyan emberek, akik saját önkéntes áldozatukkal vállalták értem a megváltáshoz hasonló, erényekben magas szintű tettet, és cselekedetett.
Én, mint Jézus, Aki Krisztussal eggyé váltam, ezt soha nem kértem tőletek!
Itt az ideje, hogy a hamis tanítások és a dogmák kiigazításra kerüljenek.
Megváltó Tervem, amiért létre jött, az a ti lelketek feloldozása, abból a bűnből, amelyben addig éltetek.
Azokat az önálló cselekedeteket, amit értem tettetek, Én személyesen nem kértem tőletek!
Ti választottátok önként a megváltásotok azon útját, amelyben Én részt vettem. Ez az önkéntes áldozat hozatal, egy olyan rendbe tartozik számomra, amelyet elfogadok tőletek, de miután mindez nem az Én kérésem által jött létre, így kérlek bennetek, igazítsátok ki ezt a rendet, és tegyetek helyére bizonyos fogalmakat!
Először azokat a kinyilatkoztatásokat, amelyek az eredeti megváltás tervét és lényegét tartalmazták, megsemmisítették, a benne lévő dolgokat elferdítették, és egy olyan ál, vallási rendet állítottak fel ezáltal, amelyben az összefüggések, arra utalnak, hogy - számomra kedves az áldozat.
Nem kedveseim, én soha ilyet nem kérnék tőletek!
Minden időben és minden korban a krisztusi hívek és követők, egy olyan rendet alkottak, ami éppen nem illett bele az akkor aktuális rendbe. Így ennek függvényében, és az igazság elkerülése érdekében, ezeket a bizonyos személyeket eltávolították, és különböző kínzásoknak, és megfélemlítésnek vetették alá.
Tudnotok kell, hogy ez, abban az időben fokozottan jelen volt, és ahogy mentünk előre a megvilágosodás századain, úgy egyre nagyobb sötétség lett. És mindez abból következett, hogy azokat a tanításokat, amelyeket átadtam nektek, már összefüggésében sem láthatjátok tisztán, és egy olyan eltorzult értékrendet nyújt számotokra, amelyben nem ismeritek fel saját szerepeteket.
Most elérkeztünk ahhoz a tanításhoz, amelyben közlöm megváltásom tervét.
Mindez az isteni terv értetek jött létre, hogy a ti lelketek, közvetlen az örökkévalót tükrözze vissza, és ne kelljen neki olyan utat megjárnia, amelyben megsemmisül és idegen erők martalékává válik.
Én ezt az áldozatot meghoztam értetek!
Most arra kérlek bennetek, lássátok meg ennek a mélyebb értelmét!
Miért kérnék folytonos áldozatot tőletek?
Én, Aki akkoron voltam, és vagyok most, ezt kijelentem, hogy ilyen tetteket és cselekedeteket, nem vártam el tőletek!
De lássuk ennek egy másik megközelítését is, amelyben az igazságra fény derülhet. Mikor a lélek kiszáll a testből és egy tisztulási folyamatot választ magának, ott a köztes létben, már eltervezi, megalkotja a következő megtestesülési rendjét, és azt a feladatot, amivel leszületni kél.
Ha itt, ebben az időszakban, ti önként vállaltok egy olyan feladatot, egy eszmét, amelynek a földi létben, a végre hajtása által, - magasabb síkokra emelkedtek, - az adott terv szerencsés megvalósítása után. Ilyenkor, ebből a megközelítésből, ha a terv szerencsésen alakult, és mindent megtettél annak érdekében, minden tőled telhetőt megtettél, és elérted azt a szintet, amelyben az Én dicsőségemet hirdeted, Nekem áldozod életed, - az Én Törvényeim szerint ez, - önkéntes áldozat hozatalnak felel meg. Önkéntes áldozatot hozhatsz a hazáért, a nemzetért, önmagad megváltásáért, hogy a földi létből kilépj, és még sok olyan magas eszméért, ami által egy magasabb szférába és rendbe érkezel földi megtestesülésed által.
Tehát, így ennek a tudatában, már nem egy haragvó és számon kérő Isten az idea, ami elétek tárul, hanem egy olyan isteni egységes lét, amelyben Isten minden gyermekét egyformán szereti és nem oszt rá nagyobb terhet, mint amit önként elvállal. Tudnotok kell, hogy az a helyzet, amiben most éltek, a ti tisztulásotok érdekében történik, és mindezt ti vállaltátok és terveztétek meg, az ezt megelőző időben.
Talán elgondoltattok rajta, hogy tehettetek ilyet? Hogyan kívánhattátok saját létetek, életetek veszélyeztetését. Hát úgy kedveseim, hogy a Föld mind szerves létező egy megújulási folyamaton megy keresztül, és ti, akik most itt ebben a megtestesülésben, részt vesztek a folyamatában, - önként vállaltátok hogy ezt megsegítettek, akár áldozatok árán is.
Szeretném itt újra felhívni a figyelmet, hogy most itt ebben az erőt próbáló időben, nem véletlenül vagytok itt. Mind, aki most részt vesz a Föld ciklikus változási folyamatában, egy olyan rendszernek lehet a tanúja és részt vevője, ami eddig nem történhetett meg. Éppen ezért arra kérlek bennetek, újra gondoljátok végig, alaposan menjetek végig megváltói tervem értelmezésén, és azokat az eredeti tanításokat hívjátok elő és kövessétek, amelyeket Én személyesen átadtam, mert az elkövetkező rendben és időszakban, - ez lesz az iránytű. Minden tőletek telhetőt tegyetek meg a hamis tanok felszámolása érdekében!
Azt szeretném kérni tőletek, hogy kutassátok fel az igaz tanokat és azokat az értékeket, amelyekben Én hatok!
Az Új Egy - Ház már e rend szerint hat, és azokat a tanúságtételeket és megnyilvánulásokat, kinyilatkozásokat hirdeti, amely az ősiség törvényeit tartalmazzák.
Most elbúcsúzom tőletek, Jézus voltam ki szóltam, áldottak legyetek.
Ámen.

Krisztusi Én kiteljesedése

2009. január 15.


Tudatos Énnek már eltökélt szándékai vannak, egy olyan folyamaton megy keresztül, amelyben, az Akaratát kinyilvánítja, tudomásomra hozza, - és az Én áldásommal és segítségemmel megvalósítja magát.
Az elkövetkezendő időszakban, ennek az aktiválása történik. Olyan kódokat és lehetőségeket tárunk fel előtettek, amelyben a Föld Szerves Létezőjeként részt vehettek.
Szabad akaratú döntésetek alapján jelölitek meg az előtettek álló utatok bizonyos részeit, és ami változtatásra szorul, annak a korrigálását kérhetitek.
Most már egy olyan tudatosodási folyamaton kell keresztül mennetek, amelyben a Felsőbb Én veszi át a vezető szerepet!
Bizonyos játszmákat eljátszhat veletek, annak függvényében, hogy milyen megértési szintnél tartatok. Ebben az időszakban sor kerül olyan tervek és minőségek korrigálására, amelyek, még mindig a megszokott Rend szerint működnek.
A múltban elfogadhatóvá tett feladatköröket megújítjuk, és a jelenbe, Szerves Létezőként, megvalósítandó programként iktatjuk be.
Mindenki saját maga eldöntheti, hogy miben kíván részt venni. Mi az a cél, amely előtte megvalósulandó programként áll, és azért teljes hittel és felkészültséggel kiáll.
Nem birkákra van szükségem, hanem tudatosan megmívelt emberekre, akik, kiállásukkal tanúbizonyságot tesznek. Nem állnak be a sorba, nem kénytelenek fejet hajtani a népi összakarat előtt, hanem a kiállás bátorságával lépnek előre.
Új feladatokat osztok szét, a múltét megújítom, s a jelenbe áthelyezem.
A Krisztusi Ént már a kiállás bátorsága jellemzi!
Kiáll céljaiért, gondolataiért, és azért az eszméért, amit képvisel.
Tudatosan teszi a dolgát és már nem hagy elcsúszási lehetőségeket. Nem bízza másra a sorsát, hanem kezébe veszi sorsa irányítását.
Ez nem azt jelenti, hogy különváltan él Istentől, hanem azt, hogy Benne teljesedik ki, és ennek függvényében teszi a dolgát, mégha a látszat, ennek néha ellent is mond.
Ámen.
Az idő itt van a továbblépésre!

2009. január 12.


Én Jézus, Ki szólok hozzád, megkérlek téged ad tovább ezt az üzenetet társaidnak.
Amiről most beszélni szeretnék, az a Rend, amelyben Én hatok és veszem át a vezető szerepet.
Újra szeretnék visszautalni az Isteni Irgalmasság üzenetére.
Az Isteni Irgalmasság egy olyan részemet képviseli, amelyben Én hatok, és azokat a Kegyelmeket, amelyek kiosztok köztetek, egy kiváltságot képviselnek, amelyben a maga a Kegyelem játssza a kulcsfontosságú szerepet.
A Világ újra eljutott egy olyan szakaszához, amelyben a régi időknek és köztük a régi berögzött szokásoknak és hiedelmeknek búcsút int.
Ezt többféleképpen tehetitek meg.
Az elsők közt a legegyszerűbb mondja, ha a belső vezetésre hallgatsz és az az útmutatás, ráhagyatkozás visz előre téged, és mutat meg egy olyan álláspontot és értékrendet, amelyet a szíved szerint követhetsz.
Másodsorban, ha ezzel a belső hanggal és útmutatással még nem rendezel, akkor folyamatosan, állandóan kénytelen vagy a körülötted lévő, történő dolgokat, a saját szűrődön keresztül engedni, megszűrni, kianalizálni, és eszerint beilleszteni az adott és számodra elfogadható rendbe.
Kedveseim, az elkövetkező időszakban el kell döntenetek, hogy életetekben milyen jellegű változásokon kívántok végigmenni, mi az a cél, amely előtettek megjelenik és követendő példaként magatok elé állítjátok.
Itt az ideje, hogy megvalósítsátok magatokat, és a szellemi útmutatás mellett, önálló döntésekre és cselekedetekre is képesek legyetek!
Az a folyamat, amin most keresztül mentek, az isteni ének előhívása és aktiválása, egész évben történő folyamatot állít elétek, amelyen szakaszosan haladtok végig, és építitek be megoldandó feladatként. Vannak akik, ebben a körben már előttetek járnak, és túlnyomórészt már megkötötték azokat az energiákat és alkalmazzák, amelyekkel ti még csak most ismerkedtek.
Az ő feladatuk részben, a ti megsegítésetek és e mellett a saját dolgaik előre mozdítása, és egy olyan Rend létrehívása, amelyben Isteni Irgalmasságomat kellőképpen gyakorolni tudom.
Azok az embereim, akik ezen felkészítés alatt állnak, a lehető legerősebb és felelősségteljesebb feladatok elvégzésénél tartanak, és ők már teljes hitükkel és elkötelezettségükkel irányt tudnak mutatni a társaiknak. A megsegítésükre irányítom őket, és egy olyan erővel ruházom fel, ami által az Én energiáim hatványozottan érzékelhetővé válnak.
Gyermekeim, az idő itt van a továbblépésre!
Most már nem ábrándokban kell élni, és álmodozni kell, hanem tudni kell élni!
Ha ezt meg nem teszed, előre így nem mehetsz!
Azok az idők, amelyek ezek után elkövetkeznek, mind a kiállásra sarkallnak, próbára tesznek, és a próba saját szavahihetőséged, akaratod az, hogy mindez milyen mértékben nyilvánul meg benned. Ezért arra kérlek bennetek, hogy ne a csodára várjatok, hanem önként tegyetek és valósítsátok meg magatokat, mert a csoda csak általatok, rajtatok keresztül tud létre jönni és kialakulni!
Mindenki a saját helyén tegye a dolgát a legjobb tudása szerint!

Akkor, ha ezt megteszed, már részese vagy a Rendemnek, amelyben Én hatok, és nem a hatalom játssza vezető szerepet!
Én Jézus voltam Ki szóltam, kérlek bennetek, adjátok tovább ezt az üzenetet.
Áldásom adom rátok, kérlek bennetek, egy szebb, egy jobb jövőt alkossatok, és tudjátok azt, hogy Én az idők végezetéig veletek Vagyok!
Ámen.

Előző életek, mai sorsok, - a jelenbe vetítve.

2009. január. 09.


Ősi hitvilág – magyarság.

Az egész történet ma hajnalban, álmomban kezdődött és reggel 9 óra 9 perckor fejeződött be. Mivel fontosnak érzem, hogy megosszam Önökkel, kérem, fogadják szeretettel tőlem ezt a történetet. Azt hiszem ez egy kicsit, mindenkire tartozik, mivel mindenkivel, mindennel EGYSÉGET alkotunk.

Szeretném felhívni külön a figyelmet a szavak mögött meghúzódó szimbolikára, kódokra, amelynek most a fordításába nem mennék bele.
„Akinek füle van, úgyis hallja”…..

Ma hajnalban, álmomban egy összejövetelen voltam és odamentem egy látóhoz, megkértem, hogy nézzen meg, - minden rendben van velem?
Azt mondta nem, mert a petefészkek vagy a méh (megújulást a fizikai síkon segítő anyai szervei) közelében van egy fekete, rozsdás kereszt.
Ha ez eltűnt, akkor lesz minden rendben.
Egyből hittel és vallással kapcsolatos kép jelent meg a kereszt vonatkozásában. Ez még mind az álomban volt és tudom, hogy mindez üzenet jellegű. Tovább mentem, a húgom jelent meg, és aki azt mondta, hogy nézzem meg az egyik kivetítőn egy kis tv-ben, milyen érdekes előadás van. A képernyőn egy általam a jelenben is ismerős ember tűnt fel, aki összekulcsolt kézzel imádkozott.
Ahogy ránéztem, mindjárt az jött le érzésben,
- lám milyen hamis. Ennyire emlékszem az álomból, és még egy-két szereplőre. Macskákra, akik védőként voltak jelen.

Reggel mikor felébredtem, tisztán emlékeztem az álmomra, így tudtam, hogy meg kell oldanom, mert üzenet jellegű volt.
Kértem a segítőimet segítsenek megoldani, feloldani ezt a dolgot és legfőképp vezessenek.

Pillanatok törtrésze alatt egy kivégzésen találtam magam.
Az emberek közt az első sorban álltam, az ősi hitet képviseltük, és akit akasztottak, égettek, ő is Krisztust szolgálta velünk együtt.
Aki a fekete csuhában volt és kivégzést végre hajtotta, - hát ezen aztán meglepődtem, a tv képernyő kivetítőjén lévő ember volt.
Fekete csuha volt rajta, az arcát nem láttam, de belső látással és érzéssel tudtam, hogy ő az…..
Az elsők közt álltam, imádkoztam az áldozatért.
A végrehajtójára, pedig (nem vagyok büszke rá), átkozódtam vele szemben. Nem az volt a súlyos, amit mondtam, hanem az erő, amellyel akkor rendelkeztem, a legkisebb negatív szó is átokként hatott. A fájdalom, a meg nem értettség, ami úrrá lett rajtam és a körülöttem álló embereken.
Miért kell ártatlanul áldozattá válnia, csak azért, mert más hitet képvisel, és ez a hitvilág a fennálló rend képébe nem illik bele?
Megtörtént a kivégzés….
Sokan sírtak, zokogtak, jajgattak,…. a keserűség, a fájdalom energiáitól, sötétté vált körülöttünk minden. Ez elég hosszú ideig tartott, majd egyszer csak Fény villant a magasban, mintha villámlott volna.
Ahogy felnéztem, tudtam, hogy Krisztus, az Úr jelent meg. A villám rávillant Fényével az elkövető szívére, és ő egy másodperc töredéke alatt holtan esett össze.
Aztán az ott álló tömeget a Krisztusi Fény bevilágította, átvilágította.
Mi akik ott álltunk,a megdöbbenéstől mint a földre estünk, és térdepelve imádkozni kezdtünk.
Eddig a múlt, és ami ezután következik, az jelenben is itt van.
Tehát múlt és jelen itt összekapcsolódik.

Mindegyikünknek, akik ott térdepelünk, van egy ilyen fekete rozsdás keresztje. Ki itt, ki ott hordozza mélyen MAGában, testében, lelkében jól elrejtve.
Visszatérek a múlthoz, ami már a jelenhez is kapcsolódik, hisz itt lép valójában be, és a kettő egy szálon fut, múlt és jelen egy időben.
Hiszen a jelenben tudjuk feloldani és meggyógyítani a múltunkat, (vagyis megpróbáljuk lehetőség szerint ezt megtenni).

Az ima hatására el kezd szakadni az eső, (víz - tisztulás szimbolikája is egyben, és a jelenben is ez történik, - tisztul az Ország).
Szakad az eső, és mi csak imádkozunk rendületlenül, dörög villámlik, - az erők találkoznak,(- úgy fent, mint lent, és úgy lent, mint fent).
Imádkozunk MAGunkért, a Nemzetért is feloldozást kérünk.
Az ellenfeleinknek is megbocsátunk, értük is imádkozunk, imádkozunk tovább…..
Már a sárban térdepelünk, de mi még mindig imádkozunk, az idegen országok befolyásoltsága ellen…(hogy levethessük a tőlünk idegen mintákat, valamint hogy más népek is megtalálják a saját igaz MAGjukat)….
Az eső cseppje már a saját könnyeinkkel keveredik, és folyik alá….
Ennek ellenére még mindig sötét van és szakad az eső, szinte már lesüllyedünk a sárban, …. és akkor jobb oldalról megjelenik egy Fehér Ló, végig vágtat a tömeg előtt, középen megáll és szembenézz velünk, felágaskodik, nyerít egyet,
- testéből Fényszikrák pattannak ki, és lőn Világosság.
Mi még mindig ott térdepelünk, és még mélyebbre hajolunk e jelenség előtt. A Nap (Isten) Fénye és a Fehér Lóból kiáradó Fény együttesen világít meg minket.
Pillanatok alatt felszárad a tócsa, amely az eső cseppektől és saját könnyeinkből eredt. Felszárad a sár is, amelyen eddig kínlódva, imádkozva fetrengtünk. Béke és megnyugvás tölt be mindent, - REMÉNY.

A rozsdás keresztre nézek, ami már a kezembe van,…..a Nap, Rá süt, szikrát szór, megcsillan a Nap a kereszten, és lám a rozsda egy pillanat alatt földre hull. A Kereszt most újra fénylő és nem görbe már!

És ahogy ez megtörténik, abban a pillanatban, Fentről jövő Krisztusi Erő minket is felemel.
Most már egyenesen állunk, nem hajlott derékkal szolgálunk!

Szolgálunk, de már nem szolgaként állunk,
- s egyedül Krisztust szolgáljuk!

Mi még mindig tovább imádkozunk…. (jövő?)

- Uram, Atyám/Anyám, Istenem, kérlek, oldozd fel ezt a Népet az idegen befolyásoltságtól!
Segítsd meg, hogy ÖN MAGához visszataláljon!
Kérlek, adj Rá, sírig tartó KEGYELMET!

- A HITÜK MIATT megölt áldozatokért tovább imádkozunk, feloldozást kérünk, lelküknek megnyugvást, megbocsátunk ellenfeleinknek….

Krisztus Pecsétje lángra lobban a tenyeremben, és ekkor megszólal egy hang bennem, mélyről, nagyon mélyről, és ezt mondja:
- Anyahita Népe visszatér, - Ősi Sorsot ír!
- Az Ősi – Hit üldözése és a hozzákapcsolódó átok feloldódott.
- Az Ősi Hitvilág megtisztulva visszatér!
- Egy Isten Hit és Akarat, - ez jelzi a MAGYART!
ÁMEN!
Magyarok, táltosok, pálosok, magosok.... IV.rész

2009. január 08.


A magyarság helyzetéről szeretnék szólni pár mondatban.

A nyirkai jóslat óta, sok minden megváltozott, de egy nem,- ennek az Országnak ÚJJÁ KELL SZÜLETNIE!
Az ÚJJÁSZÜLETÉST lélekben értem!
A nyirkai jóslat beteljesítette magát, de egy ponton és ez a közelmúltban volt, felül írta MAGát! Hazánkban nem kell vérnek folynia!
A Megváltást nem ilyen jellegű áldozat árán kell meghoznotok!
Hanem önmagatok isteni lényét kell előhívnotok, hogy megcselekedjétek mindazt, amivel az Ország sorsát előre mozdíthatjátok. Ha ezt megértitek, rövid időn belül gyökeres változás veszi kezdetét, és elindul egy olyan folyamat, amelyben felszabadul a Nemzet, ősi sorsot teljesít be.

A bölcsek okumálnak, jövendölnek, - mi tisztán látjuk a fennálló helyzetet, és azokat a vonatkozásokat, összefogásokat, amelyeket ti még nem láthattok, hiszen nem tudtok egy magasabb szempontból rátekinteni az Ország helyzetére.
Arra kérlek bennetek, Én Özséb, ki diktálom e sorokat, hogy egy Egységes szemléletet alakítsatok ki és így az új renddel és összefogással, EGY ÚJ JÖVŐT ALKOSSATOK!
Magyarország rövid időn belül, egy gyökeres változáson megy keresztül.
Azok az emberek, akik most még nem látják tisztán a helyzetet, és egy másik rend köreibe tartoznak, - ők rövid időn belül egy változáson mennek keresztül, ami helyes útra tereli az Ország Rendjét. Azok az emberek, akik eddig is látták a helyes utat, most jobban és átláthatóbban, tisztábban látják az előttük lévő irányt és feladatot.

Magyarország egy olyan tisztuláson megy keresztül, amely eddig a történelem utóbbi időszakában még nem szerepelt.
Arra kérlek bennetek és ez a mondandóm lényege,
- hogy ebben a Megújult Rendben, már ne a régi jóslatokkal foglalkozzatok, azokat helyezzétek előtérbe, hanem vegyétek tudomásul végre, hogy a magyar egy olyan rend, rendszerváltás előtt áll, amely meghatározó lesz történelmében!


E Nép már eleget szenvedett, elégszer adta hitét és becsületét, ezerszer bizonyított az Öreg Isten irányában. Ha még nagyobb hittel és elkötelezettséggel vállaljátok fel magatokat, azt, akik vagytok, és ahová tartoztok, akkor győzelmeteknek ára nincsen.
Azokat a hagyományokat, amelyeket mélyen őriztek, hívjátok elő és újítsátok meg azt. Tegyétek a társadalomba behelyezhetővé, elfogadhatóvá.
A gyermekeiteknek adjátok át, hogy ők is tovább tudják adni az őket követőknek. Csak így juthat előre az Ország!
A sok ima, a kérés nem marad megválaszolatlan!
Ennek reményében tegyétek a dolgotokat, SZÍVNÉPET ALKOSSATOK!

Magyarok Istene, nézz reánk!
Mi tiszta szívvel lábad elé leborulunk.
Kérünk Téged, emelj fel minket!
S hoz Új Jövőt e Nemzedéknek!
Minden szívdobbanással Téged szolgálunk.
Érted zeng a szavunk,
Magyarok vagyunk.

Öreg Isten nézz le miránk!
Ne hagyd elveszni azt a sorsot,
Amit szabtál Te ránk.
Teljesedjen be a jövő.
Áldott legyen az Új, mely eljő.

Új Hazát, Új Sorsot írunk.
Ez viszi előre a magyart.
Áldott legyen kinek neve, MAGYAR!
Ámen.


Istenemberré válás energiái, Isteni én kiteljesedése. II rész

2009. január 05.


Én, Aki az isteni lényedet képviseli, Én szólok hozzád ÁhimRé.

Megkérlek, hogy ezzel az üzenettel segítsd megrekedt társaid, akik még nem állnak a tudatosság azon fokán, hogy a mélyebb összefüggésekbe bepillantást nyerjenek.
Most minden létezőhöz szólok, aki körbeölel téged, és akik hajlandóságot mutatnak sorsuk jobbá tétele érdekében.
Most ebben az időszakban az isteni ének aktiválása történik, ami olyan mértéket ölt, hogy befolyásolja tudatosságotokat. Ebben az időszakban, több szerepes játékot játszotok, nem ismeritek fel, hogy valójában mire megy ki a játék.
A kritikus tömeg már éli ezt a folyamatot.
Saját mélységeivel nézz szembe és megpróbál túlemelkedni rajta. Nos Kedveseim, ezt a legfőképpen úgy tudjátok megtenni, ha belső középpontotokban maradtok. Minden körülmények között tudjátok és látjátok, és egy magasabb szintre emelitek azt a folyamatot, ami most ebben az időben részeteket alkotja. Csak így tudtok előrébb jutni, ha egy magasabb tudatosságból tekintetek rá önmagatok emberi lényére, küszködésére, és mindezt egy olyan szempontból közelítitek meg, amelyben tágul a tudatosságotok. Önmagatokat nem mint egyedüli Létezőt veszitek csak előtérbe és helyezitek az első helyre, hanem tudatában vagytok egy olyan álláspontnak,amelyben az isteni én tölti be a meghatározó szerepet. Ebben az időszakban mindenképpen segítségért hozzá kell fordulnotok, és kérni őt, hogy a legnagyobb mértékben teljesedjen ki bennetek és vegye át a vezető szerepet. Az előző üzenetben volt már utalás rá, hogy milyen játszmákat játszik az emberi én, hogy a szokott helyén maradjon, és újra átvegye az irányítást feletettek.
Ezeket játszmákat, ne hagyhatjátok elbillenni, és emberi szintre áthelyeződni!
Már csak azért sem, mert a most lezajlódó folyamat eredményeképpen egy olyan tudatosodási folyamaton mentek keresztül, ami az Új Világban részeteket alkotja!
Emberi testben élő, Istenemberekké váltok.
Persze, csak az jut el erre a szintre, aki igent mond a folyamatnak.
Senkire nem erőltetjük rá, a mi akaratunkat, mindenki szabad akaratú döntése alapján cselekszik. Lehet, sőt több mint valószínű, hogy ennek a folyamatnak még nem értitek az értékeit és a mibenlétét.

Mivel a Föld egy ciklikus váltás előtt áll, ezért minden egyedét egy magasabb tudatossági és rezgésszintre helyezi át, hogy ezáltal alkalmazkodni tudjon, és Szervesen be tudjon kötődni a Föld meghatározott pályájába és Rendjébe.

Az, aki ennek a folyamatnak ellent mond, vagy nincs is tudatában, őt, őket egy másik megvilágításba helyezzük át.
Ők egy másik feladatkört kapnak, amely megfelel a tudatossági szintjüknek, és azzal együtt rezegve váltják meg és valósítják meg szabott és vállalt feladatukat.

Most egy kicsit visszatérek az isteni ének aktiválására. Ez a folyamat már nem most vette kezdetét, hosszas felkészítő munka előzte meg. Többnyire már tisztában vagytok a jelentőségével, hogy milyen fontos az, ha az isteni én már kiteljesedett mostanra benned. Mert még így is vannak szerepcserék, csak nem olyan mértékben és mennyiségben, mind annál az egyénnél, akinek fogalma sincs róla, hogy induljon el ennek a folyamatnak a kezdeti lépcsőjén. Mindenki a saját tudatossági szintjének megfelelően kapja meg a próbákat, és az aktiválások is eszerint történnek.
Tehát, most arra kérlek bennetek, hogy szeretetteljesebben és elfogadással teli, forduljatok önmagatok felé, tartsatok önvizsgálatot. Lássatok meg az összefüggéseket, és emeljétek magatokat egy olyan létbe, ahol az isteni én tölti be a meghatározó szerepet.
Csak ez az út vezet el odáig, hogy testben, Istenemberré válj!

Isteni éned kiteljesedése és irányítása hozza meg azt az állapotot, amelyben tudatosul benned,- ki vagy, mi a küldetésed, mi a szereped, mi az a vállalás, amiért leszületést nyertél, és így átlátod a magasabb összefüggéseket.

Kérlek bennetek, óvatosan haladjatok előre, apró lépésekkel, és minden állomásnál kérjétek a mellétek rendelt segítők támogatását és azt, hogy világítsák meg az előttetek álló utatok azon részeit, ami még nem teljesen tiszta számotokra.
Így hamarabb és zökkenő mentesebben veszítek az előttetek álló akadályokat, és könnyedén juttok el olyan állapotba, amelyben már az isteni én tölti be a meghatározó szerepet.
Én AhimRé voltam ki szóltam, áldottak legyetek!
Ámen.

Istenemberré válás energiái I. rész

2009. január 02.


Az alábbi üzenetet tapasztalásként adom át Önöknek, hogy tudják az elkövetkezendő időszakban, mire figyeljenek.

A Föld Megújult formájához, az isteni ének aktiválása ebben az időszakban történik.
Ez egy bonyolult és igen fájdalmas folyamata az emberi énnek. Mire az ember, emberi létéből és minőségéből, egy isteni (magasabb) létbe lép be, - ez egy hosszú, fájdalmakkal és elengedésekkel teli folyamat része.
A régi én (amely többségben a kiteljesedett), ilyenkor általában átveszi a vezető szerepet és megpróbálja az isteni ént maga alá keríteni, és a lehető legnagyobb minőségben elnyomni. Ez azért történik, mert vissza akarja szerezni a hatalmat felette, amit érez, hogy már összeomlóban, és megsemmisülőben van. Az utolsó próbálkozások ezek, amelyet úgy tud a legjobban megtenni: - ha kétségeket ébreszt benned, fájdalmakhoz köt, nehogy isteni létbe és Istenemberi minőségbe térj meg.
Most ennek a folyamatnak az aktiválása történik.
Mivel ezt a folyamatot, saját magamon tapasztaltam (tapasztalom) meg, ezért úgy érzem kötelességem, hogy átadjam segítségképpen.
Azt tudom tanácsolni, hogy szeretettel búcsúzzunk el a régi emberi énünktől. A régi energiás játszmáinkon végképp emelkedjünk túl, és menjünk végig, adjuk át magunkat a MEGÚJULÁS FOLYAMATÁNAK, hogy minél előbb Istenemberré válhassunk!
Az emberek többsége, ebből a folyamatból még semmit sem érez. De mi, akik már részben be lettünk, avatva, a mi kötelességünk, az ő megsegítésük!
Istenemberré csak akkor válhatsz, ha teljesen megújulsz!
Lélekben, testben, energetikában, egy olyan áthangoláson mész keresztül, amelyben megjárod saját mélységeidet, és ha kijutsz innen, annál nagyobb magasságokba emeltetsz.
Újítsd meg magadat, és tépd el a láncokat!
Tépd el a korlátozó kötelékeket!
Lehet, hogy különféle folyamatokon mész keresztül, - a kétségektől, az aggodalom, a düh, az elkeseredettség, hited megingása is szóba kerülhet, - de mindez ne ingasson meg, mert ez, mint a folyamat része szerepel.
Így válsz azzá, aki leszel, - ISTENEMBER.

Ne kerüld ki, és ne mondj ellent, menj csak bele saját félelmeidbe, hisz úgy tudod a legjobban feloldani, csak arra figyelj, meddig maradsz.
Sokáig ne maradj és, főleg ne merülj el benne!
Eljön az a pont, amikor túl kell emelkedned rajta, és magadat isteni létbe emelned!
Írta: ÁhimRéSzólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!