BejelentésÉletvirága

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Keresés a honlaponHírek


Október- Magvető hava

Szeretettel köszöntöm kedves Látogatóimat!
Az itt található írások szabadon terjeszthetőek módosítás nélkül. Kérem, hogy minden esetben a nevet és forrást jelöljék meg.
Köszönettel: Feketéné Lendvai Katalin

JÉZUS: Gyermekeim, ATYÁTOK nem feledkezik el rólatok!

2009. október 27.

Ne kívül keress ENGEM, bent találj meg a szívedben.
Figyelek, meghallgatlak téged. Mond el kedves mi fáj, mi az amiben a segítségedre lehetek.
Egy belső párbeszéd alakul kettőnk közt.
Kérdezel, és ÉN válaszolok. De van amikor kevés a szó, kevés a szándék és az akarat.
Megértés kell, jelenlét, mindent átölelő kiterjedés.
Átadás kell és elengedés, továbblépés…
Kedveseim, sokan vagytok most ebben a szakaszban.
Önálló akarat, segítség nélkül nem tudjátok megoldani azt a feladatot amelyet reátok mért az ÉLET.
Döbbenten álltok előtte, és sajnálkozva tárjátok szét kezeiteket,- már nem telik többre.
Elfogyott az erő, elfogyott az akarat,- csak a jelen maradt.
A jelen búja, bánata, kevés örömével veletek maradt.
Úgy érzitek sokan,- nincs feloldozás, nincs menekvés, kilátástalanná vált a jövő.

Kedves figyelj rám,- most előtted állok, nézz mélyen a szemembe.
- Mit látsz benne?- merülj el a tekintetemben.
A végtelen óceánt látod benne, mindazt a csodát, szeretetet, ami képes arra, hogy felül emeljen téged kilátástalan helyzeteken.
Az ŐSBIZALOM benned kell, hogy gyökerezzen!
Tudnod kell, hogy a szeretet örök, és mindaz a megnyilvánulás amellyel feléd fordulok, túlmutat az emberi értékeken.
Erre az időszakra sokan kerültetek szorult helyzetbe, a SORS súlyos terhet mért rátok.
Most azt érzitek, úgy gondoljátok,- talán ennek soha nem lesz vége…

Gyermekeim, ATYÁTOK nem feledkezik el rólatok!
Tudja számotokra mi az a folyamat, amelyen keresztül kell mennetek, hogy a lélek erőssé és kitartóvá váljék.
Most megpróbál bennetek.
Megnézi, hogy a tanultak szerint élsz-e, mindannak a tudásnak amely a birtokodban van hasznát veszed-e ínséges napjaidban.
Fordulsz-e feltételnélküli bizalommal HOZZÁ?
Érzed-e szívedben mindazt a biztonságot amit nyújt számodra, még ha most a fizikai létedben ezt nem is érzed?
Ha minden és mindenki összefogott ellened, van-e hová bújnod, van-e kinek elsírni a bánatod?
Elbújsz-e a világ zaja, forgataga elől, és csendben megosztod VELEM, vagy NEVEM szétkiáltod és szidalmazod?

Túl mélyre mentetek emberek, emberi mércétek nem mért rendesen.
Egymás érzéseit semmibe vettétek, megtagadtátok, kikiáltottátok.
Ebben a tekintetben évszázadok óta semmit sem változtok.
Ki IGÉIM hirdetőjévé válik, pellengérre állítjátok.

Az eszme és az út eggyé kell, hogy váljon!
Nem kasztokra kell bomlanotok, elkülönülve csoportokat alkotnotok és egymást megtagadni!
Egy célt kell kitűznötök magatok elé, és azt közösen, egymással összefogva illik megvalósítani.
Istenhez többféle úton is eljuthatsz.
Szívedbe többféle szemléletmódot, tanítást befogadhatsz.
Azt is megengedheted magadnak, hogy nem értesz egyet a másikkal, nem vallod az ő tanait,- de az már nem megengedett, hogy kikiáltod és ördöginek nyilvánítod.

Több ezer évvel ezelőtt a SZERETET TANÍTÁSÁT hoztam el néktek.
Sokan befogadtátok, de kevesebben mind azt szerettem volna.
A SZERETETET magasztos eszmének valljátok.
Pedig az a SZÍVBEN kell hogy gyökerezzen, mert annak ott van a lakhelye. Ha nincs benned SZERETET, nem élhetsz teljes életet.
A SZERETETET nem lehet megtanítani, azt csak gyakorolni lehet.
Figyelni a belső Isteni Megnyilvánulásra, amely EREDENDŐEN a szíved legmélyéről ered.

A SZERETET az egyetlen út, hogy ÚJ VILÁGOT alkossatok.
A SZERETET az egyetlen út, hogy magadon változtass. Változást hozz az életedbe, hogy minőségi életet élj, lélekben emelkedetté válj.

Ha mindezt meg sikerült tenned, a mindennapod gondjait, bajait, keserveit könnyebben éled át, hamarabb túljutsz a problémákon,- mert
tudod, hogy van egy kéz amely irányítja életed, és Ő tudja mi a jó neked.
Ennek tudatában végezzétek dolgotokat, szíveteket nyissátok meg a SZERETET FORRÁSA felé, és másokat is vezessetek oda, hogy ne szomjúzzanak.
Isteni Szeretetemmel átölellek benneteket és kérlek, a remény ne haljon meg bennetek,- hitetek által lépjetek előre.
Mindezt azért mondtam el nektek, hogy tudjátok veletek VAGYOK, fogom a kezetek és nem engedlek el bennetek.
Ha szívedben FELÉM fordulsz, FELÉM irányítod életed,- ÉN nem engedem, hogy a gonosz szándék és akarat átvegye az irányítást feletted.
Ezek az ÉN IGÉIM, Jézus.
"Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet; senki sem mehet az Atyához, csakis Én általam."
Ámen.
Emberi értékek, a spirituális fejlődés szakaszai.

2009. október 24.

Az emberi életnek vannak bizonyos állomásai, amelyek különböző szakaszokra bonthatóak.
Csecsemőkorban ismerkedünk a világgal, felfedezzük magunkat, érzékszerveinket, - egy bizonyos tanulási folyamaton megyünk keresztül, amelyet az életben kamatoztatni tudunk.

Cseperedésünk eredményeképpen beilleszkedünk a körülöttünk lévő világba, és kialakítjuk személyiségünket.
Ennek a személyiségnek a kialakítása sok mindentől függ.
Többek közt a szülői háttértől, attól a környezettől amelyben nevelkedünk,- mindez jó avagy rossz irányba befolyásolhatja az életünket.
Elvihet minket eredendő önvalónktól, vagy éppen megerősít a teljességben.

Ahogy cseperedünk, létünk növekedésnek indul,- egyre inkább figyelünk, analizálunk, szelektálunk,- megpróbálunk egy olyan egyéniséget kialakítani, amely majdnem mindenki számára elfogadhatóvá válik.
Ebben az időszakban a megfelelési kényszer még nagyon erős bennünk.
Különböző felvett szokásokkal ruházzuk fel magunkat, részünkké alakítjuk,- egy átmenetet képezünk az eredendő önvaló és a mai világban megélt személyiségünk között.
Önmagunk védelme érdekében különböző módszereket alakítunk ki, amit hellyel közel alkalmazunk is. Hamar beletanulunk ebbe a módszerbe, hamar részünkké válik,- néhol korrigálunk.

Gyermekkorunk egy állandó keresésben telik el.
Érdeklődve szemléljük a világot, és a benne szereplő embereket.
Egy-két embert etalonként állítunk elénk, és megpróbáljuk őt utánozni.
Ez egészen elmehet odáig, hogy a szóhasználatát, mozdulatvilágát, reakcióit magunkévá alakítjuk.
Az emberek többsége végigmegy ezen a folyamaton.
Bizonyos szabályok, keretek, viselkedési kódexek közé állítja be magát, szorítja be lényét, és annak megfelelően éli az életét.

Az évek múlnak, és még mindig nem találtuk meg önmagunkat, az igazi önvalónkat.
Meg akarunk felelni bizonyos viselkedési moráloknak, képzelt eszmék részeseivé alakulunk át, és aszerint éljük életünket.

A SORS ha kegyes velünk, előbb-utóbb rádöbbent minket arra, hogy téveszmében élünk. Rádöbbent arra, hogy nem ismerjük magunkat, azt sem tudjuk valójában kik vagyunk, és mi végre jöttünk ide erre a világra.
Mi az az eszme, hivatás, hitvallás, amit meg kellene valósítanunk és a magunkénak tudnunk. Ezeknek a tényeknek a felismerése általában döbbenettel hat reánk.

Elindulunk egy változási folyamaton, átértékelés részeivé válunk.
Újra felfedezzük magunkat, de most már más szempontból nézünk meg, vizsgálunk meg bizonyos dolgokat. A külvilágot már nem az első helyre tesszük, megpróbáljuk felfedezni az Igaz Lényünket,- egy útkeresés indul el életünkben.

Erre az időszakra, amikor ez bekövetkezik, többnyire középkorúak vagyunk,- már társat választottunk, párkapcsolatban, házasságban élünk.
Elindul bennünk egy belső keresési folyamat, amely által más értékrendek kerülnek az első helyre.
Kevés olyan SORS adta lehetőség adatik meg számunkra, hogy mindkét fél egyszerre „ébredjen fel” és induljon el ezen a folyamaton.
Kevés az esélye annak, hogy egyszerre döbbenjenek rá arra a tényre, hogy az önmagukról kialakított kép nem fedi a teljes valóságot,- éppen ezért egy átváltozási folyamaton együtt menjenek keresztül.
Teljesen érthető ilyenkor, hogy a velünk együtt élő partner szóvá teszi észrevételeit, és igazából nem érti mi zajlik bennünk.
Nem tudja, hogy az az ember akit ismer, kivé változik, mi motiválja cselekedeteit, mi mozgatja élete fonalát.
Döbbenten, megszeppenve áll az események láncolata előtt, és nem tudja, hogy őneki ebben mi lett a szerepe, hol az ő helye.
Különféleképpen reagál a történésekre,- a kétségbeeséstől a dühig minden megnyilvánulás előtörhet belőle.
Ha az ő szemszögéből nézzük a dolgot, teljesen érthetővé válik számunkra, hogy egy kétségbeesett folyamat részesévé vált, amelyben nem tudja, hogy a megváltozott szerepben ő most milyen helyet foglal el. Minden, ami eddig biztos pontként volt jelen életében most bizonytalanná válik körülötte.
A szeretet társ mássá válik, egy olyan tulajdonsága feslik fel a mélyen elnyomott részekből, amelyet eddig ő még nem ismert.
Természetes, hogy ilyenkor ösztönös védekezésbe megy át, és nem tud azonosulni azzal a teóriával, azzal az életszemlélettel amit párja képvisel. Sőt egyre távolabbra húzódik tőle, és a legrosszabb esetben egy távolodási reakció lép életbe, és ez rányomja bélyegét a kettőjük szoros kapcsolatára.
A másik fél, aki az átváltozási, felismerési folyamaton megy keresztül, döbbenten konstatálja ezt a reakciót, és nem érti, hogy a párja miért nem
tudja megérteni őt,- hisz számára teljesen természetes az a tény, hogy egy új világot fedezett fel magában, feleszmélt és egy keresési folyamat alakult vette kezdetét.
Nehéz ebben az esetben a két különböző szemléletmódot közös nevezőre alakítani.
Sok esetben nagyon fontos a türelem és a tolerancia. Fontos, hogy megértők legyünk és próbáljuk beleképzelni magunkat társunk helyzetébe.
Ha végképp nem megy közös nevezőre hoznunk a dolgokat, és azt érezzük,- hogy megértőbb társra vágyunk, olyanra, akivel együtt kiteljesedhetünk, aki megérti újdonsült átalakult lényünk, segít az útkeresésben, társunkká válik lélekben, és egy célokat keresünk,- akkor az a helyes, ha előbb-utóbb ezt őszintén feltárjuk.
Addig, amíg a párunknak nem okozunk mélyebb sebeket.
Ez a folyamat senki számára sem lesz könnyű, és általában a külvilág sem könnyíti meg a kialakult helyzetet, mert az is kasztokra bomlik.
Lesz olyan ember aki az útkeresőt képviseli, védelmezi, neki ad igazat, és lesz olyan is aki teljességgel ellene hat.
- Mit tehetünk ilyenkor?
Mélyen magunkba nézünk. Mi az amit elbír a lelkünk, mi az amit megtagad, és már nem képes tovább élni abban a morálban, abban a kialakult helyzetben.

Ez a fenti időszak akár hosszúra is nyúlhat, éveink mehetnek rá...
Ez mindig attól függ, mennyire merjük felvállalni magunkat, milyen mélységig vagyunk képesek változtatni élethelyzetünkön.
Így vagy úgy de előbb-utóbb lépnünk kell.
Együtt vagy külön, ez sajnos nem minden esetben rajtunk múlik.
Adódhatnak olyan helyzetek, amikor már minden tőlünk telhetőt megpróbáltunk annak érdekében, hogy párunkkal együtt haladjunk tovább,- elképzeléseink, kitűzött célunk felé, azonos értékeket, értékrendet képviseljünk. Azonos legyen az életszemlélet, a tervezett jövő amelybe lépünk.
Ennek ellenére a közös út sajnos nem minden esetben alakul elképzeléseink szerint.
Életünkben vannak olyan személyek, és ők lehetnek számunkra a legkedvesebbek, akikkel csak bizonyos ideig, bizonyos folyamat, élethelyzet megéléséig volt közös dolgunk, s innentől fogva a SORS AKARATA által útjaink különválnak, és újabb tapasztalatokkal, megélésekkel gazdagodnak.
Ha társunk nem kíván részt venni a mi értékrendjeink szerint kialakított életünkben,- akkor egy hosszú, nehéz távolodási folyamat veszi kezdetét, ami általában elválással végződik. Az lenne a legjobb ebben az esetben, ha még szeretetben, tiszteletben történne meg mindez.
Tiszteletben tartanánk a másik tudatosságát, megváltozott életszemléletét,- vagy éppenséggel azt, hogy ő nem akar változni, velünk együtt fejlődni,- ez az ő akarata, az ő döntése,- és utjaink szépen, csendben, szeretetben különválnának.

Azonban van még egy dolog, amiről nem tettünk említést, - a gyermekekről, akik belőlünk fakadnak.
Ők először csendes szemlélői, aztán szenvedői ennek az egész folyamatnak.
Nem értik mi az ami történik körülöttük, a biztos meleg családi fészek mivé változott.
Célravezető, ha minden esetben éreztetjük velük a szeretetünket, azt, hogy az irántuk érzett szeretet soha nem fog megváltozni, átalakulni, mássá válni, akármi is történik velünk.

A Családban kialakul egy rendeződési folyamat, és így vagy úgy, ha meghoztuk a döntést, - egy új életszakasz indul életünkben.
Ebben az új életszakaszban meg kell találni valódi énünket.
Újra meg kell találnunk személyiségünket, egyénisséggé változtatni, és úgy beilleszteni a társadalomba.

Sok idő mire egy teljes énkép feltárul előttünk, és hosszú útkeresés, amelyben megjárjuk életünk mélyebb bugyrait, - mélységeket, fájdalmakat, küszködéseket, és rádöbbenünk, hogy jól avagy „rosszul” cselekedtünk.
Nem csak a jó cselekedetek által haladunk előre, a rossz megélése is része életünknek, amelyből tanulunk, amiből többé válunk, - hiszen amikor a „rosszat” megtapasztaltuk, felismertünk, akkor igyekszünk azt az utat már elkerülni, és ugyanabba a mederbe nem belépni.
Az útkereső ember élete nem éppen könnyű, folyamatos tanulás a része.
Tanul a hibáiból, cselekedetei által halad előre, megélt tapasztalatai által bölcsebb lesz. Megélt bölcsességével tud másoknak utat mutatni, ha kell irányt adni. Lelke fejlődik, Szellemével összekapcsolódik, és nagy felismerésekre tesz szert. Az élet mélységeit már másképp látja, lépésről lépésre átértékel dolgokat. Nem a körülötte lévő világot hibáztatja élete boldogulásáért, hanem mindezt átértékelve alakít ki egy olyan bölcs életszemléletet, amely által önmagát középre helyezi,- megnézi mi motiválja, mi viszi előre, és mi az a cselekedet, az az élethelyzet amellyel ő maga mások segítőjévé válhat.

Ahogy telnek múlnak az évek, dolgait átértékeli és más szemszögből nézi.
Egyre közelebb kerül az értelemhez, mint az érzelemhez.
Egyre inkább megérti szülei viselkedését, (viselkedési hibáit), és azt, hogy bizonyos helyzetekre miként reagáltak.
Egy bölcs szemlélődő életmódot alakít ki, egyre többet foglalkozik ISTENNEL.

Lassan az öregkor kezdetébe lép be…
Átlát a fátylon, és fátylon túl felfedezi azt a csodát amelyet eddig csak elképzelt,- de most már tudja, hogy részese lehet,- mert az ÉLET egy misztérium, és mi abban a szereplők vagyunk.
Eljátszzuk saját szerepeinket, aztán megyünk tovább, hogy egy másikat alkossunk. Átlépünk egy újabb valóságba, egy újabb testbe, és ez a körforgás mindaddig szüntelen, amíg mi magunk is a TELJESSÉG, az EGÉSZ részeivé nem válunk.
Ekkor HAZA ÉRKEZTÜNK, OTTHON VAGYUNK, megérkeztünk, a TELJESSÉG RÉSZEIVÉ VÁLTUNK, EGGYÉ alakulunk és EGYSÉGET alkotunk.Magyar Kereszt

2009. október 23.


Erdők homályában, folyók sodrásában haladok előre.
Hallom a szél suttogását, szellő érintését, lágy balzsamozó ölelését.
Érzem vállamon MAGYARSÁGOM súlyát, a terhet amit reám szabtak.
Mely öröktől fogva,
teherként nyomja a vállam.
De szeretném felemelni ezt a terhet Uram, én Öreg Istenem.
De szeretném Neked adományozni, vagy kellőképpen elrejteni, hogy senki ne lássa, mi a MAGYAR teher.
Mi az ami lehúzza, ami sújtja a MAGYART,
ami rabigába kényszeríti.
Ó Édes Istenem, Te nem látod mindezt?
Miért engeded évszázadok óta szenvedni a MAGYART?
Miért nem emeled reánk sugárzó tekintetedet?

Isten s ember különválik.
Ember nem hordozza magában Istent.
Ez a Mi bűnünk Uram?
Ez a mi súlyunk, a terhünk?
Öreg Isten, Magyarok Istene,
nézz reánk és oldozz fel minket!
Oldozd fel a terheinket, bocsásd meg a vétkeinket,
ne engedd, hogy minket is keresztre feszítsenek.
S ha mindez mégis megtörténik,
MI feltámadunk,
és KRISZTUS NÉPEKÉNT ragyogunk.
Bevilágítjuk a FÖLDET, s az összes nemzetet.
Intő példával szolgálunk,
mit,s hogyan ne tegyenek.

Addig is Uram,
viszem tovább vállamon
a terhem,
a MAGYAR KERESZTET.


Írta : Feketéné Lendvai Katalin

THOTH szól hozzátok,- Ki visszatér

2009. október 20.

Az IDŐK JELE az Égre van írva. Lássátok a JELET, amely a Csillagokból feltűnik, a Nappal és a Holddal összekapcsolódik.
Én Hermész, aki háromszor alászálltam, Kit THOTH- ként ismerhettek, egy tanítást adok át nektek.

Népem vagytok, hozzátok tartozom.
IDŐK SZÁRNYÁN repültem, IDŐRŐL- IDŐRE hazatértem, tanácsokkal láttalak el bennetek.
Én THOTH, a VAGYOK AKI VAGYOK nevében jelentem ki MAGAMAT.
Ősi földre léptem és most újra hazatérek.
EONOKON keresztül VAGYOK, újra és újra alászállok.

A tanításom így szól:
MAGOK NÉPE, Kik hazátokban éltek, ősi föld szentségét őrzitek,
- Eljött az idő, itt az ÓRA, hogy a TUDÁS HÁZÁBA megtérjetek!
Nyissátok meg szívetekben lévő emlékeiteket, hozzátok felszínre a MAGTUDÁST, mely belétek lett kódolva.

THOTH szól hozzátok, Én a TUDÓ,- Aki MINDEN TUDÁS birtokában létezem.
AMENTI TERMEIBEN építem testemet, pihentetem lelkemet az ÖRÖK LÁNG SZENTSÉGÉBEN érlelem, ha az időt jónak látom, és a NAGY KRONOSZ azt kívánja tőlem,- újra alászállok.
Testem építem, készenlétben tartom, és ha eljön az ÓRA, amelyet a Csillagok jeleznek,- újra alászállok és Népemhez térek meg.
Felnyitom számotokra azokat a KÓDOKAT, amelyek szükségesek ahhoz, hogy újra rátaláljatok arra a VÉGTELEN ÚTRA, amelyet a CSILLAGOK ÖSVÉNYÉN bejártatok.
Rávezetlek benneteket arra a TUDÁSRA, amely mindig is a tiétek volt, ami részeteket alkotta.
Felébresztem bennetek azokat a KÓDOKAT, amelyeket IDŐKAPSZULÁBA zártak.

Az IDŐ közeleg, felviláglik FÉNYEM, áttöri az IDŐ SZORÍTÁSÁT, zuhatagként száll alá, és adja tovább a SZELLEM ÜZENETÉT.

TUDÓ NÉPE eljött a te időd,
törd meg az IDŐ VASFOGÁT!
Javítsd ki a csorbát,
ne törd meg az IDŐ VONALÁT!
Ne a szakadékban táncolj,
Fényed, Léted emeld egyre feljebb!

Én THOTH, Aki háromszor született, alászállok közétek, és újra ÉLEK.
Kezembe veszem Népem irányítását, tanácsokkal látom el.
Az IDŐ KULCSA a birtokomban van.
Különböző kapukat nyitok meg, mások bezárulnak mögöttem.
A NAGY ANYA visszatér és magához öleli gyermekét,- magához emeli NÉPÉT.

A KRONOSZ fogságában vagytok.
De Én alászállok, megtörőm a varázst, a korlátozó hatalmat.
A Sötétség Urával szembeszállok,- kinyitom az IDŐK KÓDJÁT, - Szívemet feltárom és szolgálatba állítom.
MAGAR- legyél MAGYAR!
A MAG belőled él!
Most elhozom nektek mindazt a TUDÁST, amellyel a FÉNYT VALÓRA VÁLTJÁTOK, és újra a FÉNY GYERMEKEIVÉ váltok.

Halljátok üzenetem, és KÓDJAIT ne feledjétek el!
Őrizzétek szívetek legmélyén, dédelgessétek.
Eljön az ÓRA, amikor FÉNYEM felviláglik, beborítja a sötétséget,- és ti akkor döbbenten álltok, csodálkozva láttok, ÚJRA LÁTTOK…

Jézus: Merüljetek el az ÉN Szeretetemben.

2009. október 14.

Szellememben legfőképp úgy tudsz elmerülni, ha félreteszed ügyes-bajos dolgaidat, elhúzódsz a világ zaja elől, és magadra figyelsz.
Akkor megtalálod azt a pontot, amelyben ÉN hozzád kapcsolódok, és veled egyet alkotok.
A csendből halkan szólok hozzád, feltárva szíved szavát.
Semmi mást nem kell tenned, csak belülre figyelned, és eltökélten akarni, hogy megszólaljak benned.
Én nem osztok parancsokat, csak tanácsokat.
Csendben és szerényen kérlek téged,- mit, hogyan tegyél meg.
Mit látok jónak az életedben, mi az amitől fejlődsz, ha megcselekszed.
Az értelmetlen cselekedeteket és embereket nem kedvelem.
Tiszteletben tartom, hogy így cselekszenek, az ő lényüktől ennyire telik,- de ilyenkor felemelem hangom, és szavam dorgáló, megrovó,- mindebben a szeretet rejtőzik, az aggodalom és a féltés.
Sokszor nem szólhatok, ilyenkor csendben figyelek,- Vajon ilyenkor is szeretsz Engem?
Akkor is teljes bizalommal és megértéssel közeledsz Felém,- ha hátrább húzódok és onnan figyelem milyen cselekedeteket hozol létre, a tanultak szerint élsz-e?
Tapasztalás és gyakorlás által juthatsz előre, és tehetsz meg egyre biztosabb lépéseket.
Lesz amikor azt érzed, hogy elhagytalak, semmivé lettél nélkülem,- tudd, hogy akkor Vagyok legközelebb szívedhez, csak nem fedem fel Magam előtted.
Tudnod kell, hogy akkor is szeretlek, végtelenül szeretlek…
Tudnod kell, hogy veled Vagyok, és életedben irányt mutatok, akkor is ha ezt te nem érzed, ha megrendül a hited.
Tudnod kell, ÉN mélyen a szívedben lakom, - ott mindig megtalálsz Engem,- érezned kell az Én Szeretetemet.
Szeretet nélkül nem juthatsz előre, nem lehetsz mások segítségére, mert ha nincs benned szeretet, olyan mintha a Fény kialudna belőled.
Fény nélkül nem juthatsz előre, akkor csak magad körül forogsz,- saját börtönödbe vagy zárva, és a szabadulás kulcsát magadban őrződ.
A szeretet Fény, a Fény MAGA ISTEN,- e nélkül nem élhetsz, nem járhatsz be TELJES ÉLETET.
Merülj el magadban, találd meg szíved szavát.
Engedd, hogy a szívedben megszólaló Isten mutasson neked utat, adjon irányt életedben.
- Honnan ismered meg, hogy a szíveden keresztül Én szólok hozzád?
Érezni fogod a Szeretetemet, mindent átölelő Jelenlétemet.
Érezni fogod, hogy felemellek és Magamhoz ölellek.
Ez a különbség az alsó aspektus és az Isteni Megnyilvánulás közt.
A gyakorlat tesz mesterré téged, így jutsz életedben előre,- egyre közelebb Hozzám,- míg végül is, szíved Szívemmel találkozik és egyé válik vele.

Én Jézus a Fény Vagyok.
A Fény Gyermekeként alászálltam.
Életetekbe tanítást hoztam,- a SZERETETRE VALÓ TANÍTÁST.
Azt a Szentséget, amelyet ti már régen elfeledtetek.
Újra felszítottam a tűzet bennetek, hisz ÉN tűzzel keresztelek.
A LÁNGGAL, amelynek heve bennetek ég Örökkön, és mutat utat követőimnek. Azoknak, akik Nekem áldozták életüket, akik az ÉN szolgálatomban állnak.
Szívem Lángját átadom néktek, hogy azt ti is továbbadhassátok a fázónak, az éhezőnek. A szeretetre, megnyugvásra vágyónak, annak, akinek szüksége van a tűz, a szeretet erejére, - arra, hogy átmelegítse megfáradt lelkét, beteg, agyongyötört testét.
Reményt és egy újabb napot hozzon életébe, amelyben ő maga is megújulhat, feltámadhat,- és a LÁNG hordozójává válhat.
Gyermekeim, Szeretteim, - kérlek bennetek,- egymást soha ne hagyjátok el!
A szeretet legyen az iránytűtök, az útmutatótok, az legyen melyben elmerültök.
A Szeretet feloldja a gátakat, ledönti a falakat,- kapuk nyilanak meg általa, és ezen a kapun juttok közelebb az Én Mennyei Atyámhoz,- mert csak rajtam keresztül, és Általam juthattok az Ő SZENTSÉGÉBE, az Ő SZENT TELJESSÉGÉBE.
Ámen.
Hallgass a SZÍV szavára, a SZELLEM ÜZENETÉRE.

2009. október 12.

Gyermekeim, ATYÁTOK szól hozzátok.
Krisztusi Fényemmel átölellek benneteket, minden támogatást megadok, hogy szíveteket, lelketeket HOZZÁM emeljétek.
ATYAI SZERETETEM végtelen irányotokban, éppen ezért kérlek bennetek, hogy tekinteteket a FÉNY felé fordítsátok.
Az ÉN SZERETETEM adjon erőt mindennapjaitokban.
A BENNEM való bizalom emeljen át az akadályokon, hogy aztán megújult erővel haladhassatok előre.
Az a világ amelyben most éltek, számos próbát állít elétek.
Többek közt a kiállás, és a megbízhatóság próbáját.
Ebben az időben amelyben éltek, különböző megnyilvánulási formák mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a helyes útról eltérítsenek, és egy olyan útra tereljenek, amelyen magad sem látod tisztán a FÉNYT, magad sem érted tisztán a FÉNY ÜZENETÉT.
A mai zűrzavaros világban egyre több erő lép fel, különböző megnyilvánulási formákkal és kódokkal, ez által különböző kapukat és csatornákat nyit meg,- és fennen hirdeti Krisztusi szeretetét.
Gyermekeim, Szívem kedvesei,- óvatosak legyetek!
Mindig, minden esetben győződjetek meg a „forrás” tisztaságáról.
Arról, hogy mi az, amit közvetít feléd, és a mondandóját hogy tudod életedbe behelyezni és megvalósítani.
Nyújt-e segítséget mindennapjaidban?
Merítesz-e erőt belőle nehéz pillanataidban?
Figyelmesek legyetek, pontosan értelmezzétek a szavakat, a mondatokat, nehogy tévútra vigyenek.
A mostani időben legjobb ha a belső énedre hallgatsz, a szív szavára, a SZELLEM ÜZENETÉRE.
Magadat fejleszted egy olyan szintre, amelyben önmagad tanítója légy.
Az Égi Mesterek melletted állnak, várnak rá, hogy kérd a segítségüket.
Ők azok, akik megnyitják a szíveket, utat mutatnak, a bizonytalanságban biztos támaszt nyújtanak.

Önállóságra akarlak benneteket tanítani, arra, hogy a legcsekélyebb mértékig se szoruljatok rá a másoktól jövő szellemi segítségre.
Szellemi javakban bővelkedj, azonosulj a Szellemeddel, és Ő irányítsa életed. Ő mutasson irányt életed nehéz pillanataiban, az Ő hangjára figyelj. Így biztos, hogy nem térsz, nem téríthetnek tévútra.
Tudom, hogy mindehhez sok gyakorlat, kitartó munka szükséges, főleg egy olyan elkötelezettség, ami mindenek felett áll.
De ha a FÉNY útját akarod járni, akkor minden tőled telhetőt meg kell tenned annak érdekében, hogy tisztán halld a SZELLEM ÜZENETÉT.
Ő az aki megmondja neked, mit tegyél és azt hogyan tegyed.
Mi által juthatsz előbbre, mi által teremthetsz meg magadnak olyan jövőt, amelyben magad is a FÉNY útját járva válthatsz meg emberi sorsokat, életeket. Magad is képes leszel, hited és bizonyságod által Csodákat tenni az emberek életében. KRISZTUSI Fényemet szétárasztod a világban, és minden egyes lépéseddel a SZERETETET teremted.
ATYAI Szívemmel szeretőn ölellek át bennetek, és kérlek, minél többen erősödjetek meg SZELLEMEM ÜZENETÉBEN, minél jobban töltekezzetek fel vele, hogy magatok is Krisztusi Fénycsatornákká váljatok,- akik önmaguk fénye és tudatossága által megválthatják a világot, - és létrehozhatnak egy szebb, egy boldogabb életet, - amelyben minden ember egyenlő esélyeket kaphat, mert közös lesz a cél, közös lesz az akarat, amellyel az ÚJ VILÁG teremtőjévé válhat.
ATYAI Szeretetemmel megáldalak benneteket, és kérlek,- adjatok segítséget bajba jutott társaitoknak, de a fejlődés és a tapasztalás lehetőségét ne vegyétek el tőlük. Szeretettel támogassátok őket útjukon ha elbotlanak, ha gyengül az akaratuk. De mindig szabadakaratuk által haladhassanak előre, ti csak az irányt mutassátok.
Így fejlődik ki bennük is a SZELLEM ÜZENETE, így érnek előbb-utóbb célba,- és e példa által mutatnak majdan ők is utat, az őket követőknek.
Ámen.
Az Engesztelés Imádsága

2009. október 09.

Drága Gyermekem!
Kérlek, az általad lejegyzett Engesztelő Imádságot újra helyezd előtérbe.
Tedd az első helyre, hogy a szívek és a lelkek általa összekapcsolódhassanak és EGYSÉGET alkothassanak.
Jézus.

Az Engesztelés Imádsága

Örök Atya, kéréssel fordulok Hozzád, - Adj nekünk Üdvösséget, Örök Életet!
Most azokért a lelkekért imádkozunk, akik szándékban, akaratban elfordultak Tőled, és nem képesek visszatalálni a Szent Fény Örök Birodalmába.
Kérlek Téged, adj nekik Kegyelmet!
Adj rájuk üdvösséget!
Édes jó Anyánk, Szűz Mária, kérlek, segíts nekünk abban, hogy a szívek megnyíljanak, és a lelkek megtisztuljanak!
Édesanyánk kérünk téged, vezess minket, támogass minket!
Támogass abban, és működj együtt velünk, hogy imádságunkban kellőképpen elmélyültek legyünk, és kellő alázattal és szerető szívvel forduljunk embertársaink felé.
Az IMA ereje által gyógyuljanak a lelkek, és kapjanak Örök Üdvösséget!
Imádkozom Hozzád Mennyei Atyám, Országom felvirágoztatásáért!
Engesztelő Imával fordulok Hozzád, az Országban, és Országon kívül élő szegényekért, szenvedőkért, a kegyvesztettekért, azokért, akiknek lelke elsötétült a fájdalomtól, akik örök rabságban élnek az idő fogságában, a haldoklókért, gyermekekért, a nyomorgókért és mindazokért, akik nem képesek szívüket felemelni Hozzád.
Örök Atya, kéréssel fordulok Hozzád, - Adj nekünk Üdvösséget, Örök Életet!
Ámen.
Az Engesztelés Imádsága

2008. november 22.

Én Jézus szólok hozzátok, és végtelen szeretettemmel átölelek bennetek.
Egyre több gyermekemet hívom meg a szóra, - Engeszteljetek!
Az engesztelésnek minden időben különös fontossága volt.
Engesztelő Imát bízok reád mindazért a lelkekért, akik lelkük üdvtelensége folytán, távol kerültek Tőlem, és csak a ti segítségetekkel kerülhetnek vissza Hozzám.
Egy célt tűzzetek ki magatok elé, és azért minden tőletek telhetőt tegyetek meg!
Az engesztelést terjeszd az Országban, váljon mozgalommá!
Minél többet engeszteltek, annál könnyebben kerültök az Egység állapotába és alkottok EGYSÉGET!
Nagy szükség van a mostani zűrzavaros időben erre a módszerre, és ez mindazért szükséges, hogy ellenfelem ne vegye át a hatalmat feletettek!
Hogy tisztán lássatok, és segítő jobbot nyújtsatok megrekedt testvéreiteknek!
Alkossatok egy láncot, és az engesztelés imádságával forduljatok Hozzám!
Az engesztelés mozgalommá alakuljon!
Így egy szebb, jobb jövőt tárhattok fel, amelyben mindenki tudatosabbá válik!
Nincs rá megszabva az idő, a módszer, az a lényeg, hogy lélekben Hozzám kapcsolódjatok, és minél több embert vonjatok be az Imádságba.

Az IMÁNAK egy meghatározott menete van, és ez a lényeg.
Az IMÁDSÁG kezdete és vége megegyezik.
Mindenképpen vonjátok be, és forduljatok szeretetteljes kéréssel Mennyei Anyám felé és kérjétek az Ő közben járását és közreműködését!Az IMÁDSÁG MENETE:

Örök Atya, kéréssel fordulok Hozzád, - Adj nekünk Üdvösséget, Örök Életet!
Most azokért a lelkekért imádkozunk, akik szándékban, akaratban elfordultak Tőled, és nem képesek visszatalálni a Szent Fény Örök Birodalmába.
Kérlek Téged, adj nekik Kegyelmet!
Adj rájuk üdvösséget!
Édes jó Anyánk, Szűz Mária, kérlek, segíts nekünk abban, hogy a szívek megnyíljanak, és a lelkek megtisztuljanak!
Édesanyánk kérünk téged, vezess minket, támogass minket!
Támogass abban, és működj együtt velünk, hogy imádságunkban kellőképpen elmélyültek legyünk, és kellő alázattal és szerető szívvel forduljunk embertársaink felé.
Az IMA ereje által gyógyuljanak a lelkek, és kapjanak Örök Üdvösséget!
Imádkozom Hozzád Mennyei Atyám, Országom felvirágoztatásáért!
Engesztelő Imával fordulok Hozzád, az Országban, és Országon kívül élő szegényekért, szenvedőkért, a kegyvesztettekért, azokért, akiknek lelke elsötétült a fájdalomtól, akik örök rabságban élnek az idő fogságában, a haldoklókért, gyermekekért, a nyomorgókért és mindazokért, akik nem képesek szívüket felemelni Hozzád.
Örök Atya, kéréssel fordulok Hozzád, - Adj nekünk Üdvösséget, Örök Életet!
Ámen.

Az engesztelés lényege, hogy Egységet alkossatok!
Mindenki saját lelki és tudatossági szintje szerint fogalmazza meg az engesztelő Ima szövegét.
A lényeg, hogy egyes pontokban megegyezzen!
Gondolok itt a sor elejére, végére és Szerető Édesanyám közbenjárására!
Emiképpen cselekedjetek, és jobbá válik életetek!
Ámen.


Jézus: Ne adjátok fel a reményt!

2009. október 3.

Gyermekem, Én Jézus, Krisztusként szólok hozzád.

Emberi elmétek elérkezett egy olyan határához, hogy sokan nem tudjátok felfogni, mi történik veletek.
A szív rezdülését követve juthattok előre.
Elhoztam számotokra az IGAZSÁG KARDJÁT, melyet most átnyújtok néktek.
Az ISTENI IGAZSÁG győzedelmeskedni fog.
Megtöri a hazugságot,- mindazt a rendszert, mely azt kívánta tőled, hogy őt szolgáljad, elkötelezettje légy, de ő nem állt ki a te érdekeidért.

EGYETEMES SZERETET által minden ember életében egy rendezőelv működik. Ki mit vetett, úgy arathat most.
Utolsó próbák ezek,- Hitetek, Erőtök próbája,- legfőképp a kitartásé, a kiállásé.
Ki állsz-e azért az eszméért amit képviselsz, és azt szíved legmélyebb szándékával teszed-e?
Erőt magatokból meríthettek, mindabból amit megéltetek.
A tapasztalás erőt ad, megerősít,- hitedben tudóvá válsz, és innentől fogva már magad teremted saját sorsod.

Gondolataid, hited által teremted meg a jövőt.
Most abban az időszakban vagytok, amelyben minden egyes gondolat, minden egyes elképzelés amire életetekben vágyakoztok, elérhetővé válhat kitartó munkával, Isten hittel, odafordulással, imádsággal, tenni akarással.
Sok olyan dolgot valósíthattok meg (a régmúlttól elbúcsúzva, a jövő felé haladva), amire mindig is vágyakoztatok.
Egy a fontos,- kitartó légy, ne add fel,- tudd, hogy eléred a célt.
Ne az akadályok legyenek előtted, hanem a cél, amelyet beteljesítesz.
Isteni Fényem beragyogja szívetek legtitkosabb vágyait, és erőt ad a megvalósításhoz,- de ehhez hinned kell magadban és Bennem.

Gyermekeim arra kérlek bennetek, ne adjátok fel, akármilyen súlyos is a lesújtó kéz. Mindig van remény, amely által a legnehezebb helyzet is megoldódik. Erősítsétek meg szíveteket, lelketeket a Bennem való szeretetben,- Én veletek Vagyok,- ha kell erőt adok, vigasztalok.
Kérlek bennetek,- a remény soha ne haljon ki belőletek.
Érezd a biztonságot, az erőt amellyel átölellek és vigyázom lépteidet.
Szomorúságodban, kilátástalanságodban megvigasztallak és tanácsokkal látlak el.
Lehet nem hallod, hogy szólok hozzád, de a szívedben bizton megjelenik a válasz.
Ne feledjétek, Én a világ végezetéig veletek maradok.

Az IGAZSÁG ÓRÁI itt vannak.
Lehet, hogy most nehéz, de te csak a célt nézd!
Az utat amelyen elindulsz, és az ÚJBA érkezel.
Abba a világba, ahol FÉNY van, mindent átölelő SZERETET,
- és itt, ebben a világban az emberek BOLDOGAN ÉLNEK.
Krisztusi Fényemmel megáldalak benneteket.
Kérlek kitartóak legyetek, a reményt ne adjátok fel!
Ámen.

Gondolataim...

Jelen- Meglátásaim


2009. október 01.

Az Új Világban már EGYSÉGKÉNT élsz, önmagad lényét teljességgel mások szolgálatába állítod.
Soha nem érzed azt, hogy elvesznek belőled, mert tudod hogy áramlásban vagy, állandó összeköttetésben vagy a FÉNYFORRÁSÁVAL.
Utad vezércsillaga te magad vagy.
Folyamatos Fényforrássá válsz, és másokat is azzá váltasz.
Egyesült erőként haladsz előre, hisz benned folyik össze minden.
Te vagy aki akarsz, aki tehetsz és megvalósíthatsz olyan feladatokat, amelyek idáig lehetetlennek tűntek számodra.
ISTEN SZELLEME benned él, Ő munkál benned, Ő általa váltál EGYSÉGGÉ.
Az ISTENI FÉNY napról napra jobban kiteljesedik benned.
Másképp gondolkodsz mint eddig, másképp látsz meg dolgokat, másképp teszed a feladatokat,- másképp kezdesz élni mint eddig éltél.
Nemcsak hiszed, hanem tudod, hogy ISTEN benned él.
Tudod, hogy Ő munkál benned, Ő ad erőt mindennapjaidban, és az Ő szeretetteljes Léte tölti be egész életed.
Ebben a világban FÉNY van, BÉKE és SZERETET.
A világ zajai egyre kevésbé érintenek meg…
Hisz már EGYSÉGKÉNT élsz, és ezt az EGYSÉGET amely magadból sugárzik, adod át másoknak, megsegítve őket, hogy ők is EGYSÉGGÉ váljanak.
A világ történéseit magadban átalakítod, FÉNNYÉ váltod.
Tudod, hogy minden a TEREMTŐ része:
-nincs kisebb,- nagyobb, jó,- és rossz, szegényebb,- és gazdagabb,- mert ISTEN előtt mindnyájan EGYFORMÁK vagyunk. Eszerint élsz, eszerint cselekszel, és azt a másik embert ISTENIKÉNT TISZTELED.
Isteniként csodálkozol rá a világra,- másképp veszed észre a természet szépségeit, csodáit,- óvód meg javait, és védelmezed benne élő egyedeit.
Tudod, hogy ők is részedet alkotják, hisz nélkülük nincs ÉLET, nincs FÉNY, és ez által nincs meg az EGYSÉG.
Mindig és mindenben az EGYSÉG megtartására törekszel, és ezen törvények szerint éled az életed.

Írta: Feketéné Lendvai KatalinSzólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Alba-Hajnal [ 2009-10-02 08:09 ]

Drága Katika!

Csodás ez az üzenet, pár napja érzem ezt én is!
Köszönöm az együtthangzást! S kívánom, hogy egyre többen, s egyre többször éljük meg ezeket a csodás megtapasztalásokat! Legyen a minek a paradicsom országa! És tegyük a földet földi mennyországgá!
Őlellek szeretettel!


Üzenőfal


Név:

Üzenet:
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!