BejelentésÉletvirága

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Áprilisi Közvetítéseim

Szeretettel köszöntöm kedves Látogatóimat!
Az itt található írások szabadon terjeszthetőek módosítás nélkül. Kérem, hogy minden esetben a nevet és forrást jelöljék meg.
Köszönettel: Feketéné Lendvai Katalin • Gyógyítás delfinekkel


 • SZERETET Alapú Világkép
  Az Anyai minőség értelmezése


  2009. április 30.

  Jézusi közvetítéseim rovatban található meg.

  Tündér Ilona visszatért

  2009. április 29.

  A Természet Angyala vagyok, elmesélek neked egy történetet.
  Maradjunk még mindig Erdélynél, ami a Tündérek Hona, és maradjunk annál a helyszínnél, amiről a múltkori közvetítésben a mítosz szólt.

  Tündérszép Ilona a Világ Természetkirálynője a tegnapi nappal visszatért.
  Energetikáját megújította, összekapcsolta a FÖLD Szerves Létezési Formájával. Mindazokat a kódokat felnyitotta, amelyek aktiválásra vártak.


  Most elindult egy olyan folyamat, amelyben SZERVESEN kapcsolódhattok a Természet Lényeihez,- ŐK bizalmat szavaztak számotokra.
  Visszatértek, elfoglalták helyüket, megújították magukat.
  Mint a FÖLD minden létezési formája,- ŐK is egy megújulási cikluson mentek keresztül.

  Az élővilág Szerves Létezési Formát alkot,- és a benne élő állatok is részüket képviselik.
  A mai időre számos egyed kihalt, mert nem tudta megújítani magát, mivel nem voltak meg számára a megfelelő körülmények.
  Az emberek mindent elkövettek önzésük és mohóságuk által, hogy a természet kincseit kiaknázzák és a FÖLD TÖRVÉNYEIT semmisé tegyék!
  Különböző egyedek pusztuláson mentek keresztül, mígnem döntésük szerint, egy másik létállapotba minősültek át.

  Azokat a szervetlen anyagokat, amivel mérgeztétek/mérgezitek a FÖLDET, fel kellene számolni!
  Nagyobb tiszteletet kellene adni az ÉLET SZENTSÉGÉNEK, és bizonyos hozzákapcsolódó Törvények minden pontját illene maximálisan figyelembe venni és betartani/betartatni!

  Az ÉLET SZENTSÉGE magába helyezi/maga alá helyezi,
  - A SZERVES ÉLŐLÉNYEK Létét.
  - az ANYAG megformálását.
  - a VIZEK állapotának tisztaságát.


  Az emberi lét, amely kiterjed erre a világra, eljutott egy olyan
  fázisához,- amelyben kénytelen felismerni, hogy önmaga pusztítójává vált. Teljes mértékig kiaknázta azokat a javakat és lehetőségeket, amellyel együtt tudott volna működni ebben az irányban.
  Mivel a Föld egy megújulási folyamaton ment keresztül, éppen ezért a Természetvilág Lényei úgy döntöttek, hogy még esélyt adnak az embereknek az együttműködésre. Utolsó esélyként van jelen ez most ebben a világban, utolsó lehetőségként.
  Tirajtatok múlik emberek, hogy önmagatok elpusztítójává, vagy megmentőjévé váltok.

  Ha hozzákapcsolódtok a Természetvilág Lényeihez, és szíveteken, lelketeken keresztül megpróbáljátok érezni Őket és a hozzájuk kapcsolódó energiákat,- akkor már tettetek egy lépést abban az irányban, hogy a FÖLD mint Bolygó és Létezési Forma, keresztül menjen egy olyan változáson, amelyben az emberek tudatosodási folyamata Szervesen meghatározza az élővilág és az állatvilág helyzetét.
  Nagyobb terjedelemben nem tárnám fel előtettek ennek részleteit, apró mozzanatait, elégedjetek meg azzal,- hogy életetekben, mindennapjaitokban, nagyobb figyelmet fordítsatok a környezetetek megkímélésére.

  Ha mindenki a saját területén felelősséget vállal a környezete megóvása érdekében,- akkor kialakul egy olyan REND, amelyben a FÖLD, mint Szerves Létező veszi át a főszerepet.
  A FÖLD, mint Szerves Létezőt abban a formában értem, és úgy gondolom, hogy ez magyarázatra szorul,- hogy a FÖLD Teste, nemcsak a Lelke, SZERVES MEGÚJULÁSI formán megy keresztül.
  Ez a Szerves Megújulási Forma már megkezdődött, elindult, de a kiteljesedési folyamat még várat magára.
  Ez abban az esetben tud megtörténni, ha ti is felveszítek a részetek, elvégzitek a rátok háruló feladatokat.

  Ha a FÖLDÖN az emberek többsége megérti ennek a fontosságát, akkor kialakul egy olyan tendencia,- amelyben a FÖLD, mint SZERVES ÉLŐLÉNY, a maga nemében csodálatos Bolygó,- eléri a paradicsomi állapotot.
  De amíg nincs meg bennetek a késztetés a saját magatok és a környezetetek RENDBE TÉTELÉRE, és amíg csak beszélünk róla, de a beszédet cselekedetek nem követik,- addig a FÖLD LELKISÉGÉNEK megújulási folyamata nagyobb szerepet tölt be, mint a földi szférákban történő tisztulás.

  A szemeteket helyezzétek a FÖLD ANYÁRA, és gondoljátok át abban az értelemben a helyzetet, - hogy Ti Anyák/Apák, szülői minőségben mit adtok tovább gyermekeiteknek.

  Tündérvilág visszatér

  2009. április 27.

  Tündék vagyunk, Aranytündék,- most elvezetünk a magyarság gyökereihez, Déva várához…

  A hajnali köd beborítja a tájat.
  A NAP már felkelt, cikázó sugarai megcsillannak a tájon.
  Csend és béke uralkodik a táj felett, az Isteni Gondviselés felügyel rá. A vár tövében pajkos kis Tündérek húzódnak, ébresztik a virágszirmokat. Könnyű kis szárnyaikkal megbillentik a szirmokat,
  - csókot lehelnek rá.
  A harmat gyöngycseppként hull alá, és olvad be a környezetébe.

  A magyarság gyökerének bölcsője ez.
  Déva várát egykoron olyan emberek lakták, AKIK Istennek tetsző életet éltek. A KOR és mindaz ami megmaradt belőle, visszatükrözi ezeket a rezgéseket.

  Tündérkert Királynője itt él.
  Szebbnél szebb környezeti látványossággal halmozza el az ide érkező embereket. De ennek egy mélyebb valóságtartalma van.
  Most elmesélek nektek egy mítoszt, amely szájhagyomány útján maradt fenn az emberiség számára.

  Valamikor réges régen, amikor az Istenemberek a Földön jártak, élt ebben a környezetben két személy. Ők EGY PÁRT alkottak.
  Isteni minőségben voltak egymás mellé rendelve, és a SZERELEM szentséges mintája fonta őket össze.
  Naphosszat egymás tekintetében merültek el, felfedezték az élet csodáit, a körülöttük élő természetet. Természetlények vették körül őket, és végtelen szeretetükkel segítséget nyújtottak számukra a Tündérkert gondozásában. Felhőtlen, boldog életet éltek, kiteljesedett bennük a SZERELEM.

  Szerelmük gyümölcseként behívták MAGukhoz a Fény- Gyermeket.
  Tündérkert Királynője (nevezzük így az asszonyt), anyai örömök elé nézett.
  MAGába fogadta NAPot,- az Áldott Isteni MAGOT, és hónapokon keresztül nevelgette, érlelgette, dédelgette.
  Hosszú- hosszú hónapok teltek el. Földi halandó számára is hosszúnak, végtelennek tűnt az idő, míg a SZENT MAG kiteljesedett és megérett.
  Ekkor eljött a hasadás pillanata…
  A Szent ELEMEK segítségével, készen ált a Gyermek, hogy megtérjen e földi világba.
  Egy gyermek érkezését várták,- kettő lett belőle.
  Csodálatos Tündérpárt alkottak.
  Születésük pillanatában a NAP és a HOLD, EGYET alkotott és körülölelték a CSILLAGOK.
  Csillagok Nemzetségén keresztül születtek át ide ŐK e földi világba, a Természet Szent Ölébe. ŐK a mi ELEINK/ŐSEINK.
  Szent küldetéssel érlelték a MAGot és adták tovább és tovább nemzedékeken át, az azt megilletőknek.
  TÜNDÉRHON még él, de egy más valóságban létezik.
  A benne élő szereplők is élnek, és ide a földi létbe tértek- térnek.
  Újra indítják a MAGot,- mint egy SZENT PARANCSKÉNT hoz tisztulást a NEMZET SZÍVÉBE,- MINŐSÉGÉBE.
  Kapukon mentetek keresztül és megnyitottátok ezt a Kaput.
  Tündér Ilona nektek adja Gyermekét/Gyermekeit. Új Jövő elé néztek, amelyben Megújul a Nemzet,- jobb sorsot szán a Népnek.
  Boldogasszony tisztelete visszatér, a Korona Szentsége újra EGYET alkot, megnemesítve a NEMZETET.
  TÜNDÉRHON és TÜNDÉRORSZÁG visszatér.
  Csallóköz leányai felébrednek, Nászt ülnek.
  Újra éled a Nemzettség.

  Tekintetemmel végignézek a fátyolos tájon és tudom,- mélyen a szívem legmélyén, MAGamban tudom, hogy mindez IGAZ „nemcsak” mítosz.

  Tündér Ilona, a Magyarok Királynője visszatér,- elfoglalja jogos helyét.
  És így lesz újra EGY a NEMZET határon innen és túl.
  Áldás, Béke és Szeretet öleljen körbe bennetek!

  Teremtett Világ

  2009. április 23.

  A FÖLD ANYA Angyalaként mutatkozok be és szólok hozzátok.
  Minden egyes gyermekemnek köszönetet mondok, Aki segít engem a megújulásban, az újjászületésben.
  A Természet Lényei visszatértek és elfoglalták a helyüket.
  Elkezdték a munkát, céljuk az ÚJ FÖLD megteremtése.
  Ehhez a munkához különböző emberek is kapcsolódnak, Akik az Új Felépítésében vállaltak szerepet.
  Megújult vállalásaikat, most kezdik megérteni. Ízlelgetik, kóstolgatják, felfedezik az új ízeket, mintákat,- a TERMÉSZETESET.
  Ezek az emberek az ÉN hatásköröm alá tartoznak, ÉN Vagyok az elosztó, a feladatadó. Felmérem képességeiteket és ennek függvényében, tudatossági szintnek megfelelően ruházom rátok az adott feladatot, amennyiben LELKETEK ezt az utat választotta.
  Az egész természet egy megújuláson megy keresztül.
  Elengedi a régi mintáit, a fájdalmait, és az ÚJRA koncentrál.
  Most veszi fel azokat az energiákat, amelyek éltető erővel ruházzák fel.

  A FÖLD ANYA Angyalaként szólok hozzád.
  Mivel részt vállaltál ebben a feladatban, ezért megkérlek, hogy gyűjtsd össze azokat az embereket, Akik hasonlóan gondolkodnak mint te, és szívükön viselik a természet sorsát, alakulását.
  Összefogással, közös gondolatokkal, áramoltatásokkal és tettekkel nagyot alkothattok!
  Ajánlatos ebbe a RENDBE behívni az Angyali Minőségeket.
  Megkérlek benneteket, hogy kapcsolódjatok az ÚJ RENDHEZ, amelyben, RAFAEL játszik vezető szerepet.
  Az Ő elosztása és felügyelete alatt történik mindez.
  A Természet már kibontotta szárnyait, de a benne élő állatok
  még segítségre várnak!
  Sok fájdalommintát hordoznak, amely az emberek kegyetlenségéből adódtak.
  Ezeket a mintákat meg kell tisztítani, át kell emelni egy olyan dimenzióba amelyben a SZERETET játssza a főszerepet!
  Nemcsak a vadon élő állatok szorulnak erre a segítségre, hanem a háziállatként számon tartott egyedek is.
  Különös KEGYELEMMEL bánjatok velük, hisz ők is ISTEN TEREMTMÉNYEI!
  Végett kell vetni a kínzásnak, a kizsákmányolásnak, és egy ember közelibb tartásmódra felváltani az eddig fennálló helyzetet!
  Az ember közelibb nem a legjobb megfogalmazás közé tartozik,- mert inkább az ISTEN közelibbet alkalmaznám.
  Ebben a megfogalmazásban arra gondolok, hogy szívetekben az ISTENI SZERETET kell, hogy átvegye a vezető szerepet. És ha ez a SZERETET már megnyilvánul bennetek, (miért is ne),- akkor már egy különleges KEGYELEMMEL közeledtek a Természetben élő egyedek felé, azokkal a teremtményekkel is EGYSÉGET és szoros közelséget alkottok, akik veletek együtt, vagy a közeletekben élnek.
  Kérlek benneteket, hogy minden régi magatartásformát számoljatok fel, és védjétek a környezeteteket, a benne élő teremtményeket, hisz ők is SZERVES RÉSZÉT képezik a társadalomnak!
  Ebben a megújulásban, MI segítséget nyújtunk, de meg kell hogy legyen benned a szándék,- hogy mindazt a feladatot végrehajtsd, amit a jelenben életcélul tűztél ki magad elé,- az ÚJ FÖLD MEGTEREMTÉSÉBEN és a TERMÉSZET MEGÚJULÁSÁBAN!
  Ezek a sorok nemcsak azoknak az embereknek szólnak, Aki ezt feladatul választották, hanem minden SZERVES LÉTEZŐNEK, Aki ezen a BOLYGÓN kíván élni!
  KRISZTUS TÖRVÉNYEI közé tartozik, sőt, az elsők közt foglal helyet a TERMÉSZET VÉDELME!
  Ökológiailag egy olyan helyzetben vagytok, hogy minden tőletek telhetőt meg kell tennetek, a Világ Katasztrófa elhárításának érdekében!
  Minél több helyen felhívjátok a figyelmet, minél több helyre eljut az üzenet, annál inkább van lehetőség ennek megváltoztatására, jobbá tételére.
  Ennek függvényében kérlek bennetek, közvetlen környezetetekre kiváltképp figyeljetek, RENDBEN tartsátok, és az ELEMEKET mozgassátok.
  Az ELEMEK SZERETETE és TISZTELETE nélkül nincs élet!
  ŐK teljes EGYSÉGET alkotnak veletek, szinkronban élnek a Természettel.
  Az ELEMEK tanai, ezután kerülnek átadásra.
  Egyes embereknek feltárjuk ezt a lehetőséget, de nem hozzuk nyilvánosságra, mert visszaélés történhet általa.
  Szeretettel kérlek benneteket, ÉN, mint a FÖLD ANYA szóvivője, közvetítője,- hogy még nagyobb odafigyeléssel, több fegyelemmel és SZÍVBŐL jövő SZERETETTEL forduljatok a Természet és Lényei felé.
  Isten áldása kísérjen utatokon!
  Ámen.
  RAFAEL Arkangyal üzenete

  2009. április 22.

  Rafael, Gyógyító Angyal.Játékos, pajkos, szereti a mókát, sűrűn megnevettet.
  Az ÖRÖM felszabadítja az energiákat, beindítja az áramlásokat.
  Nem kell mindent komolyan venni, másképp is láthatsz egy helyzetet.
  A Vándorok kísérője Vagyok, a betegek Gyógyítója.
  Kérlek ad át az üzenetemet.
  Emberek, TI, AKIK láttok és hallotok Engem, megkérlek benneteket, hogy „lazábban” forduljatok Hozzám,- ne alkossatok régi rendet. Ne a komolyságra figyeljetek, hanem a felszabadultságra. Ez által tudok hozzátok csatlakozni, csatornátokká válva, segíteni a napi REMÉNYteli dolgok megvalósulásában.
  Ne szomorkodjatok, lássátok át a helyzetet és kérjétek hozzá a REMÉNYT.
  Számos kultúrában a REMÉNY ANGYALAKÉNT tartanak számon.
  Amikor már nem tudsz mit tenni, mert már mindent megpróbáltál,- feladod….de egyet soha nem adsz fel, a REMÉNYT.
  A REMÉNY a SZÍVekben él, így kapcsolódik Hozzám.
  A REMÉNY ANGYALAKÉNT betakarlak bennetek és átemellek a nehéz helyzeteken.
  Többrétegű feladatot vállaltam, de ezt most nem tárnám fel előtettek.
  SZÍVeteket nyissátok meg Előttem, ragyogó FÉNYEMMEL hadd munkáljak bennetek!
  REMÉNYEIMBEN benne van a HAZA ÚJJÁSZÜLETÉSE, a MAGYARSÁG ÚJJÁÉLEDÉSE, és minden, ami a KRISZTUSI FÉNYT ÉS SZERETET VILÁGOT szolgálja.
  Bővebb bemutatkozásra majd sort kerítek, de most nem ennek van itt az ideje.
  Tetteim és cselekedeteim által mutatom be MAGAMAT, mert hiába írnál oldalakat, ha az mind semmisé vészne.
  Az adott RENDBEN, ÉN játszom a főszerepet.
  Ezért arra kérlek benneteket, hogy MICHAELLEL különös Kegyelemmel bánjatok,- ne mellőzzétek.
  Ő arra hivatott, hogy továbbra is mellettetek maradjon.
  Feladata változott, bővült, de ez nem azt jelenti, hogy messzire távozott.
  A FÖLD közelében és a VILÁGOK SZFÉRÁJÁBAN teljesít szolgálatot.
  Amikor szükségetek van Rá, bátran hívhatjátok és Ő a segítségetekre siet.
  ÉN most az Emberiség Szellemiségén dolgozok.
  Egy MAGosabb tudatszint kialakításában, amely elvezet bennetek egy olyan VILÁGBA, amelyben a KRISZTUSI SZERETET játssza a fő szerepet.
  ISTEN Áldásával és SZERETETÉVEL átölellek bennetek, folytassátok utatok, teljesítsétek ki MAGATOK!
  Ámen.

  Én VAGYOK a Vándor, a betegek Kísérője és Gyógyítója.

  SZELLEMI HATALMAMNÁL fogva átölelem az egész FÖLDET. Gyógyító fuvallatot engedek Reá.
  ISTENI SZERETETEMNÉL fogva feloldom a mélyen ülő fájdalom részeit, a múlt szenvedéseit,- MEGVÁLTOM,- FÉNNYÉ FORMÁLOM.
  Gyógyító Fényemmel az EGÉSZ FÖLDET betakarom, és gyógyulttá nyilvánítom.
  Ti emberek, akik ezen a FÖLDÖN éltek, eljött a Ti időtök, hogy minden tőletek telhetőt tegyetek meg annak érdekében,- hogy ez a FÖLD megtisztuljon, és gyógyulttá váljon!
  A gyógyulás fázisába lépett, de ezt a folyamatot csak úgy lehet meggyorsítani, ha saját magatok is gyógyulttá váltok. Az elesettség, a megrekedtség és a megosztottság érzéséből egy EGYSÉGES állapotba emelkedtek, amelyben a SZERETET játssza a fő szerepet. A SZERETET sok mindent MEGVÁLT és sok mindenen átemel!
  Egy más tudatállapotba kerülsz általa, amelyben, a SZERETET KÖZPONTÚSÁG kap szerepet.
  Ez azt jelenti,- hogy egy MAGosabb tudatállapotból tekintesz rá az adott helyzetre, nem emberi elméddel analizálod, hanem előhozod ISTENI MEGNYILVÁNULÁSOD.

  RAFAELKÉNT ismertek Engem és eddig a Gyógyítás Angyalaként tartottatok számon. De gyógyítani sok mindent lehet. Nem csak emberi testet, lelket,- hanem Országokat, Nemzeteket, Világmindenségeket.
  A SZELLEM EREJÉVEL HATOK, éppen ezért tudatosságotokat is felülírom, és egy más formába helyezem át,- ISTEN KÖZELIBE.
  Minden lehetőséget megragadok, hogy a SZERETET vegye át a főszerepet!
  Ámen.  Mihály Arkangyal üzenete,- ÚJ REND beiktatása

  2009. április 21.

  MI-CHA-El,- Én Vagyok, Aki az IGAZSÁG és a REND Angyalaként közismert.Arkangyali felhatalmazásomnál fogva, megkérlek, továbbítsd ezt az üzenetet.
  Az elmúlt nap (április 20), EGY ÚJ REND lett beiktatva.
  Ennek a RENDNEK, Szerves Képviselője és Vezetője RAFAEL Arkangyal lett, Ő vette át a staféta botot.
  Mindazok az Angyali minőségek, aki eddig az Én hatásom alatt álltak, most az Ő RENDJÉBEN szolgálnak.
  Az átcsoportosítás megtörtént, a REND be lett iktatva.
  A KRISZTUSI SZERETET MINTÁRA épül ez a REND.
  Alapkövei folyamatosan lettek lerakva.
  Biztos alapokra épül ez a REND, amely a SZERETET/SZÍV MINŐSÉGHEZ kapcsolódik. Ebben a RENDBEN a női és a férfi energia összekapcsolódik és kiegészíti egymást.
  Az elmúlt időszakban, túl sok időt fordítottatok arra, hogy felvegyétek és megtaláljátok a kapcsolódási pontot, a másik/kiegészítő feletekkel.
  Mivel a KRISZTUSI SZERETET VILÁGBAN mindez e RENDRE épül, ezáltal egy olyan minőséget fogsz bevonzani, vagy magadban átalakítani, ami eddig is a részed volt, de szervesen nem kapcsolódott hozzád.
  Ebben a világban, a SZÍV MINŐSÉG kiemelten tölti be a szerepet, mondhatnám úgy is, hogy ezt helyezzük az első helyre.
  Aki nem tudja teljes mértékig megnyitani a SZÍVÉT, és nem tudja magán keresztül átáramoltatni a SZERETET MINŐSÉGÉT, annak nincsen létjogosultsága megélni a földi paradicsom állapotát.
  Ebben az elkövetkező időszakban, ami ez év vége felé tendál, - a hangsúlyt a SZÍV MINŐSÉG alakítására/oldására és beiktatására helyezzük.
  Vissza kell hoznunk a KRISZTUSI VILÁGBA ezt a minőséget. Ennek legfőbb gyógyítója és tanítója,- RAFAEL ARKANGYAL. Az Ő hatásköre alá tartozik mindez. Ő élvezi azt a nagyszerű és nemes megbízatást, amely által a Földön megteremtődik a paradicsomi állapot.
  Ez az állapot csak a SZENT KRISZTUSI REND és FELÜGYELETE alatt jöhet létre.
  Ebből kifolyólag, KRISZTUS, mint a VILÁG URA és MEGHATALMAZÓJA, arra kér benneteket, hogy minden tőletek telhetőt tegyetek meg annak érdekében, hogy a KRISZTUSI SZÍV SZERETET MAGOKAT újra élesszétek!
  EZT a MINŐSÉGET, újra a FÖLD RENDJÉBE beiktassátok, és e szerint hassatok!
  Ennek oka képen, egy olyan tisztítási/tisztulási folyamat részeivé váltok, amelyben a SZERETET, mint a FŐ KÓD és FŐSZEREPLŐ, veszi át az uralmat feletettek.
  Aki ennek a RENDNEK ellent mond, az, KRISZTUS TÖRVÉNYÉNEK mond ellent.
  Azok az illetők/egyének, akik nem képesek megélni ezt a SZÍV MINŐSÉGET, ebből a RENDBŐL el lesznek távolítva. Ártó szándékkal nem közeledhetnek SZÍV TÁRSAIK felé, mert KRISZTUSI REND HATALMÁNÁL fogva, eltávolításra, egy mélyebb szintre kerülnek.
  A rétegződési folyamatokat most nem tárnám fel előtettek, mert még nincs egy kialakult és bejáratott REND.
  Kérlek benneteket, a KRISZTUSI TÖRVÉNYEKRE hivatkozva, hogy a SZERETET ALAPÚ VILÁGOT vegyétek első helyre.
  Próbáljátok meg az alkalmazkodást mindennapjaitokban is megélni, a SZÍVMINŐSÉGET áramoltatni, bekötni, és a FÖLD SZERVES ENERGIÁJAKÉNT „üzemeltetni”.
  Azok az egyedek, akik még nem tárták fel, és nem találták meg sem lélekminőségben, sem testi közelségben a kiegészítő felüket (ez nem mindig emberi szinten lévő megnyilvánulást jelent), ők fokozottabb munkára számíthatnak.
  Ebben az Új Világban már SZERETET ALAPÚ a LÉLEKKAPCSOLÓDÁSOK veszik át a szerepet.
  A LÉLEKKAPCSOLÓDÁSOK akkor tudják a legjobban kiteljesíteni magukat és beiktatni az adott RENDBE, ha megtalálták a kiegészítő párjukat. Lehet, hogy most nehéz így elsőre értelmezni ezeket a mondatokat, de egy a lényege,- a hiányzó, (a benned hiányzó) minőségeket kell behívnod, és újra élesztened.
  Ha ezt megtetted, akár lelki, akár testi kapcsolódással is párosulva, - akkor megéled azt, amit a földi mennyország jelent.
  Teljes EGYSÉGBEN élsz MAGaddal, a kiegészítő feleddel, és ez az út visz el odáig, hogy a tiszta, SZENT KRISZTUSI MINŐSÉGET tudod MAGadon keresztül áramoltatni.
  Ennek megoldását a továbbiakban a helyén kezeljük.
  Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ez a REND minél előbb kiteljesedjen és SZERVES LÉTEZŐVÉ váljon.
  RAFAEL, Akit Én utódommá teszek, ebben ad számottevő segítséget nektek. Mivel a KRISZTUSI VILÁG a SZERETET MINTÁRA épül, ezért ebben Ő lesz a főszereplő.
  Isteni Akaratomnál fogva, SZENT KRISZTUSI MINŐSÉGEMNÉL fogva, megáldalak bennetek és kérlek rá, hogy tárjátok szívetek kapuit szélesebbre, hogy a SZENT TISZTA KRISZTUSI MINŐSÉG tudjon átáramolni rajta keresztül.
  Ámen.  Mihály Arkangyal üzenete

  2009. április 19.

  A Fényseregeit EGYSÉGBE szólítom!

  Mihály Arkangyal csatornáján érkezett üzenet.
  Ti, Akik a Fényt szolgáljátok és a Fény Honából érkeztetek ide,- kérlek benneteket, hallgassátok meg a történetemet.
  Az Első Angyal tagadása után, Én léptem elő,- Én vállaltam fel az Ő szerepét és álltam a SEREGEK ÉLÉRE. A Fény Angyala a legfényesebbikje,
  - ÖNMAGÁT is tagadásba vetette, így távol került az ISTENI FÉNYTŐL.
  Én Mihály, Aki az Isteni Akaratból TEREMTŐDTEM, állok most előtted, és megkérlek, továbbítsd az üzenetem. Pallosomból lángnyelvek sugároznak, és tisztítótűzként szállnak alá.

  A FÖLD egy Új Korszakba lépett.

  A MEGÚJULÁSBAN a segítségére sietettek, tudatos eszmevállalással segítettétek a SZÜLETÉS folyamatában.
  Ebben a folyamatban, egy Új Erő lép elő.
  Ez az Erő nem ismeretlen számotokra, mivel ISTEN ANGYALAKÉNT tartjátok ŐT számon.
  Ő a Vezető Gyógyító Angyal: - Raphael - RA-FA-EL
  Ra-Fa-El (Az ősi Egyiptomban a Ra a napot jelenti, a Fa a vibrációt:
  Nap- Rezgés- Isten)
  RAFAEL Isteni Szeretetből TEREMTŐDÖTT és azt áramoltatja MAGÁN keresztül.
  Mivel a FÖLD Egy ÚJ Ciklushoz ért, Ő veszi át VEZETŐ SZEREPET.

  A KRISZTUSI VILÁG a SZERETETRE épül.

  Ennek a fogalomnak a tárháza végtelen.
  A SZERETET VILÁGÁBA sok minden beletartozik.
  A SZERETET VILÁGOK közé tartozik a FÖLD és a BOLYGÓ más megnyilvánulásai.
  A Fényseregeit EGYSÉGBE szólítom, és felhatalmazom ŐKET, hogy mostantól RAFAEL RENDJÉT szolgálják, és önzetlenségükkel támogassák ŐT!


  A SZERETET VILÁG, Krisztusi Mintaként épül a SZÍVETEKBE.

  RAFAEL a VÉGTELEN SZERETET MAGA, most Ő lép az első helyre.
  Ő lesz az iránymutatótok, a tanácsadótok, Én pedig a VÉD- ELEMRE helyezem át a fő szerepet.
  Itt Vagyok, mellettetek Vagyok, csak a Krisztusi Világban egy másfajta megnyilvánulást töltök be,
  - ami által az Én szerepem a háttérben kap jelentőséget. Mihályi Akaratomnál fogva vállalást tettem, hogy a Föld lakóit és Szféráit védelmezem. Ezt a vállalást nem vonom vissza, sőt most az első helyre áthelyezem.
  Átadom a helyet a SZERETET VILÁGNAK, ISTEN AKARATÁNAK. Munkámmal ŐT támogatom, a megosztottságot EGYSÉGGÉ formálom.


  Én a TŰZ-ELEMként hatottam át a teret.
  Most itt az ideje, hogy a LEVEGŐ kapja a fő szerepet. Arkangyali minőségemnél fogva, RENDSZERBE állítom az ELEMEKET.
  Első számú SZABÁLY, hogy aki a REND ERŐI ellen vét, az vét az ISTENI TÖRVÉNYEK ellen!
  A REND ERŐIT fokozatokra bontjuk,- megszámlálhatatlan mennyiségben és minőségben léteznek.

  - A Hatalmasságok Erői elől állnak.
  - A Kerubok mögöttük állnak.
  - A Szeráfok Őket átemelik, a RENDET felügyelik.
  - Az Angyali Minőségek közvetítőként szolgálnak.
  - Az Elementálok Birodalma (tündérek, manók, koboldok…) is újra éled, ŐK is a REND ŐREI közé kapnak hangsúlyos besorolást.
  - A Természet Lényei ügyelik a FÖLD RENDjét.
  - Az állatok Szellemei az Ő megnyilvánulásai.
  Fokozott figyelmet és tudatosságot fordítanak, a VÉD- ELEMre. Hatásuk kisugárzik az egész világba.
  A Megújult Rend világába, SZERVES jelenlevőként beletartoznak, a természettel EGYSÉGET alkotnak.
  A Szalamanderek (TŰZ SZELLEMEK), új megnyilvánulásként a tisztításban kapnak helyet és töltenek be fontos szerepet.

  A Megújult REND, - az ÉLET SZENTSÉGÉT első helyre helyezi!

  A Kímélet és a SZERETET az útja ennek a világnak, amelyben a REND játszik most fő szerepet.
  A REND által jönnek létre különböző megnyilvánulások, SZERVES LÉTEZÉSI FORMÁBAN újra helyet kapnak. A Természet Szellemei újra éledtek, és EGY RENDET képviselnek.
  Az elkövetkező napokban ezekről a minőségekről, és SZERVES LÉTEZŐKRŐL folyik a tanítás.
  Mihály fő megnyilvánulásai közé tarozik a SZER-ELEM, mely lángolva tisztítja ki a lerakódott/hozott, eldeformálódott minőségeket.
  A SZER által tisztít, felemel, ISTEN AKARATÁBA helyez. Ez által kapcsolódhattok Hozzám, ez is az egyik megnyilvánulási formám.

  Én, Mihályi, ISTENI AKARATOMNÁL fogva, átadom a Vezető Szerepet RAFAELNEK, a VÉGTELEN SZERETETNEK.
  Az Ő megnyilvánulásai ez után lesznek feltárva előtettek.
  SZERetettel legyetek!
  Ámen.  Jertek, SZERT- üljünk!

  2009. április 15.

  Ma a SZER-tartás napja van.
  Szent Erőket mozgatunk meg és hívunk be ebbe a szférába,- amellyel Önmagunkat kiteljesítjük, és a körülöttünk élő világgal SZERT ülünk.
  Behívjuk,- meghívjuk a terített asztalhoz azokat a Lelki Minőségeket, Szellemi Véneket/Bölcseket, AKIK a SZELLEMÜKET az Égi Szférába helyezték át.
  Erre áldomást iszunk.

  A SZER- tartása így kezdődik.
  Terített asztallal fogadjuk Őket.
  Ezen az asztalon a TERÍT-Ő a főszereplő, amely különböző szakrális szimbólumokat jelenít meg.
  Ezután a négy égtáj behangolásával tesszük ÉLŐVÉ a NAPOT. Meghajlunk előtte, tiszteletünket fejezzük ki IRÁNYÁBA.
  Megtörjük a kenyeret, és négyfelé osztjuk.
  Az Ősöket is megkínáljuk, megtiszteljük vele, hisz most Ők jöttek vendégségbe.
  A terített asztalnál áldást osztunk.
  Hívjuk a Segítő Szellemeket, hogy jelenlétükkel örvendeztessék meg a napot.
  Áldják meg az ételt,- bőséges szellemi és anyagi javakat osszanak szét,- amelyből töltekezünk.
  A kupából ÁLDOMÁST iszunk.
  Utána megokumáljuk a mai napi feladatot, mindazt a teendőt, ami ránk vár.
  SZERT-ülünk.
  Egy magasabb létsíkra emelkedünk és ott elmélkedünk. Múltat, jelent nézzük és összekötjük, tartalommal töltjük. Észrevesszük a hiányosságokat, amely megoldandó feladatként szerepel. Kikérjük a Vének bölcsességét.
  Tűzet gyújtunk, és beletesszük a kívánságunk.
  Segítő és áldó energiával töltjük fel, és a TŰZ ELEMENTÁRJAIT szétküldjük a világba,
  A tűz pattogásából jósolunk.
  A parázsból, a hamuból, penyvát készítünk, és ezt házunkba visszük.
  VÉD- Elemként széthintjük, a sarokba tesszük. De mindennek előtte, a SZER- ülés dolgairól beszélünk.
  Energetikailag kialakul EGY KÖR, amely 4 részre van osztva, NAPKERESZT szimbólummal van ellátva.
  Mikor az ERŐ a tetőfokára hágott, akkor szétdoboljuk a SZELLEMEKNEK.
  Hang útján ritmikusan hirdetjük, közé tesszük, megoldandó feladatként kihirdetjük az aznapi gondolatokat. Ez elementáris erővel hat a térben, és kívánsággá, kéréssé minősül.
  SZERVES részét képezi a LÉTNEK, a MEGÉLHETÉSNEK.
  Kapukat nyitottunk a SZER-rel.
  Ezeken a kapukon keresztül a HIRNÖKÖK továbbvitték a SZER- kívánságait,- ŐK TOLMÁCSOK ÖREG ISTEN Tenyerén.
  Amikor útra kelt a kívánság,- és az érzés szinten meghallgatatott, a SZER bezárul és vele együtt a kapukat is zárjuk.
  Megtörtént az ÁLDÁS, amit a KEGYELEM Szentel meg, és biztosít, hogy nem maradunk étlen, szomjan, sem fizikai, sem lelki minőségben.
  Kellő tisztelettel megköszönjük az Ősök jelenlétét, útjukra bocsátjuk, megáldjuk.
  Az ÁLDÁS részeként a terített asztalt is belevesszük, és felajánljuk az itt lévő minőségeket, ÉGnek- FÖLDnek ajánljuk és közzé tesszük.
  Megszenteljük aki az ÚR asztalához járul, bölcs tanácsokkal ellátjuk.
  Betegséget kínjában elfojtjuk. „ A halottat feltámasszuk”- (nem a test halálára utal,hanem a lelki fásultságra).
  Mondókákat mondunk,- ezáltal az IGÉT továbbadjuk.
  Szétszéled a csőcselék, mert nem ízlék nekik a beszéd.
  Csak az marad KI MAGvas.
  A MAGvasabbját kiválogatjuk és tanítgatjuk.
  Ilyen a SZER-ülés.

  Rege- rege róka
  Kinek jár mondóka?

  Mondom néktek bíz’á
  Kinek bugyrába belefér,
  puttonyába beleszorul,
  annál van az ész.

  Róka- rege róka
  Emígy szól a mondóka.

  A SZENT NAPOT ÁLDÁSsal , nyugtával dicsérjük és mi is nyugovóra térünk.
  ÁLDÁS, BÉKESSÉG a MENNYEKBEN és a FÖLDÖN!
  AMITIEL: Az IGAZSÁG pillanatában éljetek! II.

  2009. április 14.

  A KEGYELEM a húsvéti időszakban szétáradt a Földön, és Fényével beborított bennetek.
  Fő cél, a mostani időben,- hogy ÖNMAGADAT EGYSÉGBE ÁLLÍTSAD!
  Ez most az elmélyülés időszaka, a befelé fordulásé!
  Belső öngyógyító folyamatok mennek végbe ebben az időszakban.
  A tisztulási folyamatok még nem értek a végére, de ezzel egy időben már a gyógyító mechanizmusok életbe léptek.
  Egy TELJESSÉGGEL Új PROGRAM részesei vagytok,
  - amelyben MEGÚJÍTJÁTOK MAGatokat, nemcsak belül, hanem a környezetetekben is.
  Új feladatok, tevékenységi körök kerülnek kiosztásra,- ami együtt rezonál a MEGÚJULT részetekkel.
  Sok mintát elengedtetek már, de még sok minta elengedésre vár!
  A régi még mindig próbál visszakúszni, észrevétlen igazodni, mintha megújult részként tért volna vissza.
  Figyeljetek, és figyelmeteket ÖNMAGATOK felé irányítsátok!
  Az Öngyógyításra most különös hangsúlyt fektessetek! Csak gyógyult részekkel,- EGY TELJES EGYSÉGGEL tudtok az EGÉSZBEN részt vállalni, és az adott feladatra koncentrálni!
  Fizikai testetekben, még mindig jelentkezhetnek itt-ott fájdalom érzetek. Ezek általában, még mindig az energiatest levetülésének blokkoltságából erednek. Próbáljatok meg szembenézni az adott testrész fájdalmával,- hogy milyen élettörténést takar. Melyik az a részed, amit nem fogadsz el, sőt egyenesen megtagadsz?
  Vegyél részt a gyógyítás folyamatában,- használd, hívd segítségül az ELEMEK napjait.

  ELEMEK napjai:
  Minden egyes nap, egy meghatározott ELEMET ural.

  Ez egy ősi indián szokás.
  Ha tudatában vagyunk ezeknek a dolgoknak, és ennek megfelelően felruházzuk tartalommal,- gyógyító hatásként vonhatjuk be az életünkbe.

  Hétfő:- SZERELEM
  Kedd:- VÍZ-ELEM
  Szerda:- TŰZ- tánc, - SZER-ülés
  Csütörtök:- FÖLD-ELEM
  Péntek:- LEVEGŐ-ELEM
  Szombat:- FA- ELEM, - A TERMÉSZETI REND megnyilvánulásai
  Vasárnap:- TŰZ- ELEM, - NAP ATYA – HOLD ANYA Násza

  Ezeknek az ELEMEKNEK az ÖSSZESSÉGE adja a test felépítését és EGYSÉGÉT.
  Ha ez az EGYSÉG megbomlik, akkor diszharmónia keletkezik.


  Lehet egy ELEMBŐL több, vagy kevesebb,- az már a megbomlás részeként van jelen.

  A TŰZ-ELEM:

  - A TŰZ- ELEMET indukálhatjuk a NAP Fénnyel.
  Hővel, energiával, a piros szín levetülésével, az ételek ilyen irányultságú fogyasztásával,- gondolok itt a TŰZ- ELEM megnyilvánulásaként, - a meggy, cseresznye, ribizli…. fogyasztására.

  A FÖLD- ELEM

  A Föld elemet a természetből meríthetjük,- az anyag megmunkálásával, tiszteletben tartásával.
  SZERVES részként vonhatjuk be az életünkbe, ha megadjuk a tiszteletet a Földnek, amelyben az ANYAFöld foglalja el az első és meghatározó szerepet.

  A VÍZ-ELEM:

  - A víz útján történő energia felvételt, már számos helyen tanították, ezért külön fejezetet nem szánok neki.
  A víz programozása, és a SZER-etettel való feltöltése elsődleges feladat.
  A víz és a hozzákapcsolódó elementáris erő megőrzése, SZERVES FELADAT az emberiség számára!

  A LEVEGŐ- ELEM:

  - A levegő éltető ereje nélkül nincs élet.
  A levegő szellemei mindenhol ott vannak és kérésünkre készen állnak.
  Próbáljuk meg célzottan kérni őket, és kihasználni a segítségüket.

  SZERELEM:

  - Szerelem nélkül csak vegetál az ember.
  Bábként éli az életét, szíve nem nyílik meg a CSODÁRA, az ISTENIRE. Önmaga körül forog, és ebbe a kívül álló REND nem illik bele.

  SZER-ETET: - Szeretet nélkül nincs ÉLET, csak a hamisság marad.
  A (nagybetűs) ÉLET,- a SZER-ETETTEL kezdődik,- amit Önmagunk és mások felé nyilvánítunk meg,- ez az első Alap Törvény a TEREMTÉSBEN!

  A NAP ATYA és a HOLD ANYA Nászából születtek a CSILLAGOK, és MI MAGUNK:

  - Ha nem tiszteljük a TERMÉSZETFÖLÖTTIT, és nem töltjük meg megfelelő tartalommal/nem megfelelő keretek között viszonyulunk hozzá,- abban az esetben már nem a TELJES EGYSÉGET képviseljük, hanem csak egy részt jelenítünk meg az életünkben.

  Az ELEMEK, SZERVES Részünket képviselik!
  Úgymint a TEREMTÉSBEN, - minden egy ALAP REND szerint működik,- az emberi test felépítése is eképpen működik.


  Minél közelebb kerültök az Istenihez, minél beljebb tárjátok fel Önmagatok részeit,- annál természetesebb lesz az EGYSÉG és a TERMÉSZET TÖRVÉNYE, és kihasználhatósága.
  Ennek kapcsán azt a szemléletet helyezitek előtérbe,- ami megóvja a természet kincseit, vigyázz rá. Egyre jobban ráéreztek a természetes ízére, és egyre távolabbra űzitek magatoktól az elavult szemléletet, a demagóg irányzatot.
  Odafigyeltek a környezetetekre, mert ráébredtek, hogy KINCSKÉNT van jelen életetekben. Ennek kapcsán, egyre nagyobb/szélesebb látókörrel rendelkeztek, felébred bennetek az a tudat, amely Isteniként munkál. És mindent elkövettek annak érdekében, hogy Önmagatokkal, környezetetekkel,- beleértve a körülöttetek élő embereket, EGYSÉGET alkossatok.
  Ámen.  Mária Magdaléna üzenete Húsvétra.

  2009. április 11.

  Jézus korában éltem, Létem beteljesedni látszott, megtaláltam az Örök Boldogságot. De ekkor történt valami, ami által ezt mindörökre elvesztettem és megtagadtam.
  A sors elvette tőlem, KI számomra a legkedvesebbet jelentette.
  Őt, a MESTERT, az Irányadót, a Támogatót.
  Lelkünk összeforrt és EGYET alkotott, együtt rezonált. Kiteljesedtünk EGYMÁSBAN, és ez által ÚJ MINTA jött létre.
  Ezt nevezik LÉLEKKAPCSOLÓDÁSNAK.
  Nem kell ahhoz testi szerelem, hogy ez megtörténjen, mert ez MINDENEK FELETT ÁLL.
  Egy SZENTSÉGET foglal MAGába, amely SZENT és SÉRTHETETLEN.
  Két lélek egymásra talál, lelkiségük EGYET alkot, EGGYÉ formálódik és innentől fogva már elválaszthatatlanok lesznek EGYMÁS számára.
  Ez által egy olyan MAGasztos Tervet tudnak megvalósítani, amelyben az ATYA SZERETETE és AKARATA van jelen. Áldás van ezen a munkán, amely MINDENT átölel és MAGába foglal.

  Most egy újabb Húsvéthoz érkeztettek.
  Létetek egy Új Állomásához érkezett, hogy BETELJESÍTSE MAGát.
  Ez a Húsvét sokak számára nehezebb és mélyebb megéléseket ad a lélek számára, mint azt az elmúlt időszakban tette. Mindez abból adódik, hogy a lélek, EGYSÉGKÉNT teljesíti be a feladatát.
  Átéli, újra megéli a mélységeit,(a poklok-poklát) amely mélyen a lelkébe van sütve. Ő most ezt felszakítja, átformálja, FÉNNYÉ VÁLTJA/válthatja.
  De ehhez, sajnos újra szembe kell néznie a sérült résszel,- és hogy ez gyógyulttá váljon, átminősüljön,- fel kell szabadítani ezeket a részeket.
  Nem szabad tovább görgetni a szenvedéseket, az átéléseket,- a KEGYELEM és a SZERETET Szárnyával, mélyen be kell gyógyítani ezeket.
  Én Mária, KI Magdalai asszonyként ismert,- Jézus társaként, Lélekminőségben szólok hozzátok,- abban a minőségben, amely EGYÜTT rezgett Ővele.
  Kérlek benneteket, SZABADÍTSÁTOK FEL MAGatokat!
  ÚJ JÖVŐT alkossatok, amelyben nem a szenvedés kap fő szerepet! Formáljátok át a megélt fájdalmat tapasztalássá,- értsétek meg az értelmét.

  Váltsátok valóra mindazt az eszmét és lelkiséget, amelyet Ő mint MEGVÁLTÓ,- Megváltásával hozott értetek.
  Ezt a SZELLEMISÉGÉT helyezzétek első helyre, és mutasson irányt életetekben, hogy ez által minden egyes lépéssel közelebb kerüljetek saját MAGatok megváltásához, a Föld, a Világ átformálásához.
  Vigyétek tovább az Ő SZELLEMISÉGÉT, mindazt a SZERETETET, amellyel SZERET benneteket,- tegyétek MAGatokévá és másokat is tanítsatok meg erre a CSODÁRA.
  A SZERETET, mely KRISZTUSI FÉNYKÉNT van jelen, áradjon szét a Világra, és VÉGTELEN SZERETETÉVEL töltse be minden éhező, szomjazó szívét és repítse a SZERETET VALÓSÁGÁBA!
  Tegyetek és tegyetek!
  SZERetettel tegyetek!
  Emlékezzetek arra, AKI, ezt tanította nektek.
  A VÉGTELEN KRISZTUSI MINŐSÉG most újra visszatér, átölel bennetek,- SZÍVÉHEZ ölel,- mindent megbocsát,- hisz Ő mindenen FELÜL ÁLL.
  Ezzel a megbocsátással szívetekben, bocsássatok meg ti is MAGatoknak,
  Váltsátok meg, valósítsátok meg,- építsétek be mindazt az ESZMÉT, amiért Ő ide a Földre tért.
  Áldott, a KEGYELEM által Megszentelt MEGVÁLTÁST kívánok mindanyiótok számára.
  Formáljátok át a szenvedést-SZERETETTÉ,
  - a szomorúságot-BOLDOGSÁGGÁ, a szétszakítottságot-EGYSÉGGÉ.
  Az ÚJ VILÁGBA lépve, mindez bennetek BOLDOGSÁGGÁ váljon!
  Szabadítsa fel lelketek, adjon erőt a továbblépéshez,- önmagatok megvalósításához,
  - mert ISTEN bennetek ÉL és munkál.
  Mindazzal a SZERETETTEL tiszteljétek ŐT, amellyel Ő SZERET bennetek.
  Ámen.
  A húsvéti misztériumban a Megváltás kapjon fő szerepet!

  2009.április 9.

  A húsvéti misztérium csodái közé tartozik a Feltámadás ünnepe. Most ebben az Új Korban amelyben éltek, mindez egy teljesen új tartalommal lett megtöltve.
  Különféleképpen gondoljátok és értelmezitek a Megváltásom és Feltámadásom történetét,- ezáltal Rendekre bomlotok. Minden félreértelmezett szó indulatot kelt bennetek.
  De te honnan tudod gyermekem, hogy mindezt, helyesen értelmezed?
  Az Én szenvedéstörténetem nem szólt másról, mint arról, hogy Szeresselek benneteket.
  Az irántatok érzett Kegyelem által hoztam meg egy olyan döntést, amellyel Létemre halált kiáltottak.
  De én a halálból újra Feltámadtam, és megdicsőült testem folytatta útját.
  Emberek, gyermekeim, azt hiszitek mindent jól gondoltok. Ebben a történetben sok minden hibádzik,- többek közt az, hogy én zsidó voltam.
  Az Evangéliumban sok minden pontosításra és javításra vár.
  Nemsokára eljő az az idő, amikor már nem a hamis, félreértelmezett tanokat hirdetitek, hanem késztetést éreztek mindezeknek a dolgoknak a Rendbe rakására. Mindehhez a szívetekben Engem első helyre kell helyeznetek!
  Csak ez adhat késztetést arra, hogy kutakodj az IGAZSÁG után, és ne bírálj, hanem szelektálj.
  Szívedben megfogod érezni mi IGAZ és mi hamis.
  Melyik irány az, ami a célravezető és útmutatóul szolgál néked.
  Most egy olyan ünnep előtt álltok, amely utoljára hirdeti a test feltámadását, az örök életet.
  Ettől a húsvéti liturgiától fogva, már teljesen mást jelent ez az ünnep. Tartalmilag és alapjaiban ugyanaz a jelentése, amit eddig is gondoltatok róla, mindazzal a kultúrkörrel amellyel felruháztátok,- de tartalmilag módosulás megy végbe bizonyos részeken. És ez mindabból ered, hogy Én az Úr elrendelem, hogy most ne a Szenvedéstörténetemet helyezzétek első helyre, a testem feltámadását, - hanem mint Örök Ünnepként ünnepeljétek Megváltásom.

  A Megváltásom kapjon fő szerepet, amelyet Én ebben a Rendben hirdetek.
  A Megváltás helyes értelmezésére különös gondot fordítsatok, ne hagyjátok magatokat megtéveszteni és bizonyos részleteket másképp értelmezni.
  A cél az, hogy a szenvedéstörténetével egyet alkossatok.
  Én ezt soha nem kértem tőletek!


  Miért is kérném tőletek, hogy ugyanazt az utat végigjárjátok?
  Egy Atya annál sokkal jobban szereti gyermekét, mint, hogy egy ilyen kéréssel előálljon és főleg annál, hogy ezen végig is vezessen bennetek.
  Kérlek, gondolkodjatok el ezen!
  Minden szenvedés amellyel erősebb leszel, az el is vesz belőled, mert nem tart Egységben, bizonytalanságban vagy.
  Gondolkodj el rajta, hogy juthatsz előbbre, ha ugyanazt az utat ezerszer megjárod, vagy akkor, ha egyszer végig mentél rajta és belátod, hogy értelmetlen újra és újra végig élned a fájdalmat, a töviseket.

  A lélek a tapasztalásból tanul, nem az önkínzásból.
  Tapasztalás által jutsz előre, és így építed be tanulságként magadnak tapasztalatod megélt részeit, részleteit.


  Saját magad döntöd el, ha azt választod, hogy az utat még egyszer végigjárod.
  Én ezt soha nem kérhetem, és nem is kértem tőletek!

  A szenvedésben a lélek haldoklik, nem tud felemelkedni, megtérni Atyjához.
  Csak a Megváltás által tud bejárni egy olyan utat, amelyben önmagára lel, az isteni szikra felragyog benne, mert megérti ki ő és miért is jött el e Földre.
  Így kérlek bennetek, a Megváltásra helyezzétek a fő szerepet!
  Azt töltsétek meg tartalommal, élettel, és a saját életetekben a saját megváltásotokért tegyetek, és ha ezt megteszitek és tiszteletben tartjátok, akkor jő el az az idő, amikor másképp láttok és másképp értelmeztek bizonyos dolgokat,
  - és mindennek a tudatában ráleltek arra a kincsre, amit az Én Megváltásom számotokra jelenthet.


  Kívánom minden gyermekemnek, hogy élje át a misztérium azon csodáját, amelyben a lélek megváltja önmagát, és felszabadul mindazok a hívságok alól, amik számára a földi létben korlátokat jelentenek.

  Most elcsendesedik Hangom, felétek fordulok,
  - ne szakítsátok fel többet a sebem, ne mondjatok ítéletet!


  Ami bevégeztetett, az bevégeztetett, azon már nem lehet változtatni, ellenben példát lehet mutatni, hogy ti ebbe a hibába újra nem estek bele.

  A misztérium innentől fogva ne a szenvedésről szóljon, és ne az kapjon fő szerepet,- hanem a Megváltást helyezze fő helyre és az kapjon fő szerepet.

  Kérlek benneteket, többször olvassátok el alaposan, mielőtt ítéletet mondatok és alkottok,
  - értelmezzétek a szavak jelentését, és helyezzétek be abba a megvilágításba, abba a RENDBE, amelyben éltek.

  Egy Megújult Világban a szenvedés nem kaphat fő szerepet!

  Isteni Fényemmel és Kegyelmemmel megáldalak benneteket, és kérlek, újra kérlek benneteket, hogy mindezeket a szavakat ne vessétek el, és főképpen pedig ne mondjatok ellent.
  Ámen.
  A Feltámadás egy olyan misztérium

  A Feltámadás egy olyan misztérium, amelyet ti emberek nem érthettek meg.
  Már csak azért sem, mert emberi testetek nem tudjátok olyan állapotba hozni, amely felülemelkedne a földi hívságokon, és ezen túl az Örök Atya Akaratát képezi.

  Egy eszmét, egy vállalást, amely sorsdöntő hatással van az emberiség számára, csak úgy tudod elérni,- hogy saját akaratodat kihelyezed testedből, elmédből, és csak Isten Szent Akaratát látod benne és valósítod azt meg.

  Ehhez a megvalósításhoz, az égi erők hozzácsatlakoznak és téged szolgálnak.
  Azért szolgálnak téged, mert az Urat szolgálják.
  Mivel az Úr, a Teremtő Isten, az Akaratát helyezte beléd, így az Ő Akarata nyilvánul meg benned! És ez az Akarat a cél, hogy meg tudd valósítani önmagad Isteni lényét és az emberit felülemeld, - megtisztítsd, és Fénnyé változtasd.
  Ha ezt megteszed, megérted a Feltámadás misztériumát.

  Ezek az összefüggések kemény belső munkát igényelnek!
  Néha, egy-két kiválasztott ezt megteszi.
  Igaz a krónika nem szól róla, de mivel átlépi az emberi tudatosság határát, és isteniként él emberi testben,- és még a vállalása is megegyezik a Szent Törvényekkel,- mert akképpen valósítja meg magát, amint a Szent Atya elrendelte, így Fénnyé válik, és teste romlatlan állapotba kerül, (pl. Szt. Bernadett, stb..). Ez a magyarázat a test romlatlanságára.

  A teljes Fénnyé válás egy más misztérium, egy teljesen más valóság.
  Megközelíti az előbb leírtakat, de azon túlmutat.
  Itt már az elme nem tud határt szabni.
  Az Isten – Fiúság, mint Szentség lép be és valósítja meg magát.
  Az első években „emberi” életet "kell" élni. - Hiszen azért jöttem a Földre, hogy életemnek minden percét kiélvezzem.
  Miből töltődtem volna emberi elmében, ha nem látom és valósítom meg azokat a dolgokat, amelyeket más ember megvalósít.
  Amikor a tudatosság fokára léptem, mert előkerült bennem az Isteni, akkor már másként szemléltem, és tettem eleget a rám háruló feladatoknak.

  Míg Istenemberré nem válsz teljes testben, nem tudod Fénnyé változtatni tested!

  Egyiptomban ezt a misztériumot ismerték, és különösebb gondot az Istenfáraóknak ez nem jelentett.

  A mai világban túl messze kerültettek ettől!
  Egyre jobban a Föld, az anyag felé irányítjátok figyelmeteket, és ez hozza magával a többit.
  Az anyagba süllyedést, az Istenitől eltávolodást és a kiesettség érzését.

  Ha egységben vagy magaddal és tekintetedet Isten felé irányítod, akkor egy olyan folyamaton mész keresztül, - amely felemel és nem enged, hogy belesüllyedj az anyagi szférába!
  Különböző létsíkokat jártok be, különböző tapasztalásokat építettek be, ami által, egyre közelebb kerültök az Istenihez.
  Ez az út ad lehetőséget a Hazatéréshez, - az Isteni Forráshoz, - ahol a szeretet örök, és kifogyhatatlan.
  Ahol a Fény, Örökkön Örök, és Szent, és evvel valósítja meg magát.

  Az Örök Atya, Szent,- Egy Szentséget képez, amellyel a Világ működését szabályozza, és fenntartja.
  Ez a Szentség nem áthágható és felülírható!
  Ezen Szentségen belül törvények uralkodnak, amelyek az Ő Törvényeit képezik!
  Ezeket a Törvényeket illik betartani, és aki teret ad a megvalósulásnak, az Ő Kegyelmével és Szentségével, - átemeli magát egy olyan síkra, amely Isteni,- és ezáltal, Isteniként valósítja meg magát emberi testben.
  A dolgok átértékeléséhez és megértéséhez, sok idő és kemény belső folyamat szükséges, - ami által az emberi testben megvalósítod küldetésed és megsegítve a többi embert a Fény útjára, a Fénybe emelkedsz.
  A Fény útját járva, elérsz egy olyan dimenzióhoz, amely Örök és átsegít minden akadályon.
  Ezek az Én Igéim, Jézus.
  Ámen.
  (2008. március 20.)
  Szívcsokrod áradásának ne mondj ellent!


  2009. április 7.  Mindaz a fájdalom, ami szívedből kitisztul, helyet ad az
  ÚJ TEREMTÉSNEK.
  Elfogadással legyél önmagad iránt!
  Szeresd tested, lelked templomát, és ártó szóval ne illesd!
  Adj teret az ÚJNAK, a BEÁRAMLÁSNAK!
  Érezd a friss leheletet, amely szétárad benned.
  Egyedül nem lehetsz sorsod kovácsa, az Isteni Akarat munkál benned.
  Ne használd el feleslegesen energiáidat!
  Ne az indulat hevítsen, hanem a benned lévő értékeket hozd felszínre!
  Az idő itt van az ÚJ TEREMTÉSRE!
  A természet is MEGÚJULT, kibontotta szárnyait, Te is ekképpen cselekedj!
  Hagyd a múltat, a sérelmeket,- ne kösd MAGAD vissza a múlt energiáihoz, mert így előre nem léphetsz!
  Az ÚJ TEREMTÉSBEN részt vállaltál.
  Dolgod és feladatod, hogy mást is megsegíts ebben.
  Célod csak úgy érheted el, ha MAGAD is EGYSÉGBE szólítod!
  A szétdarabolt részeidet vedd vissza, ne enged, hogy a múlt kísértsen!
  A múlt árnyékába már nem léphetsz, előre kell lépned!
  A Feltámadás Ünnepén eljövök hozzátok, és megváltalak bennetek.
  Csak tudatos eszmevállalással érhettek el célt!
  A múlt történéseiből tanuljatok, de vele EGYSÉGET ne alkossatok!
  KRISZTUSI FÉNYEMMEL megáldalak, SZERETLEK bennetek!
  Ámen.


  Kérjük a KRISZTUSI REND és SZERETET Angyalát, hogy a múlt történéseinek leválasztása,- a SZERETET erejével és KEGYELMÉVEL történjen meg!
  Ebben a Kegyelmi időszakban, még a mélyen ülő fájdalomminták oldása történik.
  Mindaz a rész, amely még megosztottságban él, ebben az időszakban lehetőséget kapott a gyógyulásra.
  Az utolsó simítások ezek, amelyek még hídként szolgálnak az Új Világba.

  Ha befelé figyelsz és figyelmedet önmagadat történései felé fordítod és nem kifelé hallgatózol és más életét helyezed előtérbe, (akármilyen szinten is)- akkor lehetőséget kapsz ebben az időszakban, hogy EGYSÉGBE szólítsd MAGad.  Bevonulás...

  2009. április 5.  Ma a Főváros szívében jelentős megmozdulások történnek.
  Minden MAGYAR embert arra kérek, hogy ne az indulat hevítse tetteit!
  A HAZA iránti szeretete, és a HAZA irányába tett jobbítási szándék adja meg a fő motivációt cselekedeteinek!
  A NÉP megmozdul, - Bevonul.
  Véletlen talán, hogy VIRÁGVASÁRNAP idejére esik ez a megmozdulás?
  Ezen a napon EGYSÉGET alkottok, EGYSÉGBE tömörültök.
  Tudnotok kell irányítani a folyamatot!
  Ha mindezt a KRISZTUSI REND szerint teszitek, akkor jó eredményeket érhettek el.
  Becsületes alkuval visszavehetitek az Országot,- persze ahhoz mind a két fél akarata kell.
  A Segítő Őrszellemek működésbe léptek, bizonyos területekre nagyobb figyelmet fordítanak, bizonyos területeket kiegyensúlyoznak.
  KRISZTUSI ÁLDÁS van a MAGYAR NÉPEN!
  KRISZTUS, mint a Mindenség Atyja és Összefoglalója, MAGÁHOZ vette a MAGYAR NÉP VÉDELMÉT!
  Igazságos alkuval, becsülettel visszatér(het) az Ország a VIRÁGZÁS állapotába.
  Most feltehetitek a kérdést,- Mikor jő el ez az idő?
  MAGYAROK,- gyermekek, asszonyok, férfiak,- mindez már csak rajtatok múlik! Minden lehetőséget megkaptok, a HAZA, a NEMZET, EGYSÉGBE szólításához.
  Nyissátok ki Szívcsokraitokat!
  Bontsátok ki SZER-ELEM VIRÁGAITOKAT, SZER-ELMETES hűséggel, lendülettel lépjetek előre, - TEGYETEK, TEGYETEK, - hogy elsők legyetek!
  Előre induljatok, és ne hátra nézzetek!
  A lendület, a tenni akarás hevítsen!
  Itt az idő, hogy kibontsátok SZER-ELMETES CSOKRAITOKAT, a KRISZTUSI FÉNY SZERETETÉBEN megnyilvánítva MAGatokat, - FELSZABADÍTSÁTOK ORSZÁGOTOKAT!
  Én az Isteni Küldött, Ki szól hozzátok,- esküt a HAZA VÉD-ELEMÉRE tettem.
  Aki Hozzám kíván csatlakozni, nyissa meg Szívét,
  - és Szeretetét a HAZÁJA irányába terelje, és azt mindenek előtt az első helyre helyezze!
  ÁLDOTT és EGYSÉGES MAGYARORSZÁGOT alkosson!
  A tavasz és FÉNY VIRÁGAI legyenek veletek, kísérjék lépteiteket,- mindez hozza meg a FELTÁMADÁSI Ünnepet!
  Elkezdődött a munka…S.E.T.Á.R.

  2009. április 3.


  S. E. T. Á.R–ként jelentkezek.
  Én, Aki az Isteni Kegyelem és Szeretet Részeként Vagyok jelen ebben a térben és időben, kérlek, hallgasd/hallgassátok meg az útmutatásomat.
  A rácsozat, amit felépítettünk a Bolygó Rendszere köré, egy Új Energetikát kapott. Kiegyensúlyoztuk azokat a dőlésszögeket, amelyeknek stabilitása nem volt megfelelő.
  MAGYARORSZÁGOT VÉD-ELEMI hálóval láttuk el.
  Megerősítést adtunk számára, mint lelki, mint fizikai síkon.
  A kiegyensúlyozások most aktiválódnak, veszik fel és alakítják, mindazt a kódot/programot, amit most tartalommal töltöttünk meg.
  Az elkövetkező időszakban már a ti feladatotok lesz ennek a karbantartása és mindaz, amely eddig részetekként mélyen bennetek él, most a mélyről előhívásra kerül.
  Bolygó együtt hatások rendszerében éltek, és ez kihat rátok.
  Megviseli mind a fizikai, mind a lelki testeteket.
  Bizonyos hatások eredményeképpen, egy olyan rendszert alkottok, amelyben nem mindig látjátok át önmagatok hiányosságait.
  Sőt,- fennen hirdetitek azt az eszmét, amely már pusztulásra vár.
  Energetikátokat úgy tudjátok a legjobban helyreállítani, ha saját magatok korlátain túl léptek, és nemcsak a személyes motivációnak adtok teret.
  Mátyás óta megváltozott az Ország.
  Az IGAZSÁG messzire került tőletek.
  Hamis álarcok fedik mindazok lelkét, akik a hatalomból merítenek, és a hétköznapi embert száműzik mindabból a létjogosultságából, amelyben addig élt.
  Egy működőképes társadalmat kell létrehozni!
  És ebben a társadalomban, újra mindenki szót kell, hogy kapjon!
  Nem hirdethetnek hazugságot és már nem bújhatnak el a hazugság álarca mögé!
  Indulóképes Országgá váltatok.
  De, hogy ezt az indulást amely most megadatott számotokra,- a jelenlegi helyzetetekben felvállaljátok-e, vagy zsebre tett kézzel várakoztok, az már csak rajtatok múlik.
  EGYSÉGBE szólítom a NÉPET!
  EGYSÉGBE szólítom az ESZMÉT!
  Krisztusi Küldöttként kérlek benneteket,- még nagyobb figyelmet fordítsatok a Kárpát-medence VÉDELMÉRE!
  Ne engedjetek teret a rablásnak, a kizsákmányolásnak!
  Állítsátok meg azt a rendszert, amely eddig hatalomra tört és mindennek ára a ti becsületetek, és a HAZA elvesztésére irányult!
  Mindazt a csőcseléket amely eddig is belőletek élt, űzzétek el a hatalom közeléből és egy ALKOTMÁNYOS ÚJ MAGYARORSZÁGOT alkossatok, - amelynek TÖRVÉNYE ne a hatalom, hanem a REND legyen!
  A SEGÍTŐ MINŐSÉGEK elfoglalták a helyüket, elkezdték a munkájukat. És vele együtt azok az emberek is, akik ÚJ FELADATOT vállalva tesznek a HAZA MEGÚJULÁSÁÉRT.
  Együtt kapcsolódás eredményeképpen, a munka elindult.
  Ezt a folyamatot már semmi sem állíthatja meg!
  A Hatalom, mely most a REND nevében szól hozzátok,arra kér,- hogy minden körülmény között tartsátok meg emberi mivoltotokat ISTENIBE helyezve, és ezzel a minőséggel lépjetek előre.
  Hajtsátok végre mindazt a cselekedetet, amely az Országot egy olyan minőségbe emeli át, amelyben már a REND lesz a FENNTARTÓ ERŐ!
  Isteni Küldöttként, magam megnevezvén S.E.T.Á.R. – kívánom nektek, hogy minél előbb lássátok meg az összefüggéseket, és mindazokat a rejtett kódokat hozzátok felszínre és az ebből nyert tudást kamatoztassátok a HAZA VÉDELMÉBEN.
  Egyesült invokáció csatornáján jöttem közétek.
  Feladatom, a HAZA VÉDELME.
  Bizonyos emberekhez SZERVES kötődést mutatok.
  Feladataim közé tartozik, és tán ez a legfőbb erényem,- a KIRÁLYI MINŐSÉG VÉDELME és behívása.
  A programom részeit és aktualitását nem tárhatom fel előtettek, csak az arra kiválasztott személynek/személyeknek adhatok irányultságot.
  Most zárom soraimat, amint lehetőségem adódik, újból jelentkezem.
  A FÉNY legyen veletek!  Szólj hozzá

  Név:
  E-mail címed:
  Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
  Szöveg:
  Milyen nap van ma Magyarországon?
  Ingyenes honlapkészítő
  Profi, üzleti honlapkészítő
  Hirdetés   10
  Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

  KÖSZÖNÖM NOÉMI!