BejelentésÉletvirága

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Ősi minták

Fájdalom minták lélekszintű oldása.


2009. június 2-3.


Mi, Akik ebben a Térben vagyunk és hatunk, egy olyan közvetítést adunk át neked, amelyben rávilágítunk a még jelenlévő fájdalom minták feloldására és Fénnyé váltására.
Talán kezdjük az egészet a kezdeteknél, az Ősteremtésnél.
Az akkori mintában és világban jelenlévő, módosult tudatállapotú emberek teljesen más minőségben élték mindennapjaikat, eredendően Isten közelségében vallották/valósították meg magukat.
Az Ősiség Törvénye kimondja,- szeresd ten magadat és Istened, és ekképpen szolgáld.
Alázattal és önbecsüléssel mindezt csak úgy tudod megvalósítani és a jelen rendbe átemelni, ha tisztában vagy ezen értékekkel és törvényekkel.
Ennek tudatában élsz és valósítod meg önmagad és helyezed be a Teremtésbe, a Világmindenségbe.

Az egész az Ősrobbanással kezdődött, amely azon módon jött létre, hogy az Isteni Mag szétválasztódott és különböző részekre oszlott szét a világban. Szétszóródott a Föld különböző részeire, és ennek következményeképpen különböző megtestesülési formák jöttek létre.
Az egyik ilyen megtestesülési forma az Ataiszi kultúra volt.
Az Ataiszi minőség még máig is köztetek él, és a Föld különböző részein őrzi a MAG minőséget, és most a jelenben egy olyan szerves kiválasztódási folyamaton megy keresztül, amelyben az Isteni, az Atyai minőséget újra magáénak vallja.
Ezt a módosult létformát, amely az Atyai minőség megnevezése alá szorítunk be, - úgy tudja a leghamarább elérni, ha az összefoglaló népcsoportokat is magáénak vallja, és velük összefogva, és őket megsegítve lép a változás azon útjára, amelyben az Is-ten, mint szerves létforma és megnyilvánulás,
tér vissza az eredendő helyére és Létbe.


Én, Aki ebben a kultúrában éltem, szerves részét alkotottam és alkotom a jelenben,- bátran kijelenthetem, hogy ez az a létminőség/ lélekminőség, aki magyarnak mondja magát.
A magyarság egy lelkiség szintmérővel ellátott kódolt tudás őrzésére „szakosodott” népcsoport, amelyben, és amiképpen Isten fiainak vallja magát.
Az Ősteremtés kezdetén sem volt ez másképpen.
Ők voltak, és Ő volt az a REND, amely be tudta illeszteni a szerves létezésbe azt a megnyilvánulási formát, ami egy olyan Létformát hozott létre, - amely EREDENDŐ RENDET alkotott.


Sokan közületek még szívetek, lelketek legmélyén hordozzátok ezeket az ŐSI MAGokat. Ezeknek a MAGoknak az őrzése mind idáig, nagy és különleges feladatként szolgált. Már csak azért is, mert aki vállalta ezt a létformát és lélekminőséget, - az olyan tudásnak a birtokában van, amelyben, a szerves kultúrák eredendő rendjébe betekintést kaphat.
Ez mind szép és jó dolog. De borzasztó nagy felelősséggel jár ezeknek a mintáknak a hordozása és továbbadása.
Azok a képviselők, akik küldött minőséget töltöttek be, aránylag tisztában vannak ennek mibenlétével.
Ezekhez a mintákhoz az évezredek során, számos megnyilvánulási forma kapcsolódott és mind magáénak vallotta magát.
Ebből kifolyólag és ennek okaként, keveredtek a népcsoportok.
Ez népesedés politikailag egy új rendet vett fel, és ennek következményeképpen a házasság szent köteléke és mibenléte is egy eltorzult rendet alkotott.
Különböző megtestesülési formák jöttek létre, és így a SZENT VÉR már keverve/keveredve volt.
Az Isteni minőséget, az Istenfiak nem tudták megtartani és a magukénak vallani.
Különböző felekezetek jöttek létre, amely által mindenki a saját nagyszerűségét helyezte előtérbe és vallotta azt, hogy csak ő lehet az Isteni minőség.
Is- ten ekkor összezavarta a nyelveket és óriási zűrzavar támadt.
És ez az zűrzavar, nemcsak a nyelveket, a tudatot támadta meg, hanem az eredendő lélekminőséget.
Nos kedveseim, most arra kérünk benneteket,-- hogy nézzetek lelketek legmélyére, - ki az, aki igaz magyarnak vallja magát.
A magyarságát ne születési helyeként határozza meg, hanem annak a minőségeként, amely alá behelyezi magát.

Ezeknek a torz mintáknak a tisztítása történik most a jelen időszakban.
Csíksomlyó, Bükkszentkereszt,= (Szent-bükk- kereszt) és hasonló szakrális helyek, akik szakralitásukat a mái napig őrzik, tudatában vannak ennek a minőségnek. Ők elfogadják és befogadják ezeket a tényeket, és vele együtt azokat az embereket, akik a különböző lélekminőségeket alkotják és hordozzák.
De, most eljött az az idő, amikor ki kell üríteni poharunkat, és meglátni egy olyan valóságot, amely a VILÁG EREDENDŐ RENDJÉT alkotja.
Mert csak így, és ez által jöhet létre egy olyan szerves megújulási létforma, amelyben a magyar, tiszta szívből magyarnak vallhatja magát.

Azokat a fájdalom mintákat amelyek még a múlthoz kötnek és a múltat idézik vissza, ezekben a napokban oldjuk ki. Ezért kérünk benneteket, hogy nagyobb tudatossággal és odafigyeléssel segítsétek meg ezt a folyamatot. Lelketek könnyítése és az IGAZSÁG felszínre kerülése érdekében, minden tőletek telhetőt tegyetek meg.

Egy olyan szakrális változás előtt álltok, amely mindenképpen változást hoz a magyarság életében. Olyan dolgok kerülnek előtérbe, amely felfedi a hamis tanokat és megvilágítja mindazt, amit évtizedek, évszázadok óta a suba alatt rejtegetnek.
A magyarság elindul egy olyan úton, amelyen eddig még nem járt. Egy teljesen új utat fog bejárni.
Bevilágítja, megvilágítja a velük együtt járó népcsoportok megoldandó helyzetét, és szerves segítséget nyújt előrelépésükben.
Lehet, hogy mindez első hallásra hihetetlennek hangzik számotokra. De, a magyarság, a magyar nemzet elindult egy olyan úton, amelyben teljességgel megtisztítja magát, kiveti magából az eltorzult értékrendet és ítéletet, és egy olyan tudatossági szintre helyezi át magát, amelyben a tudat, mint szerves megnyilvánulási forma tölti be feladatát és veszi át a vezető szerepet.
Áldás!


 • Bükkszentkereszt- látnivalók • Az itt található írás szabadon terjeszthető módosítás nélkül.
  Kérem, hogy minden esetben a nevet és forrást jelöljék meg.
  Köszönettel: Feketéné Lendvai Katalin


  Ingyenes honlapkészítő
  Profi, üzleti honlapkészítő
  Hirdetés   10
  Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

  KÖSZÖNÖM NOÉMI!