BejelentésÉletvirága

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Júliusi Közvetítéseim


Szeretettel köszöntöm kedves Látogatóimat!
Az itt található írások szabadon terjeszthetőek módosítás nélkül. Kérem, hogy minden esetben a nevet és forrást jelöljék meg.
Köszönettel: Feketéné Lendvai Katalin
Gábriel Arkangyal- Megfújtam a harsonámat!

2009. július 25-26.


Gábriel Arkangyal vagyok és a következő kinyilatkoztatást adom át.
Emberek figyeljetek!
Megfújtam a harsonámat!
Eljött az idő, amikor egy olyan tudatossággal kell kiállnotok, amelyben felvállaljátok önmagatokat, és lelketek legmélyére néztek.
Az ISTENI IRGALMASSÁG RENDjét beiktattuk,- ami azt jelenti, hogy VÉGÍTÉLET alatt álltok.
Ennek a szónak a jelentése nem egyszerű.
A VÉGÍTÉLET jelző azt jelenti, hogy saját lelkedet szabadítod fel, vagy taszítod olyan mélységekbe, ahonnan már nem könnyű a kiemelkedés.
Most könnyen lehet elbukni, és könnyen lehet felemelkedni, (ezt mind tudatszinten belül értjük, hisz a felemelkedés is ott megy végbe).

Mindezt azért közöltem veletek, hogy óvatosságra intselek benneteket.
Járjátok körbe a szándékot amivel megközelítenek bennetek, inkább válj óvatossá, mint majdan szomorúvá.
A belső lényed kitárulkozásra készül,- arra, hogy felfedezze az élet szépségeit és csodáit, és meglássa belőle azokat a tapasztalásokat, amitől könnyebbé válik, ami javára válik ebben az inkarnációs ciklusban.
Most különösen figyeljetek oda a körülöttetek zajló eseményekre!
Nagyobb figyelemmel kísérjétek önmagatok megnyilvánulásait, és semmilyen körülmények között ne az a szándék vezéreljen bennetek, ami abból ered,- hogy ÜDVÖZÜLJ.
Az istenit hívd elő magadból, és akkor meglátod, hogy milyen más szemmel látod a körülötted lévő világot, és általa mennyi mindent másképp cselekszel.
A harsonát megfújtam, utolsó figyelmeztetésem jelét leadtam.
A jóra, a szépre törekedjetek emberek, és egymás megsegítéséért tegyetek!- Fogy az idő,- a szándék kevés!
- Cselekedetek által juttok előre, nem szavak által!
- A látszatvilágot épp ideje, hogy a valóságba helyezzétek át.
- Csak emberi megnyilvánulásokkal, az istenit megtagadva belőle,- nem juthattok előre!
- Az IRGALOM egy rend is egyben, ami figyelmeztet a hiányosságaidra.
Ha ennek a rendnek nem vagy a részese, akkor itt az idő, hogy cselekedj és irgalmassá válj!
Ez az utolsó lehetőség, hogy megtérj, lelkedet a Fénybe, URADHOZ emeljed.
Az ISTENI IRGALMASSÁG utolsó „óráját” kihirdettem,
- Ébredjetek emberek!
Kaptatok még egy lehetőséget a szépre, a jóra,- eszerint cselekedjetek!

Ámen.


Az Irgalom szentségének a kapujában állunk. II. rész

2009. július 16.

Az Irgalmasság kódjait aktiváltuk.
A mai napon Új Törvényt iktatunk be.
Ez a Törvény, az Irgalmasság Szentségét és Minőségét helyezi előtérbe, és ruházza fel olyan tulajdonságokkal, amellyel Én ellátom.


Én Krisztus kijelentem, hogy ebben az időben minden olyan gyermekemet, aki hajlandóságot mutat Irányomban és készen áll arra, hogy Irántam érzett elkötelezettségére tekintettel, felvegye és aktiválja Isteni Irgalmasságom Törvényeit,
--- Egy olyan létbe, minőségbe helyezem, amelyben elindul egy olyan úton,-- ahol már csak az Én Törvényeim uralkodnak életében, és ezt semmilyen hatás vagy hatalom nem térítheti el, nem tévesztheti meg,- nem akadályozhatja meg léte beteljesülését, célját és valóságát.


Én Krisztus, Aki a Fény Gyermekeként alászálltam, most minden megtérő gyermekemet MAGamhoz ölellek és aktiválom SZERETETKÓDjaimat, Irgalmasságomba helyezem, és onnan el nem engedem.
Fénytesteit megpecsételem és az ÉN RENDembe átültetem.
Ők az Én Országom képviselői, az ÉN Szemem Fényei, Akik eltökélt szándékkal haladnak előre az úton. Krisztusi Fényemmel betakarom őket, és nem engedem, hogy bántódásuk essék!
Szent Szívem Szeretetében ők benne élnek, és különös kiváltságot élveznek.
Ők azok az embereim, Akiken keresztül megvalósítom és véghez viszem MEGVÁLTÓI TERVEM.
Ők az Isteni Irgalmasság Rendjét alkotják.
Szívükben az Én Irántam érzett SZERETET foglal el különös helyet.
Életükben Engem helyeznek előre, és ezáltal viszik végbe azt a megnyilvánuló akaratot, amellyel Én Nyilvánulok meg minden egyes kijelölt emberemben.
Ezeken az embereken keresztül ÁLDÁST osztok, FÉNYESSÉGET ruházok rátok, hogy mielőbb Ti is eljussatok egy olyan lelki szintre, amelyben az Én Irántam érzett SZERETETET helyezitek életetekben az első helyre.
Kitárt Szívembe fogadlak benneteket, kérlek, ne késlekedjetek.
Jézus.
Az Irgalom szentségének a kapujában állunk.I. rész

2009. július 15.

A Krisztusi Szív egy mélységben rejtőzik bennünk, amelyhez hogy eljussunk, számos rétegen kell keresztül mennünk.
Életünkben sok fájdalmas minta és megélés akadályoz minket, utunk,befelé haladásunk során.
Minden egyes szakasznál egy újabb kapu tárul fel előttünk.
A mostani kapunál elérkeztünk az IRGALMASSÁG kapujához.
Az IRGALMASSÁG egy olyan REND, amelyben Krisztus a Világ Ura, minden létezőt egy olyan megnyilvánulási formával lát el, amelyben a Krisztusi Szeretet kódok aktiválódnak.
Ennek első kapuja a kegyelem volt.
A második kapuja az élet szentsége.
A harmadik kapuja a megbocsátás.
A negyedik,- a felekezetek iránti tolerancia és a szélsőségek felszámolása.
Az ötödik,- az Igaz Tanok kimondása.
A hatodik megnyilvánulás egy olyan összetett szituációt takar,- amelyben a női és a férfi minőség eggyé válik, egy szent nászban feloldódik, és beteljesíti Isten által elrendelt sorsát és küldetését.
A hetedik kapu az IRGALOM kapuja.
Most ennek a szentségnek a kapujában állunk.


„Nyissátok meg szíveteket Felém.
Én tárt karokkal várom, minden hazaérkező gyermekemet. Isteni Irgalmam a legalávalóbb irányában is megnyilvánul.
A szándék a fontos, az akarat, amellyel megtérsz Hozzám.
Én nem nézem ki vagy és milyen hibát követtél el életeid során,- ha kéred Isteni Irgalmam szentségét, és azt szíved mélyéről teszed,- akkor Én Isteni Szeretetemmel és Akaratommal átölellek és feloldozlak téged.
A megtérésre és feloldozásra életed minden pillanatában lehetőség van.”
A Krisztusi Szív Angyalok segítségét kérjétek ebben az időszakban, hogy világítsák át szívetek legmélyebb, legrejtettebb zugait, és azt itt található fájdalom mintát, eltorzulásokat állítsák helyre.
Itt az ideje, hogy szembenézzünk MAG-unkkal, mélyen ülő fájdalmainkkal, és azt most a felszínre hozzuk. Ez az időszak kiválóan alkalmas arra, hogy életünk történéseit egy mélyebb szinten értelmezzük, és meglássuk azokat az összefüggéseket, amelyek eddig fedve voltak előttünk.
Épp itt az ideje, hogy szívünkben aktiválódjanak az IRGALMASSÁG kódjai, és mi is irgalmasokká váljunk.
Irgalmasokká váljunk MAG-unkkal, a családunkkal, embertársainkkal, és a körülöttünk élő létezőkkel. Irgalmasok legyünk a Nemzettel.
Ha mindezt a kegyelmet a MAG-unkénak tudjuk mondani, akkor lehetőség nyílik egy olyan energia felszabadulására, amely előre viszi a Nemzetet.

A Krisztusi Szív Angyalait kérjük, hogy gyógyítsák be a mélyen ülő sebeket, és oldják a mélyen ülő fájdalom mintákat. Minden olyan fájdalom mintát, ami kárt tett és torzulást okozott a szívekben, a lelkekben, a testetöltésekben. Ami sérülést okozott a FÖLD szerves rendjében és megnyilvánulási formáiban.
Ami eltorzulást okozott a családokban, a nemzetekben.
Minden olyan megnyilvánulás és Krisztusi fájdalom minta oldását kérjük, ami a magyar népet egy olyan hatásnak vetette alá, ahol önmaga szolgájává vált. Kérjünk áldást MAG-unkra, a Nemzetre és az egész FÖLDRE.
Kérjük, hogy oldják fel és tegyék semmissé, azokat az ál és mondva
csinált próféciákat, és annak vonatkozásában minden olyan létezési formát, megnyilvánulást, amely mélyen betapadva a szívekbe, lelkekbe tovább „fertőzte” azt. Kérjük az Igaz Tanok és a Krisztusi szeretet kódok fokozott megnyilvánulását.

Az Isteni Irgalmasság egy olyan REND, amelyben Krisztus szeretetszálai kötődnek az emberi szívekbe.
Azokba a szívekbe, amelyek megnyitják magukat a Mindenható Szeretetének, és átadják magukat az Ő Szeretet Lényének.

Képeket Szuromi Esztertől kaptam


 • Szuromi Eszter - Fotóalbum - Saját írott kép


 • Szeretettel ajánlom JELEN - MEGLÁTÁSAIM rovatban:
  Ebben az időszakban a mélyen elrejtett fájdalommintáknak az oldása történik.

  2009. július 11.- 13.

  Mária üzenete

  2009. július 11.

  Kedves Gyermekeim!

  Életetek elérkezett egy olyan állomásához, amelyben létetek bizonytalanná vált.
  Különböző megnyilvánulások vesznek körbe bennetek, és elmétek már nehezen tudja kiszűrni azt, hogy mi az IGAZ, és mi a hamis.
  Ebben az esetben nem tudsz mást tenni, csak azt, hogy befelé figyelsz és a szíved szavát hívod segítségül.
  Soha ne teremts magadnak olyan korlátokat, melyben a szív szava távol kerül tőled!

  Ha önmagadat és létedet szereted és elfogadod, akkor az Istenit is tiszteled és elfogadod magadban.
  Fiam Jézus, sokszor hívta fel a figyelmet a mostani időben történő nehézségekre.
  Minden szó és kinyilatkoztatás ismétlődésnek tűnhet már a számotokra. De MI ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy ÓVATOSAK LEGYETEK!
  Országotokban különböző megnyilvánulások szándékoznak előtérbe kerülni, és ezzel még nagyobb benyomást gyakorolni az itt élő, amúgy is szegény sorsban élő emberekre.

  Számtalan esetben felhívtuk a figyelmet, hogy nagyobb bátorsággal merjetek kiállni, és vegyétek kezetekbe életetek irányítását!
  Ha a saját házad táján nincs REND, akkor hogy várod azt, hogy a környezetedben, az Országodban REND legyen?

  Az a baj ebben a rendben, hogy olyan túlkapásokat követtek el, amelyek már súrolják az Isteni Igazságosság határát.
  Ember- ember életére tőr, és különböző manipulativ módszerekkel áll elő, csak hogy a saját szekerét előre lendítse.
  Ha kell, mindenen és mindenkin keresztül gázol, nem számít a becsület.
  Kérdem Én,- Hol van a szívetekben az őszinteség, az együtt érzés szándéka?
  Hol van az az akarat, amely teljes szívéből jobbot nyújt megrekedt társainak?
  Mivé letettek emberek?
  Mivé lett ez a világ, amely a pénzt, az anyagi megélhetés forrását állítja az első helyre, még akkor is, ha ezzel családokat veszejt el?

  Gyermekeim, szomorú a Szívem, nem értelek benneteket…
  Bizonyos emberek összekapcsolódnak, ők tisztán látják a kialakult helyzetet. De erre az időre, már még több léleknek kellene felébredni, és az ÖSSZEFOGÁST sürgetni!
  Évek óta ismétlem Magam és fogadja nincsen…
  Mit ér a szó, a hívás,- ha elszáll?
  Mit érnek a becses gondolatok, ékes szólások, ha mindez csak falra hányt borsó?
  Őszintén nézzetek a szívetekbe, és gondolkodjatok el rajta, - Mit jelent számotokra a szó, HAZA?
  Mit jelentenek a Kárpátok-bércei, mit jelent az Ősi Föld, - és mi lesz, ha mindez elvesszék?
  Elgondolkodtatok már ezen?
  Hosszú és göröngyös útra léptetek, fáradtan és szomjasan haladtok előre.
  Miért nem nyitjátok ki szívetek a szóra, miért csak szomjuzzátok azt?
  Szívetekben, lelketekben Isten Igéi távolra kerültek tőletek.
  Magatok állítjátok az első helyre, és eszerint cselekedtek.
  Azok az emberek, akiknek szívében mélyen benne él Jézus és hűek maradtak hozzá, most szomorú sorsnak vannak kitéve.
  A megnyilvánuló erő minden tőle telhetőt megtesz, hogy ezeket az embereket hitükben megingassa, és a sárba tapossa.
  Gyermekeim!
  Figyelmesek legyetek, ne adjátok fel a küzdelmet!
  A kísértő körbejár, de ha tiszta a szívetek, a lelketek,
  az ÚR iránti elkötelezettségetek, akkor kárt nem tehet bennetek!

  Szívetekben forduljatok Felém, Én anyai palástommal óvatosan betakarlak és a „hamis” elől elrejtelek bennetek.
  Fiam Jézust sűrűbben hívjátok, segítségként Hozzá forduljatok!
  Ha szükségetek van tanácsra, segítségre, nyissátok meg szíveteket még mélyebben előtte, hisz tudjátok, Ő minden pillanatban a segítségetekre siet, ha tiszta a szándék és az akarat.

  Isten áldása kísérjen benneteket, és a Remény soha ne hagyjon el!
  Ámen.


  Mihály Arkangyal üzenete

  2009. július 7.

  Én Mihály Arkangyal, Krisztusi hatalmamnál fogva kérlek benneteket, hogy most jól figyeljetek!
  Most azokhoz az emberekhez szólok, akik mélyebben elmerültek a spiritualitás világában.
  Óva intelek bennetek minden megkötő energiától!

  Hogy mélyebb értelme legyen szavaimnak, elmondom mire gondoltam konkrétan.
  A mostani időben, különböző megnyilvánulások, rettentő nagy figyelmet fordítanak a Krisztusi minta, minőség, terjedésének megakadályozására.
  Minden tőlük telhető lehetőséget megragadnak, hogy ezeket az embereket megakadályozzák feladatuk megvalósításában, és személyes életükben pedig különböző nehezítéseket, blokkokat okoznak (gondolok itt az anyagi előrelépés területére).
  Mivel leginkább az anyag az ő világuk, ezért ebben a közegben kiválóan tudnak hatni.
  Számos láthatatlan kötéssel/kötelékkel, ami mélyen a felszín alatt húzódik, próbálnak és nemcsak próbálnak, hanem tudnak is manipulálni benneteket.
  Ezek a speciális kötések különböző technikával lettek rögzítve.
  Általában elsiklatok felettük, és nem is veszítek észre őket, csak nem tudjátok mi okból kifolyólag nem jut életetek egy olyan mederbe, amelyet kívántok magatoknak.
  Azt hiszitek, hogy a sok ima és kérés megválaszolatlan marad.
  Nos, remélem megértitek ezek a tényezők észrevételezése után, hogy mindez nem így van.

  Ezek a megnyilvánulások,- (nevezem őket szervetlen, és ezen belül is egy démoni szférából feljövő és itt betapadt megnyilvánulásoknak és erőknek), akiknek már semmilyen létjogosultsága nincs ezen a FÖLDÖN.
  Ők viszont mindent elkövetnek annak érdekében, hogy alakváltással és megtévesztéssel itt maradjanak.
  Számos manipulativ tényezőt bevetettek és szorgosan működtetik is azt. Elsősorban az anyag varázsához kapcsolódnak, majd másodjára pedig az érzelmeiteken keresztül jutnak el hozzátok.
  A félelmeitek, a kétségeitek és bizonytalanságotok a jövővel szemben, ami működteti ezeket, az energiákat.

  Már vannak köztetek olyan mesteri szinten lévő emberek, akik ezt észre vették, és így nem tudnak már az ő kétségeikből táplálkozni, mert eljutottak egy olyan szintre, amelyben életük folyását Krisztus kezébe tették, és teljes bizalommal vannak irányában.
  Nos ezeknél az egyéneknél úgy nyilvánulnak meg, hogy blokkolják a beáramló energiákat. Nem áramlik be az a minőség, vagy csak éppen egy bizonyos mennyiségben, csak annyi ami szinten tart (ha tart), de ettől nem tudtok kiteljesedni és konkrét dolgokat és lehetőségeket megragadni.
  Én Mihály Arkangyal, Krisztusi hatalmamnál fogva kérlek benneteket, hogy vessétek alá magatokat tüzetesebb átvizsgálásnak és minden ilyen manipuláló erőt számoljatok fel!
  Arra kérlek benneteket, hogy jobban figyeljetek magatokra, mert tudatotok is manipulálva és blokkolva van valamilyen szinten.
  A cél mindenképpen az hogy ne láss tisztán, ne vedd észre magadon és körülötted ezeket a történéseket, és ezáltal ne tudj átadni olyan jellegű üzeneteket amelyben erre felhívod a figyelmet.
  Minden erőtökkel azon legyetek, hogy ezeket a megnyilvánulásokat felszámoljátok!
  Ezek az erőknek már létjogosultsága a Krisztusi világban nincsen!
  Nincs joguk ahhoz, hogy belőletek merítsenek, és ezen keresztül tartsák fel az ő az ő energetikai rendszerüket.

  Mindazok a technikák, amelyek a múltban működni tudtak, valamilyen szinten most blokkolva vannak. Ezért kérünk benneteket, hogy hallgassatok a Belső Isteni Lényetekre, és Tőle kérjetek a segítséget.
  Ámen.

  A megtévesztő körbejár…

  2009. július 5.

  Most figyelj kislányom, Én Jézus szólok hozzád.
  A megtévesztő körbejár, különböző technikákkal és információkkal akar ellátni, hogy minél távolabb vonjon el bennetek Isteni Fényemtől.
  Minden egyes gyermekem, akik az Egy Isteni Örök Igazságot követik,
  - különböző próbatételeknek vannak alávetve.
  Rengeteg információ áramlik be a tudatotokba nap, mint nap, és az elme elérkezett már ahhoz a határához, mikor nem tudja kiben bízhat meg teljességgel,- óvatossá vált.
  Ez számotokra egy nagyon nehéz időszak.
  Többféle megnyilvánulás kíván bevonni bennetek, hogy az ő útját járd, és teljességgel meggyőz arról, hogy az ő útja az egyetlen, az üdvözítő.
  Sokféle úton és ösvényen lehet eljutni Hozzám, de a SZÍV útja az, amin olyan megtapasztalásokkal teli életet élsz és jársz be, amelyben egy magasabb tudatszintre emeled magad, és ennek a tapasztalásnak a függvényében látod meg az összefüggéseket.
  Tudnod kell, hogy minden esetben egy olyan megnyilvánulást kell követned, amely Krisztusban él, és Krisztusban teszi a dolgát.

  Azok a megnyilvánulások, akik Krisztus Létét és Igéit kihagyják mindennapjaikból, ők egy olyan korszakon mennek keresztül,- amikor egy olyan késztetést éreznek önmaguk és a körülöttük élő hasonló erőkkel együtt, ami arra ösztönzi őket, hogy még több embert vonjanak be az anyag varázsába, és ezzel a fogással még távolabb vonják őket az éltető Fénytől.
  Mindenképpen és mindenek felett az anyag varázsát állítják az első helyre, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy bebizonyítsák, az ő útjuk és a meglátásuk a helyes. Az anyag varázsa minden törvényszerűség felett áll ezeknek az embereknek a számára.
  Őket már nem érdeklik az emberi értékek és érzések, gépekké váltak és más embereket is gépekké kívánnak változtatni. Ezek az emberek egy olyan megnyilvánulási formát töltenek be a mai társadalomban, hogy már egy külön kategóriába soroljuk őket. Ezek a megnyilvánulások, egy monoton gépies életet élnek,- Istent, a szeretetet távol űzték életükből, így léleknélküli életet élnek.
  A céljuk az, hogy minél több embert vonjanak be ebbe a folyamatba.
  Ha ez sikerül nekik, és megtörténik, akkor egy olyan minta veszi a kezdetét a világban (ami már elkezdődött) ami tömeges méretek ölt, és ellenfelem szolgálatába állítja és vonja be ezeket az embereket.
  Most egy olyan tudatosodási folyamaton mentek keresztül, amikor ezeket az összefüggéseket meg kell értenetek.
  Meg kell tanulnotok azt az érzéketeket kifejleszteni, amivel a dolgok mélyére tudtok látni.

  Ez mindenképpen azoknak az embereknek a számára jelent óriási előnyt, akik nem kívánják kiszolgáltatni magukat és alárendelni idegen befolyásoltságnak.
  A SZÍV az, amely túlsegít ezen a kemény és erőt próbáló időszakon.
  Folyamatosan vizsgáztok Kedveseim, hogy minden tőletek telhetőt megtesztek-e annak érdekében, hogy egy szebb és jobb világba lépjetek.
  Minden tőletek telhetőt megtesztek-e annak érdekében, hogy felszámoljátok a nyomort, az elégedetlenséget, és segítő jobbot nyújtatok-e azoknak a társaitoknak, akik már a legnehezebb, legkritikusabb helyzeten is keresztül mentek, és önmaguk erejéből nem tudják megoldani a dolgaikat.
  Ebben a RENDBEN, amely az ÉN RENDEMET hirdeti, minden tőletek telhetőt meg kell tennetek, hogy felszámoljátok és megakadályozzátok a hamis tanok tovább terjedését!
  A Krisztusi Világban és Krisztusi Minta szerint, csak az egyetlen és üdvözítő út a SZERETET, az IGAZSÁG és a KIÁLLÁS BÁTORSÁGA.
  Gyermekeim, most azért szóltam ismételten e leányomon keresztül, mert újra megkérlek bennetek, és ezt már nyomatékkal teszem,
  - Mindenben az Egy Isteni Örök Igazságot kövessétek, és ne szolgáltassátok ki magatokat idegen mintáknak és befolyásoltságnak!
  - Figyeljetek a SZÍV szeretetére!
  - Önmagatokat soha ne állítsátok előre, mások megsegítéséért tegyetek!
  - Tisztán és Igazul szolgáljátok az Urat, a Ti Isteneteket, AKI minden segítséget megad annak érdekében, hogy ezen a kemény, erőt próbáló időszakon mielőbb túljussatok.

  Ez az üzenet mindenkinek szól, aki képes szívét megnyitni Felém, és készen áll arra, hogy a legjobb tudása és szíve szerint cselekedjen.
  Az Úr, a te Istened őrizzen meg téged békéjében, és soha el nem fogyó szeretetében.
  Áldásom adom rátok!
  Ámen.

  Az ősiség értékei


  2009. július 1.


  Én, Aki az ősiség törvényét képviseli és veled együtt létezem, lélekzem és egyet alkotok veled,
  - egy információt adok át most neked.
  A Krisztusi minta, amely részeteket alkotja, eljutott egy olyan állomásához, amelyben készen áll arra, hogy felszabadítsa az Országot.
  Felszabadítsa az Országot az elnyomástól, a gyarló hatalomtól és mindattól a befolyásoltságtól, amelyben eddig gyökerezett.

  Különböző kapuk tárulnak fel a mai nappal.
  Az őrzők feladata és kötelessége, hogy ezeket a Fénykapukat megvédjék, és tisztaságát minden körülmények között megtartsák.
  Egy olyan rendszer részeseivé váltok, amely a megtisztulást és az IGAZ tanok előhívását és aktiválását sürgeti, és ellent mond minden olyan befolyásoltságnak, ami nem az Egy Szent Isteni Örök Igazság és az Ország, a Nemzet érdekeit, értékeit képviseli.

  Itt és most, el kell, hogy induljon egy felszámolási folyamat, amelyben minden olyan létező, aki befolyásoló erőként vesz részt és hat az egy Isteni Szentség és Magyarország Rendje, és Államisága ellen megmérettetik és felszámoltatik.

  Az Isteni Igazság Törvénybe lépett!
  Nem hálózhatják már be Országotokat különböző mágikus és agyafúrt módszerekkel és praktikákkal!


  Az ősi kódok felébredtek és életbe léptek.
  Mindazok a lélekminőségek, akik ezeket a kódokat aktiválják és előtérbe helyezik, egy olyan munkafázison mennek keresztül,- amelyben ráébrednek mindazokra a hiányosságra,- mely életükben, és az Ország, a Nemzet életében hiányosságként, és manipulatív tényezőkként hatnak.
  Ennek a butításnak és befolyásoltságnak, véget kell vetni!

  Össze kell fogni és meg kell tisztítani a Magyar Eszmét és Lélekminőséget mindattól a sátáni befolyásoltságtól, amit egyesek felhasználnak és működtetnek ellene.
  Mindezt észre kell vennetek és fel kell ébrednetek!
  Meg kell értenetek azokat a különböző összefüggéseket, ami azért történik,- hogy a Magyar Ős és Lélekminőség ne lásson tisztán, hanem egy olyan torztükrön keresztül szemlélje a zajló eseményeket, amely, mindenképpen arra az oldalra tendálja az eseményeket,- hogy minden úgy jó ahogy van, és ne merjünk lépni, ne merjünk kiállni jogos örökségünkért. Ne merjük fel vállalni értékeinket, és visszaszerezni jogos örökségünket.

  Ezek az erők, csak egy dolgot felejtenek el gyermekeim.
  Azt, hogy a Magyar Lélekminőség kiolthatatlan, mert Isten Tüze és Szentsége lángol benne.
  És e Szentség és Tűz, életre kelti és feloldja mindazt a hamis rendszert, amely el kívánja pusztítani és meg akarja tagadni e Nemzet múltját és jelenét.


  Vége kell, hogy legyen a pártoskodásnak, és egy olyan Nemzeti Összefogást kell sürgetni, amelyben a szakralitás és azok a szakrális értékek újra előtérbe kerülnek, amelyek mindig is részeteket alkották.
  Nem követhettek, és nem állhat követendő példaként előtettek más ország rendszere és értékképviselete!


  Minden nemzet más értékekkel szolgál.
  Minden nemzet és népcsoport egy olyan megnyilvánulást hozott magával a Teremtés kezdete óta, amelyben megnyilvánítja magát.
  Az egész rendszerében olyan különböző kódok vannak elültetve, amellyel önmaga, a saját értékeit képviselheti, és azt követendő példaként állítja a többi, körülötte élő népcsoport elé.
  Nos gyermekeim, magyarok,- itt az idő, hogy lefejtsétek MAGatokról mindazt a rátok aggatott, hamis kritikát és manipulatív módszert, amellyel befolyásolnak és irányítani kívánnak bennetek,- és ezzel együtt mindez egy olyan torz képet alkot, amelyben már ti sem láthatjátok kellő tisztasággal az összefüggéseket.

  A Magyar Rendnek egy olyan megtisztuláson kell keresztül mennie, amellyel példát állít a körülötte lévő országok elé.
  Nektek kell először lépnetek és előhívnotok magatokból mindazt az ŐSI MAGot, ami eddig is a részeteket alkotta, csak eddig a szívetek, lelketek legmélyén volt elrejtve.
  Merjetek bátran kiállni és gyakorolni az igazszólás képességét!


  Meglátjátok, ez nem mindenkinek fog tetszeni, sőt ellenzék, és ellenség is akad bőven, aki megkívánja akadályozni. Éppen ezért minden olyan módszert bevett és felhasznál, ami nem a Fényt és az Egy Isteni Örök Igazságot szolgálja és képviseli.
  Sok olyan módszer van a tarsolyotokban, ami már feledésbe került.
  Ne ragaszkodjatok a betanult, bevált és rögzült módszerekhez.
  Ne rutinból tegyétek a dolgotokat, hanem forduljatok önmagatok belső Fénymagja felé, és az majd megsúgja milyen módszert kell használnod és alkalmaznod, hogy tisztán lásd a körülötted zajló eseményeket, és abban a legtisztább és a legemelkedettebb Krisztusi minőségeddel és tudatosságoddal miként tudsz részt venni.
  Ha mindazt a tudást előhívod magadból, ami mélyen benned gyökeredzik, akkor már senki és semmi mondhatja meg neked, hogy mit tegyél és azt, hogyan tegyed.
  Az Ősök itt vannak, jelen vannak….

  Egy olyan megtisztulási folyamaton mentek keresztül, mind lelki, mind földi szinten, amelyben feltárjuk azokat a hiányosságokat, amelyek eddig is részeteket alkották, csak nem voltak szembetűnök.
  Ha rám hallgattok, előveszitek mindazt a tudást, ami eddig is részeteket alkotta, amely soha nem került feledésbe, csak az idő vasfoga, és az azzal járó megpróbáltatások, bántások, és megtagadások, egy rétegként rakódtak rá, amely elfedte, és nem engedte megláttatni veletek, hogy KIK is vagytok valójában.
  Össze kell fognotok, és egy Lélekminőséget alkotnotok!
  Össze kell fognotok, ez a szabadulásotok egyetlen üdvözítő útja.
  Már nem elég csak az ima, a kérés,- cselekednetek kell!
  Meg kell nyilvánítani MAG-atokat, ki kell állni mindazért az eszméért amit a Magyar Nép képvisel!
  Véget kell vetni a butításnak, a befolyásoltságnak, és nem utolsósorban a kizsákmányolásnak!


  Ha így folytatjátok, a kizsákmányolás és a fenn álló rendszer egyre nagyobb méreteket fog ölteni és betölteni.
  Meg kell húzni egy határvonalat és azt mondani,- hogy ELÉG!
  Ezt a rendszert, amely most hatalmon van, mindenféleképpen egy felszámolási folyamatnak kell alávetnetek.

  Nem vehetik el az Anyaság Ősi Törvényét és Minőségét!
  Nem hasonlíthatnak és szabályozhatnak be minket idegen minta szerint. Nem lehet az, hogy a CSALÁD fogalma és Szentsége még jobban széjjelhulljon.
  Ha most ezt még idejében, csírájában nem fojtjuk el, - milyen példát adunk át, milyen példát örökítünk át a felnövekvő nemzedéknek, gyermekeinknek?
  Az ő jólétük már nem lehet veszélyben.
  Nem tehetjük ki őket ezeknek a megszorításoknak és befolyásoltságnak.


  Éppen ezért arra kérek mindenkit, aki ezeket az összefüggéseket meglátja és MAGáénak vallja, - kövessen el minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a helyes, Isteni, Krisztusi minta, ami jellemezi a Magyart, visszaálljon.
  Tudom, hogy csak kis lépésekben haladhatunk előre, de ha mindenki a maga helyén megteszi azt, ami a szíve, a lelke legmélyéből tőr elő, és mutat helyes követendő irányt,- akkor már egy lépéssel közelebb érkeztünk az Isteni Igazsághoz.
  Isten áldja Magyarországot és az itt élő embereket!
  Ámen.

  Képgaléria

  Szólj hozzá

  Név:
  E-mail címed:
  Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
  Szöveg:
  Milyen nap van ma Magyarországon?  Keresés a honlapon
  Ingyenes honlapkészítő
  Profi, üzleti honlapkészítő
  Hirdetés   10
  Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

  KÖSZÖNÖM NOÉMI!